Zorák aggodalma (Legutolsó részlet A furfangos kismanók című meseregényből)

Fehér József, h, 03/17/2014 - 00:05

Hetek óta rikoltoztak a csigakürtök, döngtek, dübörögtek a kagylódobok, a manónépek falvaiban lelkesen készülődtek a Vizek Nagy Megújulásának Ünnepére. A férfiak növényeket gyűjtöttek, aztán rostokra szedték, a rostokból a nők fonalat, majd ünnepi ruhát készítettek.

Lehetőleg tarkát, színeset, hogy a gyerekekkel együtt felvonulva pompásak, tündöklőek legyenek. Az asszonyok előre sütöttek főztek, hogy a családok az ünnepség alatt se éhezzenek.

A törzsi nagyházakban a vezetők ünnepi beszédeket, forgatókönyveket írtak. Vitatkoztak, egyeztettek. Mindegyik törzs méltón akarta köszönteni Zorákot, a szövetségi birodalom leendő elnökét.

Óriási volt a készülődés a ribon palotában is. A tróntermet már teljesen átalakították a rinticek, akik kiváló tervezők, építők, szobrászok és ácsok is voltak. Zámi kancellária-miniszter kérte fel őket erre a fontos munkára. Az volt velük szemben az elvárása, hogy minden változtatás a régi palotán, stílusában, formájában is a kezdődő, új korszakról árulkodjon, arról, hogy mostanra a zsarnokságot a szövetségi kormányzás váltotta fel.

A rinticek ezért a régi, nehéz és agyondíszített bútorok helyébe egyszerű, könnyű, sima felületű asztalokat, hajlított, támlás székeket, padokat készítettek. Csupán az elnöki szék és dolgozóasztal mutatott egy kis eltérést és eleganciát a többihez képest.

Ugyancsak az egyszerűség jellemezte az alkalmazásukban lévő vigonyák, a soklábú tengeripókok által szőtt függönyöket, szőnyegeket és ribon ruhákat is. A vigonyák készítette vízhatlan textíliák rendszerint színesek és motívumnélküliek voltak, ily módon fejezve ki az új kor ízlését.

A kormány tagjai pedig kitartóan szervezték az alkotmány kikiáltásának, és az elnök beiktatásának különböző rendezvényeit. A palota bálterme rendszerint ének–, zene– és táncpróbáktól volt hangos. Ott gyakoroltak a ribonokon kívül a különböző tengermélyi népek dalosai, zenészei és táncosai is. Így vált lehetővé, hogy összehangolják a sokféle rendezvényt egy nagy egésszé és a közeledő ünnephez méltó eseménnyé.

Mindenki tudta jól, hogy ezután már történelmi évforduló lesz a Vizek Nagy Megújulásának idei ünnepe. A zsarnokság megdöntésétől az alkotmány kikiáltásig terjedő rövid időszakot pedig egy újkor hajnalának fogják tekinteni.

A ribon történészek és kutatók már elkezdték írni az új történelemkönyveket, melyben Zorák bárót legendás hősnek tüntetik fel, aki már többször is szembeszállt a kegyetlen uralkodóval, a véreskezű Hurinák herceggel, de egyedül nem sikerült leszámolnia vele. A zsarnokság feletti győzelemhez a ribon kormány és a manónépek összefogása vezetett, melyet a nagy stratéga, Zorák báró irányított.

Mindez olyan jól hangzott a könyvekben, hogy a történészek és a kutatók megelégedetten dőltek hátra kocka alakú foteljükben a Birodalmi Akadémián.

Az akadémia írótagozatán arról születtek hősi eposzok, regények, hogyan mentette meg a báró a ribon őrnaszádról Hubinát, a gubánó kékhajú leányát. A gyönyörű gubin lány pedig megmentőjébe, a daliás Zorákba szeretett bele.

Mások a báró bölcs gondolataiból, útmutató, szellemes megjegyzéseiből írtak könyvet, de voltak, akik személyiségének fejlődését követték nyomon a születéstől egészen a felnőtt koráig, kiemelve azt is, hogy életének melyik szakaszában ki volt rá a legnagyobb hatással.

Ahogy közeledett a szövetség kikiáltásának és Zorák elnöki beiktatásának napja, a báró egyre nyugtalanabb és ingerültebb lett. Minden apróságon bemérgelte magát és dühöngött. Még Hubina sem látta ilyennek, pedig meg mert volna esküdni rá, hogy jól ismeri a férjét.

– Mi aggaszt kedvesem? – próbálta kifaggatni Zorákot, aki maga sem tudta megmondani, mi bántja valójában. Csak tágra nyitotta a szemét és csodálkozó arcot vágott, már ahogyan egy ribon csodálkozni tud, mint aki nem érti a kérdést.

Ám egy alkalommal kibukott belőle a válasz.

– Nem tudom!… Nem tudom: mi sül ki ebből, az egészből – járkált fel s alá, és időnként Hubinára nézett. – Tele vagyok bizonytalansággal. Fogalmam sincs, hogy fog majd működni ez a „szövetségesdi”? Az elődeim még uralkodtak, de nekem már kormányoznom kell. Ez teljesen új a számomra. Ki mondja meg, hogyan kell?… Egyáltalán, meg tudok-e felelni ennek a kihívásnak?

– Hogyne tudnál – vonta magához az asszony –, hidd el, képes vagy rá! Aki eljutott odáig, hogy leszámoljon a zsarnoksággal, és meggyőzte a manónépeket, hogy a saját érdekükben dolgozzák ki az együttműködés feltételeit, az magától is rájön, mit kell tennie. Már megfogalmaztátok a szövetségi birodalom alkotmányát. Ki kell majd hirdetni, és aszerint gyakorolni a hatalmat.

– Jó, jó – hagyta helyben a báró, vállát vonogatva. – De mit tegyek akkor, ha a különböző népek lázadozni kezdenek majd ellenem?

– Ugye a manónépekre gondolsz?

Zorák bólintott.

– Ha igazságosan kormányzol, ha rendre becsületesen kivizsgálod a problémás ügyeket, ha nemcsak a ribonokra, hanem a manókra is hallgatsz; akkor elkerülheted a lázadásokat! De ehhez az kell, hogy manókat is ültess a kormányba!

–… Ezt te komolyan gondolod? Manókat a kormányba?! Hogy tehetném? – rázta meg halfejét a férje. – Mit szólnának hozzá a szövetségeseim, akik hatalomra segítettek engem? Arról nem is beszélve, hogy én is ribon vagyok!

– Az vagy drágám, az vagy – mondta bólintva az asszony. – De vedd már tudomásul, hogy ez egy sokszínű birodalom! Ahhoz, hogy ügyesen kormányozd, szükséged lesz a manóbarátaidra is. Arról nem is beszélve – vette át férje szóhasználatát –, hogy Hubik, a fiad egy ribon báró és egy gubinmanó gyermeke. Ettől kezdve nem értem az ellenérzéseidet.

No, persze tudom! – ingatta fejét, hogyne tudnám, hogy egy ilyen lépéssel ellenségeket szerzel magadnak. De ha hosszú távon gondolkodol, virágzó birodalmat teremthetsz.

Zorák nem értette feleségét, hogyan is érthette volna, amikor ribon ésszel másra sem tudott gondolni, minthogy az asszony a vesztét akarja. Mi mást akarhatna, hiszen ő is csak egy manó.

Hirtelen elfogta a méreg, a feje vörös lett, és remegni kezdett.

- Mondd, Hubina, szeretsz te engem? Csupa olyan népszerűtlen intézkedést javasolsz, amivel örökre ellenségemmé tehetem eddigi barátaimat. …Még a végén leszámolnak velem. Ezt akarod?!

– Ugyan már, kedvesem! – ölelte át Hubina. – Hová gondolsz? Akartam én neked valaha is rosszat?…

Zorák erre nem tudott mit mondani, csak hallgatott.

– Ha nem szeretnélek – folytatta az asszony –, rád hagynám, csináld, úgy ahogy akarod. Látom, még mindig nem ismersz eléggé. De tudod, mit? …Akkor azt javaslom, haladj lépésről lépésre a megkezdett úton. És mindig egy kicsivel nagyobbat lépj, hogy tovább érhess. Így megnyugtathatod ribon barátaidat, hogy nem akarod fenekestől felforgatni tengermélyi világukat.

De a manókat is meg kell ám nyugtatnod. Meg kell őket nyugtatnod arról, hogy komolyan veszed az együttműködésre épülő szövetséget. – Itt megállt és elgondolkodott.

– Nemrég volt egy álmom, és idáig azon töprengtem, előhozakodjak-e vele. A mai beszélgetésünk azonban meggyőzött arról, hogy el kell mondanom neked.

A férje feszült várakozással tekintett rá. – Mégis mit álmodtál?

– A beiktatási ünnepségen nagyon szépet cselekedtél. A manónépeknek, a szövetségen belüli önállóságuk elismeréseként visszaadtad legféltettebb kincseiket, amiket tőlük hajdan a ribon uralkodók elraboltak.

Ünnepi kürtök harsogó szavára a garadeáknak átnyújtottad országalmájukat, a gubinoknak a vízalatti források kulcsait, a lohemároknak az ékköves koronát, a lupitáknak a jogarukat. …Olyan megható és szép volt, hogy elsírtam magamat.

Kedves Zorákom, ezt most kell megtenned! Most, amikor olyan a hangulat, hogy megteheted. A manónépek mindenre elszántak, de a ribonok félnek. Később már nem lesz rá ilyen alkalom. Biztosan a Nagyszellem küldte nekem ezt az álmot, hogy ezzel is segítsek neked.

Erre most a kormánytól nem kell engedélyt kérned. Saját hatáskörödben, mintegy gesztust nyújtva, megteheted. S ezzel máris magad mellé állítottad a manónépeket.

– Milyen igazad van! – döbbent rá megnyugodva Zorák, és örömében megölelte Hubinát. – Nem is tudom, mi lenne velem nélküled!

 

Magyar Irodalmi Lap

Hozzászólás ehhez


Belépés

Reklám

 

 

 


 

A Magyar Nyelv Múzeuma

 

Inter Japán Magazin

 

Turcsány Péter honlapja

 

Jankovics Marcell honlapja

 

 

Papp Lajos

 

 

 

 

 

Magyar Irodalmi Lap