A szerelmes hercegnő és a huszár (Arany Sas pályamű)

Köteles Lajos, szo, 12/22/2018 - 00:02

A szerelmes hercegnő és a huszár

 

Bár a történet a mesék varázslatos világát idézi, minden részletében valóságos, ettől lesz olyan tiszta és szép, mint egykor Rómeó és Júlia szerelme.

A történet 1821-ben kezdődött, amikor az osztrák befolyás alatt álló Észak-Itáliában az önállóságért küzdő hazafias mozgalom (karbonárik) leverésének megsegítésére egy magyar huszárezredet vezényeltek Nápolyba, az ottani király, V. Ferdinánd megsegítésére. Ebben az ezredben szolgált a korabeli magyar nemesség számos kiválósága. Gróf Széchenyi István, Dessewffy Aurél, Mészáros Lázár és mások, akik később a magyar történelem színpadán is szerepet kaptak.

 

Nem volt történelmi neve, mégis feltűnő jelenség volt az egyik társuk, egy szálfa termetű, szép huszárhadnagy, akit Verebélyi Marzsó Imrének hívtak. A családja korábban Szabolcsban élt, egyik őse vitézségéért 1655-ben kapott nemesi címet a királytól. A házasságok aztán a családot Jászfényszaruba juttatták, ahol egy szerényebb birtokon éldegéltek. A kor szokásai szerint a katonai pálya volt az egyik legfontosabb felemelkedési lehetőség a nemesi ifjak előtt – így került a fiatal hadnagy is társai közé.

 

A szokásoknak megfelelően a király ünnepséget szervezett a hatalmát megszilárdító katonaság tiszteletére, amelyre meghívta az egész tisztikart és a helyi előkelőségeket. Az ünnepségen megjelent Nápoly és Szicília alkirályának 14 éves lánya, Giuseppa Colonna De Stigliano hercegnő is. Családja a legelőkelőbb itáliai előkelőségek közé tartozott. 21 bíborost adtak a katolikus egyháznak és egy híres pápa is közülük származott. V Márton (1417-1431) Zsigmond magyar király és német császár támogatottja, aki visszaállította az egységes pápaságot és az első reneszánsz pápaként, Husz János bírájaként is ismert. A család másik,  híressé lett tagja az egyik leghíresebb reneszánsz költőnő, Vitoria Colonna is  ekkor élt. Róla közismert, hogy szoros érzelmi kapcsolat, plátói szerelem fűzte a kor szobrász-óriásához, az idős Michelangelóhoz.

 

Nem tudjuk, hogyan történhetett, de a két fiatal első látásra egymásba szeretett és semmilyen tiltás nem használt, hogy a két különböző világba tartozó szerelmes párt elválasszák egymástól. Az elkeseredett apa végső eszközként orgyilkosokat fogadott fel, hogy az éjszaka hazafelé tartó magyart megöljék. Ő azonban nem rettent meg- egyik támadóját megölte, a másikat megsebesítette és azzal engedte el, hogy üzeni megbízójának, egy magyar huszártiszt sokkal több orgyilkossal is elbánik.

 

A történet további részletei homályba vesztek Talán az a hiteles változat, hogy a kislányból nővé lett szerelmes hercegkisasszonyt valóban megszöktette és Magyarországra, Jászfényszaruba hozta, ahol feleségül vette és öt gyermekük is született.

Boldogan éltek – de jött az 1848/49-es szabadságharc. Nemcsak a férj, de két felnőtt fiuk is beállt a magyar huszárseregbe. Hősiesen harcolhattak, hiszen az apából ezredes lett, két fiát pedig hadnagyokká nevezték ki. A fegyverletétel után a tisztek egy részét az oroszok.

 

Sarkadon tartották fogva, közöttük volt Marzsó Imre és két fia is. Bár az oroszok rendesen bántak velük, a háborúk velejárója, kolera járvány pusztított és a fiúk is megbetegedtek.

Édesanyjuk habozás nélkül odautazott, hogy ápolja szeretteit. Fel is gyógyultak, de közben a hercegnő is megkapta a kórt és rövid szenvedés után augusztus 18-án elhunyt és azonnal el is temették a helyi körösháti temetőben.

A történet folytatódott. Marzsó Imre ezredest és fiait Aradra vitték és a hadbíróság őt és József nevű fiát halálra ítélte. Később kegyelemből 15 évi fogházra változott az ítélet és ennek nagy részét le is töltötték. Másik fiát is megbüntették, közkatonaként osztrák ezredbe sorozták be.

 

A vészterhes évek után a család Aradon kezdte újjá az életét. Leszármazottaik között több jeles személyiség is akad, például a neves tudós, Lóczy Lajos és Lukács Margit színésznő.

Epilógus

Rómeó és Júlia mesés szerelmi története turisták ezreit csalja Veronába és generációk óta hirdeti a szerelem legyőzhetetlen erejét. A hercegnő és a huszár szerelme nem csupán egy szenvedély története, hanem az egymáshoz és a hazához való hűség kivételes példája is. Sírhelye szent hely is lehetne - ám a mai méltatlan utódok elpusztították a vörös márvány obeliszkkel díszített sírhelyet, hogy helyet adjanak a mostani világ új nagyságainak. 

 

Magyar Irodalmi Lap

Hozzászólás ehhez


Belépés

Hírlevél

Hírlevél

Tartalom átvétel

Reklám

 

 

 


 

A Magyar Nyelv Múzeuma

 

Inter Japán Magazin

 

Turcsány Péter honlapja

 

Jankovics Marcell honlapja

 

 

Papp Lajos

 

 

 

 

 

Magyar Irodalmi Lap