Prof. Dr. Bokor Imre
A Benes-dekrétumok exkluzív elemzése

Évtizedek óta megoszlanak a vélemények Edvard Benes csehszlovák politikusról, illetve az általa készített és napjainkig érvényben lévődekrétumokról. Egyesek elátkozzák, mások viszont dicsőítik. El kell ismerni, hogy Benes terjedelmes és kérdések sokaságát átölelő, kirívóan elfogult és nacionalista ihletésű munkájából kitűnik, hogy határozottan fellép a háborús gyújtogatók, az agresszorok és a háborús bűnöket... (Tudomány)

Balogh Bertalan
A leigázás módszere...

Elsárgult újságkivágás kerül elő a lomjaim közül: az egyik versprózám. Nézem, nincs rajta dátum. Olvasom, és emlékszem, valamikor harminc-egynéhány évvel ezelőtt írhattam: Seft Ha ki akarsz irtani egy kultúrát, ne a népet öld le, mert akkor szolga nélkül maradsz! Szent szobraik hitelét ingasd meg inkább, a hitüket, az eszmerendszerüket. Az már nagyon elég - mondta álmomban az Ős-parazita, és üveggyöngyöket adott az indiánnak... (Egyéb)

Ráczné Sebes Mária
Pestistánc

A háborítatlan édenkert jámbor lakói évszázadokon át élték világtól elzárt életüket. A tatátjárásról és törökdúlásról csak hallomásból tudtak, és bár a két világháború harci zajai ugyan eljutottak hozzájuk, aközben élő katonát nem láttak. A legutóbbi világégéskor sem a kényelmes németek, sem a részeg oroszok nem kísérelték meg a leereszkedést a völgybe. (Humor)

Jókai Anna
Godot megjött (18.)

– Hórukk…! – kirántják Possót a gödörből. Posso egy kissé megviselt. A görkorcsolya deformálódott. Visszanyúl a kalitkáért, kihalássza. A kalitka összepréselődött, a madár megdöglött. Posso a madarat a két ujja közé csippentve visszadobja a gödörbe, a görkorcsolyát lecsatolja, s kalitkástul a kísérők nyakába sózza. – Oppá…! – balettmozdulattal, ollózva ugrik egyet a levegőbe. – Megbotlottam. Valami követ tettek ide. Kurva nagy követ. (Könyv)

Turcsány Péter
Család a piros házban

Arcok a panaszfal előtt 1972-80. Szép, pirosra festett, új, 74-ben OTP-kölcsönre épített házban él a család. A férfi Pestre jár dolgozni, az asszony itthon van a háztartásban. A hat gyerekkel együtt nyolcan vannak. A férfi átlagkeresete 2600 Ft, a családi pótlék 2300 Ft. Körülbelül havi 5000 Ft-ból élnek. (Könyv)

Cserényi Zsuzsa
Az árva pulikutya

Szeretem a kutyákat, fáj értük a szívem. Mindig volt jó barátom közöttük, a mostanit 15 év után, pár hónapja temettem el. Jobban kellene vigyáznunk rájuk, mert a kutya olyan embert szeret bennünk, amilyennek mi is szívesen látnánk magunkat. (Egyéb)

Nyiri Péter - A Magyar Nyelv Múzeuma
Kazinczy öröksége

Kazinczy Ferenc művelődéstörténeti megítélése ellentmondásos. Egyfelől az irodalomtörténet, a nyelvtudomány és az írói társadalom elismeri életművét, foglalkozik (a kutatás szintjén is) alkotásaival és ápolja kultuszát. A 2009-es Kazinczy-emlékév során a konferenciák, a megjelenő kötetek kellőképpen hangsúlyozták Kazinczy sokoldalúságát, stílusújítói és irodalomszervezői... (Tudomány)

Csernák Árpád
Felnőtté tiporva (IV/2.)

Az utcán ember- és motorzsivaj. Szórványos puskalövések durrannak a távolban. Az emberek meg-megállnak, fél füllel hallgatóznak, aztán indulnak tovább. Itt-ott kisebb csoportok olvassák a hajnalban kitett falragaszokat. Cirkáló — piros-fehér-zöld karszalagot viselő — járőr halad el a járdán: két géppisztolyos férfi katonai zubbonyban és egy hosszú bőrkabátos fiú. Egy-két évvel lehet idősebb nálam, szőke haján fekete sapka. Első pillantásra fegyvertelennek... (Könyv)

Kenessey Csaba
Mennyire demokrata Tamás Gáspár Miklós?

Megrendülve és a végsőkig felindulva olvastam Tamás Gáspár Miklós "elmefuttatását" melyhez hasonló az utóbbi évtizedekben (szerencsére) nem került a kezembe. Minden megértésem mellett azok iránt, akiknek személyes emlékeik vannak a nemzetiszocialista világ embertelen üldözésiről, fel kell tennem a kérdést, szabad-e ugyanezt a taktikát, ugyanazokat a fegyvereket használni... (Könyv)

Jókai Anna
Godot megjött (17.)

Csoportosulnak Paulus köré. Fixírozzák, késztetik, sürgetik. – Rozsdás a zár, minden bizonnyal – mondja zavartan Paulus. – Erő kell hozzá. Talán Góliát barátunk. Kedves, nagyrahivatott hazánkfia. Góliát kikapja Paulus kezéből a kulcsot. A kapuhoz ugrik, a kulcsot energikus mozdulattal beilleszti. Fordítaná balra. A kulcs meg se moccan. Góliát meghökken, újra nekirugaszkodik, nyög. A kulcs nem forog. Belus gúnyosan felkacag: – Nem a nyers erő! Megvan a dolognak a forsza! (Könyv)

Turcsány Péter
Tisza-parti példázat a légcsőhurut megbetegedésről

Arcok a panaszfal előtt 1972-80. A falumagtól távoli Paptag -ba indultam. Negyed óra, 20 perc gyalogosan, nagy léptekkel a nagy havon át. Az esőzés idején már csupa sár lennék, itt nagyon agyagos a föld, örüljek, hogy most a hóban jöttem. Helyenként ösvényeken vágtam át, a kisoskolások talpnyomai igazítottak a legrövidebb útra. (Könyv)

Szerkesztő A
A Wass Albertet ért vádak és hamisítások cáfolata

Dobszay Károly: Egy ámokfutó rágalmai - (Wass Albert állítólagos hungarista kapcsolatairól) Eddig úgy gondoltam, hogy az életben már nemigen érhet meglepetés, de be kell vallanom: tévedtem. Azt már megszoktam, hogy a hazudozás, a hamisítás a liberál-bolsevista újságírás kelléktárának fontos része, de őszintén szólva, még a törzsgyökeres kommunista hazudozók is gyáztak arra, hogy... (Egyéb)

Balogh Bertalan
Filozófia

Mindig kereste az Ember önmagát, és mindig keresni is fogja, mert nem tud bizonyosság nélkül élni: ez és ez vagyok, itt és itt, és az élet értelme ez és ez. Önmagát akarja meghatározni az ember, és kérdezi: ki vagyok voltaképpen, honnan jöttem egyáltalán, ha pedig már itt vagyok, mivégre létezem, és mi ez a minden itt körülöttem. Mármint, a világegyetem. És sohasem találta meg a teljes választ. (Novella)

Papp Lajos
Alázat

Részlet prof. Dr. Papp Lajos szívsebész Verbum cordis - A szív szava c. könyvéből, amelyben orvosoktól szokatlan módon vall a gyógyításról. -- ... Minden szakma megköveteli, hogy az alapoktól elindulva minél több tapasztalatot szerezzen az ember. Ez a technikai tudás, de emellé kell a gyógyító tudása, ez a Jóisten egy adománya az embernek. Hiszem azt, hogy gyógyító embernek születtem. (Könyvbemutató)

Szerkesztő A
Kitüntették prof. Dr. Papp Lajos írótársunkat!

Kedves Olvasók és Írótársak! Örömmel értesítünk Benneteket, hogy prof. Dr. Papp Lajos szívsebész a legmagasabb állami kitüntetésben részesült. A Magyar Köztársasági Érdemrend középkeresztje a csillaggal (polgári tagozata) kitüntetést Schmidt Pál köztársasági elnöktől 19-én vette át írótársunknak a Parlamentben. Az államfő az ünnepi beszédében elmondta, hogy a népből csakis úgy lehet nemzet, ha sokan vannak, akik egyet... (Hírek)

Jókai Anna
Godot megjött (16.)

Beátus és Beáta a kapu mellől elmozdulva, csoszogva megközelítik a Fiút. Könyékig vájkálnak a szatyrában. Amit hosszú matatás után kivesznek: egy-egy falat száraz kenyér. Mohón bekapják, nyállal felpuhítják, szétcsócsálják, lenyelik. Boldogan, jóllakottan szuszognak. Erőre kapva visszaállnak a Kapu két oldalára. A Fiú leül; némiképp megvigasztalódott. A szatyrot a hóna alá szorítja. – Jellemző! – Alex megbotránkozik. – Kirabolni ezeket a... (Könyv)

Petrozsényi Nagy Pál
Új világ

Új világ? Ilyen is van? Hol? -- Kopogtattak. – Tessék! – kapta fel a fejét a hírneves főszerkesztő, éppen kávézott, s ilyenkor nem szerette, ha zavarják. Fáradt tekintetű ember lépett a szobába. – Elnézést a zavarásért. A főszerkesztő elvtársat keresem. – Parancsoljon, én vagyok. – Bárány – mutatkozott be sután a váratlan látogató. – Bárány Béla, kérem tisztelettel. – Harsányi. Milyen ügyben keres? – Hogy milyen ügyben? Hát… izé… hogy is mondjam…? (Novella)

Czakó Gábor
Adorján és Seborján (2/2)

Ezenközben a kertben az ibolyák lila hatalmát megtörni készültek a fehér-arany szamócavirágok. A Nagyhegyen, a Sirályszikla fölött már a cseresznyefák uralkodtak. A sirályok el-elröppentek a tavi várkastély tornyához és bekiáltottak Dzsongáriai Dzsungár Borci Csalafinta Durbincs Pockár Dockár Félpárcsirke Dorci Borjantó királykisasszonynak bátorítóan: – Ne sííírj! Ne ríííjj! (Könyvbemutató)

Belépés

Hírlevél

Hírlevél

Tartalom átvétel

Reklám


 


 

A Magyar Nyelv Múzeuma

Inter Japán Magazin

Turcsány Péter honlapja

Jankovics Marcell honlapja

Papp Lajos

Magyar Irodalmi Lap