Jókai Anna
„Pókfocit” ne játsszunk!

Évek óta alig járok moziba. Kényelmes lenne ezt a tényt mint az igényesség következményét némi önelégültséggel tudomásul venni. Hiszen valóban kevés az élményt adó film, s nevetőizmaim is más rugóra járnak, úgy látszik. Ha a nézőtér harsog, én rendszerint unatkozom. Ha mellettem rémüldöznek, én éppenséggel bosszankodom. De ez nem lehet oknak elégséges: a kivétel annál inkább érdemelné, hogy méltányló közönsége legyen. (Novella)

Szerkesztő A
Arany Sas Díj pályázati mű: Döbröntei Károly Imre - A platánfák ágai

A platán fák ágain már megjelentek az első rügyek, amikor Péter 35 év emigráció után 1991-ben visszatért szülővárosába, melyet el nem hagyott volna soha, ha a körülmények kényszerítő ereje rá nem bírja. Azonban a kommunista világban uralkodó szellem, mely üldözte a tehetséget, az egyéniséget, nem hagyott számára más választást, mint hogy l956 késő őszén rajzmappájával a hóna (Novella)

Bakay Kornél
A nemzeti tudományok helyzete manapság Magyarországon - A Magyar Tudományos Akadémia

Akademeia: a tudományok és művészetek művelésére szolgáló intézet. 1655 évvel ezelőtt jött létre az első, Platon iskoláját nevezték először akadémiának, az Athén északi részében fekvőAkadémosz kertjéről. XVIII.századi előzmények után (Bessenyei György, Révai (Tudomány)

Nyiri Péter - A Magyar Nyelv Múzeuma
Bojtor István: Jer és láss

Öröklobogású, védelmező fényű fáklyaként mutatja az utat az embernek a Szentírás. Erőt ad a mindennapokban, segíti bizonytalan lépteinket. Az Ószövetség példákkal tanít, sorsokat tár elénk, a vértanúk, az Úr küldöttjei, a lánghitű próféták életét; az Újszövetségben Krisztus magasodik fölénk, szent szavakat szól hozzánk, s kitárja kezét... (Könyvbemutató)

Steinné Gruber Katalin
A dorai révész

Az idő tájt, amikor falunkban még naponta csak kétszer volt buszjárat, reggel és délután, hajóval mentek az emberek Pestre, a munkahelyükre. Az ökrös és lovas szekerek komppal jöttek át. Ez ma is így működik Vácnál. A hajó érkezése minden nap egy izgalmas program volt. A falu apraja-nagyja összegyűlt a hajóállomás környékén, a Pánczél vendéglőben, a Fancsek-féle csónakház sörözőjénél vagy a strand cukorkás bódéjánál. Mindenki mindenkit ismert (Novella)

Turcsány Péter
Az Idő foglalatában

1.// A JELEN szűk tölcsérébe töltött bor szétárad a jövő széles tömlőiben.// 2.// Az idő? Az idő – egyszerűen beszűkülő tölcsér… –/ és egy tölcsérből kitáguló anyaméh… –/ az EMBERLÉT megszületésének végtelenje./ Mindnyájunké.// 3.// Testi szerelem – kisimultak a lélek ráncai.// 4.// Különbség: fényeinkben és árnyainkban a Minden ragyog,/ vagy a Minden foglalatában fölragyogni.// 5./ Szembenéz velem a Tisztaság,/ vagy fölmutatom-e tisztaságom?... (Vers)

Czinege József
Levél a szerelemhez

Illatodat, ha újra megérzém,/ Szívem lángja érted fellobban./ Éneke hangod édes acélján,/ Lelkem fénybe úszván megtorpan.// Esteli éjen, arcodon írban/ Kúszó rózsabérken ringatsz el./ Álmaim árnya téged ölelvén,/ Félénk suttogásból enyhítel./ Omladozó virágok övében,/ Végén percek ingó csendjében,/ Űz neved alkonyába mosolygó/ Ajkad, hervatag félelmében./ Illatodat, ha újra megérzém,/ Ajkad, hervatag félelmében.// Illatodat, ha újra megérzém/ Szívem lángja érted fellobban... (Vers)

Szerkesztő A
Arany Sas Díj pályázati mű: Bólyi Tünde - Turáni átok

- Mit tudtatok meg? – kérdezte Balajtár tanoncait, Mufurcot, és Cobort. - Jöttek mindenféle emberek, onnan a nyugati vidékről. Azt mondták, ők hozzák az igazi vallást. Nagy jó urunkat elhalmozták tömérdek drága kinccsel, fényes ruhákkal, kedves arcú, illedelmes szolgákkal, idegen, eddig még nem látott állatokkal. Nem győzték behordani a sok ládát, ketrecet. Urunk szívesen fogadta őket, bár igen (Novella)

Lukáts János
„Ez légyen ostorod…” P.E. grófné levelei Rodostóba, M. K. úrfinak - 8/37

I. - Konstancinápoly 3. Mai 1720. Lelkem, fiókám, hála légyen az Istennek… Miért is? Hogy megtaláltalak végre, hogy itt találtalak meg ezen az Európa szélére vetett földön, hogy levelem nem más, mint annak tanúbizonysága, mindketten bujdosók lettünk a világban? Bizony, ki tudja, mind e nehéz okok közül érdemes-é kiválasztani, miért is legyen... (Könyv)

Jókai Anna
Ady Endre versmondói

Életre kelteni azt, aki végleges szellemi halálba távozott, vagy eszményeinek hatósugara saját korával elenyészett, szánalmas kísérlet lenne, csinnadratta, görögtűz. Ami viszont folyamatosságában, a nap világosságával működik, azt nem szerencsés egyetlen alkalomban mértéktelenül túlfuttatni, a bőség gyönyörét a csömörig erőszakolni. A „Petőfi-év”-ben éreztem úgy, a kevesebb (és válogatottabb) tiszteletanyag mélyebben... (Novella)

Szerkesztő A
Arany Sas Díj pályázati mű: Titan Retriever- Vénusz és Jupiter

Lucera, 1350 tavasz A csarnokban, amelyet az alacsonyabb rangú lovagok szálláshelyéül jelöltek ki, viszonylagos csend és nyugalom honolt. A legtöbben némán heverésztek, míg mások kisebb csoportokba verődve halkan társalogtak. Szebeni Sebestyén nem tarozott egyik csoporthoz sem. Egy kőpadon ülve tisztogatta saját fegyverzetét. Néhány lovag sajnálkozva tekintgetett feléje. Sebestyén (Novella)

Jankovics Marcell
Újratöltve: Elvek és tennivalók (a kultúra területén)

A kultúra nem csupán a művészetek és az irodalom gyűjtőneve, ahogy ma sokan hiszik. A tudományokkal és az oktatás-nevelés körével kiegészülve sem teljes. A kultúra fogalmába tartoznak a világnézet (vallás), az erkölcs, a szokások, hagyományok, a testi és szellemi egészség, a munka és a környezet kultúrája, az életmód, viselkedés, szinte minden. Nemzeti, közösségi kultúráról... (Tudomány)

Szerkesztő C
Jókai: Petőfi-keresők

Elhallgata régen a lanton a húr;/ Megfogta a rozsda a kardot;/ Nem zeng sem a dal, sem a véres aczél;/ Sziv elfeledé, elhordta a szél:/ Álom vala az csak, reggelig tartott./ Fű tudja: miért zöldebb a mezőn/ Egy folton, a melyre a vér hullt?/ A hagyomány tudakozza Homérrul/ Azt, hol született, s ahol elholt./ Itt látta az egyik a földre leesni;/ Ott szólt vele más a csatában;/ Sirjához az útfelen búcsura járnak;/ Másutt még visszakerültire várnak:/ Itt él, ott holt hire... (Vers)

Turcsány Péter
Estreforgó

Ratkó József "élőföldjén" járva// Napraforgók tolongó serege/ visszatekintve búcsúztatja/ a napot,// itt megyek magam is vissza/ az úton, melyen életem/ hajnalodott,// zokogó esőcseppek hoznak/ virágnak, gyümölcsnek/ holnapot,// gólyát látok fölöttem a határban,/ kora tavaszban helyettem is/ fészket rakott,// ma delelő nyárban/ dagadva peregnek/ Tisza-habok,// súlyos esték és könnyű reggelek/ váltó-hullámzásaiba akár/ bele is halhatok,// lehajtott... (Vers)

Czinege József
A tűz fényénél

Álmomban láttam őt először…/ /Sápadt könyvemet lassan becsukván,/ A tűzből, egy rém alakja int/ Felém, mosolyát ráncba húzván./ Halkan suttogja gyászbeszédét,/ Felfedve évek múlt emlékét;/ Elűzve annak menedékét./ Szerelmem alvó arcát nézem,/ Mosolyát ekkor felidézem;/ Az örömnek e játszóterét,/ Minden boldogság földi helyét./ Lélegzetének halk szökését/ Hallgatom, kisebb rózsákat szór Az álom, ahogy ajka fényt szól, Pont ugyanúgy, mint... (Vers)

Szerkesztő A
Arany Sas Díj pályázati mű: Zentai Eta - „Istennek ajánlott” gyermek

A Duna két karja között ringatta, táplálta a Nyulak szigetét. A természet meghálálta a gondoskodást, dús növényzet burjánzott minden talpalatnyi földön. A szigeten csend lakott és harangszó. Nem kötötték hidak a partokhoz, csak a halk csobbanással érkező csónakokkal lehetett megközelíteni. Az Isten is békés ... (Novella)

Belépés

Hírlevél

Hírlevél

Tartalom átvétel

Reklám


 


 

A Magyar Nyelv Múzeuma

Inter Japán Magazin

Turcsány Péter honlapja

Jankovics Marcell honlapja

Papp Lajos

Magyar Irodalmi Lap