Szabó Jolán
Kitörések

Mindig eljön az igazság pillanata. Csak az a kérdés, hogy kinek mikor, és időben, vagy elkésve. - Szemem előtt színes gömbök sokasága, egymásnak ütköznek, miközben színt váltanak, én is ott lebegek közöttük, és amelyik véletlenül hozzám ér, azonnal elpukkan, abból valaki arca bukkan elő, akihez valaha közöm volt, vagy lesz, magam sem tudom. Nincs súlyom, pille vagyok. Forgok a levegőben, most hiába mondaná bárki nekem, hogy híztál kedvesem, nem számít, itt nem érdekes, hogy (Novella)

Cservenka Attila
Sport I.

Normál békeidőben az ember tapasztalhatóan egyetlen területen érintkezhet a haza fogalmával. Kisgyermek koromban több olyan játékot is játszottam, amely magasabb szinten sport kategóriába tartozik. Ezért érdekelt az is, hogy mások hogyan játsszák. Akkoriban csupán a rádión keresztül lehetett értesülni egy-egy nagy világrendezvényen történt eseményről. Mai szemmel elképzelhetetlen módon ragadtunk rá a rádióra, és rajongva szurkoltunk a magyar sportolók sikere érdekében. De miért éppen a magyar... (Publicisztika)

Szerkesztő B
Wass Albert: Trianon a mikroszkóp alatt

A történelem az emberi világ legnagyobb tanítómestere. Értéke azonban azon múlik, hogy képesek vagyunk-e kiértékelni mondanivalóját a valóságnak megfelelően. Mi, magyarok különösképpen készek vagyunk kiszépíteni az igazságot, hogy érzéseinknek jobban megfeleljen. Tudunk arról, hogy jó ezer évvel ezelőtt hazát foglaltunk magunknak a Kárpátok me­dencéjében. De arról már nem szívesen... (Publicisztika)

Szondi György
Hriszto Bojcsev: Madárezredes

Negyedik kép A betegszoba. Az Orosz néz ki az ablakon, a Doktor pedig – vele szemben ül – kórlapját olvassa egy dossziéból. DOKTOR (olvas) Dmitrij Minkin Fetyiszov, 49 éves. Apja orosz, anyja – bolgár. Tisztiiskolát Bulgáriában végzett, Főtiszti Akadémiát a Szovjetunióban. Önkéntesként szolgált Boszniában, ahol elveszítette családját és súlyos skizofrén depresszióba esett. Két éve nem beszél. Élő rokona Bulgáriában nincs. (Fetyiszovra néz.) (Egyéb)

Jókai Anna
Kodolányi János sírkő-avatása alkalmával

Valami, amit el kell mondani. róla, rólunk. neki és számunkra. / Élt egyszer – nem is olyan régen – három ember, a tér ugyanazon kivetített pontján, itt, Magyarországon. S bár egymástól nagyjában függetlenül, mégis ugyanoda jutottak. A létezés tövének közvetlen közelébe – s kegyelmi tudásuk formája szerint szolgáltak onnan hiteles híradással. Várkonyi Nándor, Hamvas Béla és Kodolányi János. A születésük (Egyéb)

Szerkesztő A
Arany Sas Hírek: Díjazásra nem kerülhetett kiváló művek

Az arany Sas Díj pályázatról el kell mondanunk, hogy a zsűri összesítése szerint az élen, az első díjat kivéve igen szoros volt a mezőny. Sajnálatunkra ebbe a versenybe több kiváló mű nem juthatott be, mert nem felelt meg a formai követelményeknek. Írója nem beszerkesztve küldte be az írást, vagy annak terjedelme túllépte az előírt 10 ezer karaktert. Az utóbbiak... (Hírek)

BGaby96
Arany Sas Díj pályamű (2013) - Vak voltam, s már látok végre..

A történet egy fiatal lány életének és személyiségének viszonylag rövid idő alatt történő nagymértékű változásáról szól. A végére felfedezi,hogy a valódi értékek azok, melyek megtalálására, felismerésére még szemre sincs szükségünk. - „Mindnyájunk számára mást jelent a tökéletes élet. Azonban csak egy megoldás létezik ” „,hogy megkapjuk azt: a céljaik elérése. Először a kisebb,

Bónizs Róbert
A dubicsányi boszorkány 3/3

Nem mindenik pálos táltos, és nem mindenik táltos pálos! De a rend minden egyes tagja tud valamit, mit közember nem tudhat, és a barátok örökre elhivatottak a hagyaték őrzésében, a hagyomány örökítésében. Ki így, ki úgy teszi a dolgát, van, ki csupán gyógynövényeket gyűjt, vizsgál, tanít, van, ki a Fehérló sarjait gondozza, van, ki a jövendőt kutatja, van, ki a Turul-testamentumot vigyázza, van, aki egyszerűen csak pálcákra... (Novella)

Prof. Dr. Bokor Imre
Magadra hagytunk Tégedet...

1956. október 23 és november 4 emlékére küldöm Ramon Cué Romano spanyol jezsuita pap 1957-ben kiadott (Sangre de Hungaria: Magyarország vére) verses köte- tében található - MAGADRA HAGYTUNK TÉGEDET c. - (sajnos) sokak által kevésbé ismert, megrázó tartalmú versét. E vers elolvasását követően, vajon a jól fizetett média cézárok, a történészek és a politikusok (döntő többsége) érez e némi... (Publicisztika)

Czakó Gábor
A zsarnok rabsága

Levente költő igen otthonosan érezte magát a múltban. Most is onnan hozott történetet. - Boldogult Bertha Bulcsú mesélte, hogy először őt kérték föl a félhivatalos Kádár-életrajz megírására. Nos, Bertha e célból bevétettetett az örökösnek látszó pártfőtitkár kocsijába, midőn az vidéken próbálta megtapintani az ország üterét. Mentek, mentek, mendegéltek, amikor egyszer Kádár megkérdezte: az ott mi? Egy tejföldolgozó üzem, Kádár elvtárs -... (Novella)

Szerkesztő A
Író-újságíró pályázat: Bokor-Fekete Beáta: Árnyak a selyemfalon

1. Ki van a tükörben? (Dazai Osamu) Csend. Csepp… Mély csend. Csepp, csepp… Kit látok a tükörben? Kié ez az arc? A helység félhomályában egy – már nem fiatal, de fásultságában is vonzó és finom vonású – férfi bámul révetegen tükörképére. Arca nedves, álláról víz csöpög. Ki ő? És ki vagyok én? Egy láthatatlan szellem, aki beosont a selyemfalon át meglesni egy nem ismert lélek magányos perceit? Ő nem lát. Ez biztos. A... (Novella)

Papp Lajos
Úton... - A Teremtő szolgálatában

Papp Lajos szívsebész már harmadikos gimnazistaként egyetemi felvételt nyert, az orvosi helyett mégis a bányában kezdett dolgozni. Úgy tartották róla, szinte művészi fokú a kézügyessége, pedig nem finom sebészkezekkel született: felfújt léggömböt szikével hámozva, dobozó állatszívek aprócska ereit öltve gyakorolt. Most lenne pályája csúcsán, ám három éve egyszer sem operált. A professzor története a... (Könyv)

Koczeth László
A szépség esztétikája a japán művészetben, közéletben

Ahhoz, hogy megértsük a japán emberek kifinomult érzékét a harmónia, a művészi ízlés iránt ismernünk kell lelki beállítódásukat. Gyakorlatilag 3 vallás hagyott nyomot a történelem során a szigetország lakóiban. A sinto - mely a természeti szépségek iránti fogékonyságot, a buddhizmus - mely a sorsszerűséget, a megpróbáltatásokkal szembeni ellenállást, a művészetek filozófiai alapjának megerősítését hozta,... (Egyéb)

Szerkesztő A
5.500!

Lelkes íróinknak, olvasóinknak és szerkesztőinknek köszönhetően Lapunkon ma megjelent az 5.500. mű. Megnyugvással tölt el bennünket, hogy a MIL betölti hivatását, amire 2010 őszén alapíttatott, a magyar nyelv és magyar kultúra nemesítését, ápolását. Íróinknak további jó írást, olvasóinknak jó olvasást kívánunk Lapunkon! Tekintsétek meg bemutatófilmünket is, amelynek linkje a megnyitott szövegben található. Üdvözlettel: A Magyar... (Hírek)

Belépés

Hírlevél

Hírlevél

Tartalom átvétel

Reklám

 

 

 


 

A Magyar Nyelv Múzeuma

 

Inter Japán Magazin

 

Turcsány Péter honlapja

 

Jankovics Marcell honlapja

 

 

Papp Lajos

 

 

 

 

 

Magyar Irodalmi Lap