Szerkesztő A
Író-újságíró pályázat: Hum Attila - A túlélő bűntudata

Azt mondják, ha az embert megérinti a halál szele, sok mindent átértékel magában. Más dolgok válnak fontossá, és amiket addig fontosnak hitt jelentéktelenné fakulnak. A munkám során gyakran találkozom olyanokkal akik túléltek baleseteket, katasztrófákat, erőszakos bűncselekményeket, és ezáltal megváltozott az életük, az életszemléletük. A magam részéről sosem értettem meg igazán az efféle lelki és szellemi... (Novella)

Lukáts János
„Ez légyen ostorod…” P.E. grófné levelei Rodostóba, M. K. úrfinak - 25/37

XXV. - Venécia Idus Maii 1729. - Ne hidd el, fiókám, ha valaki Venécia városáról ír neked, ilyen város nincsen! S ha mégis van, akkor se város ez, hanem röttentően benépesült szigetcsoport, melyen a népek akként lakoznak, mint a hangyák a bolyban. Csak míg a hangyanép lefelé búvik a buckájába, a venéciai, ez a sajátos emberfajta, a víz fölött, apró... (Könyv)

b.horvath53
JELENSÉGEK

Három rövid vers, ami a körülöttünk lévő jelenségeket tükrözi. Társadalmunk fonákságai, torzulásai szembesülnek velünk a mindennapokkban, a költészet síkjára emelve. /// A TURUL SZÁRNYÁN// - Utassy Józsefnek - // Olcsul a szó,/ drágul tej, vaj./ Jövő - savó./ Lesz itt sej-haj./ Adagolom a laptopnak:/ becsapnak, igen, meglponak./ Már kezdem tisztelni őket,/ a Hazájukat kinövőket./ A turul szárnyán/ párzik a sátán./ Az időből harang szól./ Undorodom - magamtól. (Vers)

Turcsány Péter
Rövidek 3

Twickenham hattyúk// Vakító tavasz,/ napsütés,/ templom,/ Temzepart.// Hattyúk a lágy/ hullámokon,/ csónaksziget,/ harsány zölden/ szédít a liget.// – – Temzeparti éjfél// Visszahajtja csőrét/ s elalszik éjjel/ egy magányos/ madár a parton.// Mi is alszunk már,/ csoportba verődő /emberiség:/ visszahajtott álmainkkal/ önmagunkba.// – Twickenham –// Wales a déli partok felől// Költők nyoma,/ hattyúváros,/ tengeröblök,/ óceáni szél/ Esős hírű/ walesi... (Vers)

Sajdik Ferenc
Arany János: Barátomhoz (Petőfihez)

Illusztráció Arany János verséhez (Humor)

Balogh Bertalan
Emberi sors

Tanulságos élet: egy irodában dolgoztak Pesten, és addig nézegették egymást epekedve, mígnem összeházasodtak. Lakás nem volt, mert ez így természetes mifelénk, tehát beköltözött a szerelmes ifjú férj az após-anyósékhoz, mert ez is így járja mifelénk, és mert nekik kétszobás bérlakásuk volt, ámbár igen kicsi volt mindkettő. A zsúfolt kis szobában mégis jól elfértek, sőt, az újszülött kisfiú gyerekágya is helyet kapott, meg a játékok és a (Novella)

Bogár László
Rendszerváltás kérdőjelekkel 17/23

8. Gyurcsány Ferenc tündöklése és bukása - Tehát a magyar szocialisták Tony Blair és Leonyid Brezsnyev között választhattak és választottak is. Azt ugyan nem tudjuk, hogy az MSZP kongresszus küldöttei közül hányan olvashatták a Financial Times cikkét, de az üzenet célba ért, meggyőző többséggel adták szavazataikat a magyar Tony Blairre, vagyis Gyurcsány Ferencre. Noha nem rokonom Kiss Péter, de... (Könyv)

Kalász István
Vesztő

Két napig volt a sziklánál, ült, pihent, gondolkodott, járkált, még énekelt is. Boldog volt, hogy eljutott ehhez a magányos sziklához, és zarándoklata során megértette, vissza kell mennie. családjára gondolt, látta, ahogyan gyerekei a konyhaasztalnál ültek, ahogyan a felesége főzött, látta, ahogyan alszanak éjjel, és örült, hogy senki, de senki sem járt a szikla környékén, aki az elmélyülésben zavarta volna. A harmadik nap reggelén levésett a sziklából egy darabot, a követ betette (Novella)

Szerkesztő C
Wass Albert: Zsoltár és trombitaszó

Ültem a kertben és hallgattam a tavaszi csöndet. Vasárnap volt. Pihentek az ekék és boronák, a falu útján lassú mozgású emberek jártak. Valami ünnepies békesség lebegett a dolgok fölött. Szinte tapintani lehetett, szagát érezni, mint régen, iskolás koromban, mikor a vasárnapoknak levendula és ódon templomszaguk volt. A vasárnapi nyugalom, a jól végzett heti munka nyugalma érzett a csöndben, mely (Novella)

Lukáts János
Együtt a Forrás-dosszié!

Egy írógépelt diákújságról, egy titkolt-megtűrt műhelyről és a szovjet-magyar janicsárokról „Érdekes tény, hogy Kárpátontúl majdnem ezer évig a magyar állam uralma alatt volt, ez idő alatt mégsem tűnt fel itt egy magyar író sem. Csak a Szovjethatalom körülményei közt van születőben a szovjet magyar irodalom…” 1969-ben ezzel a megállapítással örvendeztette meg olvasóit egy majd’ kétszáz oldalas kárpátaljai ukrán (Novella)

Turcsány Péter
Visszatérés

(Rapszódia a görög szigetvilág déli partjairól)// Mottó:// Atyám, kik véled egyek vagyunk!// Istenek magánya – és Istené! A nem szűnő mosoly,/ a megbocsátásé, Melpomenéé, a szeretőé, a balgáé,/ de az egyetlen teli kehely, a csordulatlan, mi asztalunkra/ helyezve örök./ O ország, o ember, o szigetek, ti mind, ami kedves,/ ami görög.// Férfiak szigete, Vulcanosé, Apollóné, árnyaké, Hádes/ árnyakba vont portáié, s Artemis fénydárdáinak zuhanásáé –/ mit a... (Vers)

Jókai Anna
Csehov kérdései

A drámák együttesében van jelen az élmény kicsorbíthatatlan teljessége, és a maga korán túlmutató, a ma és holnap is érvényes szó. Bár változott a közeg, amelyben az emberi természet önnön türemléseivel birkózik, mégis, úgy tetszik, a csehovi figurák, panaszok, fájdalmak valahogy mindig újratermelődnek. Az olyan életmű azonban, amelynek központi, kínzó kérdéseit az utána következő ötven-száz év nyugodt lelkiismerettel kipipálhatja vagy titkait maradéktalanul megoldott... (Egyéb)

Lászlóffy Csaba
Éden helye, a semmi

Már csak a képzelt hely, mely – – – /(betöltve, betöltetlen)./ Izzó erővel, csellel?/ Már csak a bútor reccsen;/ dúlt fiók, fedezetlen/ kéziratroncs; a hellyel/ küszködő emlék rezzen./ Az idő mindent elnyel./ Mire magadra leltél,/ magadra vagy – a tárgyak/ titkait őrző rend és/ rendetlenség: a csendért/ kiáltó számla vár csak –/ s a végtelen derengés.// * * *// A semmi, amit feldúlt/ a gyűlölet hívatlan./ Arcod már régen elmúlt,/ csak fintorodra pattan/ a késdobáló este/ fénye (Vers)

Gyárfás Endre
Az elcsalt menyecske

Egy balladamotívum néhány európai változata. - „Gyere velem, Molnár Anna, / gyere velem bújdosásra, / gyere velem bújdosásra, / burkusfának árnyékába!” Így kezdődik az egyik legrégibb és legismertebb magyar népballada. Az „elcsalt menyecske” balladatípusba sorolják. A történet talán azért volt annyira népszerű évszázadokon át, és azért terjedt el Európában, sőt Észak-Amerikában is, mert az oktalan bizalomnak, az ösztön vezérelte... (Publicisztika)

Sajdik Ferenc
Arany János: Írói szobám

Illusztráció Arany János verséhez (Humor)

Szerkesztő C
Tiltakozóhullám a miskolci 1700 millióból épülő romaközpont ellen

Miskolcon a kormány és bizonyos ellenzéki pártok 1700 millió forintból Világsátor néven romaközpontot kívánnak építtetni. Gyakorlatilag ez lenne a magyar és/vagy az európai cigányság felzárkóztatásának központja. A városban tiltakozóhullán indult az ország gazdasági helyzetét és a lakosság kívánságát figyelmen hagyó gigaprojekt ellen. Aláírásgyűjtés kezdődött helyi (Hírek)

Belépés

Hírlevél

Hírlevél

Tartalom átvétel

Reklám

 

 

 


 

A Magyar Nyelv Múzeuma

 

Inter Japán Magazin

 

Turcsány Péter honlapja

 

Jankovics Marcell honlapja

 

 

Papp Lajos

 

 

 

 

 

Magyar Irodalmi Lap