Nyiri Péter - A Magyar Nyelv Múzeuma
Szépirodalom és nyelv (2/2)

Nyiri Péter beszélgetése Tusnády Lászlóval: A rendkívül sok nyelven tudó Mezzofanti bíboros a magyar nyelvet „konstruktív képessége és ritmusának harmóniája” miatt az összes többi nyelv elé, a göröggel és latinnal egy sorba helyezte. George Bernard Shaw angol drámaíró pedig a következőket mondta: “Bátran kijelenthetem, hogy... (Tudomány)

Jókai Anna
Elfekvő 3/5

A kórházat okkersárgára festették. Természetesen csak kívülről. A teremfalak fehérek maradtak. Kissé elhúzódott a munka. Tavasztól ősz elejéig álltak az állványok az amúgy is kicsi ablakok előtt. A betegek mégsem zúgolódtak. Hallgatták a beszűrődő utasításokat és a munkások hetyke válaszait. Nyikorgott a vödör és a lánc. Meg-megroppant a deszkapalló a kőművesek gumicsizmája alatt. Hol itt, hol ott kopogott a kalapács. A zajok biztonságot és reményt adtak. Aludni... (Novella)

Kristóf Péter
Újratöltve: Mit ér a tudós, ha magyar?

„A tudománynak nincs hazája, de a tudósnak van” – mondotta Eötvös Loránd, utalva ezzel annak kiemelt szerepére, hogy a tudós milyen nemzeti környezetből érkezik, milyen vallási-kulturális identitással rendelkezik, és melyek azok az értékek, amelyek számára a hivatástudatot jelentik. De milyen tényezők együttes közrejátszására van szükség ahhoz, hogy valakiből kiemelkedő tudós válhasson, és ebben milyen szerepet képvisel nemzetünk... (Tudomány)

Nyiri Péter - A Magyar Nyelv Múzeuma
Szépirodalom és nyelv (1/2)

Nyiri Péter beszélgetése Tusnády Lászlóval: Az Ön alkotásaiban világosan felismerhető az átadás gesztusa: az olvasó nemes értelemben vett tanításának-nevelésének, egy élmény, gondolat átnyújtásának, egy igazságmag elvetésének a szándéka. Ha az irodalmat az igazság kimondásának egyik eszközeként értelmezzük, ha belátjuk (Tudomány)

Doma-Mikó István
A koronázás 1/4

Korunkban húsznál kevesebb királyságot ismerünk. Akad monarchia, amelyben az uralkodóknak még koronája sincs. Az utolsó, klasszikus értelemben vett királykoronázásra több mint fél évszázada került sor. 1953-ban klasszikus ceremónia keretében a jelenleg is uralkodó II. Erzsébet brit királynő fejére tették fel a koronát. A monarchiák nem mindennapi szakrális eseményére 55 évvel később, 2008. augusztus elsején kerülhetett újra sor. Brit minta és... (Riport-tudósítás)

Jókai Anna
Elfekvő 2/5

A kórházat okkersárgára festették. Természetesen csak kívülről. A teremfalak fehérek maradtak. Kissé elhúzódott a munka. Tavasztól ősz elejéig álltak az állványok az amúgy is kicsi ablakok előtt. A betegek mégsem zúgolódtak. Hallgatták a beszűrődő utasításokat és a munkások hetyke válaszait. Nyikorgott a vödör és a lánc. Meg-megroppant a deszkapalló a kőművesek gumicsizmája alatt. Hol itt, hol ott kopogott a kalapács. A zajok biztonságot és reményt adtak. Aludni... (Novella)

Borbély András
A számok

1.// Két szám között a számtalan újabb szám:/ méltó nevet te adhatnál-e nekik?/ Zénón nyila s a gyorslábú Achilles –/ úton vannak hát mindketten azóta…/ S futok én is, valót nem ér a lábam,/ kövek, számok közt láthatatlan híd tart,/ hisz így jött közénk, tanítva vízre lépett./ Az idő fény, szólt, de beárnyékolja szemünk,/ majd távozott az új fénynek alkonyán./ 2.// S most rettegést szül minden újabb lecke,/ szentélye körül állunk kék fák alatt,/ hol Ő (Vers)

Lászlóffy Csaba
Profán ballada

Az elmúlás előtt már (mímeled bár?) / nem osztozkodsz velem, mert nincs közös / vagyonunk. Emlékeink régi raktár- / világa roskatag hodály, ködös / és levegőtlen; átvészelni benne / azt a keveset, ami hátravan (?) – / nem én volnék, ki válogatós lenne ,/ s nem te, aki jövőnkért nyugtalan. / Halántékom mögül mint vad hiúz / kiles még rád az ősi bujaság; / posztmodern polgárnőként te „ne nyúzz!” / kiáltással állod (nem a csatát)/ szavad, hogy: hol a mámor már nem él ,/ ha van is lyuk,... (Vers)

Balogh Bertalan
Az írói siker titka

Szabadkoztam egy darabig, mint a babaarcú, de csontja velejéig cafat ribanc, és kezdtem felvázolni a sztorit, amit titokban és önmagammal összekacsintva, egyenes adásban és abban a pillanatban ötöltem ki: "Nos, adva van egy buzi fiú". "Nocsak!" - figyelt fel rám megváltozott arckifejezéssel bámulva ki a busz ablakán, mintha latolgatná, hányféle jó irányba is tud kanyarogni egy szál, ami ebből a pontból indul. "Sőt, nemcsak (Humor)

Horváth Lajos
A kiesett kerékszeg és a legény ujja

Ment-ment, mendegélt László király a sereggel most éppen Horvátország felé. Hogy Ilona húgát akarta-e meglátogatni, aki a horvát királyhoz, Zvonimirhez ment feleségül vagy éppen valami hadi dologban járt, mert a horvát urak lázongtak, ma már nem lehet tudni. Kétségtelen azonban, hogy Zala vármegyében kocsikázott lőcsös szekéren, a szűkebb értelemben vett Göcsejben. Hát, mi történt (Tudomány)

Jókai Anna
Elfekvő 1/5

A kórházat okkersárgára festették. Természetesen csak kívülről. A teremfalak fehérek maradtak. Kissé elhúzódott a munka. Tavasztól ősz elejéig álltak az állványok az amúgy is kicsi ablakok előtt. A betegek mégsem zúgolódtak. Hallgatták a beszűrődő utasításokat és a munkások hetyke válaszait. Nyikorgott a vödör és a lánc. Meg-megroppant a deszkapalló a kőművesek gumicsizmája alatt. Hol itt, hol ott kopogott a kalapács. A zajok biztonságot és reményt adtak. Aludni... (Novella)

Tandori Dezső
Hamarosan-trilógia

I. // Istenem, de rég/ találkoztunk, most/ mások által hamarost./ Egy kávéházban,/ vagy a Tabánban./ holtakból már ez se: rost.// Se hogy Ragúza,/ zene nem húzza/ Ottlik kávéházában./ A Halász Petár/ párkányt már nem jár,/ szerelme-hamarjában.// Ah, Adriani/ Alíz, lejárni/ így tud óra, rajongás./ Az Alíz nekem/ verébszerelem,/ egy holt kicsikénk, nem más.// Gyere, jaj, bice,/ tört lábad visz-e,/ képzeld szárnyad/ haza, hazább, hazába?// A... (Vers)

Steinné Gruber Katalin
Találkozás a kukánál

Az öregember a semmibe révedt. A kukában matató keze a sonkás-zsömlére tévedt. S hogy mi volt a bűne? A múlt rezsim miért verte, űzte? Mert 56-ban a lyukas trikolort, az ablakába tűzte! Öreg volt, rokkant és éhes. Felnyitotta a kuka tetejét, éppen bele akart nézni, amikor egy durva hang ráripakodott. "Húzz el innen, öreg, mert a falra kenlek!" Ez a másik sem volt már fiatal. Az öregember összerezzent. Agya, mint egy komputer, dolgozni kezdett. Összehúzott... (Novella)

Szerkesztő A
Brády Zoltán előadása

Szeretettel hívjuk Önt, hozzátartozóit és barátait a Magyarok Világszövetségének Székházába (Bartók terem) H – 1052 Bp., Semmelweis u. 1-3. Brády Zoltán: Olyan flashom volt... című rövidpróza kötetének 2011. december 15-én 18 órai kezdettel tartandó bemutatójára. A kötetet bemutatja és az íróval beszélget: Aniszi Kálmán esszéíró, szerkesztő, ny. egyetemi oktató. Helyszín: Bp., V. ker. Semmelweis u., 1-3. (Astória mellett) A részvétel ingyenes... (Hírek)

Szerkesztő A
A koronázás

Rövidesen közöljük Doma-Mikó István királyi udvari festőművész sorozatát. A jelenleg uralkodó II. Erzsébet brit királynő 1953-ban történt megkoronázása után 55 évig nem került sor hasonló ceremóniára. Egyes monarchiákban az új király szertartás nélkül veszi birtokába uralkodása jelképét, de akad monarchia, amelynek még koronája sincs. Több, mint fél évszázados szünet után 2008-ban a Tongai Királyságban megkoronázták az új uralkodót, IV. Geroge Tupou királyt. Erről az eseményről (Hírek)

Kenessey Csaba
Információ és dezinformáció mint a politikai harc egyik eszköze

Mielőtt a téma taglalásához fognék szeretném a két szó fogalmát meghatározni: Az információ, - mint a tudás is - hatalom. Az információ útján lehet széles társadalmi rétegeket elérni, őket tudósítani, befolyásolni. ADezinformáció ezzel szemben a hatalomra törést vagy a megszerzett hatalom biztosítását elősegítő az információkkal való (Könyv)

Belépés

Hírlevél

Hírlevél

Tartalom átvétel

Reklám


 


 

A Magyar Nyelv Múzeuma

Inter Japán Magazin

Turcsány Péter honlapja

Jankovics Marcell honlapja

Papp Lajos

Magyar Irodalmi Lap