Czakó Gábor
Zsömle és Picúr

A világ arca leginkább benépesítőire hasonlít. Például Törökkő leginkább Nádori Gyulára, Rézműves Anteuszra meg Tulipános Fridára és a többiekre. Azon belül pedig a Gyöngyfény utca leginkább a Pitagorasz nevezetű hamuszínű macskára, aki állítólag elmúlt száz éves, és minden környékbeli látta kibelezve, átharapott torokkal, autókeréktől szétlapítva. A Gyöngyfény utcában emelkedhetnek és omolhatnak házak... (Könyvbemutató)

Elek Szilvia
A játszma (Dráma egy felvonásban)

Történik: az 1870-es, 80-as években a Zeneakadémián, Erkel lakásában. A lakás berendezése: íróasztal, két szék, háttérben zongora vagy pianínó. A zongora fölött egy Lisztről készült arckép a falon. 1. jelenet - (Erkel lakása, dolgozószoba. Este van, gyenge petróleumlámpa fénye világít a dolgozóasztalon. Erkel gondolataiba merülve, az asztalra könyökölve ül. Előtte sakktábla. Hosszú csönd.) ERKEL: Úgy! Szóval fenyeget az úr…Biztos Ön abban, hogy (gondolkozik), tehát azt (Dráma)

Jókai Anna
Három kép

Tudósítások. A jelenkornak nevezett időnkből, néhány hónap eltéréssel. Ültünk a karosszékben, a tévé előtt és láttuk. Legalábbis látnunk kellett volna, nemcsak nézni. Három élethelyzet. Kísérőszöveg nélkül is beszédes. Az első szín: valahol Ausztráliában. A nagyáruház kiárusítást hirdet: fillérekért mosógépet. Annak a hét vásárlónak, aki a többit megelőzve éri el a számokkal megjelölt, fehér inges, nyakkendős hét eladót. Villanások. Morajló, izgatott, egymáshoz préselődött embertömeg. (Egyéb)

Borbély András
Könnyű föld - Bronzkor

Tudom, a szó csak fél szárnya a csöndnek,/ hazánk végföldje megnevezhetetlen./ Kik éltek itt? Éltek egyáltalán?/ Otthonunk vízparti homokból kelt szóvár;/ otthonunk nem ház – tákolt téliszállás,/ s mi maradandó: a váltig változékony.// Nem kőkori szavak: szótlan korok, kövek./ Mert addig élnek, míg nevük titok marad;/ nem az örök, a visszatérő élet,/ a feltalált idő, szelek útvesztője,/ deszka szúpercei, fűzfák szárnya szélben;/ nem a szavalt (Vers)

humattila83
Petőfiről...

Miért félnek elismerni, hogy a csontok, melyeket már huszonhárom évvel ezelőtt megtaláltak, Petőfi Sándoré-i? Mert azonnal felmerülne a kérdés, hogy ha annyi ideje tudnak a dologról, akkor mire vártak eddig? A felelősségre vonástól tartanak? Vagy attól, hogy azok a bizonyos csontok ugyanolyan nemzeti ereklyévé nemesülhetnek, mint Szent István jobbja? A mindenkori magyar kormány a DNS-azonosításhoz „kegyeleti okokból” nem engedélyezte, hogy... (Egyéb)

Szerkesztő B
II. A Benes dekrétumok megerősítése – Európa szégyene 3. rész

A Benes dekrétumok megerősítése, ma már nem a dekrétumok előírásainak a végrehajtására vonatkozik, hiszen kétszer ugyanazokat az embereket tényelegesen kiűzni ősi szülőföldjükről lehetetlen. A Benes dekrétumok megerősítése, ma a kollektív bűnösség elve mellett való további elkötelezettséget jelenti. Edvard Benes, egyik 1942-ben írott, utolsó akaratának, és... (Publicisztika)

Fehér József
A varázskő

Hiába szaladgáltam én az aprójószág után a tanya porcsinos udvarán vagy aratást követően a tarlón, mégsem tudtam megemberesedni. Nyiszlett kislegényként kezdhettem el a tanulást a csicsatéri tanyai iskolában. Ami nem lett volna baj, ha egy kicsit is bátrabb vagyok, és ki merek állni a magam igazáért vagy rögtön visszaadom az első ütést annak, aki elsőként mérte rám. Engem azonban úgy neveltek, hogy „Légy jó, ne bánts másokat!”, és én bizony ehhez tartottam... (Novella)

Szerkesztő C
Wass Albert - Gazda és kereskedő

„Azzal nyakába vette a tarisznyát, fejébe csapta a kalapot, s úgy ment ki a házból, mint aki nem is készül visszatérni soha. Ment, mendegélt az úton, lassan besötétedett. Haragja lelohadt, s bánta már, hogy eljött hazulról. Visszafordult volna szívesen, de nem tehette. Mert aki egyszer kimond egy szót, annak tartania kell magát hozzá.” Simorka Sándor illusztrációival /A gazda és a kereskedő / Magyar népmesék sorozat (Könyv)

Szerkesztő C
Pannónia

Aquincum alján áll egy néma szittya / S a ködbe néz, távol kelet fele, / Hol ősi, boldog bölcsejét gyanítja. / Avart kavar szemébe tél szele./ / Tibiscus táján minden oly magányos,/ Falat hiába rak a római, / Szellős sátorról álmodik a város, / Hol égig zúgtak szittyák dalai. / / Most római a szó, a rend, a tábor, / Most erre jár a győző imperátor, / Acélt és búzát küld neki a táj. / /Az árva szittya szíve visszafáj / S míg légiók ujjongnak győzedelmet, / Ő álmodón néz (Vers)

Szerkesztő B
1937. április 6-án hunyt el Juhász Gyula költő

Juhász Gyula (Szeged, 1883. április 4. – Szeged, 1937. április 6.) magyar költő. A 20. század első felében Magyarország egyik legelismertebb költője. - Élete - Juhász Illés (1853–1902) posta- és távirdafőtiszt és felesége, Kálló Matild (1862–1953) első gyermekeként született. Anyai nagyapja Kálló Antal volt. 1893–1902 között a szegedi Piarista Gimnázium tanulója volt. 1899. május 21-én jelentek meg első versei a Szegedi (Hírek)

Balogh Bertalan
Az írás mechanizmusa

Az írás mechanizmusa közeli rokonságot mutat a hipnózis mechanizmusával: azt akarom, hogy összpontosíts a tárgyra, becsallak (jól kitanult fogásokkal) az odafigyelés állapotába, aztán játszom veled, vezetlek és hagyom, hogy élvezd amint eggyé válsz a hőssel, hagyom, hogy érezd amit a hős érez az események sodrában, gondold, amit ő gondol, együtt vegyél lélegzetet vele, küzdd az ő küzdelmét (Novella)

Kaiser László
A fekete emberek

– Holnap jönnek – mondta Lacika édesanyja. – Kik jönnek, mami? – kérdezte a kisfiú közömbösen. – Holnap hozzák végre a tüzelőt. – A fekete emberek? – váltott az alig ötéves gyermek hangja ijedősre, hiszen így emlegették a családban azokat a piszkos, széntől, portól, munkától sötétre színeződött embereket, akik a lovas kocsiról a pincébe vitték minden ősszel a télire való tüzelőt. Meg talán azért is, mert kevés beszédű, komor tekintetű, mogorva, izzadt,... (Novella)

Nyiri Péter - A Magyar Nyelv Múzeuma
Edzésnapló 5. - Ahogy kezdődött 2/2

Régóta vártam az itáliai utat, térképeket bújtam, olasz szavakat tanultam, készültem a nyárra. Egy Torino melletti kisvárosban volt testvériskolánk, s egyik évben ők jöttek hozzánk, a másik esztendőben mi oda. A buszút hosszú volt, éjszaka is tartott, de az élmények kárpótoltak minket minden fáradságért. A varázslatos olasz táj elragadta (Novella)

Bakay Kornél
Múltunk évezredei

A történelmébe belebetegedett magyar társadalom gyógyítgatása / Bakay Kornél előadása Kecskeméten 2012. március 31-én / I.Miért ez a cím? Mi bizonyítja, hogy a magyarság története több évezredes? / Négy dolog:1/ a magyar nyelv és a zenei anyanyelv, 2/ az írás, 3/az embertan (morfológiai antropológia) és 4/ az archeogenetika. (Colin Renfrew és Kathie Boyle, Archaeogenetica: a DNS és Európa őskori népessége. Cambridge,... (Tudomány)

Szerkesztő C
Vuk (Teljes rajzfilm)

See video

Belépés

Hírlevél

Hírlevél

Tartalom átvétel

Reklám

 

 

 


 

A Magyar Nyelv Múzeuma

 

Inter Japán Magazin

 

Turcsány Péter honlapja

 

Jankovics Marcell honlapja

 

 

Papp Lajos

 

 

 

 

 

Magyar Irodalmi Lap