Fehér József
Őszi utazás

Milyen gyönyörű, kiáltott fel ámulatában Kovács az álmos pályaudvaron várakozó vonat ablakán az ébredő tájra kitekintve. Épphogy felszállt a kocsiba, és a csomagjait lerakva elhelyezkedett, amikor a nagy égi kékségből előbújt a nap. Nagy égi kékség(?)..,lepődött meg saját magán, nem gondolta volna, hogy ilyen költői is tud lenni, és a szíve megtelt mérhetetlen szeretettel. Lehúzta a fülke poros ablakát, és kikönyökölve a... (Novella)

Orosz T Csaba
Genezis

IEHVA az uralkodó bosszúsan csettintett nyolcadik karjával az előtte elsötétülő holo- képernyő felé, és egy villanásnyival később már lecsapott a titkárt hívó fekete gombra. GBRIEL szinte a jelzést követő sürgető fényjellel egyidőben a teremben termett. Tudta, hogy az uralkodóval nem lehet játszani, ha a gombon keresztül hívja. - Miben lehetek szolgálatodra ó nagyuram? - kérdezte, két szárnyával takargatva fényes láva kardját, amit a hívás előtt éppen tisztogatott. - Hagyd (Novella)

Lukáts János
Karácsonyi ének

Alig harmincegy éves Charles Dickens, amikor 1834 őszén meglátogatja a londoni nyomornegyed iskoláját, a Ragged Schoolt. Elvadult, testben-lélekben lepusztult fiatalokat lát maga körül, „a holnap tolvajait és koldusait”, valójában gazdagság és szegénység riasztó következményét, a korai angol kapitalizmus egyik kiáltó ellentétét. A gazdaságinál is borzasztóbb mentális lezüllés előidézőit és elszenvedőit. Tenni akar ellene... (Könyvbemutató)

Szabó Jolán
Háztűznézőben

 Szóval, fiam, akkor most háztűznézőbe megyünk?  Jaj, Apa, miért kell neked mindig ilyen ósdi kifejezéseket használni? Pusztán erről van szó, hogy Dalma szeretné, ha megismerkednétek a szüleivel.  Nem kellene úgy sietni Ferikém, hiszen még csak egyetemisták vagytok.  Együtt szeretnénk élni, és jobb, ha ezt a családjaink is tudják.  Jól van, fiam, de gyász van a családban, ilyenkor egy évig nem lehet esküvő.  Tudom, Apa. - A magas, nagydarab, kopaszodó férfi legyint... (Novella)

Szerkesztő C
Wass Albert - Csámpás, a rucafiú

„… vadruca Máminak van egy Csámpás nevű haszontalan fia, aki éppen olyan haszontalan, mint valamennyi rucafiú, aki a világon van, de lehet, hogy egy kicsit még haszontalanabb.” Mese az oktondi rucáról, amelyik okosabbnak hiszi magát a felnőtteknél. Gábor Emese illusztrációival. / Csámpás, a rucafiú / Tavak könyve sorozat 5. / ISBN: 978-963-9735-46-0 Keménykötésű ár: 1800 Ft / Terjedelem: 40 oldal / Kötés:,,, (Könyv)

Szerkesztő C
Bumaráng, avagy Szaniszló visszajön!

Szaniszló Ferencet, az ECHO TV VILÁG-PANORÁMA című műsorának felelős szerkesztőjét a Magyarok Világszövetsége A MAGYAR NEMZETÉRT érdemérem ezüst fokozatával tüntette ki. Az érdemérem kitüntetettjeinek nevét viselő emlékfát is ültetnek az Ópusztaszeri Nemzeti Történeti Emlékparkban. A MAGYAR NEMZETÉRT érdemérmet a Magyarok Világszövetségének elnöke ítéli oda az MVSZ elnökségi tagjainak ill. szövetségi szintű vezető... (Hírek)

Szerkesztő C
Szaniszló ajánlott műsora Nagypénteken és hétfőn!

Március 29-én, Nagypénteken és április 1-én 21:30 órakor az Echo Tv-n nézd meg a VilágPanoráma műsorát! A szerkesztő, Szaniszló Ferenc és prof. Dr. Papp Lajos szívsebész, írótársunk beszélgetnek aktuális politikai és közéleti kérdésekről. Szaniszló visszakért és visszaadott Táncsics-díjáról is. Igen tanulságos beszélgetésnek ígérkezik, ne hagyd ki! (Hírek)

Polszerkesztő
Szaniszló Ferenc és a volt-nincs Táncsics-díj esete...

1. A Táncsics-díj: „A díj a nemzeti kulturális örökség minisztere által kiemelkedő újságírói tevékenység elismerésére adományozható. A díjat évente, március 15-én, hat személy kaphatja. Alapítása óta 100 újságíró részesült Táncsics Mihály-díjban.” forrás: muosz.hu 2. Tények: Szaniszló Ferencet, az 1990-es években a délszláv háború frontvonalain tevékenykedő kiváló hadi tudósítót, majd később a Duna TV... (Publicisztika)

Tusnády László
Az ember hangja (3/3)

Ha egy nép történetét kutatjuk, egyre mélyebb rétegekbe leásva, egyre több a bizonytalanság, a homály. A gondolkodás továbbhaladását a feltételezések segítik, ezek után szükségesek a bizonyítékok, s megszületik a bizonyítás. Ha ez utóbbi helyes, akkor fölösleges tovább vitatkozni. A török és magyar őstörténeti, nyelvészeti, verstani kapcsolatok terén még sok a homály. A magyarság ugyanis a honfoglalás előtt hosszabb ideig különböző... (Dráma)

Orosz T Csaba
Egy az Isten

Esküdj Henrik,Krisztus hét sebére, hogy csak ezt a pár embert veszejti el féktelen haragod! – nézett a király mélán, elgondolkozva az öccse felemás szemeibe. Háttérben, anyjuk Medici Katalin, az anyakirálynő gúnyosan elmosolyodott. Ő is unta már nagyobbik fia lágyságát. - Esküszöm, mindenre ami szent Neked feséges Bátyám, hogy Coligny tengernagy és csürhéje pusztulása után békén hagyom Párizs hugenottáit, hiszen nincs nekem bajom velük. (Novella)

Szabó Jolán
Phoebus szerelme

Szerelem, szerelem, átkozott gyötrelem,/hej, mért nem virágoztál minden fa tetején?/Minden fa tetején, diófa levelén,/hej, hadd szakasztott volna minden, szegény legény.//Lám én szakasztottam, de elszalasztottam,/hej, utána futottam, de el nem foghattam./( magyar népdal, Erdélyi János gyűjtésében) Kinéz az ablakon, és látja, hogy az előző este megrendelt taxi pontosan ott áll a ház előtt, és a sofőr újságolvasással üti el a várakozási időt. Tizenöt perc alatt kétszer is leér, még akkor is, (Novella)

Doma-Mikó István
Újratöltve: Kendó

’79 nyarán ragyogott rám a szerencse, végre belülről láthattam a Távol-Keletet. Ám kiderült, hogy nem illik „csak úgy” ismeretlenül bekopogtatni a kendóiskolákba. Tokióban hiába kerestem ismeretséget, végül az ország második legnagyobb szigetén, Hokkaidóban bemutatást és bebocsátást nyertem egy patinás kendó dódzsóba. Nem mondhatnám, hogy a Fukagawában töltött pár nap alatt magamévá tehettem a botvívás sokéves tudományát. Annyit mindenesetre... (Riport-tudósítás)

Szerkesztő C
Rákóczi Hadnagya

See video

Kühne Katalin
Ecce homo

Munkácsy Mihály városunkban élt gyermekkorában. Büszkék vagyunk rá. Híres műveit megismerhettem, néhányat múzeumunk őriz. Az művész nehéz életéről és az Ecce homo c. művéről írtam le gondolataimat, amit ez a csodás alkotás keltett bennem. - Diák korom egyik legemlékezetesebb osztálykirándulása alkalmával látogattunk el Debrecenbe, a Déry Múzeumba. Ott láttam először Munkácsy Mihály passiósorozatát, az Ecce homo-t, a Krisztus Pilátus előtt és a Golgota című... (Egyéb)

Balogh Bertalan
Hanyatló vallás

...nem valószínű, hogy tipikusan vallásnak nevezzük majd a néptömegeket egy húron pendítő új eszmeiséget, ugyanis lehet, hogy se szervezet, se pap, se templom nem lesz, ami persze nem azt jelenti, hogy hitetlen lesz az új ember, már azért sem, mert az Abszolút Igaz keresése, az a priori Jóra törekvés teszi az embert és a világot értelmessé. (Publicisztika)

Szerkesztő C
Wass Albert: Mese a kék hegyekről - Erdők könyve sorozat 10.

Mese a kék hegyekről - Erdők könyve sorozat 10. A távolságot ha eléred, akkor a hátrahagyott világ válik titokzatossá számodra, az elérhetetlen hegyekben véljük a boldogságot, de odaérve szétfoszlik a titokzatosság, s a farkasok ott is lesik az őzgidák könnyed nyomait… A titok magunkban él, bármerre is vet bennünket az élet, ettől vagyunk gazdagabbak. A képeskönyvet Csilléry... (Könyv)

Belépés

Hírlevél

Hírlevél

Tartalom átvétel

Reklám

 

 

 


 

A Magyar Nyelv Múzeuma

 

Inter Japán Magazin

 

Turcsány Péter honlapja

 

Jankovics Marcell honlapja

 

 

Papp Lajos

 

 

 

 

 

Magyar Irodalmi Lap