Kenessey Csaba
Magyar fogalomzavar

A magyar nyelvhasználatban az utóbbi évtizedekben sajnálatos fogalomzavar észlelhető. Ez az állapot kezdetét vette a világháború vége felé, mikor is a bevett köszöntés akitartás volt. Ebben az időben menekültek az emberek, - ki-ki hová, - az óvóhelyre, vagy külföldre. A zűrzavar logikusan folytatódott, amikor jött a felszabadulás, ami nem volt más, mint az ország katonai megszállása, elnyomása, gyarmati sorba való süllyesztése. Ekkor vált kötelezővé a szabadság (Könyv)

Eperjes Károly
"Az igazat mondd, ne csak a valódit" 4/25

- Ez már a jó és rossz érzékeléséről, vagyis némi lelkiismeretről tesz tanúságot. Ez az ember tudja talán, hogy mi az, amit nem kellene tennie. - Úgy van. Mégis azt kell mondanom, hogy ez a liberális kereszténység" a legrosszabb állapot. - Kétszínű állapot. - Úgy van! Ez kétszínűség. Kettős lelke van. Nem lehet két úrnak szolgálni. A „liberális keresztény" két úrnak szolgál. A liberalizmus az ördög útja (nem mintha más (Könyv)

Lukáts János
A boldogság mindenkinek más

A sors ritka adománya, ha egy költő egyformán képes szólni a gyermeknéphez és a felnőttek világához. De lehet, hogy éppen az a természetes, ha a költő nem „célozza meg” olvasótáborát. Ha úgy írja verseit, hogy azok minden értő és érdeklődő számára szóljanak, függetlenül az olvasó éveinek számától és a világban szerzett tapasztalataitól. Nos, Sebők Éva életművét át- meg átszövik a felnőttekhez... (Novella)

Szerkesztő A
Wass Albert: Átoksori kísértetek

(részlet a regényből) - Nekünk is van Átoksorunk ebben a városban. Azt hiszem, a világ minden városának van. A mienket itt Harcsa-sornak nevezik, valószínűleg azért, mert egy iszapos patak mellett nyúlik el, a város és a kikötő között s mert lakói szívesebben ülnek a patak partján horgászva, semhogy munka után néznének. De nem ez a lényeg. Minden embernek jogában van úgy élni, ahogy az neki megfelel. A lényeg az, hogy (Novella)

Erdős Géza
Megdöbbentő leleplezés írótársunk üldözéséről

Evidens, a MIL nem a politikai indulatok tárhelye. Foglalkozzunk csak magyar irodalommal, ha már így hirdetjük. Ám kérdem én, mi történjék, ha a MIL egyik íróját, Alkotóközösségünk nagyra becsült tagját szervezetten üldözik (vagy üldözték), mi több, az életére törnek (törtek)? Írhatunk-e róla, vagy legalább tudathatjuk-e itt, e szent helyen? Engedtessék meg nekem, hogy ne számítson reklámnak az alábbi (Hírek)

Csernák Árpád
Újratöltve: A cinikus

Hályogzöld háttér előtt mozgó hályogszürke alakok; meg-megrezdülő sötét lombok, halott fák ágainak fekete rajzolata, váratlanul felizzó vörös fényfoltok... Dr. Werth János minden este végignézte a naplementét a hegy tetején ülve mint egy szakrális színházi előadást, és ez az előadás sohasem volt egyforma: megunhatatlan volt és leírhatatlan, titkokat rejtő és távlatokat nyitó... Dr. Werth János régen elfelejtette, hogy doktor. Pontosabban: nem (Novella)

Czakó Gábor
Beavatás - az eldobható föld

Szemét-törvény: a gazdaságkori hulladéktermelés az avulás - ún. erkölcsi kopás - állandó gyorsulása miatt meghaladja az általános növekedést, tehát minél fejlettebb egy iparág, vagy tevékenységi forma, annál több szemetet gyárt. Más szavakkal: bárminek a fejlődését az mutatja a legbiztosabban, hogy milyen sebesen söpri kukába az általa termelt javakat. Az általános sittesedés (Könyvbemutató)


Ez se mese

A békáról való mese - - Látta a béka, hogy olasz marhakereskedő alkuszik egy szépen fejlett ökörre a vadvirágos májusi réten, a frissen csörgedező patakocska mellett. Az ökör békésen legelészett, gazdája pedig büszkén mutogatta az olasz marhakereskedőnek, mekkora hasa, micsoda jó vastag húsa, milyen merészen ívelő, szép szarva van. Közelebb mentek. A kereskedő elégedetten lapogatta meg az ökör hasát. (Humor)

Turcsány Péter
Arthur súgja

(Normandia, liget, várak) // Csupa dráma,/ csupa idill,/ csupa romantika,/ megőszült fenyőfák/ és vadalmafa,/ vasmankók/ tartják az ágakat/ s a rózsaillat/ partra vetve tátogat./ • • •/ A hervadás vértócsái/ hattyútollakkal/ keverednek,/ de petúniák virágoznak/ égieknek,/ földieknek./ • • •/ Középkor!/ legendák és mesék/ története/ miként szól?/ Egymásba forrt/ népek, hadak, csaták;/ de misztikák/ bánatát/ miképp adjuk át…/ egy torony, egy piéta... (Vers)

Jankovics Marcell
A kismalac és a farkasok

See video

Magyar Nyelv Múzeuma
Kováts Dániel: „Fény s nagyvilág énnékem Széphalom”

Szerző és téma – úgy gondolom – olykor sorsszerűen találkozik. Tízéves gyermek voltam, amikor nem sokkal szülőfalum Magyarországhoz való visszacsatolás után nagyszüleim és keresztapám elvittek Abaújnádasdról a Hegyközön át Széphalomra. Maradandó emlékem nem maradt erről a látogatásról, de élt bennem a tudat egy nagy író... (Könyvbemutató)

Jókai Anna
Harmónia

…Valamiféle összehangoltság, egyberezgés. Lenyugovás; bizonyos fokú csönd. Semmi széthúzás, semmi tépése a közös takarónak. Nincs kedv a különbözésre. Közös a csúcsa a szeretetté gyúrt két akaratnak. Négyszárnyú lepke a lélek. A test is csonka, ha el kell válnia. A lépteket egymáshoz mérik. Többé nem sietnek. Sátrat bontani egyik sem vágyik. Külmezőkre nem tekinget. A megérkezés elnyújtott élvezet, a ritmus állandó, lüktetése a közömbös órát is átdobogja. (Novella)

Lászlóffy Csaba
Az ébren alvás elégiája

hánykolódás évszaka/ ez az éjszaka is –/ halott emléken s helyzeten/ kívül mit visz a víz.// Ki hallott rólad:/ „Boldog Ararát”?!*/ Az Isten megtalálja-e vajon/ elsőszülött fiát?// Engedékenység szép tele,/ mikor nincs más hatalom, ország:/ a hóember forró markodban/ elolvadt igazsága a valóság. – – – – – – – – – – – – – – –// Érzékenység befagyott ablaka./ Egy elakadt emberöltő nehéz/ futamai a fagyban. Három év/ önkínzás és elidegenedés (Vers)

Verrasztó Gábor
Félperces novellák

Mint beregszászi szőlősgazda, elbocsátott pénzintézeti alkalmazott népfelkelő hadnagyként a zászlóaljparancsnok úr segédtisztjeként szolgáltam az orosz fronton egészen 1915. május nyolcadikáig, amikor is megbokrosodott lovam a földre vetett és sok méter távolságra magával hurcolt. Azóta bajtársaimmal nem találkoztam. * Miután a városból visszaértünk a rutinpályára, a vizsgabiztos kezet nyújtott, hogy sikerült, megkapom a jogosítványt, és kiszállt az autóból. Oktatóm szólt, hogy húzódjunk egy... (Humor)

Szerkesztő A
Albert Flóriánról

Rendkívül szerény volt, rokonszenves a csapattársak számára is. Tisztelettudó, jó magatartású, jó modorú, intelligens fiatalember volt a magánéletben éppúgy, mint a pályán. Nem rúgott meg ellenfelet. Amellett hihetetlen, bámulatos cselezőkészsége volt, ami kivételes adottság, olyan, amit nem lehet megmagyarázni. Baróti így könnyen és gyorsan megtalálhatta a nagy hármast, Göröcs, Albert, Tichy személyében. A külföld is fölfigyelt erre a... (Egyéb)

Szerkesztő A
Elhunyt Albert Flórián

Megrendülten értesültünk, hogy néhány héttel 70. születésnapja után ma eltávozott közülünk a magyar labdarúgás legendája, Albert Flórián. Albert Flórián, becenevén Flóri, vagy Császár, 75-szörös magyar válogatott, az egyetlen magyar futballista, aki megkapta az Aranylabdát. Rendkívüli sportteljesítményével sok elismerést szerzett Magyarországnak és a magyarságnak. Ezúton... (Hírek)

Nextepp Béla
A csend dőre őrei

Ülök a szobámban. Csendben, egyedül. Odakint a folyosón rendőrök jőnek. Hangosak, s kopogtatnak. Kívül, belül csupa csend vagyok. – A rendőrség van itt. Nyissa ki! – mondja az egyik, a másik meg csak kopogtat. Nem nyitom ki, mondom, de csak magamban. Kifelé még inkább hallgatok. A zsaruk összetanakodnak. – Lehet, hogy nincs itthon. – Vagy igen. – Mi? – Mi mi? – Mi igen! – Nem értem. – Mit? – Azt, hogy mi igen. – Nem mi vagyunk itthon, hanem ő. – S nem nyit ajtót?! (Humor)

Belépés

Hírlevél

Hírlevél

Tartalom átvétel

Reklám


 


 

A Magyar Nyelv Múzeuma

Inter Japán Magazin

Turcsány Péter honlapja

Jankovics Marcell honlapja

Papp Lajos

Magyar Irodalmi Lap