Bene Zoltán
Leszáll a Nap

Az a bizonyos ősz, amiképpen az egész országban, úgy a Bányatelepen is embert próbáló, komoly felfordulást okozott. Ahogy hallottam, a Bányatelep a falun kívül, egyben a falu fölött helyezkedett el, s nevének megfelelően a hegy gyomrában terpeszkedő szénbánya dolgozóinak otthonául szolgáló házak alkották. Nem csak földrajzilag különült el a völgyben húzódó településtől, de számos egyéb jellegzetességében is, s nem csupán... (Novella)

Papp Lajos
Előadás 14/14

See video

Magyar Nyelv Múzeuma
A Magyar Nyelv Múzeuma kiállításai (3/5)

Magyar Örökség: a „Beszélni nehéz” anyanyelvi mozgalom - 2009. október 16-án új kiállítás nyílt A Magyar Nyelv Múzeumában. A Magyar Örökség: a „Beszélni nehéz” anyanyelvi mozgalom című tárlat a magyar beszédművelési mozgalom történetét mutatja be Péchy Blanka 1960-as kezdeményezésétől egészen napjainkig. Könyvek, emlékplakettek,... (Hírek)

Turcsány Péter
Scherzo a Dél diadaláról

(S. Quasimodo születésének 100. évfordulójára / ajánlom a Dél szerelmes lelkeinek)// Orpheusz lehelete,/ Odüsszeusz evezőcsapásai,/ Rilke megérkezése É-Itália partjaira, / Mann halálos búcsúcsókja;// Dél: ez az adakozó lehelet,/ a Föltámasztóé,/ a visszaváró nő fokozhatatlan ölelése,/ a tisztánlátás kábulata,/ hol a levegő és a szellem könyörtelen erejétől/ kap tériszonyt a lélek káprázata,/ a Közönyt szétloccsantó dörrenés... (Vers)

Turcsány Péter
Megmaradásunk

(Kárpát-medence egymáshoz rendelt népeihez) Magyarrá, szlávvá, szásszá, románná/ Dübörögtek görgeteg-súlyú sorsok,/ Szétszóródva is egymást lapítjuk,/ Hogy a szertetekintő beleborzong.// Szász freskókon mennyi elevenség,/ Oláh bányászokkal szürcsög a cujka,/ Tóth szorgalom és ruszin nóták/ Lankáin a magyar dac mintha lapulna.// Szégyellünk élni, szűrjük álmainkat,/ Szédülünk ránk vert sár rágalmaitól,/ Földjét tagadja, magyarnak az kit... (Vers)

Lukáts János
Erőd a keresztúton 2/4

Történelem utáni töprengés Korda Zsolt munkaszolgálatos magyar honvéddal.A századparancsnokunk, a kevesek egyike, aki velünk maradt, azért néhányunkat maga mellé vett, a laktanya védelmére. A kezünkbe nyomtak – honnan, honnan nem szerezték – olyan kispuskát, amelyet vidéki gyerek flóbert néven ismert (ami amúgy nem rossz fegyver). (Publicisztika)

Papp Lajos
Előadás 13\14

See video


A hold gyermeke

A sötét, penészes bérlakás negyedik emeletén él Liza. Hosszú szőkésbarna hajjal, hatalmas kék szemekkel áldotta meg az Isten. Hiába a nagyváros, mintha a világ elől dugták volna el. Napjai monoton telnek, ideje nagy részét székében tölti; tágas ablakából órákig nézi a várost. Heléna nővér reggel érkezik, napnyugtakor távozik. Délben a közeli parkon sétálnak át. A ligetből kiérve Heléna így szól: – Meglátogatjuk a fodrász nénit? – Nem akarja méni! – Csinos legyél nekem! (Novella)

Turcsány Péter
Búcsú a parton

(Őszi fények a Tiszánál)/ A gyepen, hol töviseit feni rád az ördög,/ partot rabol a lösztől a folyó,/ szelíd nyárfák engednek téged/ lekuporogni a vízhez,/ ezüst csillámú tükröt/ fényez feléd a napfény,/ már tőled búcsúzik/ a föléd keringő vadlúd,/ mögötted is csillámló/ áramlás a fasor;/ vörhenyben játszó lombjait/ nem veszejti még az ősz,/ csak áll, nyújtózik hosszan, izzón/ búcsúzik el a nyártól./ (Nagyrév, 2011. október 2.) (Vers)

Kenessey Csaba
Kiknek ünnepe október 23.-a?

1956-ban a Forradalom leverése után többszázezred magammal hazámat elhagyni kényszerültem. Fiatal életemet kellett mentenem, a megtorlás előrelátható volt mindazoknak, akik 1945-től 56-ig megélték a kommunista diktatúrát. Azóta mind Magyarországon (titokban), mind külföldön a legnagyobb magyar ünnepnek tartottuk október 23.-át. A kádári időkben mindent megtettek annak érdekében, hogy... (Könyv)

Bene Zoltán
Ellenforradalom

A kakas sután kalimpál a lábaival, amikor a nagymama elkapja, s a hadonászni készülő szárnyakat összefogva, hozza kifelé a tyúkudvarból. Nagy, vörös kakas, a kisfiú áhítattal vegyes félelemmel nézi. Hányszor hajigálta meg kővel, mogyoróval, csak úgy koppant a hátán! De a kakas fel sem vette. Legfeljebb, ha megrázta magát, fél lábra állt, nyújtogatta a nyakát a kisfiú felé, csőrét kitátotta és különös hangot adott ki, mintha nyikorogna... (Novella)

Szerkesztő C
Székely freskók 10.

Szacsva (Fotó)

Lukáts János
Erőd a keresztúton 1/4

Történelem utáni töprengés Korda Zsolt munkaszolgálatos magyar honvéddal. - Vác, Duna parti ódon kisváros, közelünkben a folyó, mintha ezer évet hordozna a hátán. De ötven évet bizonyosan. Délelőtti, óvatos borozgatás, inkább csak, hogy a beszélgetés zökkenőit áthidaljuk. Hogy a poharat forgathassuk ujjaink között a hallgatás perceiben. Évtizedek óta ismerjük egymást, rokonok volnánk, valahogy mégis nehezen perdül a szó. (Publicisztika)

Magyar Nyelv Múzeuma
Hőgye István: A gazdálkodó Kazinczy Ferenc 3/3

Ebben az évben rossz bortermése volt „Szőlőm száz hordó bort teremhetne nagyságára nézve,, s négy hordót ada, a májusi fagy miatt."56 Ezt a csapást egy másik követte: „Újhelyi pinczémet feltörték, 1811-diki igen zsírosan csinált Tokaji boraimat elprédálták, némelly hordóimat bevágták.. ."57 A következő év sem hozott... (Tudomány)

Szerkesztő A
Kazinczy-kézirások Lapunkon!

A Magyar Nyelv Múzeuma nagylelkű segítségével a következőkben eredeti Kazinczy kézírásokat és rajzokat teszünk közzé Lapunkon. Nyelvújítónk és példaképünk kéziratainak megtekintése számunkra KÖTELEZŐ OLVASMÁNY! - Kazinczy véleménye saját portréjáról a 1828. november 22. keltű, Szeder Fábiánhoz írt levelében: „Richter pesti festő a Leopold utczán…engem feste, s képemet en profil hírem... (Hírek)

Papp Lajos
Előadás 12\14

See video

Kenessey Csaba
Üres oldal '56-ról

Csodálattal teli érzelmekkel olvastam a hírt, a füzesabonyi Önkormányzat hivatalos lapjáról, miszerint nem hajlandóak az október 23.-i nemzeti ünnep alkalmából írt 56-os megemlékezéseket leközölni, mert az "politikai" tartalmú lenne! Csodálom a tisztelt szerkesztőket, mert szinte hihetetlen, mekkora energiát kellett felhasználniuk arra, hogy a gyászos időkből beidegzett reakcióikat konzerválva, újból alkalmazhassák. Egy nagy tévedésre... (Könyv)

Turcsány Péter
Nyári stanzák életről és időjárásról

Nyári stanzák életről és időjárásról / Az idei nyár – belépett már az életünkbe, de visszahúzta lábát,/ azután dérrel-dúrral nagyokat dobolt egy éjen át,/ most pedig bús londoni zivatarokkal szitálja teli Európát,/ – no és... no és... az északi fény helyett mutatott északi gyászt –,/ de lám:/ családunk esküvőre vár, s hogy visszaköszönjön hozzánk a nyár!/ Az idei nyár kinek... (Vers)

Horváth Lajos
Újratöltve: A honfoglaláskori 108 nemzetség számáról

A történettudomány terén vissza kell utasítanunk minden vélekedést, áramlatot, törekvést, amely nemzetünk igazi történetét eltemeti, szétosztja az újsütetű szomszédnépek között. Védenünk kell a tudomány eszközeivel nemzetünket, amelyet nemcsak anyagi javaiból forgattak ki többször és többen a 20. században, hanem valódi múltjától is... (Tudomány)

Jankovics Marcell
Ötven év kétszáz sorban

Ha jubileum, válogat az emlékezet - - 1956 nyara. A magyar nemzeti bankosok hűtlenségi perében életfogytiglani börtönre ítélt, ’odabenn’ agyvérzést szenvedett édesapám kegyelmi kérvényét elutasítják. Indok: különösen veszélyes. A betegségére való tekintettel a büntetését leszállítják nyolc évre. 1956 ősze. Pannonhalmán megkezdem a gimnázium II. osztályát. A soron következő három évben a diákotthon dekorációja nagyrészt az én feladatom... (Publicisztika)

Belépés

Hírlevél

Hírlevél

Tartalom átvétel

Reklám


 


 

A Magyar Nyelv Múzeuma

Inter Japán Magazin

Turcsány Péter honlapja

Jankovics Marcell honlapja

Papp Lajos

Magyar Irodalmi Lap