Szerkesztő A
Juhász Gyula: Trianon

„Fáj a földnek és fáj a napnak / s a mindenségnek fáj dalom, / de aki nem volt még magyar, / nem tudja, mi a fájdalom!” // Ahogy Dsida Jenő is megírta a Psalmus Hungaricus című versében, igen is létezik magyar fájdalom. Ez minden magyar embernek a fájdalma, nem kell nekünk idegeneké. Trianon az igazságtalanság, a kegyetlenség szimbóluma is egyben. Összeállításunkban e fájdalom hangjait jelenítjük meg a magyar irodalomból. - Juhász Gyula: Trianon // Nem kell beszélni róla sohasem, / De (Vers)

Döbrentei Kornél
Idill

Cseresznyefa-gólem rubintkoronájába / derékig süllyedsz, hegyes, kicsi vállad kiáll / a létbôl, messzehordó, nagyöbû szemed / a liliommá dermedt kócsagot a Tejúton / eltalálja. / Hideg, piros tûzben edzett, / Istentôl einstandolt golyók függnek zöld szárakon, / a béke ingaórái, immár a füleden / ékszerülnek. / A vízesésen túl végtelen / gondolatjel a csönd, dobhártyád átdöfi. // HAZATÉRÉS / A tenger kitagadta a Földet, / s vele minket, kiknek tenyerébe / kagylókat, / csigákat a messzeség izzadott. / Most (Vers)

Szerkesztő A
Ybl Miklós Emléknap

Egy nemzet karakterét többek között a kultúrája határozza meg, a nemzeti kultúra része pedig a szellemi kultúra mellett az épített kultúrkincs. Magyar, épített kulturális örökségünk meghatározó alakja, 19. századi szíve-motorja és tulajdonképpen a nemzeti történeti hagyományokkal dolgozó historikus építészet atyja Ybl Miklós. Ybl Miklós azon építészeink közé tartozik, akiről a jelenben is sokan tudnak, legalábbis azt, hogy építész volt. El... végre székházának homlokzatán, honlapján vagy „csak” (Hírek)

Szerkesztő A
1814. április 6-án született Ybl Miklós építész

Ybl Miklós (Székesfehérvár, 1814. április 6. – Budapest, 1891. január 22.) magyar építész, a 19. század egyik legnagyobb magyar mestere, a historizmus európai jelentőségű képviselője. // Életpályája/ 1814-ben született Székesfehérvárott, német származású szülőktől. Édesapja Ybl Miklós ottani kereskedő, a Fejér megyei választmány tagja, édesanyja Eiman Anna. A székesfehérvári Ciszterci ... Szent István Gimnáziumban, majd 1825-től a párizsi Császári és Királyi Polytechnikai Intézetben végezte tanulmányait (Egyéb)

Veress Zoltán
Ybl Miklós 202 éve született - album

Ybl Miklós a XIX. század egyik legnagyobb építésze volt. Figyelembe véve, hogy az akkori építészek sora Pollacktól Lechner Ödönig tart, nagyon magas ez a rang. Ha ezt az időszakot a század második felére szűkítjük, akkor megkockáztathatjuk a legnagyobb jelzőt is. A Székesfehérvárról indult építész előbb a magyar romantikus építészet élére jutott (Feszl társaként), később a neoreneszánsz legnagyobb hazai képviselője lett. A fő művének tekinthető Operával pedig a világépítészet legmagasabb szintjére is eljutott. (Tudomány)

Polszerkesztő2
Kötelező arab nyelvoktatás: egyre sikeresebben integrálódnak a németek

A Németországba érkező menekültek többsége nem tud vagy nem akar megtanulni németül, ezért a német hatóságok kezdenek arab nyelven beszélni, emellett az iskolákban elkezdenék bevezetni a kötelező arab nyelvoktatást. Egy németországi arab politológus, Naji Abbas szerint az országban egyre inkább nő az érdeklődés az arab nyelvoktatás irányába, ami annak tudható be, hogy az arab nyelv egyre fontosabb szerepet játszik a német politikában és a társadalmi életben. (Hírek)

Tóth Julianna
Az álmot álmodó

Pest és Buda felett delelőjén járt a Nap. Megkondultak a harangok, mint máskor is szoktak. Ám a hangjuk most más volt, mint eddig bármikor. A harangok siratták a múltat, melynek dicső fénye oly fakó volt, mint a télbe forduló időjárás homálya. A Kirakodó térnél tömegben álltak az emberek. Némán és csendben, és hallgatták a harangok fájdalmasan szép muzsikáját, ami a szívükbe markolt. Másfél hónap telt Batthyány kivégzése óta, a szabadság álma köddé foszlott. Az élet kegyetlen. Kopár és sivár, mint az

T.Ágoston László
Vadkolbász

A nagyapám mesélte, hogy régen ráhajtották a csordát ősszel az erdőre és azon híztak föl télig a malacok. De hát az már régen volt, főnök. Lehet, hogy ezek a mai modern disznók meg se ennék a makkot. ─ Próbáljuk ki! ─ adta ki az ukázt Bódog. ─ Holnap hajts föl néhányat az erdőbe, hátha belekóstolnak! A kísérlet sikerült. A disznók megkedvelték a makkot, és félannyi takarmánnyal beérték, mint korábban. Igaz, volt amelyik csak néhány nap múltán talált haza, de végül mind a vágóhídra került. (Novella)

Bihary József
Örökség_2: Koldus és bitó

Madár, az éjfekete mén nagyot nézett a Debrecen alatti legelőt övező ligeterdő friss füvét legelve, amin még ott csillogott a hajnali harmat, amikor szeretett gazdájára nyitotta irigylésre méltón nagy pillákkal keretezett hűséges szemét. „Hiszen sok maskarában, alakban láttam már Mihályt, de fél lábbal bicegve még sose. Hány helyről megszöktünk már együtt: Mezőkeresztesről, Nagykállóról, a derecskei járásbíróság töm... löcéből, Szolnokról, és csak a jó ’Abrakadó’ tudja, hányszor túljártunk a pandúrok eszén. (Egyéb)

Szerkesztő D
Tormay Cécile: A régi ház 4/15

A pesti oldalon sík térség húzódott a víz és a város között. A fehér mezőben, magányosan állt az Ulwing Kristóf háza. Már vagy harminc esztendő óta hívták új háznak a városban. Esemény volt, mikor épült. Vasárnaponkint kirán­dul­tak hozzá a belsővárosi polgárok. Nézegették, tanácskoztak és a fejüket rázták. Sehogy sem bírták megérteni, miért állítja Ulwing építőmester oda a futóhomokba a házát, mikor annyi fundus akad még a belsővárosi szép, szűk utcákban.... (Könyv)

Bodó János
Arccal a vasút felé! - vasutascsokor 3.A kés meg a villa

Pali bácsi, az előmunkásunk faluról járt be a vasútra dolgozni. Akkorában kezdődött a városokban az ipar túlfeszített ütemű fejlesztése, amikor Pali bácsi is kezdte pályáját, a vasút is ennek szolgálatán állt, és minden, de minden. Mivel a falusi emberek zöme szakma nélküli volt, a betanított munkások alkották a bejáró emberek nagy részét. Pali bácsi is így került a vasúthoz, pályamunkásnak. Nem kellett ide különösebb szakképzettség, erő és munkabírás volt (Egyéb)

Szerkesztő A
A kassai kormányprogram, a szlovákiai magyarok gyásznapja

Címe A csehek és szlovákok nemzeti frontjának programja az új Csehszlovákiában. Klement Gottwald által Moszkvában megirt, a londoni csehszlovák emigráns kormány által - Eduard Beneš kivételével - elfogadott nyilatkozat, amelyet 1945. ápr. 5-én Kassán egy emeleti erkélyről hirdettek ki. A magyar és német kisebbség közösségként való bűnös... ségét és felelősségre vonását, valamint teljes jogfosztását hirdette meg a Csehszlovák Köztársaság nemzetállammá alakítása érdekében és céljából. A kassai kormányprogramot (Hírek)

Polszerkesztő2
76 ezer magyart űztek el a “reszlovakizáció” során

Az 1946. 02.27-én aláírt lakosságcsere-egyezmény szerint a csehszlovák hatóságok annyi magyart telepíthettek át, amennyi szlovák önként távozott Magyarországról. Jogot szereztek arra is, hogy áttelepítsék a szlovákok által háborús bűnösnek minősített 181 ezer magyart. Az áttelepülésre 59774 szlovák jelentkezett, holott a csehszlovák propaganda szerint Magyarországon négy-ötszázezer szlovák élt. A hatóságok még színleg sem törekedtek a kvóta betartására, Szlovákiából 76616 magyart szállítottak át Magyarországra. (Egyéb)

Szerkesztő A
Örkény István Emléknap

Örkény István a groteszk mestere a magyar irodalomban, egy sajátos világlátás, különös humor képviselője, amely görbe tükröt mutat az embernek, olykor abszurd, s éppen ezért mélyen elgondolkodtató példát állít elénk, és így mesél a minket körülvevő világról. A Tóték című kisregénye (1964) az elnyomás és szabadság kérdéseit-lehetőségeit tárgyalja: meddig tűrheti a megalázást, a saját akarat semmibe vételét egy ember, mikor jön el (Hírek)

Szerkesztő A
1912. április 5-én született Örkény István író

Örkény István (Budapest, 1912. április 5. – Budapest, 1979. június 24.) Kossuth-díjas író, gyógyszerész, az Újhold társszerkesztője; a világirodalmi rangú magyar groteszk próza megteremtője. Radnóti Zsuzsa Jászai Mari-díjas dramaturg férje. Örkény jómódú zsidó polgárcsaládban született a tízes évek elején. Édesanyja Pető Margit, édesapja Örkény Hugó patikus. 1930-ban érettségizett a Piarista Gimnáziumban, majd a Műegyetem vegyészmérnöki karára (Hírek)

Belépés

Hírlevél

Hírlevél

Tartalom átvétel

Reklám


 


 

A Magyar Nyelv Múzeuma

Inter Japán Magazin

Turcsány Péter honlapja

Jankovics Marcell honlapja

Papp Lajos

Magyar Irodalmi Lap