Tandori Dezső
Párizsi regényversek - Rossz szokások

Rossz szokások!/ Hosszúkásak/ vagytok. Kása-/ hegymúlásra/ mit várok./ Hegyomlásra,/ más váltságra./ Négy nap étlen,/ de sörözve:/ még kevés./ Otthon kell majd,/ ami elhajt/ életemből,/ s reszketés/ nélkül. Semmi/ elvonási/ tünet nem lesz/ most se. Kellesz,/ bor – s nem kellesz./ S mire kell ez?/ Ami ellesz./ Ehhez kellek?/ Be ne teljek/ üresen./ S annyi sem./ Rossz szokások/ java tátog… (Vers)

Cserényi Zsuzsa
Boldog karácsonyt

Az illusztráció saját grafika A férfi magába roskadtan, lehajtott fejjel ült a vonat egyik fülkéjében. Egyedül volt. Ünnep reggelén nem sokan kelnek útra - talán csak azok, akiknek valahol nem jutott már hely. Egy házban, egy ágyban, egy szívben. (Novella)

Jókai Anna
Hepiend 2/3

Muhai egészséges. Piros pofája majd kicsattan. Ott áll mellette zsáktestű felesége, és C-vitamin-tablettákkal eteti, tenyérből. Pannit sohasem érdekelte az ügy igazán. Az első sorban gubbaszt, ernyő alatt, unatkozó szépasszony-arccal. Talán még örülne is… talán kívánja is a rosszat. Mint a mama. „Hogy törnéd ki a nyakad egyszer. Így végezte az apád is. Rágyújtotta a műhelyt a borszeszégő meg a sok irkafirka. A saját füstjébe fulladt… (Novella)

Kalász István
Budapest, százszorszép

Még nem jött el a világvége, odébb van az még, csitította a tornatanár a fal tövében kuporgó lányokat, hiába recseg a parketta, az semmi, higgyetek nekem. Közben a világbank felemelte az alaptőkéjét, a villamosok zúgtak a körúton, egy budai gimnáziumban a tanárnő éppen angolul tanította a virágneveket, nefelejcs, forget me not, százszorszép, daisy, a lányok nevettek, forget me not daisy, ismételte a tanárnő... (Novella)

Magyar Nyelv Múzeuma
A Magyar Nyelv Múzeuma kiállításai (2/5)

Akadémiai Terem - 2009. október 27-én nyílt meg A Magyar Nyelv Múzeuma Akadémiai Terme. Kazinczy Ferenc rajza (a Magyar Tudós Társaság "kerekasztaláról") ihlette a nyelvmúzeum ovális alakú, bástyaszerű épületrészét. A terembe egy nagy asztal került, 27 székkel, kis obeliszkekre vésett nevekkel: ezzel állítunk emléket a Tudós... (Tudomány)

Jankovics Marcell
Újratöltve: A mese háza és az ökotradíció (1/2)

Öko-kezdetű szavaink (ökológia, ökonómia, ökoszisztéma, ökumené stb.) gyökere: az oikosz. Az ógörög oikosz és a latin traditio, illetve annak alább taglalt egyik fenntartója, a mese, jelentésgazdag fogalmak a maguk nemében. Találkoznak-e egymással, erősödnek-e egymás által, és ha igen, mely jelen-tésszinteken? Ennek felmérésére vállalkozom az alábbiakban. (Tudomány)

Csernák Árpád
Felnőtté tiporva (VI/2.)

Visszafelé a Klauzál utca, Dohány utca sarkán, nem messze attól a helytől, ahol harmincadikán Rántotta apját, az ávéhás Tóth századost láttam, most egy fiatalember feküdt, félig az útpadkára borulva. Nem messze tőle két füstölgő harckocsi, szétszakadt lánctalpakkal, távolabb egy ép T-34-es... Kiszálltunk a mentőből, de már csak a halál tényét állapíthattuk meg. A fiatal férfi testébe géppisztolysorozat kaszálhatott, mert vagy fél tucat azonos formájú, golyóütötte... (Könyv)

Doma-Mikó István
Nirvána Palettája - Ciklonban 8/9

A Tongai király magyar udvari festőjének visszaemlékezései. /Az írásban egyes neveket, adatokat, vagy történéseket óvatosságból megváltoztattam. - Doma-Mikó István királyi udvari festőművész./ Amikor 1984-ben a Fülöp-szigeteki Tablasnál - a ciklonban - mindenek tetejébe elpattant a lélekvesztőnket a "vendéghajóhoz" rögzítő lián, a nők sikoltozásai közepette borulni kezdtünk... (Könyv)


A borzasztó hasonmás (2/2)

Ugyanott. A cárevics és a cár követe. ALEKSZEJ A cár parazitának nevezett; jól van. Tudom, hogy mihaszna embernek tartanak otthon; nemcsak apám. De hát élt-e olyan cárevics, akiről ne lehetett volna elmondani, hogy mihaszna?!… Különösen egy olyan nagy ember árnyékában, mint amilyen Péter cár. PJOTR TOLSZTOJ Jól mondod, fiacskám. Lásd, atyád a te korodban…! De hát nem az én feladatom valakit is meggyőzni (Egyéb)

Tandori Dezső
Párizsi regényversek - Cigarettázva és beretválkozva

Cigarettám újton elalszik, / ha beretvám kis zaja hallszik. / Ami nincsen kétszer: a vízár. / Elűrítem, lesz pöce hal-szik. // Jónás, lennék csak a Rossznás, / ez lenne neked csak a jó más, / búcsúzni a Styx bele hí már, / a bokáig száraz, a szódás. // Így szikkaszt, íme, ki elmém, / ahelyett, hogy jóra-vedelném. / Elfonnyad az élete-hínár, / s mit nyersz bonyodalma kegyelmén? / Mit veszthetsz, elbonyolódva, / ha beretva, ha csikk (Vers)

Jókai Anna
Hepiend 1/3

Tegnap még ott lógtak a lapos, poloska alakú levelek a fán. Jól látta őket, ahogy ötször körülfutotta a pályát. Ma reggelre salakba verte az eső az egész mindenséget. Csak az edző piros tréningnadrágja világított, hanyagul az ágakra dobva. Az hiányzott, az a néhány ismerős, remegő folt. A vonzás, amibe kapaszkodhat a szem. Mert a láb másodrendű. A benzin löki az embert előre. És egy piros tréningnadrág ehhez kevés. Nevetséges. Mint a paprikajancsi lepedője, a ligeti... (Novella)

Horváth Lajos
A III. sz. magyar páncélvonat harcai 1918-1919 (3/3)

A Bácska számára toborzott tiszteket és legénységet 1918. nov. 6-án Újvidéken "szerelték fel" páncélvonattal. A napló 1919. febr. 17-i bejegyzéséből megtudjuk, hogy "az eredeti páncélgép Újvidéken maradt." Mivel László Gyula 1919. jan. 21-én a 220 sorozatú mozdony helyett 324 sorozatú mozdonyt kért, amelyik gőzfűtéses és Westinghaus fékje jó, azt tételezzük fel,... (Tudomány)

Tandori Dezső
Párizsi regényversek - Ideiglenes párizsi bef.: a pad

Két széket tettem pad két oldalára, / és e kettő közt beestem alája. / Kísérlet? / Vagy egyszerűen ez az óhatatlan: / valami meg-ül s testesül a Padban, / ezért lett, / így nem apad, / s nem is a pad, / de hogy én egyszerűen ennek éljek? / Igen, hogy én mind ilyeneknek éljek? // Fotózzak, lássak, hogy ne vegyem észre, / nekem fut egy ló, kinek neve Ráláss / (Rhalass)? Esszéket írjak, (Vers)

Doma-Mikó István
Nirvána Palettája - Ciklonban 7/9

A Tongai király magyar udvari festőjének visszaemlékezései. /Az írásban egyes neveket, adatokat, vagy történéseket óvatosságból megváltoztattam. - Doma-Mikó István királyi udvari festőművész./ Amikor 1984-ben a Fülöp-szigeteki Tablasnál - a ciklonban - mindenek tetejébe elpattant a lélekvesztőnket a "vendéghajóhoz" rögzítő lián, a nők sikoltozásai közepette borulni kezdtünk... (Könyv)

Horváth Lajos
A III. sz. magyar páncélvonat harcai 1918-1919 (2/3)

Az un. tanácsköztársaságot 1919. márc. 21-én kiáltották ki. Ekkor a vonat Soborsinban /Arad m./ állomásozott. A naplójából a márc. 21-22-i lapokat kitépték, lehet hogy ezen a két lapon volt valami bejegyzés a kommunista hatalomátvételről. Éppen azért kellett eltávolítani. További egy hónapig azonban a naplóból nem derül ki, hogy milyen államhatalom létezik ... (Tudomány)

Kalász István
Élet pentaton dallamra - Beati possindentes

Koromsötétben szálltam le. Az állomás mellett, egy raktárban aludtam, és csak másnap hajnalban indultam el a köves út mentén a közeli falu felé. Szép volt, jó volt menni a hajnali friss levegőn, az erdő, fénylő mezők mellett. (Novella)

Csernák Árpád
Felnőtté tiporva (VI/1.)

Kedd reggelre megszűnt a szervezett ellenállás a Széna téren. Az oroszok meg-megújuló rohamai szétszórták vagy a távolabbi utcák valamelyikébe szorították az egymástól elszigetelten védekező csoportokat... Mi nyolcan, a környéken lakó fiúk, a Lövőház utcán át hátráltunk a Marczibányi térre. Pest felől szórványos lövöldözés, ágyúdörgés, a Vár irányából dühödt géppuskakattogás hallatszott. Látni nem láttunk semmit, csak itt-ott az égre emelkedő... (Könyv)


A borzasztó hasonmás (1/2)

Az ehrengberi várkastély valamelyik kisebb terme az észak-tiroli hegyekben. Alekszej a hátán heverészik, a mennyezetet nézi. Afrozinja bejön egy szál ingben, mezítláb, a szentkép előtt háromszor keresztet vet, majd a mécsest kezdi tisztítani. ALEKSZEJ Fáj a fejem, lüktet az agyam. AFROZINJA Megint benyakaltál… Vagy tán a sok gondolkodástól van. ALEKSZEJ (kezében levél) Ez valami beugratás akar lenni, nem gondolod?… (Egyéb)

Belépés

Hírlevél

Hírlevél

Tartalom átvétel

Reklám


 


 

A Magyar Nyelv Múzeuma

Inter Japán Magazin

Turcsány Péter honlapja

Jankovics Marcell honlapja

Papp Lajos

Magyar Irodalmi Lap