Adorján András
Iksz Ipszilon szerelmes

Bizony, vele is megesett: Iksz Ipszilon újra szerelmes lett! Volt erre persze számos korábbi példa, de ez egész más volt, mint a többiek (és a többiek is egész mások voltak, mint az összes többi mások). Nem, nem arról van szó. Emez alany is lány, nő volt, mint az elődei. De mégis! Igaz, az érzés nagyon hasonló tünetekkel járt, mint a többi tudatzavarok, józan eszmélet vesztések: röpülni tudás, a világ kebelre ölelésének eltökélt szándéka, könnyű szédülések... (Publicisztika)

Lukáts János
A legkisebbek temploma

Jean-Pierre atya, a közép-franciaországi Levroux városka plébánosa, különös bejelentést tett az évszázad utolsó szeptemberi vasárnapján, a szentmise végén. - Testvéreim! – kezdte és végignézett az alig harmincfőnyi egybegyűlt levroux-in, akik már szedelődzködtek, hogy hazafelé induljanak. - A jövő vasárnap, Szent Ferenc atyánk névünnepén, olyképpen emlékezünk meg a teremtés egyetemességéről (Novella)

Cservenka Attila
Álom III.

Álom III.Attól kezdve emlékszem, hogy verset kellett volna mondanom, de éreztem, hogy nem tudom a szövegét. Ezzel kezdődött el az ébredés folyamata. Ez egy nagyon aktív szakasz, nem biztos, hogy az ember emlékezni fog rá, de ha sikerül, még akár feladatmegoldás is kisülhet belőle. Valamikor régen megpróbáltam verset mondani, csak magamnak, kíváncsi voltam, vagy nagyon ráértem, nem tudom már. Igyekeztem érzelemdúsan elmondani, úgy is... (Egyéb)

Szerkesztő A
Japán kitüntetés a baráti Napkút Kiadónak

Tokióból a Japán Kulturális Díj kitüntetéssel ismerték el a Napkút Kiadó munkáját. A Kiadó tevékenységében több éve kiemelt szerepet kap a japán kultúra, s első sorban a haikuirodalom népszerűsítése könyvkiadványaiban. Folyóirata, a Napút esztendők óta tematikus haiku-, haibun- és haigapályázatot ír ki. Ez évben az Újpesti Polgár Centrum színház- és tükörtermében (Hírek)

Adorján András
Iksz Ipszilon (nem) szakít

Iksz Ipszilon világéletében utált szakítani. Sokan mások elégtételt nyernek abból, hogy ha már valami kimerül, véget ér, legalább ők mondják ki az utolsó szót. A barátunk nem ilyen volt. Ha ő valakivel járt, és a dolog lega-lábbis ígéretesen indult, aztán mégis megfeneklett, csak nagyritkán szánta rá magát, és általában zavartan dadogva mondott bárkinek is búcsút. Nem szeretett fájdalmat okozni, és dacos keménységét.... (Humor)

Papp Lajos
A világosság legyőzi a sötétséget...

Van egy ezeréves tapasztalatunk: nem tudunk gonoszok lenni. Márpedig hogy szól a nagy tanítás? Hogy mindenkit saját fegyverével legyőzni. Ezer éve tanuljuk azt, hogy nem tudunk olyan gonoszok lenni, vagy annál gonoszabbak, mint az ellenségünk, tehát eleve, ha ezen az úton járunk, akkor vesztésre vagyunk ítélve. De van egy másik példa, van egy másik út, amit nem próbáltunk meg igazán az elmúlt ezeréves történelmünk... (Könyv)

Jókai Anna
Bölcsek és pásztorok

Honnan tudták? Honnan a bölcsek, és honnan a pásztorok, hogy ki az, aki megszületett? S miért éppen ők, ők először, s nem valaki mások az annyiféle foglalatosságú és minősítésű, egyébként fürge és mohó sokaságból? Márk a Születés misztériumáról titokzatosan hallgat. Máté evangéliuma a bölcsekről beszél, a napkeletiekről, akik kiszámították, a csillagkonstellációból számították ki, hogy az idő beteljesedett. Lukács viszont a pásztorokról szól, akik megkapták a hírt, angyali... (Novella)


A gazdagok megköszönik

A világ gazdagjai megköszönik a világ szegényeinek, hogy tudják, hol a helyük. De a világ legszegényebbjei nem hagyják annyiban... Ha nem tudnád: soha nem fog a szádba repülni a sült galamb, soha nem fog öledbe hullani a lottó-főnyeremény. Arra viszont igen jók az esélyeid, hogy valami nyomorúságos munkahelyen kínlódd végig az életed. Mégpedig azért, mert a jelek szerint nem a megfelelő – magyarán rossz – társadalmi (Publicisztika)

Szerkesztő C
Balázs Géza – Veszelszki Ágnes (szerk.) : Nyelv és kultúra – kulturális nyelvészet

Megjelent a 2010. novemberi Nyelv és kultúra − kulturális nyelvészet konferencia kötete. KULTURÁLIS NYELVÉSZET DEFINÍCIÓI, VIZSGÁLÓDÁSI TERÜLETEI (9) ◆ Bańczerowski Janusz: A világ nyelvi, tudományos és kultúrképe mint a nyelvtudományi kutatások tárgya (11) ◆ Kövecses Zoltán: Mi a kulturális nyelvészet? (16) (Könyvbemutató)

Szerkesztő C
Wass Albert: Hontalanság hitvallása

Hontalan vagyok, / mert vallom, hogy a gondolat szabad, / mert hazám ott van a Kárpátok alatt / és népem a magyar. / / Hontalan vagyok / mert hirdetem, hogy testvér minden ember / s hogy egymásra kell, leljen végre egyszer / mindenki, aki jót akar. / / Hontalan vagyok / mert hiszek a jóban, igazban, szépben. / Minden vallásban és minden népben / és Istenben, kié a diadal. / / Hontalan vagyok / de... (Vers)

Adorján András
Iksz Ipszilon stílust vált

Maga is kezdte sokallani a keselyűt, dögvészt az írásaiban. Végül is az élet nem csak ebből áll, csak leginkább. De például szokott néha sütni a nap is, rendszeresen kitavaszodik, nagynéha kedvesen is szólnak az emberhez. És más örömök is akadnak. Amikor például átkereszteli barátját Isz Ákos-ra (amit annak tündéri neje nyomban felvesz a repertoárjába az azonos tőről fakadt Bor Isz mellé) az nem szép, de milyen jó! És más verbális ökörségek is... (Humor)

Jókai Anna
A várakozás és a keresés 2/2

Várakozni ezután is, vagy továbbra is keresni? A kategorikus döntés megkönnyebbítene, mert eligazítana, egyszer s mindenkorra. De a kategorikus döntések – az alap igenen és alap nemen kívül – csak részben igazságosak; általánosíthatók ugyan, még sincsenek elég tekintettel a személyre. Egy dolog a bizonyos: akire a kérdés vonatkozik: van. Nem úgy, ahogy földhözragadt fantáziánkkal elképzeljük, nem ott, ahova... (Egyéb)

Balogh Bertalan
Tito, kenyér és Márai

A mesélő-féle író egészen másvalaki, mert a mesélés édességét szereti, akár az énekes élvezi, ahogy bravúrosan és pontosan formálja meg torkával az érzést és a dallam varázsát. A szemlélődő író viszont többnyire csak szótlanul és automatikusan figyel a sarokból, vagy elefántcsonttornyából, és lefordítja a látottakat "saját nyelvére". A világ az ő "én-képzete" alapján íródik le általa. Márai volt ilyen, és nagyon sok költő. A... (Egyéb)

Papp Lajos
A szeretet gyógyító ereje

"Egyre durvábbá válik a minket körülvevő világ. Az előttünk álló napok semmi jót nem ígérnek: kíméletlen harc indult a hatalom birtoklásáért. Mindannyiunknak szükségünk van kapaszkodókra, a vad forgatagban való csendes megállásra, erőgyűjtésre, hogy a tisztánlátás képességét meg tudjuk őrizni." - Papp Lajos. Papp Lajos nem „csak” szívsebész. Gyógyító ember, aki az emberek lelkét és beteg Nemzetünk szívét gyógyítja. Egy történet, melyet Papp Lajos... (Egyéb)

Szerkesztő A
1620 május 1.-én született gr. Zrínyi Miklós

Zrínyi Miklós, gróf (horvátul: Nikola Zrinski) (Ozaly,[1] 1620. május 1. – Zrínyifalva, 1664. november 18.) horvát bán, Zala és Somogy vármegyék örökös főispánja, nagybirtokos főnemes, költő, hadvezér és politikus. Az Oszmán Birodalom elleni harcot összefogással, nemzeti párt szervezésével kívánta elérni. 1663-64-ben nagy hadi sikereket aratott, azonban a bécsi udvar veszni (Hírek)

Adorján András
Iksz Ipszilon rendetlen

Iksz Ipszilon gyerekkorától rendetlen volt. Nem is lett volna ez nagy baj, sokan járnak ebben a cipőben. Hanem amíg egy normális slampos ügyet sem vet a káoszra (míg csak meg nem nősül, aminek viszont – állítólag – más előnyei vannak) őt zavarta, nyomasztotta (egy bizonyos szint felett) a rendetlenség: bűntudat, kisebbségi érzés fogta el, hogy ilyen kevéssé fe-gyelmezett. Úgy érezte, reménytelen megváltoznia. És igaza is volt! – Biztos nem akarom eléggé – (Humor)

Belépés

Hírlevél

Hírlevél

Tartalom átvétel

Reklám


 


 

A Magyar Nyelv Múzeuma

Inter Japán Magazin

Turcsány Péter honlapja

Jankovics Marcell honlapja

Papp Lajos

Magyar Irodalmi Lap