Adorján András
Iksz Ipszilon megkövet

Rajongói, de azok számára is, akik csak hírből – mondjam azt, a róla ke-ringő legendákból – ismerték, nehezen lesz hihető, amit mondok, de Iksz Ipszilonnak hibái is voltak. Egy olyan világban, ahol mindenki és minden – méretarányosan bár – de kitűnő, egy ilyen hír kiszivárgása zavart, bi-zonytalanságot kelthetne, ezért a szíves olvasó kéretik ezt a meghökkentő közlést bizalmasan kezelni. A legjobb lett volna persze, ha már eddig sem olvassa el ezt az írást. De a baj már (Humor)

Jókai Anna
A várakozás és a keresés 1/2

Várakozni ezután is, vagy továbbra is keresni? A kategorikus döntés megkönnyebbítene, mert eligazítana, egyszer s mindenkorra. De a kategorikus döntések – az alap igenen és alap nemen kívül – csak részben igazságosak; általánosíthatók ugyan, még sincsenek elég tekintettel a személyre. Egy dolog a bizonyos: akire a kérdés vonatkozik: van. Nem úgy, ahogy földhözragadt fantáziánkkal elképzeljük, nem ott, ahova... (Egyéb)

Maczkó Edit
Lélektöredékek 6.

Bátyámról is essen néhány szó. Édesanyám féltve őrzött kincse és minden reménysége ő volt. Miután a középiskolát ott hagyta , mert megbetegedett és szanatóriumba került, hazajött a szülői házhoz. Nem gyakorolhatta a sportot, az ökölvívást, ami valószínű csak kezdete volt a félresikeredett életének. Édesanyám beíratta a közeli gimnáziumba, ahol nagyon jól tanult, de csak két évet végzett el. Nem érettségizett le, mert minden más érdekelte, csak a tanulás (Egyéb)

Adorján András
Iksz Ipszilon magába száll

„Szállj magadba Ipszi, míg nem késő, kérd mindazok bocsánatát, akiket megbántottál” – írta hősünknek egy jóbarátja. Iksz különben makacs volt, mint egy öszvér, ritkán hallgatott másokra (vagy pél-dátlan szívóssággal kutatta fel azt az egyetlenegyet, aki pont azt tanácsolta, mint amit úgyis tenni akart), de a felszólítás ezúttal olyankor érte, mikor már úgyis késő volt. Valami megint cigányútra ment, lábai alól kiszaladt a szőnyeg (Humor)

Jókai Anna
A sorrend és az alkalom

A sekélyes, elsősorban a praktikumhoz szoktatott gondolkodás számára a krisztusi feddés ingerlő. Átsuhan a lelken a szentségtörés: Krisztus, aki maga az Igazság, ezúttal igazságtalan? „Egy Márta nevű asszony befogadta házába. Ennek volt egy húga, Mária. Ez odaült a lábához, és hallgatta szavait, Márta meg sürgött-forgott, végezte a háziasszonyi teendőket. Egyszer csak megállt: – Uram – méltatlankodott –, nem törődöl vele, hogy... (Novella)

Bene Zoltán
A bennszakadt lélegzet

Történt, hogy Vilmos Elekben, a nagyszegi fotográfusban három végeláthatatlan percig bennsza-kadt a lélegzet, s úgy érezte, menten a föld alá süllyed, amikor kiderült, hogy voltaképpen senki más, mint éppen ő maga az egyik oka annak, hogy kitört az a háború, amit majd az utókor eleinte a nagy háborúként, aztán hosszú, keserves évtizedekkel később, amikor már lesz mihez igazítani a sorszámot, első világháborúként emleget. Amikor... (Novella)

Kenessey Csaba
Levelezés a médiával 17/21

Tisztelt Elnök Ur! Kedves Árpád! Igen nyugtalanító hangú hírek érnek el bennünket, melyek Magyarország nemzetközi megítélését negatív módon befolyásolhatják. Amint értesültünk, PETÁK István MTV elnökét akarják helyéről elmozdítani. Egy másik ugyancsak eklatánsnak mondható média eset a Pálfy G. István elleni SZDSZ támadás. Hol egyeztethetők ezen esetek össze a sajtószabadsággal? Mivel (Tudomány)

Szerkesztő C
Ma 26 éve történt a csernobili atomkatazófa

Ma 25. éve következett be az emberiség első jelentős méretű atomerőmű-katasztrófája. Csernobilban egy kísérlet közben felrobbant a reaktor, tűz keletkezett és nagy mennyiségű radioaktiv sugárzás került a légkörbe. A sugárzó anyagok bebetonozásában részt vevő munkások közül ma már senki sem él. - A Csernobili atomerőműben bekövetkezett baleset után a radioaktív sugárzás, illetve a nyitott reaktormaradvány (Hírek)

Szerkesztő C
Jézus sírja Japánban

Számtalan külföldhöz kötődő bizonytalan alapokon álló legenda kering Japánban. Ezek egyike szerint az Aomori megyében álló Singó faluban található Jézus Krisztus sírja. Az alig 3 ezer fő lakost számláló település Kriszto-no Haka (Krisztus Sírja) néven is hirdeti magát. A Tóhoku régiói kis településen áll egy sír, amely felirata szerint Jézusé. Szövege szerint Jézus 21 évesen került Japánba, ahol teológiai tanulmányokat végzett, majd 33 évesen visszatért Júdeába, ahol radikális vallási (Hírek)

Adorján András
Iksz Ipszilon hülye

Hogy lehet valaki olyan hülye, mint én? – tette föl a kérdést (szokás szerint) önmagának Iksz Ipszilon. Ő volt az egyike a megmaradt keveseknek, akik még szóbaálltak vele. Bár nem mindig szívesen tette, néha meg egyáltalán nem volt hajlandó. Választ persze nem kapott – hogy is magyarázhatta volna meg egy hülyének egy hülye, mi is a hülyeség mibenléte, titka? Mert Iksz tényleg hülye volt, nem csak bolond, mint ahogy hosszú ideig hitte, hirdette. Az egyetlen (Humor)

Jókai Anna
Belátás és átvágyakozás

Szent Pál: A rómaiaknak írott levél, 12,4-8 „Mert ahogy egy testben több tagunk van, s minden tagnak más a szerepe, sokan egy test vagyunk Krisztusban, egyenként azonban tagjai vagyunk egymásnak, s a nekünk juttatott kegyelem szerint adományaink is különböznek: aki a prófétálást kapta, tegyen tanúságot a hit szerint, aki tisztséget kapott, töltse be tisztségét, aki tanító, tanítson, aki a buzdítás ajándékát kapta, buzdítson, aki jótékonykodik (Egyéb)

Kalász István
Újratöltve: Szellemi stand by?

Egy nemzedék szellemi helyzete... - Ki Antigoné? Antigo felesége. Bulgária fővárosa? Oroszország. Gyerekek, hol van Skandinávia? Olyan nincsen, tanár úr, ne vicceljen velünk. Ki volt Berzsenyi? Ki most a miniszterelnök? ---- Méla, unott csönd az osztályteremben. Egy egész generáció hülyül. Nem tudják a Himnuszt, sem a Szózatot Egy egész generáció hülyül. Nem tudják a Himnuszt, sem a Szózatot, - mi az? - nem tudják, mit jelent az a kifejezés,... (Publicisztika)

Horváth Lajos
Ellenállás 2/2

5. Dicsértessék a Jézus Krisztusi - Elérkezett négy évre rá az érettségi, a várva-várt napok. Jó lélekkel felnőtté akartunk válni 1956 tavaszán. Annyira vittük magunkban, hogy páran megtagadtuk az érettségi vizsgát orosz nyelvből és ezt be is jelentettük tanárainknak. Lett is nagy skandalum, amire előtte nem is gondoltunk. Illetékes tanáraink rejtve megkezdték a rábeszélésünket, hagyjunk fel "hazafias" kiállásunkkal, mert azzal nagy bajt hozhatunk (Novella)

Adorján András
Halhatatlanság hatér’?

Ő – Tari Róbert vagyok a Svihák és Tsa kiadótól. Iksz úrhoz van szerencsém? Én – Az vagyok. Ő – Tudja kedves uram, kiadóm az ősszel „Ki kicsoda?” lexikont szándékozik megjelentetni, s arra gondoltunk, hogy önt, mint a magyar sport hírhe – akarom mondani ismert alakját ugyancsak felvennénk lapjainkra. Iksz (szerényen) – Örülök, hogy rám is gondoltak. Ő – Találkoznunk kellene, hogy minden részletet személyesen is megbeszélhessünk. Iksz... (Humor)

Jókai Anna
A választék - „Tré” (Részletezve) 2/2

összepréselt létezés/ lakótelep/ bordó műszálas tréning-/ ruha, belül bolyhozva./ A bolyhok mosás után/ csomóba állnak. Két/ fehér csík a totyakos/ nadrágszáron – az örökös/ gyalogos rangjelzése./ A cipzár folyton kiakad/ Trabant, Wartburg, Lada,/ slussz,/ homok- vagy mogyorószín,/ kénsárga, korál/ vödör, rongy, szivacs/ mindenki mindenbe/ belelát/ minden átláthatóan sivár/ kókadt, fakózöld/ vasárnapi délutánok/ cipőt a... (Egyéb)

Lukáts János
Szeptember újra lát

Aki sötétben él, előbb-utóbb sötét lesz a világa. A látók világa kifordul a kezei közül. Ők maguk nem voltak ugyan vakok, csak éppen nem láttak már. Mindössze árnyakat láttak, amelyek a világosságból a sok fénytörés után megmaradtak. Platonov elrabolta és bezárta őket a barlangba. A kis átkelő hajón utaztak valamennyien, amikor a kalózok rajtuk ütöttek. Békés utasnak nem kell sok, meglátták a fegyvereket, és máris a tarkójukra tették összefont tenyerüket,... (Novella)

Kenessey Csaba
Levelezés a médiával 18/21

Tisztelt Elnök Úr! Kedves Árpád! Örültem a találkozásnak a zürichi Kunsthausban. Sajnálom, hogy nem jutott alkalom a minket itt foglalkozató kérdések feltételére, a látogatás sűrű programja erre nem adott alkalmat. Felteendő kérdéseimet ezért Török alezredes úrnak adtam át és kértem a válasz megküldését. Sajnos a mai napig ez hozzám nem érkezett meg. Igen fájlaljuk azt, hogy a magyar kormány... (Tudomány)

Belépés

Hírlevél

Hírlevél

Tartalom átvétel

Reklám


 


 

A Magyar Nyelv Múzeuma

Inter Japán Magazin

Turcsány Péter honlapja

Jankovics Marcell honlapja

Papp Lajos

Magyar Irodalmi Lap