Prof. Dr. Bokor Imre
Bajnai Gordon beszédéhez...

Támogassuk Bajnai Gordont!! A nagy visszaólálkodó ex miniszterelnök október 23.-i, bő lére eresztett beszédéből kitűnik, hogy megérdemli a magyar nép bizalmát! Ha csupán azt az egy mondata hangzott volna el, miszerint: a forradalmat nem elég megnyerni, hanem meg is kell védeni, akkor is elnyerte volna rokonszenvünket és egy homlokát ékesítő babérkoszorút. Az ‘56-os történelmi... (Publicisztika)

Szerkesztő A
Arany Sas Díj pályázati mű: Kása Tímea-Tamara - Sakkjátszma a halállal

Sokan a halált fekete csuhában, arctalanul, vörösen izzó szemekkel, kaszával képzelik el, de ez így nem igaz. Hogy honnan tudom? Láttam, beszéltem vele, játszottam vele. Igen, felkeresett. Egy nap íróasztalomnál ültem, írtam. A kályhában a tűz mintha megfagyott volna egy pillanatra, soha nem felejtem el azt a gyönyörű élményt amint a láng jéggé dermedt, majd újra vörösen lobogni (Novella)

Lukáts János
„Ez légyen ostorod…” P.E. grófné levelei Rodostóba, M. K. úrfinak - 12/37

XII. Konstancinápoly 5. Martii 1723. Elmúlott a tél a fejünk felől, valamit mégis itt hagyott a fejünkön. Hó ez évben se hullott, dicséretes szokás ez errefelé, bár aligha a törökök érdeme, de hó helyett a hajunkon, mármint az enyémen, valamelyes deret hagyott. Azt pedig semmilyen tavaszidő el nem távoztatja onnan. Amint az idő tavaszba fordult, és az égen (Könyv)

Fehér József
A betyár szeretője

Hajdan, amikor még kézzel törték le a kukoricát és kocsiszámra hordták a gazdaházak udvarára, esténként történeteket meséltek egymásnak a kukoricacsövek fosztására összegyűlt emberek. A régi öregektől hallotta nagyapám is az alábbi esetet. Ők ugyanis még tudni vélték, miért járt olyan gyakran Vásárhelyre Rózsa Sándor, a betyár. Élt az aranyági dombok között egy szép fiatal özvegyasszony, akin a férfinépnek – hacsak víz nem folyt az ereiben... (Novella)

Nyiri Péter - A Magyar Nyelv Múzeuma
Kormányné Bojtor Margit: Harc a szívedért

2010 végén jelent meg a Kazinczy Társaság gondozásában Kormányné Bojtor Margit Harc a szívedért. Mesék gyermekek és ifjak számára című meséskönyve. Több okból is különleges ez a kötet. Ez az első meséskötet, mely a Társaság gondoskodó kezei alól került ki. A Kazinczy Társaság immár több mint (Egyéb)

Papp Lajos
Corvin-közi beszéd 2012. október 23-án

Tisztelt Corvin-köziek! Pesti Srácok és pesti Lányok! Tisztelt emlékező Gyülekezet! Nem ünnepelni jöttem a Corvin-közbe. Nincs okunk az ünneplésre.Emlékezni és emlékeztetni jöttem el e szent helyre. Emlékezni a magyarok legújabb kori aprószentjeire, akik életüket adták a Nemzetért, a Hazáért, a becsületért és a tisztességért. Életüket adták a szakrális Magyarországért. A Corvin-közi srácok és lányok gyújtópontok voltak és példaképek. A... (Egyéb)

Szerkesztő A
Arany Sas Díj pályázati mű: Smidelius - Tisztakezűek voltunk

Ott kezdődött az egész történet, amikor befordult a sarkon az orosz tank. Addig minden olyan volt, mint egy izgalmas játék. Az iskolát gondosan lezárták, azt mondták, akik megpróbáltak bemenni, hogy a gondnok, Karcsi bácsi a vasrácsok mögül egy karjelzéssel mindenkit elküldött. Otthon sem hitték el, hogy az iskolában vagyunk, mert valahogy azokban az időkben nem értek rá velünk... (Novella)

Szerkesztő A
október 24. A Magyar Operett Napja

A Magyar Operett Napja kettős megemlékezés a műfaj két kiválóságáról. Október 24-én született 1882-ben Kálmán Imre, az elragadó operettjeiről híres zeneszerző, és ugyanezen a napon, 1948-ban hunyt el a műfaj másik nagysága, Lehár Ferenc zeneszerző, operettkomponista. Az operettműfaj szerelmesei 2002-ben, Kálmán Imre születésének 120. évfordulóján A Magyar Operett Napjává nyilvánították október 24-ét. (Hírek)

Gerstenbrand Bence
Nagyapám látta

Írhatnám úgy, mintha velem történt volna. Biztos szívesebben olvasnák, ha szemtanúként beszélnék róla.Talán szebb lenne. De ez épp 56 éve volt. Én nem láthattam. -Ötvenhat éve minden szürke volt. Legalábbis én így képzelem. A képek is ezt bizonyítják. Itt is van egy előttem: 1956. Margitsziget. Egy fiatal, fekete-fehér pár fekszik a fekete-fehér fűben. Friss házasok, februárban esküdtek. Gödöllőn élnek, a Kossuth Lajos utcában, ebben a színtelen... (Novella)

Fehér József
Amikor elfog a sírhatnék

Még a legkeményebb embert is életében egyszer elfogja a sírhatnék, amikor a boros-vagy a pálinkáspoharat legszívesebben fél kézzel összeroppantaná, vagy földhöz vágná, hogy ezer darabra törjön. Muzsik András tanítót életének harmincadik évében, unokahúga lakodalmán kerítette hatalmába ez a furcsa állapot. De olyan hirtelen és alattomos módon, hogy nem tudott kitérni... (Novella)

Szerkesztő A
Arany Sas Díj pályázati mű: Gutai István - Hazalátogatás

Huszonegy év múlva mert csak hazamenni. A Danubiát Óbecsén hagyták a rokonoknál, nehogy baj legyen majd a magyar rendszám miatt. Amikor leszálltak a buszról a faluban, már remegett a gyomra. Hiába könyörgött a férjének, hogy ne menjenek be abba a kocsmába, az úgy tett, mintha nem tudna semmiről. „Megnézzük, hol szokta reggelente meginni a Papa a féldecijét” ... (Novella)

Szerkesztő A
Wass Albert: 1956 – Hősök és hóhérok

Harminc esztendővel ezelőtt Közép-Európának, talán még magának a Szovjetuniónak a sorsa is egy vékony szalmaszálon függött, mely bármikor elszakadhatott volna, s akkor megszabadította volna a világot a kommunista mételytől. Ezt a ritka történelmi eseményt, mely tele volt addig soha nem látott lehetőségekkel, az egyik leghősiesebb és bizonyosan a legpatetikusabb forradalom váltotta ki, melyet a világ... (Publicisztika)

Horváth Lajos
56-ról négy tételben

Megemlékező beszéd Fóton 2003. okt. 23-án. Tisztelt Hölgyek és Urak! Kedves Fótiak! - Engem ért ez a megtiszteltetés, hogy most beszédet mondhatok Önök előtt az 1956-os forradalom és szabadságharc évfordulója alkalmából. Némileg hitelesít engem erre az alkalomra, hogy 1956. okt. 24-én 8 óra 15 perckor sortűzben sebesültem a Honvédelmi Minisztérium előtt és hogy évek múlva történész-levéltáros lehettem, amire gyerekkoromtól... (Egyéb)

Szerkesztő A
Október 23., az 1956-os forradalom ünnepe

Az 1956-os forradalom Magyarország népének a sztálinista diktatúra elleni forradalma és a szovjet meg­szállás ellen folytatott szabadságharca, amely a 20. századi magyar történelem egyik legmeghatározóbb eseménye volt. A budapesti diákoknak az egyetemekről kiinduló békés tün­te­té­sével kezdődött 1956. október 23-án, és a fegyveres felkelők ellenállásának felmorzsolásával feje­ződött be Csepelen... (Hírek)

humattila83
Ártatlanok Vére

1956 a Magyar nép szabadságra és függetlenségre való igényének mérföldköve, valamint a háttérben meghúzódó világuralmi erők aljas zsarnokságának újabb megnyilvánulása. - Mansfeld Péter emlékére. Ajánlom mindazoknak, akik harcoltak a Magyar Nemzet szabadságáért, és azoknak, akik hősi halált haltak érte! 1956.okt.24. Közép-magas, ösztövér férfi haladt öles léptekkel a kihalt főutcán. A távolból kiáltozást, macskaköveken gördülő nehéz lánctalpak... (Novella)

Turcsány Péter
1956 örök októbere

Gérecz Attila októbere,/ a fiatalság októbere,/ a gyermekek októbere,/ a fegyveres felkelőké,/ a tankcsövek árnyékában tárgyalóké,/ a lépre csaltaké és a becsapottaké.// 56-ban a világ még csak/ csodált bennünket,/ talán, ma már/ a szívéig, az értelméig is eljutott,/ hogy mit jelent föllázadni/ az önkény,/ a hazátlanság/ és a diktatúra ellen;// 2004-ben a világnak már kötelessége tudni,/ hogy a glóbusz égő sebeként,/ mint a lázrózsa, küzdenek... (Novella)

Kühne Katalin
Gordonka-mélység

Sokunkat érő fájdalmak okait próbáltam meg írásomban megfogalmazni. A gyermekeink eltávolodása, és az, hogy a fiatalok külföldön akarják életcéljaikat megvalósítani, talán összefügg azzal a helytelen életmóddal, hogy sokan a munkába temetkeznek, családjukkal keveset törődnek. Fontos lenne ezt felismerni és tenni ellene, mert a család szentsége a legfontosabb. - Gergely professzor most érkezett haza egy nemzetközi konferenciáról. (Novella)

Belépés

Hírlevél

Hírlevél

Tartalom átvétel

Reklám

 

 

 


 

A Magyar Nyelv Múzeuma

 

Inter Japán Magazin

 

Turcsány Péter honlapja

 

Jankovics Marcell honlapja

 

 

Papp Lajos

 

 

 

 

 

Magyar Irodalmi Lap