Kő-Szabó Imre
Egy szamár és végül egy ló

A kis falu élte békés hétköznapjait. A hegyek közé ékelődött be, oda a formás lankák ölelésébe. Így fentről úgy nézett ki, apró piros cserepes házaival, mint egy frissen szedett epres tál, csak a hab hiányzott róla. De biztosan, ha télen szemlélte volna a kíváncsi látogató, még ezt a látványt is megkapta volna. Nem volt nagy, mindössze háromszáz házból állt, de ez is elosztásában csupán tíz utcára korlátozódott. Ebből az... (Novella)

Fehér József
Szétfoszló füstkarikák

Mostanában elég gyakran eszembe jutnak gyermekéveim. Talán a múló idő teszi vagy talán eltávozott szüleim utáni vágyódás? …Meglehet, hogy ez is, az is. Hol apámat látom kézi kaszával aratni, hol meg anyámat, amint a levágott kalászokat kévébe köti. Apám napbarnított hátán patakokban csurog a veríték, de meg sem áll, hősiesen lendíti kaszáját, elvágva tövüknél a búzaszárakat. Anyám most megáll a tarlón, és kihúzza magát, így egyengeti fájós derekát. Lelki... (Egyéb)

Orosz T Csaba
Elátkozott blues

A búbánat blues folytatása Nyár volt. Amolyan dühöngőfajta meleggel, ami az ember feje tetejére ül. A vekeri tavi camping mögötti füves területen már gyülekeztek a „csövesek" és a zenét szerető, a területre minden vasárnap kijáró városlakók. Satya a hátán feküdt, feje Timi ölében. Timi az unokatestvére volt és itt futottak össze a koncert előtt. Satya délre már túl volt tíz üveg sörön, és így nem csoda, hogy álmosan bámult ki Timi öléből. István röhögve kommentálta a Matyi... (Novella)

Szerkesztő B
Író-újságíró pályázat: Dénes Mirjam - Táncoló gésák és lopakodó szamurájok

Japán izoláltságának 1853-as hivatalos megszűnésével e távoli ország kultúrája az érdeklődés középpontjába került, általános európai kortünetként. Nyugat-Európában ez az érdeklődés a világkiállítások japán pavilonjainak közönségsikerében és a műgyűjtésben, valamint a korszakban alkotó művészek munkáiban felfedezhető stílusjegyekben nyilvánult meg, mely jegyek... (Novella)

Turcsány Péter
Ki volt Wass Albert? 4/18

Wass Albert bemutatása Wass Albert (Magyarország, Válaszút, Kolozs vm. 1908. január 8. - U.S.A. Florida, 1998. február 17.) költő, író, szerkesztő, erdőmérnök, egyetemi professzor, lap- és könyvkiadó, irodalomszervező. A II. Világháború után hazája elhagyására kényszerül, ahová soha nem térhet vissza. Hat gyermek apja, akik közül egy korán meghalt. Háromszor házasosott meg. Kolozsvárott a Református Gimnázium diákja,... (Novella)

Szerkesztő C
Wass Albert: Szerencsés Pista

A Kráter Műhely kiadása: Hol volt, hol nem volt, hetedhét országon is túl, ahol a kurta farkú malac túr, volt egyszer egy szegényember meg egy szegényasszony. Szegényebbek voltak ám még a templom egerénél is, s alighanem bele is pusztultak volna a nagy szegénységbe, ha a Jóisten meg nem áldja őket annyi sok gyerekkel. De volt gyerekük annyi, mint a rosta lika, s még eggyel több is. Így aztán, ahogy... (Könyvbemutató)

Nyiri Péter - A Magyar Nyelv Múzeuma
A szeretet mítosza Jókai Mór Egy az Isten című regényében

„Boldogok a békességre igyekezők: mert ők az Isten fiainak mondatnak.” (Máté 5, 9) Jókai Mór, a nagy mesemondó mítoszi távlatokból figyelte nemzetünk történelmét, s a nézőpontból üzenet lett: a múlt nagy mítoszi, a világ sorsát eldöntő történései... (Tudomány)

Fehér József
Fecskék és a verebek (Mese)

Már régóta ott élt az idős fecskepár a piros tetejű istálló homlokzata alatt, a gerendák közötti fészekben. Még fiatalok voltak, amikor aprólékos munkával- sárból és száraz fűszálakból –nagy lelkesedéssel megépítették takaros, kis otthonukat. A magas épületek védelmében megbúvó alacsony istálló mindig is biztonságot nyújtott a számukra. Nem beszélve a rengeteg légyről, szúnyogról, mely táplálékul szolgált kicsinyeiknek. Évente... (Egyéb)

Szerkesztő A
1825. február 18-án született Jókai Mór regényíró, országgyűlési képviselő

Dr. Ásvay Jókai Móric (Komárom, 1825. február 18. – Budapest, Erzsébetváros, 1904. május 5.[1]) regényíró, a „nagy magyar mesemondó”, országgyűlési képviselő, főrendiházi tag, a Magyar Tudományos Akadémia igazgató-tanácsának tagja, a Szent István-rend lovagja, a Kisfaludy Társaság tagja, a Petőfi Társaság elnöke, a Dugonics Társaság tiszteletbeli tagja. Egyik... (Hírek)

Bogár László
Rendszerváltás kérdőjelekkel 21/23

12. Az “új” rendszer “új”pártjai Kezdjük talán azzal látszólag legalább is vadonatúj képződménnyel, amely már nevében is jelzi a rendszerrel, pontosabban inkább talán annak eddig megvalósult berendezkedésével való szembefordulást. A Lehet Más a Politika már a neve megválasztásával is jelezte alapvető attitüdjét, illetve azt, hogy professzionálisan kezeli azokat a politikai-kommunikációs eszközöket, amelyek a globális (Könyv)

Kaiser László
Egyéniségek és filmművészet (Hét portré) - Rendezőkről - Ranódy László

„Témaválasztásaimban bizonyára szerepe volt a nemzeti önismeret igényének. Ars poeticám sarkalatos pontja, hogy a művészet feladata és célja az ember maga-megismerése, cselekvéseinket determináló ösztön-erőink fölismerése és fölismertetése, munkává és műélvezetté finomítása. A magunk megismerése vezet el oda, hogy másokat (Publicisztika)

Orosz T Csaba
Búbánat blues

Megtörtént esemény -" Mész má tejér" ? - ordította Galamb a szakadt ingű lánynak. A próbaterem padlóján rengeteg sörösüveg hevert. A lány letérdelt, és szuszogva kezdte összeszedni az üvegeket egy kopott reklámszatyorba. A széles mozdulattól kipattant a felső gombja és érett, súlyos melle láthatóan himbálózott a kockás anyag alatt. Matyi vigyorogva figyelte. Végre Galamb nem őt zargatta. A lányt a koncert vége felé vették észre. A mélynyomó mellett állt és Galambot figyelte. Rajongással. Egyedül neki... (Novella)

Jókai Anna
A gondolat formát teremt

Barátaim, ezen a tanácskozáson Európa irodalomkritikusaié a főszólam: én viszont író vagyok, és csak alkalmanként kényszerülök teoretikusi szerepre. Most sem akarok olyasmibe avatkozni, ami nem tisztem, s aminek teljes átlátására sem időm, sem energiám nincsen. A kortárs európai regény fejlődési lehetőségei és az ezzel kapcsolatos sokféleség elméleti visszatükröződése a kortárs kritikában – bár a vállalkozás imponáló, de a véleménymondót... (Egyéb)

Turcsány Péter
Ki volt Wass Albert? 3/18

12 mondat Wass Albertről 1. Shakespeare óta ennyi drámai szituációt nem írt meg író – nem érlelt meg ember. 2. Honnan hozta, mi az őssejtben megbúvó ok ennél a drámákat a regényeibe kivetítő nagy poétánál? 3. Orphikusabb minden Homérosznál. 4. Krúdy még valóban mesélt, de a fájdalom lírai ezüstje vonta be alakjait. 5. Móricz robbantó energiájú író, mondatai szétvetik az idillel kacér olvasói (Novella)

Szerkesztő C
Wass Albert: Emese álma

A Kráter Műhely kiadásában: Messze keleten, a végtelenbe vesző, füves síkságon, békés, szép életet éltek a magyarok. Lassan terelgették nyájaikat legelőről legelőre a fű növése szerint, s asszonyaik, gyermekeik nehéz, hatkerekű sátorszekereken követték a nyájak útjait. Hosszú szarvú, fehér ökrök vonták a szekereket, serdülő leányok nógatták az ökröket, s a sátrak likán kék füst szállt föl az ég felé ahogy odabent... (Könyvbemutató)

Belépés

Hírlevél

Hírlevél

Tartalom átvétel

Reklám

 

 

 


 

A Magyar Nyelv Múzeuma

 

Inter Japán Magazin

 

Turcsány Péter honlapja

 

Jankovics Marcell honlapja

 

 

Papp Lajos

 

 

 

 

 

Magyar Irodalmi Lap