Szerkesztő C
Horgász a háztetőn

See video

Papp Lajos
Úton... - A Teremtő szolgálatában

Papp Lajos szívsebész már harmadikos gimnazistaként egyetemi felvételt nyert, az orvosi helyett mégis a bányában kezdett dolgozni. Úgy tartották róla, szinte művészi fokú a kézügyessége, pedig nem finom sebészkezekkel született: felfújt léggömböt szikével hámozva, dobozó állatszívek aprócska ereit öltve gyakorolt. Most lenne pályája csúcsán, ám három éve egyszer sem operált. A professzor története a... (Könyv)

Lukáts János
„Ez légyen ostorod…” P.E. grófné levelei Rodostóba, M. K. úrfinak - 11/37

XI. Konstancinápoly 17. Septembris 1722. Most aztán igazán kinevetsz ám engemet, lelkem, fiókám, tudom én azt! De csak nevess, ha tetszik, vagy amíg te is föl nem nézel az ég boltozatjára! Ma reggel, a hajnali ködben leltem rájuk először, amint az égre tekinték, föl a házam és a többi ház párkányára, mintha éjszaka múltán a csillagok mind pihenni tértek... (Könyv)

Fehér József
Csillagok könnye

Kisgyermekként nem ismertem a félelemet. Azt sem tudtam, létezik-e. A Mama szoknyája mellett mindig biztonságot találtam. Nagyapámat, a Tatát hatalmas embernek láttam, olyannak, aki elbír még az ördöggel is. Esténként a tanyán, mikor ágyba készülődtünk, jólesett hallani a zár és a retesz kattanását, s egy tompa koppanást, az „ördögűző” villa falnak ütődő hangját. Békés nyugalom fogott el, s az ablakon át elnéztem én az ég tündér-kirakatát. (Novella)

Kühne Katalin
Pieta

Amikor Rómában jártunk, megnéztük a Szent Péter bazilikában Michelangelo Pieta című szobrát, ami annyira lenyűgözött, hogy írnom kellett erről az élményről. - Zarándokutunkon bejártuk Róma kútjait, tereit, templomait, megnéztük a Fórum romjait, a Colosseumot, a Vatikánt. Az utat a miskolci Fráter György Katolikus Gimnázium1 tanárai szervezték. Tanárok, diákok utaztak el Rómába, mert: „Rómát látni, és azután meghalni....”Mi szerencsések voltunk, (Egyéb)

Szerkesztő A
Arany Sas Díj pályázati mű: Horváth György Tibor - Az üzenet - Egy levél Arany Jánosnak

A költő rezignáltan nézett körbe a csatatéren. ’Ez hát a vég’ – gondolta lemondóan. Bár a füst eltakarta a mezítelen valóságot, az elmosódott árnyakból nehezen lehetett megállapítani: ki merre tart. Ki fut ki elől és kivel. A költő határozottan érezte, hogy itt a vég. Nem érte váratlanul. Napok, sőt hetek óta számított rá, és most, hogy elérkezett,... (Novella)

Szerkesztő A
1803. október 17-én született Deák Ferenc államférfi, politikus

Kehidai Deák Ferenc (Söjtör, 1803. október 17. – Budapest, 1876. január 28.) államférfi, politikus, országgyűlési képviselő, „a haza bölcse”, „a nemzet prókátora”. - Deák történeti nagysága, személyes kiváló tulajdonságaitól eltekintve abban áll, hogy az örökös közjogi viszályokat elhárítva a nemzet útjából, az uralkodóház és az örökös tartományokhoz való viszony teljes, törvényes tisztázása által... (Hírek)

Fehér József
A Tisza leánya

Nyomasztó volt ez a hőség. A fiú úgy érezte, mindjárt leragad a szeme, s ültében elalszik a parton, anélkül, hogy halat fogott volna. Ma valahogy nem volt szerencséje, pedig hajnalban kelt. Bezárta a csöpp üdülőházat, ahol már egy hete tartózkodott, vállára emelte a két horgászbotot, kezébe vette a gyékényszatyrot, és a Holt-Tisza felé vette az irányt. A jegenyésnél rátért az ösvényre, átvágott a bozótoson, le egyenesen a meredek partig. Ott elkötötte... (Novella)

Kühne Katalin
Ecce homo

Munkácsy Mihály városunkban élt gyermekkorában. Büszkék vagyunk rá. Híres műveit megismerhettem, néhányat múzeumunk őriz. Az művész nehéz életéről és az Ecce homo c. művéről írtam le gondolataimat, amit ez a csodás alkotás keltett bennem. - Diák korom egyik legemlékezetesebb osztálykirándulása alkalmával látogattunk el Debrecenbe, a Déry Múzeumba. Ott láttam először Munkácsy Mihály passiósorozatát, az Ecce homo-t, a Krisztus Pilátus előtt és a Golgota című... (Egyéb)

Petrozsényi Nagy Pál
A motor

Török tekintete büszkén cirógatta körül fia karcsú alakját. Kicsit sovány a kölyök, de szívós – állapította meg tárgyilagosan. Apja fia: napbarnított bőr, arányos formák... – Gyere a vízbe, apa! – Rögtön, fiam, rögtön! A férfi mosolyogva nyújtózkodott el a gyepen. Egész héten hajtott, a gépek még ott zakatoltak benne, ezért mindennek kétszeresen örült: a napnak, mely ugyanolyan gyengéden simogatta, mint ő a fiát, de elsősorban a napnak örült,... (Novella)

Szerkesztő A
Arany Sas Díj pályázati mű: Jámbor László Imre: Mint a gyertya fénye II. rész

A zord, és nagyon hideg telet követően, lassan beköszöntött a tavasz. Ismét zöld palástot öltöttek az erdők és mezők lankái. A kastély lakóinak nem kellett már a varjak károgására ébrednie, hanem az őket leváltó erdei madárkák hangos csiripelése és éneke köszöntötte őket reggelenként. Szorgalmasan gyűjtögették a fészkeknek való ágakat, és a tél folyamán... (Novella)

Nyiri Péter - A Magyar Nyelv Múzeuma
A titkos-kincses kert

Kedves Gyerekek! Meglehet, hogy Ti is hallottátok már e legendát, a széphalmi gyöngybagoly történetét, a mindentudó, emberi szavakat is értő és tolmácsoló bagolyét, a tudós madárét, a nyelvmúzeum krónikásáét… Én vagyok ez a bagoly, s a legenda is igaz, sőt, sokkal valóságosabb, mint ahogy azt sokan gondolják. Van egy régi kertészház Széphalmon, a kis zempléni faluban. (Tudomány)

Fehér József
Játékpróba

Fehér József: Játékpróba A színház egy ismeretlen szerző művét, a „Leánykérés” című vígjátékot tűzte műsorára, melyben egy öregedő, gazdag úr fiatal feleséget keres, a feleségül kért nő pedig önmagát. Nagy kihívás ez a darab a színháznak és a színészeknek egyaránt. A főbb szerepeket ezért olyan ismert színészekre, mint Tábori Rajmund és Szalmás Géza érdemes művészekre, valamint egy rendkívül tehetséges színészhallgatóra, Mednyánszky... (Egyéb)

Fodor Zita Marietta
Te magad vagy

... már erős, akarni kész.../ / Mikor megérint a végtelen / könnyezni kezd a lélek, / s a könnycsepp szívedig hatol / A lüktető vér ereidben… / már forrni kész / s ujjongva ismeri fel, / a végtelen lét dallamát / melyet lélegzel / minden lélegzetvétellel / / Már nem félsz semmitől… / Az önmagad szülte béklyó / szertefoszlik / Új útra találtál /élettelenből élővé váltál… / Szemed már ragyog / s az égen szárnyaló sas, / ki vijjogva, zsákmányért / alábukik… / Már erős, akarni kész / Te magad... (Vers)

Szerkesztő C
Újratöltve: Arany János: Házasság (3.)

Illusztráció Arany János verséhez (Humor)

Szerkesztő A
Arany Sas Díj pályázati mű: Jámbor László Imre: Mint a gyertya fénye I. rész

Szelőcey Móritz birtoka messze kiesett a legközelebbi falu csendes parasztházaitól. Künn, a szilvás dombok mögötti akácostól egészen a kopasz hegyig, mind az ő földjei, és erdői pihentek a zord telet várva. Ahogyan a kései ősz megkopasztotta a fákat, s a nyirkos avar vastag takarója alá bújt a vidék, érezhető gyorsasággal közelgett a fagyos november. (Novella)

Lukáts János
Jászberény, a város, amely mindig talpra állt

Széles utca, vagy elegáns, hosszú tér? De mindegy is, minek nevezzük Jászberény belvárosát, a szívét! Az út két oldalán paloták és az előző századforduló lendületében épült polgárházak, fasorok – leginkább nyírből és platánból. Aki platánt ültet, a jövőnek ültet. A két járda között – nem egészen középen – még egy sétálósziget is húzódik, a tér teljes hosszában. Fák vannak ezen a... (Egyéb)

Belépés

Hírlevél

Hírlevél

Tartalom átvétel

Reklám

 

 

 


 

A Magyar Nyelv Múzeuma

 

Inter Japán Magazin

 

Turcsány Péter honlapja

 

Jankovics Marcell honlapja

 

 

Papp Lajos

 

 

 

 

 

Magyar Irodalmi Lap