Szerkesztő A
USA - Kanada előadói körútra indul Papp Lajos

Dr. Papp Lajos szívsebész professzor, Alkotóközösségünk tagja Elhallgatott magyar Történelem címmel. A professzor többek között Széchenyi díjas, Magyar Örökség díjas, Prima Primisszima díjas, Budapest, Kaposvár díszpolgára, a Magyar Tudományos Akadémia nagydoktora, több mint 8 önálló könyv szerzője és 12 könyv társszerzője. Zöldmezős beruházással két önálló szívsebészeti (Hírek)

Kenessey Csaba
Levelezés a médiával 19/21

Tisztelt Tabajdi Csaba Úr! Kedves Csaba! Nem első alkalommal cseréljük ki nézeteinket, álláspontjainkat, eddig a nyilvánosságot a magam részéről kerültem, nem azért, mert féltem volna tőle, hanem mert bizonyos mértékig tiszteltelek és becsültelek régi kiállásodért, nem akartam Neked személy szerint ártani. Sajnos az utóbbi években a rólad alkotott pozitív képem egyre jobban elhomályosodott, most pedig mondhatnám (Tudomány)


Emberi gyarlóság

Te, ki egykoron hittél önmagadban / most sietsz az Úr templomába / elveszett hited megtalálni. / Bűnöktől remegő, csontig átfagyott / testednek menedéket lelni. / Te, ki egykoron megtagadtad Őt, / most szentül hiszed, fájdalmadra / gyógyír, csak az Isten kegyelme lehet, / s a távolból fényét , látni véled. / / Te, ki egykoron Őt kerested, / s miután kegyelmét elnyerted, / ismét hittél önmagadban. / S szentül megfogadtad: / egyedül is bírod majd a (Vers)

Eperjes Károly
"Az igazat mondd, ne csak a valódit" 22/25

- Amikor én Ady verseit olvasgattam, arra gondoltam: lenyűgöző, hogy micsoda Isten-tapasztalatokra jutott! Ugyanakkor majdnem minden istenes versében érezhető, hogy ezeket nem tudta igazán a lelkébe építeni. Babitscsal más a helyzet: ő is bejárta a maga vándorútját a hitben, de el isjutott Isten megértéséhez. - Ady is, Babits is kivételes tehetségű költő, de mások voltak az eszközeik és a lehetőségeik a hit... (Könyv)

Nyiri Péter - A Magyar Nyelv Múzeuma
Nikodémusz

A hold varázsosan tündökölt, a csillagok szemérmes-halványan hunyorogtak a mélykék égen. Lágy, gyenge szellő indult útnak, s mosolygott, mert a magas kőfal mellvédjén vidám csillámdalt énekelt egy pajkos holdsugár. A fal mellett, a sötétben egy férfi ment sietősen. Hosszú, erőteljes léptekkel haladt, fejét időnként lehajtotta, mintha attól félt volna, hogy észreveszik… Őt, a híres (Novella)

Kalász István
Nehéz idők - Örkény István emlékére

Tudatom: nem hagyom el a 416-os szobát egészen addig, amíg el nem tűnik az arcomról a kiütés. És ez eltarthat néhány napig. Másodszor: ez alatt az idő alatt senki sem léphet a szobámba. Harmadszor: ezt az időszakot nem vagyok hajlandó kifizetni, így ne is jöjjenek semmilyen számlával. Negyedszer: a kárt, amit tudományos pályafutásomban okoztak, meg fogják téríteni, Ezt még megkeserülik! S. Tisztelt Schmidt úr, kérem, nyissa ki az ajtót. (Novella)

Adorján András
Iksz Ipszilon megkövet

Rajongói, de azok számára is, akik csak hírből – mondjam azt, a róla ke-ringő legendákból – ismerték, nehezen lesz hihető, amit mondok, de Iksz Ipszilonnak hibái is voltak. Egy olyan világban, ahol mindenki és minden – méretarányosan bár – de kitűnő, egy ilyen hír kiszivárgása zavart, bi-zonytalanságot kelthetne, ezért a szíves olvasó kéretik ezt a meghökkentő közlést bizalmasan kezelni. A legjobb lett volna persze, ha már eddig sem olvassa el ezt az írást. De a baj már (Humor)

Jókai Anna
A várakozás és a keresés 1/2

Várakozni ezután is, vagy továbbra is keresni? A kategorikus döntés megkönnyebbítene, mert eligazítana, egyszer s mindenkorra. De a kategorikus döntések – az alap igenen és alap nemen kívül – csak részben igazságosak; általánosíthatók ugyan, még sincsenek elég tekintettel a személyre. Egy dolog a bizonyos: akire a kérdés vonatkozik: van. Nem úgy, ahogy földhözragadt fantáziánkkal elképzeljük, nem ott, ahova... (Egyéb)

Maczkó Edit
Lélektöredékek 6.

Bátyámról is essen néhány szó. Édesanyám féltve őrzött kincse és minden reménysége ő volt. Miután a középiskolát ott hagyta , mert megbetegedett és szanatóriumba került, hazajött a szülői házhoz. Nem gyakorolhatta a sportot, az ökölvívást, ami valószínű csak kezdete volt a félresikeredett életének. Édesanyám beíratta a közeli gimnáziumba, ahol nagyon jól tanult, de csak két évet végzett el. Nem érettségizett le, mert minden más érdekelte, csak a tanulás (Egyéb)

Adorján András
Iksz Ipszilon magába száll

„Szállj magadba Ipszi, míg nem késő, kérd mindazok bocsánatát, akiket megbántottál” – írta hősünknek egy jóbarátja. Iksz különben makacs volt, mint egy öszvér, ritkán hallgatott másokra (vagy pél-dátlan szívóssággal kutatta fel azt az egyetlenegyet, aki pont azt tanácsolta, mint amit úgyis tenni akart), de a felszólítás ezúttal olyankor érte, mikor már úgyis késő volt. Valami megint cigányútra ment, lábai alól kiszaladt a szőnyeg (Humor)

Jókai Anna
A sorrend és az alkalom

A sekélyes, elsősorban a praktikumhoz szoktatott gondolkodás számára a krisztusi feddés ingerlő. Átsuhan a lelken a szentségtörés: Krisztus, aki maga az Igazság, ezúttal igazságtalan? „Egy Márta nevű asszony befogadta házába. Ennek volt egy húga, Mária. Ez odaült a lábához, és hallgatta szavait, Márta meg sürgött-forgott, végezte a háziasszonyi teendőket. Egyszer csak megállt: – Uram – méltatlankodott –, nem törődöl vele, hogy... (Novella)

Bene Zoltán
A bennszakadt lélegzet

Történt, hogy Vilmos Elekben, a nagyszegi fotográfusban három végeláthatatlan percig bennsza-kadt a lélegzet, s úgy érezte, menten a föld alá süllyed, amikor kiderült, hogy voltaképpen senki más, mint éppen ő maga az egyik oka annak, hogy kitört az a háború, amit majd az utókor eleinte a nagy háborúként, aztán hosszú, keserves évtizedekkel később, amikor már lesz mihez igazítani a sorszámot, első világháborúként emleget. Amikor... (Novella)

Kenessey Csaba
Levelezés a médiával 17/21

Tisztelt Elnök Ur! Kedves Árpád! Igen nyugtalanító hangú hírek érnek el bennünket, melyek Magyarország nemzetközi megítélését negatív módon befolyásolhatják. Amint értesültünk, PETÁK István MTV elnökét akarják helyéről elmozdítani. Egy másik ugyancsak eklatánsnak mondható média eset a Pálfy G. István elleni SZDSZ támadás. Hol egyeztethetők ezen esetek össze a sajtószabadsággal? Mivel (Tudomány)

Szerkesztő C
Ma 26 éve történt a csernobili atomkatazófa

Ma 25. éve következett be az emberiség első jelentős méretű atomerőmű-katasztrófája. Csernobilban egy kísérlet közben felrobbant a reaktor, tűz keletkezett és nagy mennyiségű radioaktiv sugárzás került a légkörbe. A sugárzó anyagok bebetonozásában részt vevő munkások közül ma már senki sem él. - A Csernobili atomerőműben bekövetkezett baleset után a radioaktív sugárzás, illetve a nyitott reaktormaradvány (Hírek)

Szerkesztő C
Jézus sírja Japánban

Számtalan külföldhöz kötődő bizonytalan alapokon álló legenda kering Japánban. Ezek egyike szerint az Aomori megyében álló Singó faluban található Jézus Krisztus sírja. Az alig 3 ezer fő lakost számláló település Kriszto-no Haka (Krisztus Sírja) néven is hirdeti magát. A Tóhoku régiói kis településen áll egy sír, amely felirata szerint Jézusé. Szövege szerint Jézus 21 évesen került Japánba, ahol teológiai tanulmányokat végzett, majd 33 évesen visszatért Júdeába, ahol radikális vallási (Hírek)

Adorján András
Iksz Ipszilon hülye

Hogy lehet valaki olyan hülye, mint én? – tette föl a kérdést (szokás szerint) önmagának Iksz Ipszilon. Ő volt az egyike a megmaradt keveseknek, akik még szóbaálltak vele. Bár nem mindig szívesen tette, néha meg egyáltalán nem volt hajlandó. Választ persze nem kapott – hogy is magyarázhatta volna meg egy hülyének egy hülye, mi is a hülyeség mibenléte, titka? Mert Iksz tényleg hülye volt, nem csak bolond, mint ahogy hosszú ideig hitte, hirdette. Az egyetlen (Humor)

Jókai Anna
Belátás és átvágyakozás

Szent Pál: A rómaiaknak írott levél, 12,4-8 „Mert ahogy egy testben több tagunk van, s minden tagnak más a szerepe, sokan egy test vagyunk Krisztusban, egyenként azonban tagjai vagyunk egymásnak, s a nekünk juttatott kegyelem szerint adományaink is különböznek: aki a prófétálást kapta, tegyen tanúságot a hit szerint, aki tisztséget kapott, töltse be tisztségét, aki tanító, tanítson, aki a buzdítás ajándékát kapta, buzdítson, aki jótékonykodik (Egyéb)

Belépés

Hírlevél

Hírlevél

Tartalom átvétel

Reklám


 


 

A Magyar Nyelv Múzeuma

Inter Japán Magazin

Turcsány Péter honlapja

Jankovics Marcell honlapja

Papp Lajos

Magyar Irodalmi Lap