Orosz T Csaba
A napba zuhant ország

A vöröslő hajnali napkorong egy széttagozódott Inka birodalmat ébresztett. Atahualpa az Inka szörnyű fejfájással ébredt. Cuczóban Huascar, délen Manco az unokatestvér trónkövetelő, a határon pedig az eleinte szentként tisztelt Cortez csatlósa Pizzaró dúlta a kecsua falvakat. Atahualpa trónját, csak a hatalmas titok az aranybányák titka védte időlegesen. Az Inka nem értette hogy miért fontosabb most a papságnak a most a trón kérdése, mint az országra... (Novella)

Lukáts János
„Ez légyen ostorod…” P.E. grófné levelei Rodostóba, M. K. úrfinak - 29/37

XXIX. Venécia 29. Novembris 1732. - Vannak a világban szörnyek, akik leselkednek ránk, hogy benyeljenek, jó vigyázni velük, lelkem, fiókám, azért, ha helyén van az eszed, elkerülheted őket, s ha kellő kurázsi lakik benned, meg is küzdhetsz velük, sikeresen. De vannak másfajta szörnyetegek is, melyek szörnyűsége nem látható igazán, mégis... (Könyv)

Turcsány Péter
Ki volt Wass Albert? 1/18

Féltő nagyapára leltünk „A kényelmes napokról nekünk le kell mondanunk: harcok idején, történelmi fordulóban, eszmék és népek elkeseredett mérkőzésekor születtünk, de a nagy időkhöz nagy nemzedék kell, s megéri, hogy a szerepet vállaljuk, összefogjunk, mint még soha, s a nyomasztó jelenben is tántoríthatatlan bizalommal dolgozzunk és mindent megtegyünk a szent célért, azokért, akik utánunk következnek.” Márton... (Novella)

Szerkesztő B
Wass Albert: A teremtés története

A Kráter Műhely története: Magosan fönt, az ég kékjén is túl, napsugár-sátrából uralkodott ÚR-ISTEN a világ fölött, két édes testvérével, a napsugárba öltözött BOLDOGASSZONNYAL és az éjszaka sötétjébe öltözött Ördöngasszonnyal együtt. Mikor a föld teremtésére került a sor, a sivár pusztaság szépítését két testvérére bízta az ÚR. Boldogasszony kioldotta hajának hét aranyos tincsét, s ahol megérintette velök a... (Könyvbemutató)

Szerkesztő A
Holnap: Exkluzív írás Wass Albert haláláról!

Wass Albert halálát évekig titok lengte körül. "Meggyilkolták a román soviniszták, és/vagy a balliberálisok." „Csendesen elaludt, orvosfelesége tanúsítja”. „A hálószobájában érte a halál!” „A kertjében találtak rá agyonlőve”. „A tornácon leltek rá, s mellette hevert kedvenc vadászpuskája”. "A 90 éves író titokban Magyarországra látogatott, s halála előtt megásta saját sírját." Az igazságot holnap itt közreadjuk! (Hírek)

Szerkesztő C
Meghívó Somlay Gizella: És azután… című könyvének bemutatójára

Szeretettel meghívjuk Somlay Gizella (Czeiner Nándorné) „És azután…” című könyvének bemutatójára, mely az Óbudai Kulturális Művelődési Központban (1032 Budapest, San Marco utca 81.) kerül megrendezésre 2013. február 20–án 17:00 órától. (A könyvet megjelentette a Kráter Műhely Egyesület, és megjelentetését támogatta a Nemzeti Kulturális (Hírek)

Szerkesztő A
Wass Albert zsidó története: Az összetört esernyő

Wass Albert fordításban kiadott novellája hűségesen mutatja be a két világháború közötti Mezőség életét. A zsidó malomtulajdonos és a zsidó fakereskedő megbecsült tagjai voltak a magyar és oláh kisközösségeknek. A történet csupán erkölcsi, és nem faji különbséget tesz alakjainak jellemvilágában. Wass Albert a személyes élményekből merített történettel írói... (Novella)

Fehér József
Igaz magyarként – hazáért, nemzetért

Mindig is csodálattal néztem föl azon honfitársaimra, akiket sanyarú sorsuk vagy az adott történelmi helyzet messzi idegenbe kényszerített, és annyira nagyon szerették népüket, hazájukat, hogy még onnan is őket kívánták szolgálni. Pontosan úgy, ahogyan ezt korábban Kölcsey Ferenc, a reformkor legnagyobb költője „Emléklapra” című epigrammájában programként megfogalmazta: „A HAZA MINDEN ... (Publicisztika)

Doma-Mikó István
Újratöltve: Az Utolsó Szamuráj

- Több kardom is van, és mindegyik saját történettel. Az egyiké különösen kedves számomra, mivel ez a fegyver az őseimé volt. Többszáz éves, a markolatára családunk jelképeit vésték. Az elődeim ezzel vágták az ellenséget a háborúkban. Generációk viselték, ezzel védték magukat, és a családi vérvonalunkat. Ha a kezemben tartom, mindig érzem a belőle áradó hatalmas erőt. (Riport-tudósítás)

Jankovics Marcell
Csontváry 5. Látod, amit én látok?

A magányos cédrus (194x248 cm) A Fa mitológiájában ezt írtam róla: »[Csontváry] életművének középpontjában a fa, pontosabban két fa áll: a Magányos cédrus és a Zarándoklás a cédrusokhoz Libanonban c. festménye (mindkét képet 1907-ben festette). A két mű, amelyet számos lélektani elemzés tett a vizsgálat tárgyává, a fa alakban megformált festői önarcképek legmegrendítőbb példája. Festőgéniuszról lévén szó azonban, sokkal több is annál. E képek (Tudomány)

Tusnády László
A bettisták bálja

Betti elemében volt. A hozzá illő, hasonlóan elvtelen férfiakat már unta. Olyanok voltak a számára, mint a zongoraművésznek a „Boci, boci tarka”. Mókából játszhatja – valami gyermekességből, de az egyre nehezebb partitúra vonzza. Most Bécin akadt meg a szeme. Elhatározta, hogy kiforgatja, megalázza: nagy bulit csap vele. Lesz min röhögni. Kezdetben csak felületesen szólt hozzá, de hálóját már kivetette rá. Na, nem kell félreérteni! Nem akarta igazán elcsábítani. Tudta, hogy az úgyse menne, de a férfi tudatalattiját akarta levetkőztetni. (Könyv)

Orosz T Csaba
A napba öltözött ember

Matchu Picchu fölött gyilkos erővel dühöngött a nap. Ata fáradtan borult a kapára. Mivel a törzsnek csak egy bronzkapája volt, így beosztották a munkát a férfiak között. Az Inka két holdnappal ezelőtti váratlan halála óta a közösség rohamosan szegényedett. Az Inka sírba vitte az aranybányák titkát. Ilyen még emberemlékezet óta nem fordult elő. Igaz ugyan, hogy az Inka váratlan halálát sokan Tizaocaoa főrend hathatós közbenjárásának tudták be, de szólni senki sem mert, hiszen a nagyúr a főváros Cuzco korlátlan ura volt. Viszont nem is (Novella)

Szerkesztő B
Arany Sas Díj pályázati mű: Puskás Dezső István - Sorban

Ez már a második kódex, amire felkértek, hogy írjam tele mindenféle törvényi rendelkezéssel, amit a tisztelt egyházi urak és bírák kiötlöttek Istenre hivatkozva. Milyen egy képmutató bagázs ez? A többség írni meg olvasni sem tud, de fellengzősködnek, hogy: tudod, ki vagyok én? Meg olyanokat mondanak, hogy: nekem köszönheted hogy itt vagy. Meg: gyere nyugodtan, keress meg,... (Novella)

Balogh Bertalan
Nemzet és nemzettudat Amerikában

Érdekes világcsúcsokat tud az agymosás-technika elérni. Amerikában 250 millióból 249,5 milliót nevezhetünk divatos szavukkal az Utca Emberének. Ezeket valóban mindenné akarta tenni a szisztéma, csak műveltté nem, tehát igen rafináltan olyan eszményeken, tévéműsorokon és magazinokon nevelte fel őket, hogy más nem is sülhetett ki belőlük, mint siralmasan szűk... (Publicisztika)

Szerkesztő C
Wass Albert: Vérszerződés

A Kráter Műhely kiadásában: Átkelvén az ATIL (Volga) folyón, nehány évig ATILKÖZBEN maradtak a magyarok, azonban nem telepedtek meg ezen a földön. Csupán nyájaikat legeltették, és sátorszekereiken tanyáztak. Táboraik törzsek szerint oszlottak meg, a törzseken belül pedig nemzetségek szerint. Egy-egy nemzetség szekértábora kör alakban helyezkedett el, nehéz, vasalt rúdjaikkal kifele, mint a sündisznó... (Könyvbemutató)

Szerkesztő B
Arany Sas Hírek: Pályamű beküldése csak honlapon keresztül!

Kedves Pályázó! Köszönettel vettük az Arany Sas Díj pályázatunk iránti nagy érdeklődést. Kérjük, hogy a pályaművedet hirdetésünk szerint a honlapon keresztül, beszerkesztve szíveskedj Lapunknak beküldeni. Összetorlódott munkánk miatt levélhez csatolt pályaműveket nem fogadhatjuk el. Ehhez előbb felhasználóként kell Lapunkra bejelentkezned. (Hírek)

Belépés

Hírlevél

Hírlevél

Tartalom átvétel

Reklám

 

 

 


 

A Magyar Nyelv Múzeuma

 

Inter Japán Magazin

 

Turcsány Péter honlapja

 

Jankovics Marcell honlapja

 

 

Papp Lajos

 

 

 

 

 

Magyar Irodalmi Lap