Bilecz Ferenc
Bel-Ár (VI.)

Ez a Történelmi háttér fejezet negyedik része. A Türk Birodalomról. Magyarok Nagy Bulgáriában. Az Ár-föld lakóiról. Kik voltak a „ruszok”? A halomvárat építő várjágokról. Ugor volt-e Igor? Magyar uralom Kijevben. További részletek következnek. A Türk Birodalom vesztét belviszály okozta, amely az Asina és a Dulo klán között tört ki. A későbbi kazár és bolgár-török birodalmak vezetői ezen klánok leszármazottaiból kerültek ki. (Atillát, Kuvratot, Bezmert, Dulo ... (Könyv)

Bedecs László
Álom és szegénység

Krúdy Gyula írásai Óbudáról „Szindbád olyanformán vetődött az óbudai partra (a Hajógyári-sziget környékén), mint egy hajótörött, akinek nem volt válogatnivalója a menekülés módjában” – írja Krúdy egyik kései, 1931-ben született novellájában, A vadevezős megtérése címűben. Ekkor már maga is Óbudán élt, a Templom utca 15. szám alatt, a mai Óbudai Társaskörtől nem messze, közel az író emlékét máig példaszerűen őrző Kéhli ... (Publicisztika)

Orosz T Csaba
Zsolti avagy a félresiklott élet

Zsoltit rengetegen elemezgették. Utólag. A tanárok többsége elmésen ismételgette, hogy ő megmondta, és különben is ezen a gyereken valahogy mindig is látszott. Meg ilyesmik. Vele ijesztgettek minket, mint egykor a római szülők a hunokkal a gyermekeiket. Mi csak csodáltuk. És féltünk tőle. Nem volt az osztályban egyetlen barátja sem, talán csak én. Senki nem merte rajtam kívül nyíltan felvállalni Zsolti barátságát. Vad volt és csak az ösztöneiből... (Novella)

Lászlóffy Csaba
A kitölthetetlen hiátus

– A részleteket ne bolygassuk. – Miért ne? – A történelem túl sok ember agyában okozott már zavart. Kravallt! – Én mindig az ellenpártot képviselem. Úgyhogy megbocsát, ha nem osztom a véleményét. A törvényes rend… – Törvény?!…Csibészek, zsebmetszők örök reneszánsza. A hatalom- és jogbitorlók persze kegyesen zsoldjukba fogadják őket. – S a többi?! A többiek, akik… – A többi? Vegye úgy, hogy mendemonda. A többiek... (Könyvbemutató)

Bene Zoltán
Leszáll a Nap

Az a bizonyos ősz, amiképpen az egész országban, úgy a Bányatelepen is embert próbáló, komoly felfordulást okozott. Ahogy hallottam, a Bányatelep a falun kívül, egyben a falu fölött helyezkedett el, s nevének megfelelően a hegy gyomrában terpeszkedő szénbánya dolgozóinak otthonául szolgáló házak alkották. Nem csak földrajzilag különült el a völgyben húzódó településtől, de számos egyéb jellegzetességében is, s nem csupán... (Novella)

catarina cantrix
Arany Sas Díj pályamű (2013) - Vakablak

Apám temetéséről, tekintetes bíróság, csak az maradt meg bennem, hogy rettenetesen ordít a két húgom, Stédi meg a Trudl, mert a sok feketébe öltözött sirató asszony úgy ellepte a házat meg az udvart, mint télen a szántást a varjak. De a legjobban anyánk óbégatott, az én világszép, szőke muttim, aki ott maradt özvegyen három poronttyal, a negyedik, az öcsénk a hasában. De elmúlt ez is. Meglett a kis Jozef, aki nemcsak a nevét örökölte apánktól, ...

Bilecz Ferenc
A magyar honfoglalásról

Ez a kérdés csaknem mindig jelen van, amikor a magyarok szóba jönnek egy-egy kötetlen beszélgetés során. Hol nyíltan, hol a háttérben, a szituációtól függően. Mi magyarok, pedig évszázadok óta együtt élünk származásunk alapkérdésével. Van válasz, talán több is, mint kellene! Sokan nem tulajdonítanak jelentőséget sem a kérdésnek, sem a válasznak. Őket nem józanította ki Trianon, valójában a nemzeti himnuszunk szavait sem értik igazán. (Publicisztika)

Nyiri Péter - A Magyar Nyelv Múzeuma
A Magyar Nyelv Múzeuma új kiadványairól

2013 elején A Magyar Nyelv Múzeuma két új kiadvánnyal gazdagodott. Megjelent az Öregharang (A Magyar Nyelv Múzeuma nyomtatott krónikája) című nyelvmúzeumi kiadvány 2. száma és a Testvérmúzsák Kazinczy korában című kötet.A másik kiadvány a nyelvmúzeum első szakmai kötete. Egy álom vált ... (Könyvbemutató)

Tóth Lívia
A sötétség sávja

A szokatlanul hideg júniusban végre kisütött a nap. Ennek is biztos az atony az oka – idézem kedves barátom szívesen hajtogatott mondását, emlékeim tárházából az egyiket. Ő ugyanis már két éve megtalálta a saját békéjét. A békét, amelyet mi továbbra is hiába keresünk. Az atonyos dolgot viszont nem ő találta ki, azt hiszem a szakállas rendezőtől hallotta, aki szintén hozta valahonnan, talán a szülőfalujából, az öregapjától. A legenda szerint a bácsi minden furcsaságot az (Novella)

Szerkesztő B
Zas Lóránt:Hazátlanul

(Az Ősmagyar Egyháznak, in memoriam Vágó Pál) // Hazátlanul bolyonghatsz,/ hatvanhat éved súlya terhes, / aki a túlsó partra ér / közelebb kerül a végtelenhez. / Aki minden nap jelre vár, / fülét a csendre ne hegyezze, / orkánok, vérpiros hegyek / ölén zajjal van eljegyezve. / Táltos ő, fehér varkocsa / haragvó széltől bomlik. / Fejénél Napküllő, Madár. / A Seregek Ura volt itt / és megáldotta, hogy legyen / ébresztő hang, delejes álom, / ősöktől kapott értelem, / imára... (Vers)

Jankovics Marcell
Boldogasszony, anyánk - A magyar Mária-kultusz

Boldogasszony a magyar ősvallás anyaistennője. Szent Gellért püspök javaslatára a térítők Szűz Máriára vitték át e nevet (vö. Boldogságos Szűz Mária). Ősi magyar boldog szavunk így lett a Szűzanya latin állandó jelzőjének (beata, beatissima) magyar megfelelője mind a nép ajkán, mind az egyházi gyakorlatban. A magyarok Mária-kultusza közel egyidős a keresztény hit felvételével, és a nyugati kereszténységben (Tudomány)

Feledy Balázs
Varázslat, irónia, bravúr

Gondolom, Önök is úgy vannak a dologgal, hogy ha belépnek egy kiállításra, főleg ha az „egytermes” bemutató, akkor körbepásztázzák tekintetükkel a látottakat, és rögtön van egy első benyomásuk. Én magam legalábbis így vagyok ezzel. Aztán természetesen a művek alaposabb végigtekintése folyamán alakulhat ez az első benyomás, belső képünk is természetesen változhat, sőt kell is változnia, hiszen így lesz teljesebb a befogadás, a... (Novella)

Turcsány Péter
Mitől „züllenek” az asszonyok?

Arcok a panaszfal előtt 1972-80. Az asszony 1943-ban született. Édesapja csak hét éves korában került haza a hadifogságból. Ezután 14 éves koráig csak kéthetente látták a gyerekek – négyen – az apjukat, mert Pesten dolgozott, kőműves-mester volt. /Édesapja ideges, zaklatott ember, mint aki „nagyobbra született és kisebbre van”. Jobb családból született a mai Románia területén, Szatmárban, ő maga, „csak akart, (Könyv)

Szerkesztő C
Wass Albert: A zöldszakállú király fia

A Kráter Műhely kiadása: Hol volt, hol nem volt, volt egyszer egy zöld szakállú király, aki hadainak élén háborúzni ment idegen országba. Amikor útra kelt, azzal búcsúzott el feleségétől, hogy néhány hét múltával bizonyára otthon lesz megint. A háborúzás azonban egyre messzibbre elvitte hazulról, távoli idegen országokba, s nemcsak hetek, de bizony hónapok is, esztendők is teltek, míg végre befejezhette a háborút,s ... (Könyvbemutató)

Pej Erika
Arany Sas Díj pályamű (2013) - A múlt szele

1956 ősze volt. A levelek már lehulltak, és készültünk lassan a télre. A rádióból egész nap a forradalom hírei szóltak. Szüleim arcán aggodalom ült, de én kisgyermekként nem értettem mitől tartanak. Reggel mindig a konyhából kiszűrődő zajokra ébredtem. Poharak csörömpöltek, a kávéfőző egyre erősödő fütyülő hangjával jelezte, hogy mindjárt kész az éltető nedű. Megnyugtató volt, hisz így tudtam, készül a reggeli, hamarosan szól anyám, hogy

Belépés

Hírlevél

Hírlevél

Tartalom átvétel

Reklám

 

 

 


 

A Magyar Nyelv Múzeuma

 

Inter Japán Magazin

 

Turcsány Péter honlapja

 

Jankovics Marcell honlapja

 

 

Papp Lajos

 

 

 

 

 

Magyar Irodalmi Lap