b.horvath53
Vers egy költőtárshoz.

Van olyan, hogy az ember másra is emlékezik, nem csak önmagára.// Sziveri olvasása közben // van is nincs is/ / valahol barangol/ halála fölemeli -/ engem lehangol/ minden okoskodás// bölcselet banális/ ha értelmes az élet/ az lehet a halál is?// A végtelenség tény/ a változatlanhoz képest/ van szép nappal/ csúf éj de/ nincs szép est// elcsalt évek/ most már nélküle/ teljes a semmi/ a gömb üres// nincs annál/ kegyetlenebb börtön... (Vers)

Szerkesztő C
Herczeg Ferenc - Ádám hol vagy?

A klasszikus felépítésű, de ugyanakkor modern keretbe foglalt kalandregény, amely a mű megírásának jelenéből repít vissza minket a honfoglalás korába. Figyelemmel kísérhetjük egy rendhagyó életút néhány érdekes, sorsfordító eseményét… S mi, mai olvasók, elgondolkodhatunk: a korabeli magyarság európai beágyazódásának hosszú folyamatában milyen érdekes és emberi drámákkal teljes epizódok... (Könyvbemutató)

Bágyoni Szabó István
Úgy őrizlek

Úgy őrizlek, mint aranyát a harmat:/ hajnalban rejti el, hogy este/ égőtisztán elővehesse -/ így őrizlek, tartalak önmagamnak,// hogy éltessél, mint utcasort a lámpák/ falun, ha fáradtan kiülnek.../ (A percek milyen keserűek/ lennének, hogyha fényszemük nem látnák!)// Úgy őrizlek, mint harmatot a száraz/ falevél: noha szomja gyötri, éhe -/ fölszívná..., csakhogy tartja a gyökérre.// Így őrizlek önmagamnak, vigyázlak,/ a nedvem vagy, fényeid bennem... (Vers)

Szerkesztő C
Szent Korona Konferencia

2012. december 27 - 28 - 29. Szent Korona Konferencia. Szervező: A Szent Korona Országáért Alapítvány által működtetett Szent Korona Szabadegyetem. (Alapító: Dr. Varga Tibor )... Előadások: * Dr. Aandrásfalvy Bertalan - A magyar településrendszer átalakulása a 13. szd.-ban. * Dr. Bakay Kornél - A magyar társadalom sorsdöntő átalakulása 12.-13. szd.-ban. *Dr. Béres Judit – A magyarság keleti gyökerei a genetikai... (Hírek)

Szerkesztő C
Wass Albert - Karácsonyi üzenetek

Az életműsorozat új kötete tartalmazza az ifjú költő 1933-ban A Temető megindul címmel írott és Marosvásárhelyen előadott vers-oratóriumát, amely emlék és tiltakozás a XX. század háborús szörnyűségei ellen és szegénnyé nyomorított népei mellett. Ugyanakkor ajándék is olvasóinknak Wass Albert karácsonyi írásainak gyűjteménye, közöttük a szintén először újrapublikált Ötven erdélyi... (Könyvbemutató)

Szerkesztő A
Gróf Benyovszky Móric élete és kalandjai 7/13

Egyedülálló, hiánypótló élmény a Japánba második magyarként érkezett honfitársunk sokrétű tapasztalata. Érdemes megismerni e nem mindennapi, vállalkozó szellemű magyar teljes életét és halálát is. – a Szerkesztőség. A szövetségesek egész tizenöt lépésnyire közeledtek a katonasághoz s most egyszerre tüzet adtak. Minden lövés talált. A katonák rémülten futottak az... (Könyv)

b.horvath53
Izelítő munkásságomból

60 éve élek két halál közt, írásaim az életjeleim. - ÉS // - Tischler Annának - // 1. // a mindenen is majdnem túl/ és a semmin jóval innen/ valakit szeretnem kell úgy/ hogy higgyek feltétlen higgyem/ bízzak hogy túl a tudaton/ hol már érzelem irányít/ talpamra égő utakon/ élek legalább virágnyit/ mi emberből nyílik húsból/ s kitölti tömör kép Veled/ és old énkötötte gúzsból/ és cikkanva száll (értelem).../ és ha nem is látsz de érzel/ s... (Vers)

Fehér József
Miért kusza ez a világ?

Bölcs ember volt nagyapám, aki minden bölcsességét a földművelés és az állatok nevelése közben szerezte a tanyán. Úgy olvasott a természet rezdüléseiből, mint városi ember a „tudós” könyvekből. Olyan jó volt körülötte lenni, figyelni mozdulatait, hallgatni okos gondolatait, egy-egy elejtett szavát. Ha tehettük, öcsémmel mindig ott tébláboltunk körülötte; és csodálattal néztük, ahogy a füvet kaszálta a mezőn vagy ahogy tett-vett az istállóban a... (Egyéb)

Szerkesztő A
2004. december 5-e, népszavazás - SZÉGYENÜNK!

2004. december 5-én Magyarországon két kérdésben tartottak országos ügydöntő népszavazást. A népszavazást eredetileg csak a kórházak privatizációjával kapcsolatban, a Munkáspárt kezdeményezésére írták ki. Az MVSZ aláírásgyűjtésének sikeres lezárulása után ehhez még egy, a magukat magyar nemzetiségűnek valló, nem Magyarországon élő, nem magyar állampolgárok kedvezményes... (Hírek)

Szerkesztő A
Mikulásnapi üdvözlet

Kedves Írók és Olvasók! Emlékezünk-e még gyermekkorunk Mikulás-napjaira? Amikor december 5-én este nagy várakozással ablakba raktuk szépen kifényesített cipőinket, hogy a Mikulás az éj leple alatt megtöltse ajándékkal? A Mikulás, aki rénszarvas- húzta csengős szánon suhant az éjszakai égbolton, megállt a házak felett, s a kéményeken keresztül leereszkedik a kisgyerekek szobájába, s a puttonyából a cipőikbe teszi a kis... (Egyéb)

Szerkesztő C
Kosáryné Réz Lola - Egy leány a sok közül

A regény pontosan körülhatárolható helyen játszódik: Budapest XI. kerületének Szentimreváros nevű részén, az akkor éppen Horthy Miklós nevét viselő Körtér, az azóta vásárcsarnokká „előlépett” Fehérvári úti kispiac és az akkor még Lenke tér nevet viselő, mai Kosztolányi Dezső tér által jelzett háromszögben. Az idős házaspár Vasas Gábor erdőmérnök, ny. miniszteri tanácsos (Lelkem), és felesége Belluska... (Könyvbemutató)

Kaiser László
A tó

Vers a Balatonról - I.// Ki tudja, miért, nyaranta/ / a tónál lett egy új világ,/ s néhány napra, talán hétre/ ránk szakadt a vadszabadság./ Falkamagányból ítéltek/ egymásnak minket a habok:/ tizen-huszonéveseknek/ ígértek igaz holnapot.// Más lett ott a sörnek íze,/ s más volt a lány, ha engedett,/ valami cinkosság avatott/ felnőtté gyorsan gyermeket.// II.// Önmagánál több volt akkor/ több volt, mint víz és napmeleg,/ több volt, mint a csobbanások/ s... (Vers)

Nextepp Béla
A csend dőre őrei

Ülök a szobámban. Csendben, egyedül. Odakint a folyosón rendőrök jőnek. Hangosak, s kopogtatnak. Kívül, belül csupa csend vagyok. – A rendőrség van itt. Nyissa ki! – mondja az egyik, a másik meg csak kopogtat. Nem nyitom ki, mondom, de csak magamban. Kifelé még inkább hallgatok. A zsaruk összetanakodnak. – Lehet, hogy nincs itthon. – Vagy igen. – Mi? – Mi mi? – Mi igen! – Nem értem. – Mit? – Azt, hogy mi igen. – Nem mi vagyunk itthon, hanem ő. – S nem nyit ajtót?! (Humor)

Toót H. Zsolt
Változatok sírásra és nevetésre

„Újra szép napjaimat élem. És csöndben egy nagy játékra készülődöm, amit sose játszottam eddig: meg fogok öregedni, évről évre egyre jobban – ha az Isten éltet, teszem hozzá székelyesen” – írja Beke Kata Kis magyar Varázshegy című, a Belvárosi Könyvkiadó gondozásában megjelent művében, akkor, amikor szívbetegségéből felgyógyulva s a jól sikerült műtét emberi hanyagság miatt fellépő (Publicisztika)

Doma-Mikó István
Újratöltve: Kamikaze, az "Isteni Vihar"

„1945. augusztus 13.-án, két nappal a háború vége előtt a Kisarazu Légitámaszpontról egy öngyilkos egység indult bevetésre. Elöljáróm, Nisimori Josiomi őrmester így szólt hozzám: "Kawano, most meghalok. A te egyenruhád tisztább. Cseréld el velem, hogy méltó módon érjen a halál." Fájó szívvel adtam át pilótaruhámat, amit három nappal későbbi bevetésemre, saját halálomra tartogattam. Sorrakerülésem előtti napon... (Riport-tudósítás)

Szerkesztő C
Herczeg Ferenc - Az élet kapuja

A regény, melyet háromszor jelöltek Nobel-díjra! A történelmi regény nem véletlenül aratott sikert Európában, már Herczeg életében is tananyag volt mint stílusbravúr. Az írónak talán legjobb történelmi regénye, II. Gyula és X. Leó pápasága idején játszódik Rómában, ahol Bakócz Tamás esztergomi érsek próbálja teljesíteni küldetését – a magyarságnak a töröktől való megmentését. Ezért akarja megszerezni a pápai trónt, s... (Könyvbemutató)

Belépés

Hírlevél

Hírlevél

Tartalom átvétel

Reklám

 

 

 


 

A Magyar Nyelv Múzeuma

 

Inter Japán Magazin

 

Turcsány Péter honlapja

 

Jankovics Marcell honlapja

 

 

Papp Lajos

 

 

 

 

 

Magyar Irodalmi Lap