Szondi György
Sztaniszlav Sztratiev: Szögletes esszé

Elgondolkodtak-e azon, hogy Bulgáriában a derékszög, a téglalap uralkodik? Nincsen ellipszis. Nincsen ovális. Nincs a kör érett formája sem. Nyers, durva derékszögek sorra. Élek. Metsző élek. A vonalasság. Egyikük északról jön, másikuk délről, egyik se tér ki, egymásnak ütköznek és kész. Vége. Egyenes szög. Nem folytatódik. Nem torkollik. Nem érik tovább. Késsel metszették ketté. Egyenes derékszögek. Derékszögű házak. Derékszögű szobák... (Novella)

Ódor László
Tell Vilmos

Tell Vilmos hősiessége, az idegen hatalmat megtestesítő Gesslerrel való merész szembeszegülése, majd a puffancs tirannus meggyilkolása ugyan svájci illetőségű történet, de mint sztori és mint tanmese teljességgel idegen a svájci emberek és a svájci közösség természetétől: svájci történet, de az európai mítosz része. Volkskunde der Schweiz (Svájc néptana) című alapművében Richard Weiss etnográfus a svájci ember jellemző tulajdonságait a középvonal ... (Humor)

Szabó Jolán
Pozsonyi kifli

Nehéz dolog elvált szülők gyerekének lenni. Főleg kamaszként. - A magas, vékony, karcsú lány rettenetesen unja a fizika órát. Percenként nézi az óráját, mikor lesz már végre vége és mehet a dolgára. Két óra ideje lesz a kosáredzésig, addig el kell hoznia a keresztanyjától a pozsonyi kifliket. Tizenöt diósat az anyjának és tizenöt mákosat az apjának. Ma lenne a tizenötödik házassági évfordulójuk. Csakhogy öt éve elváltak. Gyuri bácsi lelkesen magyarázza... (Novella)

Zsibói Gergely
Arany Sas Díj pályamű (2013) - A mezsgye

Hosszú kocsisor közeledett az országúton, hatalmas, soklábú rovarként; s innen, a síkságnak erről a pontjáról nem is lehetett megítélni: közeledik-e vagy távolodik a vibráló napfényben. A láthatár-messzeségben derengő hegy-vonalak – gyermekként tanult vers végső sorai egy meglett emberben – tünedeztek. -Jönnek? – kérdezte egy szuszogós hang, kövér ember hangja a lefüggönyözött szoba mélyéről. -Jönnek, – válaszolt a

Prof. Dr. Bokor Imre
Gyurcsány Ferencről

ELŐSZÓ - Úgy hírlik, hogy Jeruzsálem után (2014-ben) Olaszliszkán épül a világ második siratófala, ahová el lehet járni gyászolni, imádkozni, szóbeli vagy írásbeli bejelentéseket (kéréseket, megjegyzéseket, ajánlatokat, stb.,) lehet tenni, valamint közösségi vagy magánjellegű észrevételeket. A Magyar Justitia Bizottság (MJB) évek óta próbálkozik közérdekű kérdések (problémák) megoldására tett javaslatai (észrevételei, (Publicisztika)

Benedek Szabolcs
Mítoszok a szabadkőművesség körül 2/2

Mítoszok gyakran ott születnek, ahol valami nem, vagy legalábbis nem mindenki számára látszik. Ám az ember olyan, hogy föltétlenül látni akar, és amennyiben ez nem lehetséges, hát jobb híján elképzeli, mi lehet a függöny mögött. A szabadkőművesség kiváló táptalaj az efféle mítosznak, lévén hogy zárt, diszkrét társaság – a leggyakrabban azt szokták rá mondani, hogy „titkos”, ami talán azért nem annyira szerencsés, mivel (Publicisztika)

Eperjes Károly
Thália és teológia 6/20

Művész úr számára mit jelent az, hogy magyar? "Keresztény, apa, színész Magyarországon, mindannyiunkért, az Isten dicsőségére, az emberek javára, és a lelkek üdvéért: ez az én nemzettudatom. Megengedte a jó Isten, hogy idáig eljuthassak, és ezt az élményemet szeretném átadni másoknak is." Nagyon örülök a Széchenyi-filmnek, mert azt tapasztaltam, hogy ugyanezt az -- egyébként Szent István-i -- életszemléletet óhajtotta ő is minden ... (Könyv)

Kő-Szabó Imre
A kirekesztett

Már szürkült, amikor a fiatal tanítónő kinyitotta a kaput. Keskeny betonjárda vezetett be az udvarra. Hangosan köszönt, várt. Semmi mozgás, minden csendes volt, csak az aprójószág zajongott éhesen az udvaron, a tanítónő köré gyűlve. - Jó estét! – ismételte meg még egyszer a köszöntést, talán egy kicsit hangosabban. - Igen, megyek! – jött távolról, valahonnan az udvar mélyéből egy gyenge hang. Majd Szekercés nagymama ... (Novella)

Szerkesztő B
Zas Lóránt: Augusztus már - Az óceánon túli - Te, kisleány

Augusztus már // Augusztus már mindent feléget. / Fű, fa, virág, a parti fészek / hűvös napokra vár, de téved. / Barátaim, a forró nyárban, / ahol éltem és hol hazám van, / ne higgyetek a pusztulásban! / Mert télre hó lesz és kenyér lesz, / a térre majd büszkébben léphetsz. / Sújtó kezed is lesz: keményebb. /// Az óceánon túli // Az óceánon túli házban, / ahol babád, a porcelán van: / össze ne törd testét a kádban. / Keze kimarjult, vére folyhat, / felfogadják majd zsoldosodnak, / le is lövik: temetik holnap. / Mert kell a birka vágóhidra. (Vers)

Nyiri Péter - A Magyar Nyelv Múzeuma
Titkok titka. A magyar nyelv múltja, jelene és jövője

2008. április 23-án A Magyar Nyelv Múzeuma időszakos kiállításokkal nyílt meg, mert az állandó tárlatokhoz idő és pályázati forrás kellett még. 2008 őszén bemutattuk A magyar szó világát, de a valóban nagyszabású, modern, interaktív kiállításunkat 2010. szeptember 29-én adtuk át Titkok titka. A magyar nyelv múltja, jelen (Tudomány)

Jankovics Marcell
„Hívő vagyok anyám méhétől fogva” 1/5

- Voltak idők, amikor az emberek nem jártak templomba, mert egész egyszerűen nem voltak még templomok. Szabadon éltek, részei voltak a természetnek, nem pedig elfogyasztói. A Napból, a Holdból, a csillagokból értettek meg olyan dolgokat, amelyeket ők egy felsőbb akaratnak, egy felsőbb szférának tulajdonítottak. Ön szerint mikor állt közelebb az ember Teremtőjéhez, a régmúlt időkben, (Tudomány)

Turcsány Péter
Turcsány Péter: Hűség a szabadsághoz!

Turcsány Péter tanulmányainak, beszédeinek és naplószerű vallomásainak hangja, stílusa és életszemlélete egységes. Összehasonlíthatatlanul dinamikus, igazságkereső és láttató ez a nyelv, amely „ragadozó madárkánt” kapja fel szellemi portyájának tárgyait, hogy az olvasó "kezére szállva" a nyugodt elemző tekintet is megtalálhassa az általa vizsgált világ értelmét és szépségeit. A közismert író (Könyvbemutató)

Varga-Baraczi Veronika
Arany Sas Díj pályamű (2013) - Erre csörög a dió!

Mi lesz akkor, ha egy felnőtté vált unoka ráébred, az általa ismert nagymama már nem az, akit gyerekként ismert? A szeretet mindent legyőz?Ahogy kiléptem nagyanyám házának ajtaján, tudtam, hogy soha többé nem teszem be ide a lábamat. Egyedül csak azt sajnáltam, hogy nem tagadhatom ki őt a rokonaim sorából. Az ilyesmi csak az örökhagyótól működött az örökös felé. – Tőletek akár meg is dögölhetek! – fogadott minket a négyszintes

Szerkesztő A
Wass Albert: Emese álma

Messze keleten, a végtelenbe vesző, füves síkságon, békés, szép életet éltek a magyarok. Lassan terelgették nyájaikat legelőről legelőre a fű növése szerint, s asszonyaik, gyermekeik nehéz, hatkerekű sátorszekereken követték a nyájak útjait. Hosszú szarvú, fehér ökrök vonták a szekereket, serdülő leányok nógatták az ökröket, s a sátrak likán kék füst szállt föl az ég felé, ahogy odabent asszonyok főzték az... (Novella)

Benedek Szabolcs
Mítoszok a szabadkőművesség körül 1/2

Mítoszok gyakran ott születnek, ahol valami nem, vagy legalábbis nem mindenki számára látszik. Ám az ember olyan, hogy föltétlenül látni akar, és amennyiben ez nem lehetséges, hát jobb híján elképzeli, mi lehet a függöny mögött. A szabadkőművesség kiváló táptalaj az efféle mítosznak, lévén hogy zárt, diszkrét társaság – a leggyakrabban azt szokták rá mondani, hogy „titkos”, ami talán azért nem annyira szerencsés, mivel (Publicisztika)

Belépés

Hírlevél

Hírlevél

Tartalom átvétel

Reklám

 

 

 


 

A Magyar Nyelv Múzeuma

 

Inter Japán Magazin

 

Turcsány Péter honlapja

 

Jankovics Marcell honlapja

 

 

Papp Lajos

 

 

 

 

 

Magyar Irodalmi Lap