Bakay Kornél
Ezredéves történelmünk és ősi nyelvünk elégséges-e a megmaradásunkhoz?

Pontosan 965 évvel ezelőtt ajánlotta fel István király a Menny Királynőjének (regina coeli), a magyar Boldogasszonynak királyságát (regnum), előkelőivel és népével (cum primatibus et populo) együtt, kérve Szűzmáriát: oltalmazza és óvja ezt az országot. Meghallgatta-é a szent király fohászát... (Tudomány)

Bogár László
Rendszerváltás kérdőjelekkel 5/23

5. Hamis alkuk csapdájában. - A párttársadalmak közül azonban a 80-as évek elejétől a piaci szocialisták – most már Kádár személyes kiválasztottjaként funkcionáló – új vezérkara kerül domináns pozícióba. Stratégiájuk széles körű támogatását többféle módon is igyekeznek biztosítani. Az egyik – később döntővé váló – törekvésük, hogy tömegesen kezdik el a történelmileg az 50-es évektől az alávetett társadalmak közé száműzött (Könyv)

Eperjes Károly
"Az igazat mondd, ne csak a valódit" 11/25

- Az is nagyszerű, ha egy pap megtiszteli a bűnbánót azzal, hogy a gyónását jutalomként, kegyelemként éli meg. Kevesen tudnak ezzel a szentséggel így élni, kevés pap tudja így kiszolgáltatni. - Úgy van! A "szentség" kulcsfogalom. Az a probléma a mai világban, hogy profán, és nem szakrális. Nem szentségi életet él, hanem "való világ" -ot, és nem akarja az igaz világot élni. A megtérés után fogtam fel József Attilának (Könyv)

Szerkesztő A
Arany Sas Hírek: Citromailről ne írjatok!

Kedves Pályázók, kedves Olvasók! Az Arany Sas Történelmi Novellapályázat díjazásáról minden kedves Pályázónkat kiértesítettünk. Ám hiába várták válaszunkat azok a Pályázók és Olvasók, akik citromail e-mail címről írtak. A számukra küldött tucatnyi levelünk és hírlevelünk kézbesítetlenül visszajött. A problémát a citromail-lel szíveskedjenek rendezni, vagy levelüket másik címről megismételni. Üdvözlettel: a Magyar Irodalmi Lap (Hírek)

Szerkesztő A
Arany Sas Díj pályázati mű: Mészáros Barnabás - Hosszú konklávé

B. mesternek, Viterbó krónikásának szavai, mellyel leírja az Úr földi helytartójának, X. Gergely pápának megválasztását, mely az Úr 1268. és 1271. éve között történt, és mely szöveg belekerült Viterbó városának képes krónikájába. Az Úr 1268. esztendejének Szent András havában elhunyt az Úr Jézus földi helytartója, IV. Kelemen pápa. Krisztus legelső szolgájának halála az egész (Novella)

Lukáts János
Sümeg, a dunántúli ékszerdoboz

Sümeg közepén ott a vár, látszik mindenhonnan, és a várból is látszik minden, ami Sümegen történik. Pedig valójában nem olyan magas a várhegy, alig 280 méter, de csupa kő és szikla, csupa ijesztő kiszögellés és szakadék. Szerpentin vezet föl rá, a gyalogló szeme előtt bontakozik ki a város. A közeli Bakony-erdő északról, délről a távolabbi hegycsúcsok, tetejükről hasonlóképpen várak integetnek, a Rezi, a Tátika. Igazi kisváros Sümeg, hol falunak... (Egyéb)

Czakó Gábor
Magyar-Magyar nagyszótár

Hamvas Béla bácsi nem alkotott rendszert, tehát olyasféle mű nem készíthető az ő munkásságával kapcsolatban, mely valamely ravasz trükkel mégiscsak megszerkesztené az ő rendszerét. Helyette, utólag és ellenére. Ezért e szótár csupán olvasói heverészés az ő gondolatai között - valahogy úgy, ahogy a tavaszi réten elnyúlik az ember, s - megkóstol egy fűszálat, s látja, hogy a hangya szalad föl a másikra... (Könyvbemutató)

Nyiri Péter - A Magyar Nyelv Múzeuma
Pásztor Emil, az „Álmodó”

A Magyar Nyelv Múzeuma ötletadója Pásztor Emil tanár úr, az egri tanárképző főiskola nyelvészprofesszora volt. A sátoraljaújhelyi székhelyű Kazinczy Ferenc Társaság közgyűlésén, 1994. március 19-én mondta el javaslatát egy magyar nyelvtörténeti múzeum építéséről. Pásztor Emilt „álmodónak” nevezték, mondván: ötlete... (Egyéb)

Kálnay Adél
A bolond Jusztin

Jusztint mindenki bolondnak tartotta a faluban, és akként is bántak vele. Kinevették, ugratták, legyintettek rá, úgy beszéltek előtte róla, mintha ott sem lenne. Jusztin nem haragudott érte, hiszen soha semmiért nem tudott haragudni. Persze voltak dolgok, amiket nem szeretett, például a nevét. Jusztin, Jusztin, kóstolgatta mindenki, ez most fiú vagy lány? Nagyapja is csak csóválta a fejét, ilyen nevet ki látott, morogta, az anyádnak sincs ki a négy kereke, az biztos! Jusztin nem... (Publicisztika)

Szerkesztő A
Arany Sas Díj pályázati mű: Bokora Ákos: Szovjet mese, avagy Ványecska egy napja

(Egy szocialista tankönyv margójára...) Ványecska vidéken lakott. Alig múlt hét éves, de már kívülről tudta a kommunista történelmet, a Szovjetunió államapparátusának nomenklatúráját, és már legalább felét kiolvasta Lenin műveinek. Ványecska nagyon szorgalmas kislány volt: naponta öt órakor kelt, a kútnál mosdott hideg vízben. Utána kiengedte a... (Novella)

Szerkesztő C
Horgász a háztetőn

See video

Papp Lajos
Úton... - A Teremtő szolgálatában

Papp Lajos szívsebész már harmadikos gimnazistaként egyetemi felvételt nyert, az orvosi helyett mégis a bányában kezdett dolgozni. Úgy tartották róla, szinte művészi fokú a kézügyessége, pedig nem finom sebészkezekkel született: felfújt léggömböt szikével hámozva, dobozó állatszívek aprócska ereit öltve gyakorolt. Most lenne pályája csúcsán, ám három éve egyszer sem operált. A professzor története a... (Könyv)

Lukáts János
„Ez légyen ostorod…” P.E. grófné levelei Rodostóba, M. K. úrfinak - 11/37

XI. Konstancinápoly 17. Septembris 1722. Most aztán igazán kinevetsz ám engemet, lelkem, fiókám, tudom én azt! De csak nevess, ha tetszik, vagy amíg te is föl nem nézel az ég boltozatjára! Ma reggel, a hajnali ködben leltem rájuk először, amint az égre tekinték, föl a házam és a többi ház párkányára, mintha éjszaka múltán a csillagok mind pihenni tértek... (Könyv)

Fehér József
Csillagok könnye

Kisgyermekként nem ismertem a félelemet. Azt sem tudtam, létezik-e. A Mama szoknyája mellett mindig biztonságot találtam. Nagyapámat, a Tatát hatalmas embernek láttam, olyannak, aki elbír még az ördöggel is. Esténként a tanyán, mikor ágyba készülődtünk, jólesett hallani a zár és a retesz kattanását, s egy tompa koppanást, az „ördögűző” villa falnak ütődő hangját. Békés nyugalom fogott el, s az ablakon át elnéztem én az ég tündér-kirakatát. (Novella)

Kühne Katalin
Pieta

Amikor Rómában jártunk, megnéztük a Szent Péter bazilikában Michelangelo Pieta című szobrát, ami annyira lenyűgözött, hogy írnom kellett erről az élményről. - Zarándokutunkon bejártuk Róma kútjait, tereit, templomait, megnéztük a Fórum romjait, a Colosseumot, a Vatikánt. Az utat a miskolci Fráter György Katolikus Gimnázium1 tanárai szervezték. Tanárok, diákok utaztak el Rómába, mert: „Rómát látni, és azután meghalni....”Mi szerencsések voltunk, (Egyéb)

Szerkesztő A
Arany Sas Díj pályázati mű: Horváth György Tibor - Az üzenet - Egy levél Arany Jánosnak

A költő rezignáltan nézett körbe a csatatéren. ’Ez hát a vég’ – gondolta lemondóan. Bár a füst eltakarta a mezítelen valóságot, az elmosódott árnyakból nehezen lehetett megállapítani: ki merre tart. Ki fut ki elől és kivel. A költő határozottan érezte, hogy itt a vég. Nem érte váratlanul. Napok, sőt hetek óta számított rá, és most, hogy elérkezett,... (Novella)

Szerkesztő A
1803. október 17-én született Deák Ferenc államférfi, politikus

Kehidai Deák Ferenc (Söjtör, 1803. október 17. – Budapest, 1876. január 28.) államférfi, politikus, országgyűlési képviselő, „a haza bölcse”, „a nemzet prókátora”. - Deák történeti nagysága, személyes kiváló tulajdonságaitól eltekintve abban áll, hogy az örökös közjogi viszályokat elhárítva a nemzet útjából, az uralkodóház és az örökös tartományokhoz való viszony teljes, törvényes tisztázása által... (Hírek)

Fehér József
A Tisza leánya

Nyomasztó volt ez a hőség. A fiú úgy érezte, mindjárt leragad a szeme, s ültében elalszik a parton, anélkül, hogy halat fogott volna. Ma valahogy nem volt szerencséje, pedig hajnalban kelt. Bezárta a csöpp üdülőházat, ahol már egy hete tartózkodott, vállára emelte a két horgászbotot, kezébe vette a gyékényszatyrot, és a Holt-Tisza felé vette az irányt. A jegenyésnél rátért az ösvényre, átvágott a bozótoson, le egyenesen a meredek partig. Ott elkötötte... (Novella)

Belépés

Hírlevél

Hírlevél

Tartalom átvétel

Reklám

 

 

 


 

A Magyar Nyelv Múzeuma

 

Inter Japán Magazin

 

Turcsány Péter honlapja

 

Jankovics Marcell honlapja

 

 

Papp Lajos

 

 

 

 

 

Magyar Irodalmi Lap