Turcsány Péter
Család a piros házban

Arcok a panaszfal előtt 1972-80. Szép, pirosra festett, új, 74-ben OTP-kölcsönre épített házban él a család. A férfi Pestre jár dolgozni, az asszony itthon van a háztartásban. A hat gyerekkel együtt nyolcan vannak. A férfi átlagkeresete 2600 Ft, a családi pótlék 2300 Ft. Körülbelül havi 5000 Ft-ból élnek. (Könyv)

Cserényi Zsuzsa
Az árva pulikutya

Szeretem a kutyákat, fáj értük a szívem. Mindig volt jó barátom közöttük, a mostanit 15 év után, pár hónapja temettem el. Jobban kellene vigyáznunk rájuk, mert a kutya olyan embert szeret bennünk, amilyennek mi is szívesen látnánk magunkat. (Egyéb)

Nyiri Péter - A Magyar Nyelv Múzeuma
Kazinczy öröksége

Kazinczy Ferenc művelődéstörténeti megítélése ellentmondásos. Egyfelől az irodalomtörténet, a nyelvtudomány és az írói társadalom elismeri életművét, foglalkozik (a kutatás szintjén is) alkotásaival és ápolja kultuszát. A 2009-es Kazinczy-emlékév során a konferenciák, a megjelenő kötetek kellőképpen hangsúlyozták Kazinczy sokoldalúságát, stílusújítói és irodalomszervezői... (Tudomány)

Csernák Árpád
Felnőtté tiporva (IV/2.)

Az utcán ember- és motorzsivaj. Szórványos puskalövések durrannak a távolban. Az emberek meg-megállnak, fél füllel hallgatóznak, aztán indulnak tovább. Itt-ott kisebb csoportok olvassák a hajnalban kitett falragaszokat. Cirkáló — piros-fehér-zöld karszalagot viselő — járőr halad el a járdán: két géppisztolyos férfi katonai zubbonyban és egy hosszú bőrkabátos fiú. Egy-két évvel lehet idősebb nálam, szőke haján fekete sapka. Első pillantásra fegyvertelennek... (Könyv)

Kenessey Csaba
Mennyire demokrata Tamás Gáspár Miklós?

Megrendülve és a végsőkig felindulva olvastam Tamás Gáspár Miklós "elmefuttatását" melyhez hasonló az utóbbi évtizedekben (szerencsére) nem került a kezembe. Minden megértésem mellett azok iránt, akiknek személyes emlékeik vannak a nemzetiszocialista világ embertelen üldözésiről, fel kell tennem a kérdést, szabad-e ugyanezt a taktikát, ugyanazokat a fegyvereket használni... (Könyv)

Jókai Anna
Godot megjött (17.)

Csoportosulnak Paulus köré. Fixírozzák, késztetik, sürgetik. – Rozsdás a zár, minden bizonnyal – mondja zavartan Paulus. – Erő kell hozzá. Talán Góliát barátunk. Kedves, nagyrahivatott hazánkfia. Góliát kikapja Paulus kezéből a kulcsot. A kapuhoz ugrik, a kulcsot energikus mozdulattal beilleszti. Fordítaná balra. A kulcs meg se moccan. Góliát meghökken, újra nekirugaszkodik, nyög. A kulcs nem forog. Belus gúnyosan felkacag: – Nem a nyers erő! Megvan a dolognak a forsza! (Könyv)

Turcsány Péter
Tisza-parti példázat a légcsőhurut megbetegedésről

Arcok a panaszfal előtt 1972-80. A falumagtól távoli Paptag -ba indultam. Negyed óra, 20 perc gyalogosan, nagy léptekkel a nagy havon át. Az esőzés idején már csupa sár lennék, itt nagyon agyagos a föld, örüljek, hogy most a hóban jöttem. Helyenként ösvényeken vágtam át, a kisoskolások talpnyomai igazítottak a legrövidebb útra. (Könyv)

Szerkesztő A
A Wass Albertet ért vádak és hamisítások cáfolata

Dobszay Károly: Egy ámokfutó rágalmai - (Wass Albert állítólagos hungarista kapcsolatairól) Eddig úgy gondoltam, hogy az életben már nemigen érhet meglepetés, de be kell vallanom: tévedtem. Azt már megszoktam, hogy a hazudozás, a hamisítás a liberál-bolsevista újságírás kelléktárának fontos része, de őszintén szólva, még a törzsgyökeres kommunista hazudozók is gyáztak arra, hogy... (Egyéb)

Balogh Bertalan
Filozófia

Mindig kereste az Ember önmagát, és mindig keresni is fogja, mert nem tud bizonyosság nélkül élni: ez és ez vagyok, itt és itt, és az élet értelme ez és ez. Önmagát akarja meghatározni az ember, és kérdezi: ki vagyok voltaképpen, honnan jöttem egyáltalán, ha pedig már itt vagyok, mivégre létezem, és mi ez a minden itt körülöttem. Mármint, a világegyetem. És sohasem találta meg a teljes választ. (Novella)

Papp Lajos
Alázat

Részlet prof. Dr. Papp Lajos szívsebész Verbum cordis - A szív szava c. könyvéből, amelyben orvosoktól szokatlan módon vall a gyógyításról. -- ... Minden szakma megköveteli, hogy az alapoktól elindulva minél több tapasztalatot szerezzen az ember. Ez a technikai tudás, de emellé kell a gyógyító tudása, ez a Jóisten egy adománya az embernek. Hiszem azt, hogy gyógyító embernek születtem. (Könyvbemutató)

Szerkesztő A
Kitüntették prof. Dr. Papp Lajos írótársunkat!

Kedves Olvasók és Írótársak! Örömmel értesítünk Benneteket, hogy prof. Dr. Papp Lajos szívsebész a legmagasabb állami kitüntetésben részesült. A Magyar Köztársasági Érdemrend középkeresztje a csillaggal (polgári tagozata) kitüntetést Schmidt Pál köztársasági elnöktől 19-én vette át írótársunknak a Parlamentben. Az államfő az ünnepi beszédében elmondta, hogy a népből csakis úgy lehet nemzet, ha sokan vannak, akik egyet... (Hírek)

Jókai Anna
Godot megjött (16.)

Beátus és Beáta a kapu mellől elmozdulva, csoszogva megközelítik a Fiút. Könyékig vájkálnak a szatyrában. Amit hosszú matatás után kivesznek: egy-egy falat száraz kenyér. Mohón bekapják, nyállal felpuhítják, szétcsócsálják, lenyelik. Boldogan, jóllakottan szuszognak. Erőre kapva visszaállnak a Kapu két oldalára. A Fiú leül; némiképp megvigasztalódott. A szatyrot a hóna alá szorítja. – Jellemző! – Alex megbotránkozik. – Kirabolni ezeket a... (Könyv)

Petrozsényi Nagy Pál
Új világ

Új világ? Ilyen is van? Hol? -- Kopogtattak. – Tessék! – kapta fel a fejét a hírneves főszerkesztő, éppen kávézott, s ilyenkor nem szerette, ha zavarják. Fáradt tekintetű ember lépett a szobába. – Elnézést a zavarásért. A főszerkesztő elvtársat keresem. – Parancsoljon, én vagyok. – Bárány – mutatkozott be sután a váratlan látogató. – Bárány Béla, kérem tisztelettel. – Harsányi. Milyen ügyben keres? – Hogy milyen ügyben? Hát… izé… hogy is mondjam…? (Novella)

Czakó Gábor
Adorján és Seborján (2/2)

Ezenközben a kertben az ibolyák lila hatalmát megtörni készültek a fehér-arany szamócavirágok. A Nagyhegyen, a Sirályszikla fölött már a cseresznyefák uralkodtak. A sirályok el-elröppentek a tavi várkastély tornyához és bekiáltottak Dzsongáriai Dzsungár Borci Csalafinta Durbincs Pockár Dockár Félpárcsirke Dorci Borjantó királykisasszonynak bátorítóan: – Ne sííírj! Ne ríííjj! (Könyvbemutató)

Kalász István
Az ég alatt

Az idő olyan, mint a gyerek, mindig elfut, mondta az anyám, ha megint nem jöttem, ha megint csak telefonáltam, kimentettem magam, bizony, az idő az erkölcs gyereke, mondtam erre mindig. És nevettünk. Nagy baj van, mondta a szomszédasszony a telefonba, jönnie kell. Most. És kanyarodtam, dudáltam, átvágtam a záróvonalon, áthajtottam a piros lámpán, száguldottam a folyó felett, és eszembe jutott, hogy randevúkra mennyit rohantam... (Novella)

Szerkesztő A
Wass Albert: Emese álma

A Kráter Műhely kiadásában: Messze keleten, a végtelenbe vesző, füves síkságon, békés, szép életet éltek a magyarok. Lassan terelgették nyájaikat legelőről legelőre a fű növése szerint, s asszonyaik, gyermekeik nehéz, hatkerekű sátorszekereken követték a nyájak útjait. Hosszú szarvú, fehér ökrök vonták a szekereket, serdülő leányok nógatták az ökröket, s a sátrak likán kék füst szállt föl az ég felé... (Könyvbemutató)

Turcsány Péter
„Elkerítettem a veteményeskertet”

Arcok a panaszfal előtt 1972-80. „Hárman voltunk testvérek. Gyerekkoromban hárman nőttünk fel. A legkisebb öcsém után 18 évre született még egy örömgyerek, akkor már nem laktam a szüleimnél. Mind a négy fiú. Leánytestvérem nincsen. Apám cigány. Anyám paraszt. Fater Miskolcon az ÉPFÜ -nél rakodómunkás volt. (Könyv)

Belépés

Hírlevél

Hírlevél

Tartalom átvétel

Reklám


 


 

A Magyar Nyelv Múzeuma

Inter Japán Magazin

Turcsány Péter honlapja

Jankovics Marcell honlapja

Papp Lajos

Magyar Irodalmi Lap