Szerkesztő A
Kazinczy 250 éve (2/2)

Ehhez képest a szakirodalom máig megátalkodott szabadkőművesnek bélyegzi, ráadásul nem téve különbséget az akkori és mai szabadkőművesség között. Ezt megkönnyíti az iskolában nemzedékeken át tanított Kazinczy-kép, mely – az ateista diktatúra szándékainak megfelelően – az „ateista” Kazinczyról tanított, aki kiábrándult a vallásból és legfeljebb a filozófusok istenéről... (Publicisztika)

Jókai Anna
Godot megjött (15.)

Beáta és Beátus a kapu két oldalára lépnek, mintegy üdvözlésre készen. A Hajléktalan Csonka Család a görnyedező Felíciával előbbre húzódik. – Hármat is koppantott! – Paulus izgatott, simítgatja-egyengeti csipkegallérját és a fodros mandzsettát. – Hármat. Egymás után. Ez végeredményben egyszeri kopogásnak számít. – Nem is kell lélekszakadva ugrani! – mondja Lorenzo. – Ő is megváratott minket – mondja Albia. – Utóvégre! – Albian... (Könyv)

Czakó Gábor
Adorján és Seborján (1/2)

1. Elöljáró beszéd arról, hogy mi, hol, hogyan és miért… Egyszer volt, hol nem volt, volt egyszer egy sárkány. Természetesen hétfejű. A középső fejét Elnöknek hívták. Az Elnöktől jobbra tekergőzőt Tevnek nevezték, a balján illegőt Őszőnek, a kettővel jobbra tekintgetőt Zeknek, a neki szemközt bólogatót Lemnek, a jobbszélsőt Itének, a balszélsőt Retnek. Ez volt a legrettenetesebb: két sor fogat... (Könyvbemutató)

Csernák Árpád
Felnőtté tiporva (iv./1.).

A Parlamentnél eldördülő sortüzek utáni napon..., nem is, már azon az estén, éjszakán hallottuk, amint új harckocsi egységek vonulnak a környéken... Hallottuk a lánctalpak csikorgását, a motorok bőgését. Tompán pöfögő teherautókon szállították a gyalogságot, meg páncélautókon. (Könyv)

Szerkesztő A
AUGUSZTUS 20: Szt. István király

I. (Szent) István király (eredetileg Vajk, Esztergom,[1][2]969.[3]– Székesfehérvárvagy Esztergom-Szentkirály,[4][5][6]1038. augusztus 15.) az első magyar király. Uralkodása alatt a magyar törzsekszövetségéből kialakult fejedelemséget egységes, keresztény magyar királysággá alakította át. Ez 1028-tól az egész Kárpát-medencére kiterjedt. Az általa meghirdetett új politikai irányvonalnak ellenszegülő törzseket (klánokat) fegyverrel vagy békés úton behódoltatta, (Hírek)

Magyar Nyelv Múzeuma
Kazinczy 250 éve (1/2)

1759. október 27-én született Kazinczy Ferenc, akinek életművét az egyik legjobban feldolgozottnak mondhatjuk: nagyon sokan és sokat írtak róla. Saját munkái – a korabeli kiadású könyveivel és a levelezésével - több, mint félszáz kötetben állnak a mindenkori olvasók rendelkezésére. Nem könnyűolvasmányok, mert – noha nyelvújító írta őket – magukon hordják a nyelvújítás előtti magyar nyelv nehézkességének... (Tudomány)

Kenessey Csaba
Egy szó a médiákról....

Őszintén bevallom, Illyés Gyula híres verse ihletett gondolataim címe megfogalmazásakor. Ennek oka van. A média mindenkor a hatalom egyik eszköze, birtokosa hatalmas befolyással van a társadalomra. Nem véletlen, hogy a mindenkori kormány hatalma biztosítása érdekében megtesz mindent, hogy befolyása alá kerítse a tömegkommunikációs eszközöket. Az ellenzék ugyancsak azon iparkodik, hogy... (Könyv)

Jókai Anna
Godot megjött (14.)

– …iparkodjunk izgalom nélkül beszélgetni, ha már képtelenek vagyunk arra, hogy hallgassunk! – Flóra újra elvegyül. – Úgy van! – Flórián is megszólal. – Sohasem áll be a szánk! – Mert nem akarunk gondolkodni – mondja Alex. – Megvan rá a mentség – mondja Gabriel. – Mert nem akarjuk hallani – mondja Lidi néni. – Megvan rá az okunk! – mondja Belus. – …a holtak hangját? – Alexandra ironikus. – Ami olyan, mint a szárnyak csattogása – mondja Flóra. – Levélzizegés... (Könyv)

Doma-Mikó István
Akinek nem hajlott a dereka

Kemény, csontos, szikár, sokat megélt makacs székely. Megjárta a háborút (négyszer ment át fölötte a front), kétszer ítélték halálra, de mindkétszer megszökött, egyik fia a kezei között halt meg, a másik eltűnt a harcokban. Az utóbbi negyven évben kiközösítették, üldözték, megverték, de túlélte, úgy tűnt, hogy elpusztíthatatlan. (Novella)

Turcsány Péter
Arcok a panaszfal mellől - Két betegség, semmi kártérítés

A magyarok utcáján laknak, kis épület. Hideg, fűtetlen előtér vezet a szobába, ahol a két gyerekes család lakik. Most várják a harmadikat. Két ágy, gyerekágy, kis asztalka, szekrény – ennyi a bútorzat. A házhoz van kert, de nem tudják megművelni, mert éveken át innen vetették a falubeli cigányok a vályogot, gaz, dudva veri fel. (Novella)

Lukáts János
Könyvek nyelvén… (2/2)

Van délelőtt, hogy tízszer is bekapcsolom, belekukkantok a Google-ba, adatot, nevet, mit tudom én, mit keresek, dohogok, hogy a gép kevesebbet ad ki a vártnál, hogy túl sokat ad ki. De még mindig egyszerűbb, mint fölkelni, fölmászni, leemelni, föllapozni, böngészni, satöbbi. És hátha közben jött levelem, és nézzük meg Elvirát a hétvégi kalandtúrához, a fotóalbumból válogassunk képeket egy... (Tudomány)

Doma-Mikó István
Kendó

’79 nyarán ragyogott rám a szerencse, végre belülről láthattam a Távol-Keletet. Ám kiderült, hogy nem illik „csak úgy” ismeretlenül bekopogtatni a kendóiskolákba. Tokióban hiába kerestem ismeretséget, végül az ország második legnagyobb szigetén, Hokkaidóban bemutatást és bebocsátást nyertem egy patinás kendó dódzsóba. Nem mondhatnám, hogy a Fukagawában töltött pár nap alatt magamévá tehettem a botvívás sokéves tudományát. (Riport-tudósítás)

Eperjes Károly
Thália és teológia 19/20

Én a magam részéről ebbe az irányba már eltolódtam. Azt mondtam: nekem egy szoba, egy asztal, egy ágy, egy szekrény elég. Biblia, Arisztotelész Poétikája, kereszt, egy Mária-szobor, rózsafüzér elég. Tiszta ruha elég. (Könyv)

Szerkesztő A
Wass Albert: A zöldszakállú király fia

A Kráter Műhely kiadása: Hol volt, hol nem volt, volt egyszer egy zöld szakállú király, aki hadainak élén háborúzni ment idegen országba. Amikor útra kelt, azzal búcsúzott el feleségétől, hogy néhány hét múltával bizonyára otthon lesz megint. A háborúzás azonban egyre messzibbre elvitte hazulról, távoli idegen országokba, s nemcsak hetek, de bizony hónapok is, esztendők is teltek, míg végre befejezhette a... (Könyvbemutató)

Magyar Nyelv Múzeuma
Az Érmellék Kazinczy Ferenc emlékezetében

Az Érmellék a Berettyó és az Ér közötti sík- és dombvidék, melynek Margitta, Érmihályfalva, Székelyhíd, Bihardiószeg a nevezetesebb helységei, de megemlíthetjük Bagamér, Kokad, Érolaszi, Köbölkút, Fancsika, Keresztúr, Bogyoszló, Szalacs helységneveit az eredetileg ide tartozó 30-35 település között. Magyarlakta táj, nagy múltú, történelmi... (Tudomány)

Papp Lajos
Újratöltve: A nemzet, mely írott irodalmában a halálra készül

Prof. Dr. Papp Lajos szívsebész arról, hogy miért olyan sok a szívbeteg Magyarországon, s amely betegséget szinte magyar betegségként, Morbus Hungaricus-ként tartanak számon. (Papp Lajos: Jöjjön el a Te országod) "Hinnünk kell abban, hogy meggyógyulhatunk a mindenkor fenyegető és jelenleg is nemzetünket pusztító Morbus Hungaricustól." (Könyvbemutató)

Lukáts János
Könyvek nyelvén… (1/2)

Egy kiváló magyarországi folyóirat főszerkesztője arra kért, írnám le, hogy milyen törvények vagy szabályok szerint alakul a könyv és az olvasás helyzete változó világunkban. Bevallom, én szabályokat nem észlelek, törvényeket nem ismerek, elmondom inkább, amit a magam tapasztalatából erről a dologról gondolok. Sorban, minden rendszer nélkül, ahogy eszembe jut… (Tudomány)

Belépés

Hírlevél

Hírlevél

Tartalom átvétel

Reklám


 


 

A Magyar Nyelv Múzeuma

Inter Japán Magazin

Turcsány Péter honlapja

Jankovics Marcell honlapja

Papp Lajos

Magyar Irodalmi Lap