Szerkesztő A
Cseh Tamás Tangó

See video

Gerstenbrand Bence
Utóirat a gitároshoz

Cseh Tamás emlékére. /// Felsorolhatnám az összes dalát, / Minden szívbe szúró akkordját, / Az se tenné soha jóvá azt, / Hogy tisztán őt sohase hallhattam. / Ócska cipő volt már a lábán,// Mikor apám nem is gondolt énrám./ De még ez se mentség arra, / Hogy tisztán őt sohase láthattam. // Mentünk együtt az utcán lefelé / Apámmal, mert hallottuk hírét, / De nem volt ott az egyetemen. / A dátumot egy héttel néztük el. // És azóta ő, csak csönd lett nekem. (Vers)

Döbrentei Kornél
A kozmosz sebe

Válasz a Móser Zoltán küldte lyukas falevélre // Az őszhatalmú időtől kihívó üzenet érkezett,/ sarjadás-erejű válasz rá a képzelet:/ kaptam egy talányos – virágtól, fától? – levetett, / Biblia-lapok közt imádságossá aszalt, szívforma levelet: / milliárdból egyetlenként önmaga, / nincs hozzá hasonló, csak hasonlata, / közepén viseltes űr a folt, / mint szívburkon golyó ha áthatolt, / szűziség szűk bejáratán ha átütött, / miként csírakopja (Vers)

Tusnády László
Csokonai Vitéz Mihály, Kőrösi Csoma Sándor kortársa 3/3

Láttuk, hogy Csokonai Háfiz sírjáról írt versében a lányok a hajdani költő szerelmét, hallatlan nagy érzését élik újra. Az érzés és a művészet halhatatlansága van jelen ebben a keleti világot oly színpompásan elénk varázsoló versben. A sír és az örök szenvedély – annak teljessége, bűvölete találkozik. Bizonyos „elmozdulás” változás történt az európai költészetben is, hiszen a sírversek (Tudomány)

Adorján András
Barnabás, a királlyá lett juhász 7/9

- mesesorozat - Mártának és Annának Barnabás, a királlyá lett juhász Ezt a befejezetlen mesesorozatot 1987. december 24-én kezdtem el írni a kislányaimnak. (Márta akkor volt 8, Anna-Berta 7 éves.) Azazhogy nem írtam, hanem magnóra mondtam, hogy – mint afféle papapótlót – a gyerekek esténként meghallgathassák. Évek múltak el, míg egyszer megkértem valakit, gépelné le. Úgy is lett, s én úgy találtam, hogy némi stiláris... (Egyéb)

Turcsány Péter
Ovidius sor(s)képlete

Ovidius már a földi halandóság elleni elixírrel bírt, mikor megelőlegezte élete s életműve számára a maradandóságot. S ne féljünk a szótól, ezzel kinyilatkoztatta-felnyitotta értelmezésünk számára elhivatottságának titkát is./ 2.// Dante ugyan már a halála előtt befejezte Isteni Színjátékát a Paradisoval, noha váratlan halála miatt még saját utókora is csak lakhelye egy falmélyedésében találta meg a befejező részt. Ady Endre halálos ágyán Trianon gyászos... (Vers)

Jókai Anna
Ami tőlünk függ

Egy nemzet jelentőségét azzal mérjük, mennyit adott a világnak. Ereje pedig kitetszik abból, hogy milyen szenvedéseket volt képes összeroppanás nélkül elviselni. Nincs szükségünk álszerénységre. Tehetségek sora gazdagította a világértékeket, s csapások sora edzhette önismeretünket. Az előbbi vitathatatlan tény, az utóbbi csak részben valósult meg. Mi gyakran vagy „túlszeretjük”, vagy magyarságunkból éppenséggel „kitagadjuk” magunkat. Nincsenek a helyükön... (Egyéb)

gabor.zsuponyo
Arany Sas Díj pályamű (2013) - Belülről égető fagy

A környezet sokkal barátságosabbnak bizonyult, mégis mintha az univerzumba nyitottam volna ajtót – csak áramlott ki a sötét anyag. Lámpaoltást követően mégis sütött rám az izzó fény irdatlanul vak, fekete sötétséggel. Ez nem az a fény… - szólalt meg Bennem a felismerés, miközben megszabadultam ruháimtól. Csalogatott a már-már egyébként is libabőrös gázkonvektor. Szolgáltatásainak

Ványai Fehér József
Valahol Oroszországban (Egy volt hadifogoly visszaemlékezései) 1/2

A doni áttörés évfordulóján. - Támadtunk volna, de az oroszok bekerítettek. Hasig érő vízben keltünk át az erős sodrású folyón. A másik oldalon csatárláncba fejlődtünk, de megint találkoztunk az ellenséggel. Felvettük a harcot. – Molnár harcos, azonnal adja ide a kézigránátját, valami mozog ott elől! – ordított mellettem a százados, aki a fronton sokkal emberségesebben viselkedett ... (Novella)

Kalász István
Láthatatlan barát

Engem került mindez az igazság, előttem a digitális „csak előre számolom a fogyó időt, nem ciklikusan” óra számai remegtek. Meg néha egy távoli rádió hangja szólt hozzám. Aztán egy éjjel megint felébredtem a süket, üres szobában, mélykábultan, fáradtan. Bekapcsoltam a tv-t, hogy legyen valami, és egy öregembert láttam. Egy kertben éppen virágot ültetett, a fején sárgás szalmakalap volt. Schubert szólt a képek alatt, az öreg dolgozott, majd később az öreg férfi fotelben ... (Novella)

Gerstenbrand Bence
Amadé nádor imája

- Mit akartál, Uram? – motyogja maga elé a hidegtől görnyedt nádor. Fekete szakállában megragadnak a hópelyhek, és mintha tekintete is megfagyott volna a hidegben. Fejét meg se mozdítva pillant a hegy tetején magasodó falakra. Aba Amadé nagyúr hazatér Budáról. Hiába egész nemzetsége birtoka, nem bír otthonként gondolni a sötét tornyokra. Már megszokta Buda vastag falainak kényelmét, de nem maradhatott ott tovább. Egyik napról a másikra lepte be az egész ... (Novella)

Kühne Katalin
Puszták énekesei

Arany, Petőfi, Illyés, Buda, Nagy László sokszor írt a puszták népéről. Verseikben az itt élők sorsáról szóltak. Én köszönetként és útmutatóként szánom ezt a mai ifjúság számára, higgyenek, bízzanak, hogy felemelkedhetünk még és jobbá válik életünk, mert megérdemelnénk. /// Petőfi Arany versek / értünk szóló remekek / Illyés Buda Nagy László / velük lobog a zászló // népek rónák nemzetek / soha el ne vesszetek / maradjunk meg egymásnak / higgyünk az igazságban ... (Vers)

Nyiri Péter - A Magyar Nyelv Múzeuma
Richard Volkmann-Leander meséi: A láthatatlan királyság

Egy kis házban, mely jó negyedórányira a falutól félhegynyi magasságban állt, élt öreg apjával egy Gyurka nevű legény. A házhoz olyan sok hold szántóföld tartozott, hogy semmi gondjuk nem volt. Rögtön a ház mögött kezdődött az erdő, olyan öreg tölgy- és bükkfákkal, hogy még azoknak az unokái is (Novella)

Bilecz Ferenc
Bel-Ár (XXIII.)

Sokféle karácsony-névértelmezéssel találkoztam már. Bárki könnyen ráakad valamelyik változatra. Kivéve arra, amit most bemutatok. Szokás szerint semmi újat nem találtam ki. Csak átböngésztem a környezetünk régi, és mai szóhasználat, szóértelmezését. Elolvastam pár okos ember véleményét erről a témáról. Az eredményt megosztom azokkal, akik veszik a fáradságot és végigolvassák az alábbi írásomat. (Könyv)

Adorján András
Barnabás, a királlyá lett juhász 6/9

- mesesorozat - Mártának és Annának Barnabás, a királlyá lett juhász Ezt a befejezetlen mesesorozatot 1987. december 24-én kezdtem el írni a kislányaimnak. (Márta akkor volt 8, Anna-Berta 7 éves.) Azazhogy nem írtam, hanem magnóra mondtam, hogy – mint afféle papapótlót – a gyerekek esténként meghallgathassák. Évek múltak el, míg egyszer megkértem valakit, gépelné le. Úgy is lett, s én úgy találtam, hogy némi stiláris... (Egyéb)

Doma-Mikó István
Foggal és körömmel Eger váráért

- Dobó István kapitány vagyok. Kit keres az úr? – szólította meg a hatalmas férfi. Ibrahim fejében egymást kergették a gondolatok: lehet, hogy eltévedt, és ez itt nem is az egri vár? Mit jelent az ünneplő, és hogy nem harcolnak? Mitévő legyen? A többieknek már itt kellene lenniük… - Nos!? – ágaskodott fel Dobó bozontos szemöldöke. A csendet vágni lehetett. Tisztán érezte, hogy egy kövér verejtékcsepp elindul a tarkójától. A kapitány türelmetlenül toporgott... (Humor)

Belépés

Hírlevél

Hírlevél

Tartalom átvétel

Reklám

 

 

 


 

A Magyar Nyelv Múzeuma

 

Inter Japán Magazin

 

Turcsány Péter honlapja

 

Jankovics Marcell honlapja

 

 

Papp Lajos

 

 

 

 

 

Magyar Irodalmi Lap