Sajdik Ferenc
Petőfi Sándor: Pest

Illusztráció Petőfi Sándor verséhez (Humor)

Szerkesztő A
1823. január 21-én született Madách Imre költő, író, ügyvéd, politikus

Sztregovai és kiskelecsényi Madách Imre (Alsósztregova, 1823. január 21. – Alsósztregova, 1864. október 5.) magyar költő, író, ügyvéd, politikus, a Kisfaludy Társaság rendes és a Magyar Tudományos Akadémia levelező tagja. Madách Imre a 13. századig tudta visszavezetni családját. Közvetlen ősét a II. András király korában élt Raduntól eredezteti. Fiai... (Hírek)

Nyiri Péter - A Magyar Nyelv Múzeuma
Comenius nyelvszemlélete A Magyar Nyelv Múzeuma munkájában

Írásom a comeniusi pedagógia és A Magyar Nyelv Múzeuma munkájának, küldetésének lehetséges kapcsolatait igyekszik feltárni, megnevezni. Bár a széphalmi nyelvmúzeum az elmúlt négy évben komoly és eredményes nyelvművelődési:... (Tudomány)

Jókai Anna
Megkérdeztük Jókai Annát - Mi a Szegény Sudár Anna keletkezésének története?

Anyaországi író létére honnan ismeri ennyire az erdélyi magyarság mindennapjait, honnan a naplóregény hitelessége? Mi a véleménye arról, hogy Erdély mint „téma” szinte elözönlötte az irodalmat? – Az ember, ahogy halad előre az időben és az életművében, eljut arra a kezdethez viszonyított magaslati pontra, ahonnan széttekintve nem annak örül elsősorban, amit... (Egyéb)

Szerkesztő A
Író-újságíró pályázat: Hum Attila - A túlélő bűntudata

Azt mondják, ha az embert megérinti a halál szele, sok mindent átértékel magában. Más dolgok válnak fontossá, és amiket addig fontosnak hitt jelentéktelenné fakulnak. A munkám során gyakran találkozom olyanokkal akik túléltek baleseteket, katasztrófákat, erőszakos bűncselekményeket, és ezáltal megváltozott az életük, az életszemléletük. A magam részéről sosem értettem meg igazán az efféle lelki és szellemi... (Novella)

Lukáts János
„Ez légyen ostorod…” P.E. grófné levelei Rodostóba, M. K. úrfinak - 25/37

XXV. - Venécia Idus Maii 1729. - Ne hidd el, fiókám, ha valaki Venécia városáról ír neked, ilyen város nincsen! S ha mégis van, akkor se város ez, hanem röttentően benépesült szigetcsoport, melyen a népek akként lakoznak, mint a hangyák a bolyban. Csak míg a hangyanép lefelé búvik a buckájába, a venéciai, ez a sajátos emberfajta, a víz fölött, apró... (Könyv)

b.horvath53
JELENSÉGEK

Három rövid vers, ami a körülöttünk lévő jelenségeket tükrözi. Társadalmunk fonákságai, torzulásai szembesülnek velünk a mindennapokkban, a költészet síkjára emelve. /// A TURUL SZÁRNYÁN// - Utassy Józsefnek - // Olcsul a szó,/ drágul tej, vaj./ Jövő - savó./ Lesz itt sej-haj./ Adagolom a laptopnak:/ becsapnak, igen, meglponak./ Már kezdem tisztelni őket,/ a Hazájukat kinövőket./ A turul szárnyán/ párzik a sátán./ Az időből harang szól./ Undorodom - magamtól. (Vers)

Turcsány Péter
Rövidek 3

Twickenham hattyúk// Vakító tavasz,/ napsütés,/ templom,/ Temzepart.// Hattyúk a lágy/ hullámokon,/ csónaksziget,/ harsány zölden/ szédít a liget.// – – Temzeparti éjfél// Visszahajtja csőrét/ s elalszik éjjel/ egy magányos/ madár a parton.// Mi is alszunk már,/ csoportba verődő /emberiség:/ visszahajtott álmainkkal/ önmagunkba.// – Twickenham –// Wales a déli partok felől// Költők nyoma,/ hattyúváros,/ tengeröblök,/ óceáni szél/ Esős hírű/ walesi... (Vers)

Sajdik Ferenc
Arany János: Barátomhoz (Petőfihez)

Illusztráció Arany János verséhez (Humor)

Balogh Bertalan
Emberi sors

Tanulságos élet: egy irodában dolgoztak Pesten, és addig nézegették egymást epekedve, mígnem összeházasodtak. Lakás nem volt, mert ez így természetes mifelénk, tehát beköltözött a szerelmes ifjú férj az após-anyósékhoz, mert ez is így járja mifelénk, és mert nekik kétszobás bérlakásuk volt, ámbár igen kicsi volt mindkettő. A zsúfolt kis szobában mégis jól elfértek, sőt, az újszülött kisfiú gyerekágya is helyet kapott, meg a játékok és a (Novella)

Bogár László
Rendszerváltás kérdőjelekkel 17/23

8. Gyurcsány Ferenc tündöklése és bukása - Tehát a magyar szocialisták Tony Blair és Leonyid Brezsnyev között választhattak és választottak is. Azt ugyan nem tudjuk, hogy az MSZP kongresszus küldöttei közül hányan olvashatták a Financial Times cikkét, de az üzenet célba ért, meggyőző többséggel adták szavazataikat a magyar Tony Blairre, vagyis Gyurcsány Ferencre. Noha nem rokonom Kiss Péter, de... (Könyv)

Kalász István
Vesztő

Két napig volt a sziklánál, ült, pihent, gondolkodott, járkált, még énekelt is. Boldog volt, hogy eljutott ehhez a magányos sziklához, és zarándoklata során megértette, vissza kell mennie. családjára gondolt, látta, ahogyan gyerekei a konyhaasztalnál ültek, ahogyan a felesége főzött, látta, ahogyan alszanak éjjel, és örült, hogy senki, de senki sem járt a szikla környékén, aki az elmélyülésben zavarta volna. A harmadik nap reggelén levésett a sziklából egy darabot, a követ betette (Novella)

Szerkesztő C
Wass Albert: Zsoltár és trombitaszó

Ültem a kertben és hallgattam a tavaszi csöndet. Vasárnap volt. Pihentek az ekék és boronák, a falu útján lassú mozgású emberek jártak. Valami ünnepies békesség lebegett a dolgok fölött. Szinte tapintani lehetett, szagát érezni, mint régen, iskolás koromban, mikor a vasárnapoknak levendula és ódon templomszaguk volt. A vasárnapi nyugalom, a jól végzett heti munka nyugalma érzett a csöndben, mely (Novella)

Lukáts János
Együtt a Forrás-dosszié!

Egy írógépelt diákújságról, egy titkolt-megtűrt műhelyről és a szovjet-magyar janicsárokról „Érdekes tény, hogy Kárpátontúl majdnem ezer évig a magyar állam uralma alatt volt, ez idő alatt mégsem tűnt fel itt egy magyar író sem. Csak a Szovjethatalom körülményei közt van születőben a szovjet magyar irodalom…” 1969-ben ezzel a megállapítással örvendeztette meg olvasóit egy majd’ kétszáz oldalas kárpátaljai ukrán (Novella)

Turcsány Péter
Visszatérés

(Rapszódia a görög szigetvilág déli partjairól)// Mottó:// Atyám, kik véled egyek vagyunk!// Istenek magánya – és Istené! A nem szűnő mosoly,/ a megbocsátásé, Melpomenéé, a szeretőé, a balgáé,/ de az egyetlen teli kehely, a csordulatlan, mi asztalunkra/ helyezve örök./ O ország, o ember, o szigetek, ti mind, ami kedves,/ ami görög.// Férfiak szigete, Vulcanosé, Apollóné, árnyaké, Hádes/ árnyakba vont portáié, s Artemis fénydárdáinak zuhanásáé –/ mit a... (Vers)

Belépés

Hírlevél

Hírlevél

Tartalom átvétel

Reklám

 

 

 


 

A Magyar Nyelv Múzeuma

 

Inter Japán Magazin

 

Turcsány Péter honlapja

 

Jankovics Marcell honlapja

 

 

Papp Lajos

 

 

 

 

 

Magyar Irodalmi Lap