Turcsány Péter
Arthur súgja

(Normandia, liget, várak) // Csupa dráma,/ csupa idill,/ csupa romantika,/ megőszült fenyőfák/ és vadalmafa,/ vasmankók/ tartják az ágakat/ s a rózsaillat/ partra vetve tátogat./ • • •/ A hervadás vértócsái/ hattyútollakkal/ keverednek,/ de petúniák virágoznak/ égieknek,/ földieknek./ • • •/ Középkor!/ legendák és mesék/ története/ miként szól?/ Egymásba forrt/ népek, hadak, csaták;/ de misztikák/ bánatát/ miképp adjuk át…/ egy torony, egy piéta... (Vers)

Jankovics Marcell
A kismalac és a farkasok

See video

Magyar Nyelv Múzeuma
Kováts Dániel: „Fény s nagyvilág énnékem Széphalom”

Szerző és téma – úgy gondolom – olykor sorsszerűen találkozik. Tízéves gyermek voltam, amikor nem sokkal szülőfalum Magyarországhoz való visszacsatolás után nagyszüleim és keresztapám elvittek Abaújnádasdról a Hegyközön át Széphalomra. Maradandó emlékem nem maradt erről a látogatásról, de élt bennem a tudat egy nagy író... (Könyvbemutató)

Jókai Anna
Harmónia

…Valamiféle összehangoltság, egyberezgés. Lenyugovás; bizonyos fokú csönd. Semmi széthúzás, semmi tépése a közös takarónak. Nincs kedv a különbözésre. Közös a csúcsa a szeretetté gyúrt két akaratnak. Négyszárnyú lepke a lélek. A test is csonka, ha el kell válnia. A lépteket egymáshoz mérik. Többé nem sietnek. Sátrat bontani egyik sem vágyik. Külmezőkre nem tekinget. A megérkezés elnyújtott élvezet, a ritmus állandó, lüktetése a közömbös órát is átdobogja. (Novella)

Lászlóffy Csaba
Az ébren alvás elégiája

hánykolódás évszaka/ ez az éjszaka is –/ halott emléken s helyzeten/ kívül mit visz a víz.// Ki hallott rólad:/ „Boldog Ararát”?!*/ Az Isten megtalálja-e vajon/ elsőszülött fiát?// Engedékenység szép tele,/ mikor nincs más hatalom, ország:/ a hóember forró markodban/ elolvadt igazsága a valóság. – – – – – – – – – – – – – – –// Érzékenység befagyott ablaka./ Egy elakadt emberöltő nehéz/ futamai a fagyban. Három év/ önkínzás és elidegenedés (Vers)

Verrasztó Gábor
Félperces novellák

Mint beregszászi szőlősgazda, elbocsátott pénzintézeti alkalmazott népfelkelő hadnagyként a zászlóaljparancsnok úr segédtisztjeként szolgáltam az orosz fronton egészen 1915. május nyolcadikáig, amikor is megbokrosodott lovam a földre vetett és sok méter távolságra magával hurcolt. Azóta bajtársaimmal nem találkoztam. * Miután a városból visszaértünk a rutinpályára, a vizsgabiztos kezet nyújtott, hogy sikerült, megkapom a jogosítványt, és kiszállt az autóból. Oktatóm szólt, hogy húzódjunk egy... (Humor)

Szerkesztő A
Albert Flóriánról

Rendkívül szerény volt, rokonszenves a csapattársak számára is. Tisztelettudó, jó magatartású, jó modorú, intelligens fiatalember volt a magánéletben éppúgy, mint a pályán. Nem rúgott meg ellenfelet. Amellett hihetetlen, bámulatos cselezőkészsége volt, ami kivételes adottság, olyan, amit nem lehet megmagyarázni. Baróti így könnyen és gyorsan megtalálhatta a nagy hármast, Göröcs, Albert, Tichy személyében. A külföld is fölfigyelt erre a... (Egyéb)

Szerkesztő A
Elhunyt Albert Flórián

Megrendülten értesültünk, hogy néhány héttel 70. születésnapja után ma eltávozott közülünk a magyar labdarúgás legendája, Albert Flórián. Albert Flórián, becenevén Flóri, vagy Császár, 75-szörös magyar válogatott, az egyetlen magyar futballista, aki megkapta az Aranylabdát. Rendkívüli sportteljesítményével sok elismerést szerzett Magyarországnak és a magyarságnak. Ezúton... (Hírek)

Nextepp Béla
A csend dőre őrei

Ülök a szobámban. Csendben, egyedül. Odakint a folyosón rendőrök jőnek. Hangosak, s kopogtatnak. Kívül, belül csupa csend vagyok. – A rendőrség van itt. Nyissa ki! – mondja az egyik, a másik meg csak kopogtat. Nem nyitom ki, mondom, de csak magamban. Kifelé még inkább hallgatok. A zsaruk összetanakodnak. – Lehet, hogy nincs itthon. – Vagy igen. – Mi? – Mi mi? – Mi igen! – Nem értem. – Mit? – Azt, hogy mi igen. – Nem mi vagyunk itthon, hanem ő. – S nem nyit ajtót?! (Humor)

Jókai Anna
Emlékirat

„Négy dolgot nem szeretek – írta Margó a naplójába –, a tavaszt, a nyarat, az őszt és a telet, mert ilyenkor új cipőt kell vásárolni. Különben minden stimmel.” A lakásban három tükör van: egy ovális, egy fekvő téglalap és egy négyzet alakú. Épp hogy az arca belefér. – Hogy ebből problémát csinálsz, nem mutat emelkedett gondolkodásra – mondta valamelyik tanárnő, még a szakközépben. – Sőt, primitív, hogy így fejezzem ki magam. – Az élet sokrétű – mondta a főnöke, (Novella)

Eperjes Károly
"Az igazat mondd, ne csak a valódit" 3/25

- A kamasz fiatalok hite gyakran meggyengül. Fontosabb számukra, hogy a hit nélkül élő kortársaikhoz igazodjanak, mint az, hogy továbbra is a szüleiktőlkapott istenhit szerint éljenek. - Kamaszkoromig bennem volt, hogy talán pap leszek. De hát a Jóisten olyan szépnek teremtette a másik nemet, hogy éreztem, ebből balhé lesz. Úgyhogy ha görög katolikus lettem volna, akkor ma egy színésszel kevesebb lenne, mert akkor egy (Könyv)

Turcsány Péter
Mint forró állkapocs

Mint forró állkapocs/ Szeretjük egymást,/ mint az állatok,/ szerelmünk fogva tart,/ mint forró állkapocs;// náladnál tovább/ én nem láthatok,/ világunk kitárul/ s egymásba mos.// Bezárul és százszor kinyílik,/ lihegő, éhes száj – az életünk,/ aranyban derengő alkalom:// a szívemet s a szívedet/ visszafoglalod – s én vissza-/ foglalom.// (2011. szeptember 7. Pomáz) (Vers)

Jankovics Marcell
A bíró okos lánya

See video

Lászlóffy Csaba
A költő(k) élete

Végrendelet helyett E.-nek// Nincs ígéretes fiatalság, nincs ürügy./ Felfaltál minden energiafölösleget,/ fölfogtál minden fölfoghatatlant,/ az Isten képzetét is beleértve./ Trágyáztad bőven a történelmi talajt,/ elűzted együgyű vagy jóhiszemű/ őrangyalaidat. Már csak ösztöneid/ mutatnak fügét mohóságodnak/ tudás és nem tudás határán./ Mi lesz hazával, társsal, ellenséggel/ s az öt-hat kirámolatlan, telt fiókkal? –/ Néhány egyéniséggel találkozhatsz még/ persze, nem csupán a... (Vers)

Kenessey Csaba
Kéz kezet mosott

Az elmúlt évtizedekben a nevelésben, a magyarságtudat ébrentartásában és nemzeti értékeink megőrzésében nagy hiányosságok mutatkoznak. A hatalom az erkölcsök tudatos lerombolásával igyekezett az egész társadalmat korrumpálni. Ennek eléréséhez különféle eszközöket alkalmaztak, a megfélemlítéstől a meghurcolásig, a megélhetéshez szükséges előfeltételek megteremtését biztosító "együttműködésig" mind megtalálhatók. A... (Könyv)


Na de a város!

(Bálint Tibor emlékének)// Ha úgy érzed, hogy valami egészen kiürült,/ az már a halálhoz viszonyulás létformája:/ előre- és visszafutás oda, ahol/ a körvonalak elmosódtak és a/ legvégső lenni-tudás megértésének/ lehetőségén kívül egyéb nem maradt.// Aggályoskodó műgonddal szemügyre/ venni a rothadásnak indult fércelést –/ „Mikor is érzékeltem először a bomlást?”// Az értelemre sunyító felbérelt lárvaarc,/ avas szag ül meg a puhány ráncok között;/ s közben a fontoskodó pátosz: a... (Vers)


A tűzoltóparancsnok szomorúsága

Ekkor, hóna alatt egy vaskos borítékot szorongatva Vihaross is odalépett a pulthoz, ahol Lovaggal már órák óta téptük a szánkat, mesélte később Artúr a Babilonban. Fél füllel olykor belehallgatózott abba, amiről beszélgettünk, mondta, és amit hallott, attól bizony elcsüggedt. Unja már, mondta Vihaross, unom már, hogy egyébről sem esik szó, mint a szenvedések, ráadásul szerelmi szenvedések önmarcangoló és céltalan... (Novella)

Turcsány Péter
A költészet jövetele

A költészet mindig jön,– csodálatos magyar nyelven szólva – a költészet a jövő,/ aki elindult feléd,mint egy hajnal, mint egy távoli szép nő (vagy férfi),/ és bármilyen régtől indult is, jelenként érkezik meg./ A költészet a te találkozásod a jövővel./ Találkozásotok pillanatában támad föl a költészet:/ 1.Aphroditéként a semmi habjaiból/ 2.eljövetelkor pillantásod szellőjétől megelevenedve/ az elsárgult pergamenen.// És a költészet el is szalasztható./ Látod, Horációm... (Vers)

Sebeők János
A Nagylábú

Többnyire nem tűnik föl, hogy járva-kelve nem hagyunk magunk mögött nyomot. Egymillió lépés Magyarországon. Naponta kétmillió ember kopog ide-oda Budapesten. Az hány milliárd lépés? Hány milliárd nyom nélküli lépés? Eltűntnek nyilvánítva? Hiába a megtett kilométerek, ha nincs utánuk nyom. Mennyire más átgázolni a hómezőn. A hó: Isten palatáblája, mely őrzi utad. Álmod és utad – maradandóság. Visszatekintesz, és... (Novella)

Belépés

Hírlevél

Hírlevél

Tartalom átvétel

Reklám


 


 

A Magyar Nyelv Múzeuma

Inter Japán Magazin

Turcsány Péter honlapja

Jankovics Marcell honlapja

Papp Lajos

Magyar Irodalmi Lap