Szerkesztő B
Astori vélemények Wass Albertről 1/4

Ramsey Campbell - Elméjében és írásaiban Erdély tovább él - ASTOR – Több, mint 30 éve küzd Czegei Wass Albert halványuló emlékeivel és a kommunista propagandával azért, hogy feltámassza egy majdnem elfeledett európai régió kultúráját, amely főleg Drakula legendájában él. Küzdelme erdélyi nacionalistákat, magyar tudósokat és román ügynökökről kerengő híreszteléseket hozott el ebbe a St. Johns folyó partján elterülő, csendes, erdei ... (Riport-tudósítás)

Bilecz Ferenc
Bel-Ár (XI.)

Buda=Budha? Magyarok a Szarikopa-tónál. Ujelga-kurgán leleteinek értelmezése. Magyar helynevek keleten. Arka falu nevének ősi eredete. Ebben a részben a hindu vallás és a magyarság (feltételezhető) találkozásáról esik szó. Az árja és nem árja nyelvek között a határ egyértelműen nem különíthető el. Szittya-szaka párhuzam. - Buda, a magyarok egyik fő városa lett a honfoglalásunk óta. A középkori krónikák a római Aquincumot, Szikambria néven említik. Szinte... (Könyv)

Kiss Dénes
Szent közhelyek

Lebegek az éjszaka felszínén / Alattam a sötétség mélye / ahol márvánnyá hidegül a fény / s öltözik tükrös feketébe / / Fölöttem elvetett csillag-gyöngyök / Éles törött gyémánt szilánkok / (Ez a kép is csak megrögzött / költészet ) tehetetlen átok / / Mert sosem tudom meg miről szól / ez a vers és a tubi amit írtam / Harangszó kondul vízmélyek alól / Szempillantásom egekbe illan / / A tekintetet is befödi az éj / A sötétség felszíne átalakul / Nemcsak a test (Vers)

Döbrentei Kornél
Ez is a Dunánál

I. // Reng a parti lépcső, annyi a patkány, / hitted, műved ronthatatlan megáll, / nekik a túlélés naiv feladvány, / kettőskeresztű Szent István király; / bal latrok hurcolásszák Jobbodat, / széttört országalmád tovább rohad. // Tűnődöm elkoppánykodott létemen, / itt, e tüntetés-vigilián, / arra vánszorg az elvénhedt őselem, / hol fajtám öli vandál kistitán, / nézik góchagyó, koncosztó nagyok – / folyónk, Európa lucska ragyog. // Lásd (Vers)

Madarász Imre
Akadémikus-adattár

A tudomány titkainak megfejtése, tudjuk, nehéz; ám olykor a tudományos élet rejtélyeinek kibogozása sem könnyebb feladat. Bizonyítékunk és illusztrációs anyagunk legyen egy igazán tekintélyes és hiteles kiadvány, A Magyar Tudományos Akadémia tagjai 1825–2002 című háromkötetes életrajzi lexikon, melyet főszerkesztőként maga Glatz Ferenc jegyez. Állítom, ha valaki azért böngészi, tanulmányozza át az 1536 oldalas biográfiai adattárat, hogy megtudja és megértse, (Publicisztika)

Adorján András
Barnabás, a királlyá lett juhász 2/9.

- mesesorozat - Mártának és Annának Barnabás, a királlyá lett juhász Ezt a befejezetlen mesesorozatot 1987. december 24-én kezdtem el írni a kislányaimnak. (Márta akkor volt 8, Anna-Berta 7 éves.) Azazhogy nem írtam, hanem magnóra mondtam, hogy – mint afféle papapótlót – a gyerekek esténként meghallgathassák. Évek múltak el, míg egyszer megkértem valakit, gépelné le. Úgy is lett, s én úgy találtam, hogy némi stiláris... (Egyéb)

Kalász István
Budapest, százszorszép

Még nem jött el a világvége, odébb van az még, csitította a tornatanár a fal tövében kuporgó lányokat, hiába recseg a parketta, az semmi, higgyetek nekem. Közben a világbank felemelte az alaptőkéjét, a villamosok zúgtak a körúton, egy budai gimnáziumban a tanárnő éppen angolul tanította a virágneveket, nefelejcs, forget me not, százszorszép, daisy, a lányok nevettek, forget me not daisy, ismételte a tanárnő. Mély, zavart csönd támadt az osztályteremben, egy ... (Novella)

Turcsány Péter
Egy kacagás története

Elmondani egy kacagás történetét? Ráadásul, ha mindez szakrális példázat is? Megfoghatatlan, halacska-pillanat. A Vízöntőben felszínre bucskázó halacskáé. De kicsúszik-e értelmezésünk hálójából? A korsóvivő asszonyok megfejthetetlensége. Pedig – megoszthatatlanságában is az enyém; az enyém – mint alanyé –, aki megkapta, akinek megadatott. A középkorúság nyakszorító hurkai. Ugyanakkor: mint a Nagy Fiatalság nyílegyenes folyósodra - ami... (Vers)

Kárpátalja-szerkesztő
Liszt Ferenc kárpátaljai barátja

Talán legkönnyebb lett volna az ifjú Liszt Ferencet ábrázolni, azt a fiatal művészt, akinek zseniális játéka előtt meghajolt az akkori művészetkedvelő Európa. A családi problémák terhe alatt megroppant idős zeneszerző alakjának megformálása is komoly kihívásnak tűnt. Ám a Plotényi-kastély előtti téren álló mű mégis a középkorú Liszt Ferencet ábrázolja, a már befutott művészt, aki kellő bölcsességgel szemléli a világ dolgait. (Egyéb)

juhasz.sandor
Arany Sas Díj pályamű (2013) - Első szerelem

A három fiú Peti, Laci, és Bandi kipirult arccal játszottak a falu közepén álló iskola udvarán. Fociztak, kergették a labdát egy kapura. Bandi kapus, Peti és Laci támadók voltak. Mindhárom hat éves fiú nagyon szerette a labdát. A háborúról (ezerkilencszáznegyvenhárom nyarán) ők még keveset tudtak. Itt - ott megjelent egy gyalogos katonai alakulat, akik általában nótázva masíroztak át a falun. Nekik még tetszett is a sok szép katonadal. Néha-néha

Kalász István
Fölöttünk jövő ég - új korszak jön

A tér mögötti közből tompán morajlott a víz, a csatornafedelek megmoccantak, a sáros víz szivárogni kezdett alulról. A téren idős nő evickélt át karjában kutyával, a polgármesteri hivatal tetején megszólalt a sziréna, majd rögtön elhallgatott. A víz egyre emelkedett. A házkapuk nyikorogva bedőltek, a levegő megtelt a rothadás szagával, az elöntött üzletekből, lakásokból áradt ki az étel-izzadtság-fekália szag; dőlt kifelé az élet (Novella)

Kő-Szabó Imre
Sakk! Matt!

A Zrínyi utca és a Szent János út sarkán állt a kocsma, a Bözsi néni kocsmája. A környék évek alatt sokat változott. A Gelka épületét is elbontották. Előtte az önkormányzat építetett egy fából font, négyszögletes palánkot, hogy majd itt gyűjtik a hulladékot, szelektív. Ezt az ácsolt építményt aztán felgyújtották, porig is égett. Helyén ma egy kétemeletes sorházat építettek. A belső vakolások most folynak. A közelben volt egy gyár, ahol transzformátorokat (Novella)

Lukáts János
Mikes Kelemen

Budavár visszavétele (1686) és a Szatmári béke (1711) között mindössze huszonöt év telt el, ez az egyetlen emberöltőnyi idő azonban egyértelműen bebizonyította, hogy a magyar történelem és a magyar élet megváltozott, és helyén új szabályok között működő, új világ kezdődik. Az ország pótolhatatlan veszteséget szenvedett emberéletben, tárgyi értékekben és szellemi javakban, politikai szabadságát elveszítette, fejlődési lehetőségei beszűkültek. De a... (Novella)

Szerkesztő B
1690. augusztusában született Mikes Kelemen, II. Rákóczi Ferenc íródeákja

Mikes Pál és Torma Éva fia; atyja Thököly Imre pártján levő erdélyi úr volt, akit mint bujdosót hűtlensége miatt a havasalföldi vajda kiadott Heisternek, aki őt Fogarason 1700 körül kivégeztette. Mikes szülei reformátusok voltak, de nevelőapja, Boér Ferenc hatására már gyermekkorában a katolikus hitre tért át, amelynek élete végéig buzgó híve volt... (Egyéb)

Döbrentei Kornél
Levél

Édesapa, / sírodról önmagukba hátrálnak a tulipánok, / légy nyugodt, rendezetten, nem fejveszett csürheként / tolonganak a hadiúton, szétrobbant szíved / emlékhelyére vissza, s begubóznak ott a maradandóság / böjtre kész, elbölcsült bábjaiként, míg te egyre / gyakrabban biciklizel át, chagalli lebegéssel, / tengelyig baljós fényben, éjszakáim rettenetes / mocsarán, hol forrón homlokba fúló kék töviseket / terem az álom, szálegyenesen ülsz, (Vers)

Szerkesztő B
Mikes Kelemen

See video

Belépés

Hírlevél

Hírlevél

Tartalom átvétel

Reklám

 

 

 


 

A Magyar Nyelv Múzeuma

 

Inter Japán Magazin

 

Turcsány Péter honlapja

 

Jankovics Marcell honlapja

 

 

Papp Lajos

 

 

 

 

 

Magyar Irodalmi Lap