Bilecz Ferenc
Bel-Ár (II)

Az alábbi írás, a 2013-ban megjelent Bel-Ár című könyvem BÉLÁK (Avagy a „bel-ár” tan kezdete) című fejezetét tartalmazza. A magyar nyelv „lassú változása” adja az alapot ahhoz, hogy eredetét más módszerekkel kutassuk, mint az indoeurópai nyelv-szomszédokét. A kora-középkori avar-magyar helynevek születésekor a „bel” szó még nem fehéret jelentett, hanem a fényességes, a magasságos BÉL-t, a világ URát! Erről további részletek következnek. ... (Könyv)

Máté J. György
Függelék: vakolás 1808-ban

A Szegény Yorickhoz címzett fogadó, valamikor 1808 nyarán. A traîteur előző éjjel álmatlanul forgolódott az ágyában, gondolatai szüntelenül a másnapi nagy sütés-főzés körül kalandoztak. A mintegy húsz főből álló úri társaság legalább fél napra kibérelte a tágas különtermét, s már előre megmondták a vendéglősnek, hogy senkit nem engedhet be oda, amíg ők másképp nem rendelkeznek. Vannak itt (Publicisztika)

Szerkesztő A
Kolozsy Sándor interjúja Wass Alberttel, 1982

Mindenki a maga körében terjessze az igazságot Gróf Wass Albert bátyám, erdélyi magyar író, az Erdélyi Magyarok Világszövetségének társelnöke emlékére, tiszteletére, aki a halála órájáig kitartóan küzdött világszerte a több mint hárommilliónyi, szenvedő, kihaló félben lévő erdélyi magyarság érdekében. Az interjú közreadásának előzményei Nem volt elegendő viselni azt az év elején hozzánk jutott megrendítő hírt, mely (Riport-tudósítás)

Jankovics Marcell
Az igazságosságról

AJÁNLOTT OLVASMÁY, különösen a mű végén a kérdések-válaszok! 1.Ön szerint mi az igazságosság? - Azt hiszem, már megválaszoltam. Az évezredek során kialakult értelmezést nincs okom megmásítani. Iustitia a legfelsőbb bíró hatalom, az igazságszolgáltatás erénye, amely azonban sérül, ha a másik három nem tiszteli az igazságot, a veritast. Ha a kormány (és az önkormányzatok), az országgyűlés valamint a média képviselői hazudnak. - 2.... (Tudomány)

Jókai Anna
Ami éltet

Minden életműnek van egy központi magból fakadó törzse, amelyből az egyes alkotások – áganként más és más formában – kinőlnek. Ha ez a mag az emberben lévő szakrális érintettség, meghatározottság, akkor az írás célja, végső célja nem lehet más, mint közelebb kerülni az isteni lényeghez és másokat is közelebb vinni hozzá. Számomra az Isten és az ember, a Világegyetem és a Föld viszonya (a viszony tárulkozása és a tárulkozásnál még jóval több mélységes titok) a legfőbb... (Egyéb)

Orosz T Csaba
A sors játéka

Ha a sors keveri a kártyákat... - Az 1960-as évek Münchenjében állott egy komor épület. A városlakók csak „ Diliház" néven emlegették. A második világháború értelmileg sérült német katonáit rehabilitálták ott. Már csak kevés lakója volt. Épp ma reggel halt meg az egyik szerencsétlen. Dieter, ápoló volt az intézményben. Főnöke arra utasította, hogy szedje össze a holt katona minden holmiját és vigye le a raktárba. Ha mégis keresné valaki az évek óta nem látogatott, 48 éves korában... (Novella)

Szerkesztő A
Kiss Dénes: Árpád Apánk a vezér

Árpád Apánk a vezér II. - Ára értéke rangja becse sebhely (részlet) - Amikor a neveket vizsgáljuk, például az Árpád nevet, akkor egyúttal sajátos tömörítésnek vagyunk tanúi. Mégpedig olyannak, ami a név viselőjét kívánja tömören, de mégis pontosan bemutatni. Tehát eredetileg minden névnek ezért van külön jelentése. Igaz, nem mindegyiket lehet pontosan értelmezni. Főként azért nem, mert szűk térben és időben... (Tudomány)

Zerind1
Arany Sas pályamű (2013) - Utolsó esélyek

Bocsánat, visszatolhatom a kocsit? A nő úgy nézett a szakállas, rongyos alakra, mintha valami végtelenül undorító dolgot látna, ami negatívan befolyásolná mellette nézelődő gyermeke szellemi fejlődését. Persze ahhoz már nem volt benne elég kurázsi, hogy elutasítsa, így egy grimasszal kísért perszével odalökte az alaknak a bevásárlókocsit. Sietős gyorsasággal lecsapta a kocsija csomagtartóját és tuszkolni kezdte a gyereket az autó...

Tusnády László
Huszadik századi török költők (10/13)

Az alább olvasható török versek a korábban bemutatott Az ember hangja című színdarab egyik fejezetét alkotják. A nagy terjedelem és a könnyebb áttekinthetőség miatt a költeményeket részletekben közöljük; a verseket három fejezetre (és ezeket alfejezetekre) osztottuk: Tizenkét török népdal; Régi török költők; Huszadik századi török költők. A három fejezet Az ember hangja három részével tehát egy (Vers)

Halasi Zoltán
Robert Walser: Zöld

Nem érted, jóformán fel se tudod fogni. Ijesztő, félelmetes, mégis lenyűgöző. Értelme? Mi volna? Majdhogynem semmi. Kábít, megszédíti az elmét. Belesajdul a szem, a szív, összeszorul, beledöbben a lélek. Szín, szín. Nincs egyetlen olyan szín sem, ami ennyire szín lenne, mint ez. Nincs még egy szín, ami így elvakítana. Zöld, zöld. Ahová nézel, mindenütt zöld. Ötleteid, gondolataid, lelked minden rezdülése titkos rokonságra lép a zölddel, zölddé fajul úgyszólván. Az arcok is: már-már... (Novella)

Sárándi József
Kártyatrükk

Vegyünk egy pakli magyar kártyát, hívjuk át K. szomszédot, ne őt, közismert hamiskártyás, érti a csíziót, szólítsuk be az utcáról pohár italra ivócimboránkat, ügyes judós, karatés hírében áll, töltsünk bort neki, magunknak is, kortyoljunk kicsit, lassan föloldódunk, mutatok Neked valamit, mondjuk ravaszdin mosolyogva, no mit, kérdi reánk tekintve, megittad az ürmöst, mutatok egy trükköt, kezünkben már ott a kártya, komótosan megkeverjük, keverés közben az alsó lapot emlékezetünkben leképezzük (tök filkó),... (Novella)

Turcsány Péter
Egy kacagás története

Elmondani egy kacagás történetét? Ráadásul, ha mindez szakrális példázat is? Megfoghatatlan, halacska-pillanat. A Vízöntőben felszínre bucskázó halacskáé. De kicsúszik-e értelmezésünk hálójából? A korsóvivő asszonyok megfejthetetlensége. Pedig – megoszthatatlanságában is az enyém; az enyém – mint alanyé –, aki megkapta, akinek megadatott. A középkorúság nyakszorító hurkai. Ugyanakkor: mint a Nagy Fiatalság nyílegyenes folyósodra - ami... (Vers)

Adorján András
A nép ellensége - IBSEN

…a liberálisok a szabad emberek legádázabb ellenségei – hogy a pártprogramok az összes fiatal, életképes igazsá-gok nyaktörői – hogy a célszerűségi szempontok fejtetőre állítják a morált és a becsületet, s tűrhetetlenné silányítják az életet. A pártvezérek kiirtása közszükséglet! Mert a pártvezér dúvad – éhes farkas.Új fölfedezésemről beszélek – arról a fölfedezésről, hogy összes szellemi forrásaink szutykosak, s hogy polgári társadalmunk a (Publicisztika)

Koczeth László
Listázok

Reggel van. Nyűgösen ébredek. Bár az eső igencsak zuhog, kénytelen vagyok elmenni a párszáz méterre lévő kisboltba, vásárolni, ha valamit reggelizni akarok. Mivel már éveim száma egy békaugrással meghaladta a hatvanat, s bár az agymosás, nem tudta tönkretenni szellemi képességeimet, de feledékenységemből kifolyólag szükségem van egy listára. Na, össze is írtam a szükségeseket. A boltban elővéve... (Publicisztika)

Orosz T Csaba
A bamba nemzedék gyermekei

A sokat átkozott, de néhányunk számára áldott nyolcvanas évekről fogok most írni. Talán nem illik a témához a kissé nosztalgikus hangnem, de én, mint a „Bamba Nemzedék” tagja – azért ez a nevünk, mert a Nagy Generáció képviselői ezt a nevet aggaták az utánuk következőkre - elrévüléssel tudom csak visszaidézni azt a néhány nyüzsgő évet. Csöveskorszak. Életemet már előre meghatározta... (Publicisztika)

Belépés

Hírlevél

Hírlevél

Tartalom átvétel

Reklám

 

 

 


 

A Magyar Nyelv Múzeuma

 

Inter Japán Magazin

 

Turcsány Péter honlapja

 

Jankovics Marcell honlapja

 

 

Papp Lajos

 

 

 

 

 

Magyar Irodalmi Lap