Koczeth László
Szobor helyett - Wass Albert emlékére

Ember jött le a Hegyről, / Bukó szél sodorta égígérő fák közül, / Kesernyés, boksaillattal telt levegőben, / Bogáncs és mácsonya között / Keresvén, az örökké nyíló virágot, / S talált, békétlenséget, panaszt, / Hontalanok szomorúságát. / Vad sziklák között / Csendes furulyaszó, / Szárnyával tájat simító madár, / Forráshoz inni járó Csodafiú-szarvas, / Kerekre koptatott kavicsú, / Magyarul muzsikáló patak, / Körtáncot járó... (Vers)

Lukáts János
„Ez légyen ostorod…” P.E. grófné levelei Rodostóba, M. K. úrfinak - 24/37

XXIV. - Brundisium 29. Maii 1729.- Vajon mi lesz a sorsa ennek a levélnek, lelkem, fiókám, eljut-e hozzád, vagy tűzbe hajítódik, hajóvá hajtogatva leúszik a rodostói öbölig, vagy elnyeli a tenger? Mostan ezt még nem tudhatom! Máltából három napja indultunk haza Venéciába, igen: haza Venéciába, így érzem, így is írom neked. Gyenge szellő dagasztja a vitorlákat (Könyv)

Doma-Mikó István
Újratöltve: Kendó

’79 nyarán ragyogott rám a szerencse, végre belülről láthattam a Távol-Keletet. Ám kiderült, hogy nem illik „csak úgy” ismeretlenül bekopogtatni a kendóiskolákba. Tokióban hiába kerestem ismeretséget, végül az ország második legnagyobb szigetén, Hokkaidóban bemutatást és bebocsátást nyertem egy patinás kendó dódzsóba. Nem mondhatnám, hogy a Fukagawában töltött pár nap alatt magamévá tehettem a botvívás sokéves tudományát. Annyit mindenesetre... (Riport-tudósítás)

Lászlóffy Csaba
Ember

Kegyetlen földi térbe,/ űrszondát szívó fénybe/ zuhanva-szállva mind/ azt lesi, hol a ring!// Isten-fattya kevélyen/ köti ebét a délben/ vert karóhoz s bután/ vélt igaza után// lohol morogva, fegyvert/ ragadva! Győz, de megvert/ úgyis, mindenkoron;/ remeklés! – csupa rom,// tudván: sohasem ér be/ hamis szobroknak érve./ Sűrű erdő-redők/ (gondolattemetők).// Látnoki szó: Velence;/ de lelke bűz-szelence –/ s tengerár bár elül:/ csak szörny kívül-belül.// Kegyetlen öl vakondja... (Vers)

Turcsány Péter
Rövidek 2

Koronaékszerek Britániából - Kérdés Swanseaból// Dylan Thomasról szólva/ Hogy is próbáljuk értelmünk hálójával/ felfogni a halált, a nagy nincset,/ ha minden arról szól, hogy emlékeink/ ficánkoló halai túléljék életünket?// Ó, akik az életet választják,/ elhullanak az első kanyarban,/ de akik az örökkévalóságot,/ feltámadnak egy végső napban.// Az Úton// Mi megkísértjük napra nap Istent,/ Isten pedig elkísér útjainkra/ napra nap.// Mint tengerhabok... (Vers)

Szerkesztő C
Petőfi Sándor: A naphoz (1)

Illusztráció Petőfi Sándor verséhez (Humor)

Szerkesztő C
A ,, háborús bűnös "

(novella a Magyar örökség című kötetből) Délfelé járt az idő. Magasan fönt, a Standing Indian sziklás gerincén ragyogva izzott a nap aranypora. Alant, a völgyi legelőn, borja után bőgött egy jóllakott tehén s a hegyoldal tölgyesében valahol harkály kopogtatott. A görbedt vállú, sovány vénember lassan, fáradtan ereszkedett alá a hegyről, karján a kiskosár gombával. Mögötte kilógó nyelvvel kullogott a hosszúszőrű, nagy veres vadászkutya... (Novella)

Tusnády László
Comenius és Európa jövője

Két arca, megközelítési lehetősége van ennek a címnek. Az egyik Európa mai lényegét mutatja. Ez a szükségszerűen létrejött közös lét, szövetségi rendjével együtt, a maga meghasonlási lavináját görgeti maga előtt, egyre mélyebbre, egyre inkább felhagyva minden reménnyel. A másik arc a magasabb szellemi lét, az igazi érték fényétől sugárzik, ezt az emberhez méltó, lehető legnagyobb, legszebb minőség igézete... (Tudomány)

Arató János
Nyikolaj Gumiljov: Stradivari hegedűje

Paolo Belleccini mester éppen szólóját írta hegedűre. Ajka is mozgott, ahogy dudorászott, lába idegesen ütötte a taktust, hosszú, vékony és fehér keze pedig mintegy csínytevésképpen szórakozottan hajlítgatta a hegedű rugalmas fáját. A mester számos tanítványa félt e kezektől, melyeken az ujjak olyanok voltak, mint valami fehér indiai kígyó. Az agg mester hírnévnek örvendett, és valóban nem... (Novella)

Győry Attila
A Tudat szenvedélye

Kezdetben volt a Tudat. Ha úgy tetszik, az Őstudat. Egy olyan ideált képzeljünk el, ami tetszik, nem tetszik alapon örökkön-örökké létezik immár, mondhatni időtlenül, ami (aki) sajátosan Él. Hogy él, erről nem kell bizonyosságot vennünk, fogadjuk el egyfajta metafizikai dogmának, de ha már mindenáron bizonyosságot szeretnénk venni, mindenképpen vegyük figyelembe e Tudat sajátos életformáját, ami valójában nem más, mint a Kozmosz. A Kozmosz életéről, réről, kiterjedéséről... (Publicisztika)

Dörgő Tibor
A színház mint jótékonysági intézmény

Néhány érdekesség a XIX. századból. - Ma már elképzelni is nehezen tudjuk, milyen jelentősége volt a színháznak a XIX. században, a tévé, a film, a magnó, a rádió előtti korban. A művészet életszerűen látható és hallható eseménysorának szemlélhetésén kívül a színház volt az a hely, ahol estéről estére több száz ember összegyűlt a város lakosságának legkülönbözőbb rétegeiből. Egy közös cél érdekében a... (Publicisztika)

Pap Gábor
Népmese a csillagvilágban

Holló úr meg rókáné Nem tudom, hogy s mint történt, elég az, hogy holló uraság meg rókáné komámasszony nagy barátságot kötöttek. Erdőn-mezőn együtt jártak-keltek, együtt ebédeltek (ha volt mit), egy szó, mint száz: sok országot-világot bejártam, de még ilyen barátságot soha nem láttam. Hanem egyszer mi történt? Az történt, hogy egy kandúr levelet hozott rókánénak, melyben azt írja egy barátja, hogy látogassa meg az... (Publicisztika)

Merényi Krisztián
A téri versenyző

A lakótelep őstörvénye – már amennyire ős lehet egy néhány éves lakótömb regulája – hasonló a vadnyugatéhoz, annyi különbséggel, hogy itt az igazság bajnokai helyett félig infantilis lurkók érnek hőssé. A telep fenegyerekeiből verbuválódó banda esténként a játszótér betonasztalát üli körbe, így ütve agyon a hétköznapok utolsó óráit. Főnökükből, Samuból, megállás nélkül árad az „ihlet”: – Apukám, Amerikában a rendőrök feltalálták asztat a gépet, ami előre megmongya, hogy hol és mikor... (Novella)

Szerkesztő C
Szabó Dezső: Feltámadás Makucskán

A magyar képviselőházban a közönség fulladásra zsúfolta meg a karzatokat. Ott volt az arisztokrácia, a magas klérus, az előkelő polgári és katonai társadalom színe-java és a teljes külföldi képviselet. Az újságírók padjain minden helyen két újságíró ült és mindenik hat ceruzát tett a zsebébe. A levegőben a történelmi pillanatok nagy várakozása feszült. Mindenik párt interpellációt jelentett be a makucskai feltámadás ügyében, mely... (Novella)

Belépés

Hírlevél

Hírlevél

Tartalom átvétel

Reklám

 

 

 


 

A Magyar Nyelv Múzeuma

 

Inter Japán Magazin

 

Turcsány Péter honlapja

 

Jankovics Marcell honlapja

 

 

Papp Lajos

 

 

 

 

 

Magyar Irodalmi Lap