catarina cantrix
Arany Sas Díj pályamű (2013) - Vakablak

Apám temetéséről, tekintetes bíróság, csak az maradt meg bennem, hogy rettenetesen ordít a két húgom, Stédi meg a Trudl, mert a sok feketébe öltözött sirató asszony úgy ellepte a házat meg az udvart, mint télen a szántást a varjak. De a legjobban anyánk óbégatott, az én világszép, szőke muttim, aki ott maradt özvegyen három poronttyal, a negyedik, az öcsénk a hasában. De elmúlt ez is. Meglett a kis Jozef, aki nemcsak a nevét örökölte apánktól, ...

Bilecz Ferenc
A magyar honfoglalásról

Ez a kérdés csaknem mindig jelen van, amikor a magyarok szóba jönnek egy-egy kötetlen beszélgetés során. Hol nyíltan, hol a háttérben, a szituációtól függően. Mi magyarok, pedig évszázadok óta együtt élünk származásunk alapkérdésével. Van válasz, talán több is, mint kellene! Sokan nem tulajdonítanak jelentőséget sem a kérdésnek, sem a válasznak. Őket nem józanította ki Trianon, valójában a nemzeti himnuszunk szavait sem értik igazán. (Publicisztika)

Nyiri Péter - A Magyar Nyelv Múzeuma
A Magyar Nyelv Múzeuma új kiadványairól

2013 elején A Magyar Nyelv Múzeuma két új kiadvánnyal gazdagodott. Megjelent az Öregharang (A Magyar Nyelv Múzeuma nyomtatott krónikája) című nyelvmúzeumi kiadvány 2. száma és a Testvérmúzsák Kazinczy korában című kötet.A másik kiadvány a nyelvmúzeum első szakmai kötete. Egy álom vált ... (Könyvbemutató)

Tóth Lívia
A sötétség sávja

A szokatlanul hideg júniusban végre kisütött a nap. Ennek is biztos az atony az oka – idézem kedves barátom szívesen hajtogatott mondását, emlékeim tárházából az egyiket. Ő ugyanis már két éve megtalálta a saját békéjét. A békét, amelyet mi továbbra is hiába keresünk. Az atonyos dolgot viszont nem ő találta ki, azt hiszem a szakállas rendezőtől hallotta, aki szintén hozta valahonnan, talán a szülőfalujából, az öregapjától. A legenda szerint a bácsi minden furcsaságot az (Novella)

Szerkesztő B
Zas Lóránt:Hazátlanul

(Az Ősmagyar Egyháznak, in memoriam Vágó Pál) // Hazátlanul bolyonghatsz,/ hatvanhat éved súlya terhes, / aki a túlsó partra ér / közelebb kerül a végtelenhez. / Aki minden nap jelre vár, / fülét a csendre ne hegyezze, / orkánok, vérpiros hegyek / ölén zajjal van eljegyezve. / Táltos ő, fehér varkocsa / haragvó széltől bomlik. / Fejénél Napküllő, Madár. / A Seregek Ura volt itt / és megáldotta, hogy legyen / ébresztő hang, delejes álom, / ősöktől kapott értelem, / imára... (Vers)

Jankovics Marcell
Boldogasszony, anyánk - A magyar Mária-kultusz

Boldogasszony a magyar ősvallás anyaistennője. Szent Gellért püspök javaslatára a térítők Szűz Máriára vitték át e nevet (vö. Boldogságos Szűz Mária). Ősi magyar boldog szavunk így lett a Szűzanya latin állandó jelzőjének (beata, beatissima) magyar megfelelője mind a nép ajkán, mind az egyházi gyakorlatban. A magyarok Mária-kultusza közel egyidős a keresztény hit felvételével, és a nyugati kereszténységben (Tudomány)

Feledy Balázs
Varázslat, irónia, bravúr

Gondolom, Önök is úgy vannak a dologgal, hogy ha belépnek egy kiállításra, főleg ha az „egytermes” bemutató, akkor körbepásztázzák tekintetükkel a látottakat, és rögtön van egy első benyomásuk. Én magam legalábbis így vagyok ezzel. Aztán természetesen a művek alaposabb végigtekintése folyamán alakulhat ez az első benyomás, belső képünk is természetesen változhat, sőt kell is változnia, hiszen így lesz teljesebb a befogadás, a... (Novella)

Turcsány Péter
Mitől „züllenek” az asszonyok?

Arcok a panaszfal előtt 1972-80. Az asszony 1943-ban született. Édesapja csak hét éves korában került haza a hadifogságból. Ezután 14 éves koráig csak kéthetente látták a gyerekek – négyen – az apjukat, mert Pesten dolgozott, kőműves-mester volt. /Édesapja ideges, zaklatott ember, mint aki „nagyobbra született és kisebbre van”. Jobb családból született a mai Románia területén, Szatmárban, ő maga, „csak akart, (Könyv)

Szerkesztő C
Wass Albert: A zöldszakállú király fia

A Kráter Műhely kiadása: Hol volt, hol nem volt, volt egyszer egy zöld szakállú király, aki hadainak élén háborúzni ment idegen országba. Amikor útra kelt, azzal búcsúzott el feleségétől, hogy néhány hét múltával bizonyára otthon lesz megint. A háborúzás azonban egyre messzibbre elvitte hazulról, távoli idegen országokba, s nemcsak hetek, de bizony hónapok is, esztendők is teltek, míg végre befejezhette a háborút,s ... (Könyvbemutató)

Pej Erika
Arany Sas Díj pályamű (2013) - A múlt szele

1956 ősze volt. A levelek már lehulltak, és készültünk lassan a télre. A rádióból egész nap a forradalom hírei szóltak. Szüleim arcán aggodalom ült, de én kisgyermekként nem értettem mitől tartanak. Reggel mindig a konyhából kiszűrődő zajokra ébredtem. Poharak csörömpöltek, a kávéfőző egyre erősödő fütyülő hangjával jelezte, hogy mindjárt kész az éltető nedű. Megnyugtató volt, hisz így tudtam, készül a reggeli, hamarosan szól anyám, hogy

Szerkesztő C
Wass Albert: Magyar cirkusz

Cirkuszról álmodtam az éjszaka./ Emberek, az álom szörnyű volt!/ Még le sem ment a nap egészen/ s már följött véresen a hold!/ Indulót kürtölt frakkosan a Halál!/ Körben a világ valamennyi népe/ megtöltötte a páholysorokat/ s minden szem az arénát nézte./ Ott gyilkolták egymást a magyarok,/ Torz jelmezekben részegen!/ Szemükben láz, kezükben kés/ s csorgott a vér a késeken…!/ Mindenki küzdött ott mindenki ... (Vers)

Kornis Gabriella
Csodaszarvasra várva

EBBEN AZ ORSZÁGBAN, ahol úgy látszik, ezután élnem kell, más a levegő, nagy a különbség a beszívott és a kilehelt levegő között, a gondolatok és a kimondott szó között, művészetté emelkedett a gondolatok elrejtése, a szavak kifacsarása. Ismeretlen szó járja az utcákat, a munkahelyeket, otthonokat: beilleszkedés. Vajon mit takar a kifejezés? Úgy nézem: bűnrészességet. Ha egy munkahelyen ilyen vagy olyan felfogás dívik, ami kerülendőnek tartja a tiszta gondolatokat, ... (Novella)

Máté J. György
A halál szeretete

A Háború és béke egyik fogalmának magyarázatához. - Eltekintve az előkészületi lépésektől, a szabadkőműves tagjelölt új élete a sötétkamrában kezdődik, melyet a mozgalom 1717-től számított dokumentált történetének első másfél évszázadában csupán egy gyertya világított meg. A sötétkamra az elmélkedés helye, ahol a felavatandó (a szabadkőművesek keresőnek nevezik) átgondolja profán életét, s megírja első (Publicisztika)

Tusnády László
Hóanyó

Egyszer volt, hol nem volt, élt egyszer egy kislány. Testvérkéi nem voltak, a szüleinek meg sokat kellett távol lenniük az ünnepel idején; épp ezért ez a gyerek sokat volt egyedül. Igaz, a nagymamája nagyon szerette, legtöbbször ő vigyázott rá, de az már annyira öreg volt, és annyira beteges, hogy inkább a kislány segített neki, bár a nagyanyó tiltakozott ellene. - Vak vezet világtalant - mondta a közmondást, de ezt a kislány még nem is értette. Nem tudta még... (Novella)

Handó Péter
„…valaki helyett…”

Gyurkovics Tibor: Magán-magyar Különös vállalkozás, még ha jubileumhoz köthető is, hogy egy mennyiségében gazdag életművel rendelkező szerző olyan válogatásra szánja el magát, amely különböző időben létrehozott és más-más műfajú alkotásokat rendel egymás mellé. A Gyurkovics Tibor 75. születésnapja közeledtén, 2006-ban megjelent Magán-magyar pontosan ilyen: vers, regény, tragikomédia és a bevezetőt helyettesítő Alibi-részlet (Alibi – A... (Egyéb)

Belépés

Hírlevél

Hírlevél

Tartalom átvétel

Reklám

 

 

 


 

A Magyar Nyelv Múzeuma

 

Inter Japán Magazin

 

Turcsány Péter honlapja

 

Jankovics Marcell honlapja

 

 

Papp Lajos

 

 

 

 

 

Magyar Irodalmi Lap