Tusnády László
Huszadik századi török költők (5/13)

Az alább olvasható török versek a korábban bemutatott Az ember hangja című színdarab egyik fejezetét alkotják. A nagy terjedelem és a könnyebb áttekinthetőség miatt a költeményeket részletekben közöljük; a verseket három fejezetre (és ezeket alfejezetekre) osztottuk: Tizenkét török népdal; Régi török költők; Huszadik századi török költők. A három fejezet Az ember hangja három részével tehát... (Vers)

Eperjes Károly
Thália és teológia 1/20

"Ha provokálni szeretnék, talán azt mondanám: a XX. század az intellektuális szörnyek százada volt. Még akkor is, ha mindez valójában már csak következmény, hiszen nem a XX. században kezdődött a szörnyek uralma. Ez évszázadok óta érik, különösen a francia forradalom óta. Ennek tetőpontja látszik fényesen a XX. században, például a két világháború borzalmaiban." Még fényesebben látszik ennek az intellektuális szörnyűségnek a totális... (Publicisztika)

Fedák Anita
A Báthory-szablya nyomában

A szálfegyver markolatát drágakövek ékesítik, SB – Stefan Báthory – monogrammal és a fejedelem kucsmás ábrázatával. A szablya hüvelyén a következő latin felirat olvasható: "Pro Deo et Patria". A fegyver pengéjén " S. B. Rex Hung et Pol" latin aranybetűs írás van, vagyis Báthory István lengyel király. A múzeum igazgatója szerint a szablya értéke körülbelül három Mercedes árával vetekszik. A kiállítás ötletgazdája, lelke és kurátora Kobály Ilona, a múzeum... (Riport-tudósítás)

Kocsis István
Trianon kérdésköreinek metafizikai megközelítése 4/9

Magyarország területéből, mely – Horvátország nél­kül – 283 000 km2 volt 67 000 km2-t olyan országokhoz csatolnak, amelyek a háború idején ugyanazon az oldalon harcoltak, sőt ugyanazon központi parancsnokság irányítása alatt: az Oszt­rák–Magyar Monarchiában az Osztrák Császárság részeként önálló állami­sággal bíró Csehországhoz 63 000 km2-t (e terület 3,5 millió lakosából 1... (Tudomány)

Mila
Az első vásár

A városi élet után, beilleszkedni a falusi életbe, a változást a kisgyerek is észlel, és a sok új benyomást nehezen dolgozza fel. - Kishegyesre kerültünk lakni az anyámmal. Dúlt a második világháború és az apám úgy vélte, biztosabb helyen leszünk egy kis faluban, mint Belgrádban. Elintézett mindent, hogy anyai nagymamámhoz jöhessünk, mert akkor még az egész Vajdaság nem volt Szerbia része, Magyarországhoz tartozott. Ismerkedtem a faluval. Hiányzott... (Novella)

Brickner Balázs
A fürdő

– Az órám – mondta a fiatalasszony. – Elveszítettem az órámat. Körülnézett. Tőle jobbra vállmagasságban gőzfelhő zárta el az utat a tekintet előtt. A víz színe nyugtalanul remegett a gőztenger alatt, felszínén vibráló, sejtelmes vonalakká szédült a csempék rajzolata. Előre, s bal felé noha méterekre is ellátott a ködben, embereket mégsem pillantott meg. A fiatalasszony várt. Percek teltek el így a fülelő csendben, csak a víz csobbant meg olykor, s távoli... (Novella)

Balogh Bertalan
Lángészek és agyalágyultak

Úgy látszik, csakis haláluk után lesznek igazán befogadottak a lángeszek, sőt kiderül egyikükről-másikukról, hogy a világ szellemi lángoszlopai, vagyis akkor eszmél rá a világ ezeknek az értékére és jelentőségére, amikor már "csak" az általuk hátrahagyott anyag izzik és világít, és nem zavarog már a személyük izgató jelenléte. A másfajták, azok, akik híresen és köztiszteletben őszültek meg, mint például... (Humor)

Orosz T Csaba
Súlyos lovagi gondok

Hansi amióta felcseperedett, mindig is lovag szeretett volna lenni. Csak ezzel a cseperedéssel sietett kissé. Tizenhat éves korára már csak úgy tudták megmérni a mérlegen, az apátsági iskolában, hogy három társa állt fel a mérleg szemközti vékájába. Apja nemes úr lévén, kötelezõ volt elsajátítania az írás és az olvasás mesterségét. A templomosok rendjébe vágyakozott a súlyos gondokkal küzdõ fiú. Pedig nem is zabált sokat, az a két három ványadt csirke amit (Humor)

Szerkesztő A
6000!

Lapunkon tegnap jelent meg a hatezredik mű. Trianon gyásznapján azonban semmit nem kívántunk ünnepelni, inkább vártunk egy napot a közléssel. Ha számot vetünk a MIL működésének két és fél évével, megállapíthatjuk, hogy Lapunk, céljának megfelelően, sokat tett a magyar nyelv és a magyar irodalom ápolásáért. Eredményünknek tartjuk, hogy az ország jelenlegi, sanyarú állapotában az irodalom nemesítésén felül, felvilágosítással,... (Hírek)

czadory
Arany Sas Díj pályamű (2013) - Szívtelen időjárás

"A hír gyorsan elterjedt a városban, hogy a zálogházban kutyaprémet lehet kapni a leadott értékek fejében, így hamar tumultuózus jeleneteknek lehettek tanúi a környéken sürgölődők..." "Lajos alapjában véve egy jó kiállású fiatalember volt. Valahogy mégsem volt kibékülve magával. Onnan lehetett sejteni, hogy sosem nőzött. De még a visszafogottabb formáját sem űzte, nem udvarolt.." A hosszú, tikkasztó, meleg Nyarat drámai

Fehér József
Nádi emberek

Már elhamvadt a tűz a földbe vájt kunyhó belsejében, a kövekből emelt körtűzhely közepén, de a falak még őrizték az árnyékokat festő lángok enyhe melegét. Ott guggolt az este a tűznél Zák asszonya, Lea, és áhítattal nézte a lángok furcsa játékát a kunyhó falán. A fejét gyengéden odahajtotta az ura prémmel fedett vállára, majd a férfi kezét gömbölyödő hasára húzta. A születendő gyermek éppen akkor rúgott egy nagyot, amikor a férfi széles tenyerével a (Novella)

Jankovics Marcell
Más az a Nap

Előadásomnak az volt a célja, hogy fölmutassam az ókori napkultusz tudományos igényre utaló és gazdasági célzatú elemeit. - A háromszögletű egyiptomi napjelkép. - Nut ég-, helyesen tejútistennőt Dendera római kori Háthor templomában úgy ábrázolják, amint az ágyékából kelő Nap beragyogja Háthor istennőt. Nutról úgy beszélnek, mint aki este fölfalja és reggel újraszüli a Napot, ennek megfelelően is látható. A későkortól kezdve ez arra is utalt (Tudomány)

Kocsis István
Trianon kérdésköreinek metafizikai megközelítése 2/9

Magyarország területéből, mely – Horvátország nél­kül – 283 000 km2 volt 67 000 km2-t olyan országokhoz csatolnak, amelyek a háború idején ugyanazon az oldalon harcoltak, sőt ugyanazon központi parancsnokság irányítása alatt: az Oszt­rák–Magyar Monarchiában az Osztrák Császárság részeként önálló állami­sággal bíró Csehországhoz 63 000 km2-t (e terület 3,5 millió lakosából 1... (Tudomány)

Kühne Katalin
Gyomok vagy virágok

Egy nagymúltú gyártelep pusztulásának látványa megrendítő. Tízezrek éltek, dolgoztak itt. Fű nő ki a lyukas tetőkön, por lep el mindent, csikorognak a sehová sem vehető ajtók. Ennek ellentéteként a dolgos embereket, a búzamezőket mutatom be. Jó lenne, ha az utóbbiból lenne több hazánkban, gyermekeink mellettünk nőhetnének fel, nem néptelenednének el a falvaink. - Gyomok vagy virágok? A nagy hőségben száguld velünk autónk. Az út mentén temetők, ahol elődeink... (Egyéb)

Szerkesztő C
1912. június 5-én született Szabó Zoltán író, falukutató, publicista, lap- és könyvszerkesztő

Szabó Zoltán (Budapest, 1912. június 5. – Vannes, 1984. augusztus 19.) Baumgarten-díjas magyar író, falukutató, publicista, lap- és könyvszerkesztő, a szociográfiai irodalom klasszikusa, A tardi helyzet és a Cifra nyomorúság című művek szerzője. A Magyar Nemzet munkatársaként, 1939 nyarán „Szellemi... (Egyéb)

Belépés

Hírlevél

Hírlevél

Tartalom átvétel

Reklám

 

 

 


 

A Magyar Nyelv Múzeuma

 

Inter Japán Magazin

 

Turcsány Péter honlapja

 

Jankovics Marcell honlapja

 

 

Papp Lajos

 

 

 

 

 

Magyar Irodalmi Lap