Turcsány Péter
Az anyaföld transzcendenciája - Elhalasztott mámorok parazsán

Az anyaföld transzcendenciája/ Gy. I. ausztáliai verseskönyvére// Transzcendens ütemek/ lépnek a földön – – –// távolból érkezve, mégis/ az anyaföldön – – –// Elhalasztott mámorok parazsán// Szerelem-csírák karéja veszi körül/ az emberi élet vetemény-fókuszait;/ a rávillanó kedvesség pírba borítja még/ a legridegebb páncélba öltözött/ szíveket... (Vers)

Szerkesztő A
Arany Sas Díj pályázati mű: Frankó Petra: Egy gall szenvedései

Brennus [brenösz] álmatlanul forgolódott. Mióta a rómaiak bevonultak Galliába, furcsa, nyugtalanító érzés költözött belé, és lassan emésztette. Róma hatalmas és veszélyes ellenfél. Nem éri meg szórakozni vele, mert akkor kitátja óriási száját, mint valami irdatlan fenevad és bekebelez. Brennust kirázta a hideg a gondolattól és átölelte a mellette békésen szundikáló feleségét. Hirtelen úgy... (Novella)

Fehér József
Égigérő tűz

Fehér József: ÉGIGÉRŐ TŰZ Szeretem Drezdát, ezt a gyönyörű szászvárost, ahol anyuval lakunk; telis-tele van szebbnél szebb épületekkel, és milyen hatalmasak, némelyiknek a tornya az eget súrolja. Eddigi kis életemben (amit egyik kezemen meg tudok számolni-mutatni, ha kinyitom az öklömet) nem láttam ennél csodálatosabbat. Az is igaz, hogy máshol még nem jártam, így aztán nincs lehetőségem összehasonlítani más... (Novella)

Bojtor Iván
A vizakirály

Ónszürke délelőtt volt. A szemerkélő esőben, csak két horgász gubbasztott a rakparton. Az első, amelyiket megszólítottam, még csak rám se nézett, a második beszédesebb volt: ­– Viza? Itt? Egyetlenegyről tudok. Valamikor a nyolcvanas évek végén, az Árpád - híd mellett akasztották meg. Persze nem verték nagydobra, mert ide sereglettek volna a hiénák, az elektromos kütyüikkel, és kipusztítottak volna mindent. Azt hallottam, az utolsókat mind Paks környékén fogták ki... (Novella)

Cservenka Attila
A maslow piramis és én…

Természetesen a maslow piramist nem a "jelenélő" emberek találták ki, hanem a marketingesek a jelenélő emberek számára. A piramis "szellemes" módon sugallja, hogy a legtöbb ember a piramis alján van, illetve ott KELL legyen. A lényeg az, hogy - miután a javak gyűjtésének nincs felső határa - örökké az alsó szinten legyenek. A kiválasztott gazdagok - gazdagságuk okán - kénytelenek fellépni a második szintre védeni megszerzett javaikat... (Humor)

Szerkesztő C
Újratöltve: Arany János: Házasság (2.)

Illusztráció Arany János verséhez (Humor)

Szerkesztő A
Arany Sas Díj pályázati mű: Rácz Krisztina: Vakon látni

A katona feküdt a sátrában, és a gondolataiba mélyedt. Meleg nyári este volt, a tücskök hangosan ciripeltek, sehogy sem tudott még elaludni. A követező csata kimenetelén töprengett. Csak egy valamit tudott biztosan: sikerülnie kell! A hazája a tét, az élete, a becsülete, a családja! Minden! Bízott vezetőjükben, Rákócziban. Úgy gondolta, nála hívebb magyar aligha létezik a földön, az ő vezetése... (Novella)

Bakay Kornél
Döbrentei Kornél

A küzdelem nemessége. A toll: kard. Az emberi értékektől megfosztott tömeg. A költészet: lázadás, a nem-megadás akarata. Nem félni ! Minden igazságtalanság ellen tiltakozni, nem meghátrálni a gonosz elől. Soha nem szabad feladni ! A remény köpviselete: kötelesség. A költészet jobban kötődik a Hazához, mint az anyanyelvhez. Rendületlen hűség a Hazához. A hivatásos katona édesapját .1987-ben 42 évesen vesztette el... (Tudomány)

Bogár László
Rendszerváltás kérdőjelekkel 4/23

4. A párttársadalmak hanyatlása. - Mielőtt azonban rátérnénk a 80-as évek végjátékának részletes elemzésére, érdemes még újra szemügyre venni ennek az 1972-79-es ciklusnak néhány olyan jellegzetességét, amelyek összekötik ezt az időszakot, a periódus hazai történéseit a globális hatalmi térrel. Ez azért látszik fontosnak, mert – szemben a közkeletű vélekedéssel – mi úgy látjuk, hogy a „rendszerváltás” – ha... (Könyv)

Balogh Bertalan
Hanyatló vallás

...nem valószínű, hogy tipikusan vallásnak nevezzük majd a néptömegeket egy húron pendítő új eszmeiséget, ugyanis lehet, hogy se szervezet, se pap, se templom nem lesz, ami persze nem azt jelenti, hogy hitetlen lesz az új ember, már azért sem, mert az Abszolút Igaz keresése, az a priori Jóra törekvés teszi az embert és a világot értelmessé. Csak éppen az látszik valószínűnek, hogy az újabb kornak nem vallás és főleg nem hit... (Publicisztika)

Jókai Anna
Mű és modell

Mindig ezt kérdezik. Milyen valóságos élmény indította el a művet? Közkeletűbb fogalmazásban: megtörtént-e? Élő alakok vagy csak a fantázia? A modellre vonatkozó ügyetlen, dilettáns ízű kérdezősködés pletykaszintű fecsegést, kínos magyarázkodást szül. Esetleg előkelő, fölényes elzárkózást, fensőbbséges mosollyal, a „be-nem-avatottak” kíváncsiskodására. Éppen ezért ebben a témakörben minden kutatómunka, nyilvános feltárulkozás csak akkor értelmes és érdemes... (Egyéb)

Szerkesztő A
Arany Sas Díj pályázati mű: Szekeres Fruzsina: Objektíven... Temesvár '89

A harmincas férfi a tér sarkán áll, nyakában fényképezőgép, szeme a téren összegyűlt embereket méregeti. Nincsenek sokan, úgy két-háromszázan, rossz kabátokban, az enyhe idő ellenére, néhányuk fején a Ceauşescu-féle kucsmaszerű kalap. Arcuk kemény, határozott. Álldogálnak az Opera előtt, mintha előadásra várnának. Egy-két ember... (Novella)

Lukáts János
„Ez légyen ostorod…” P.E. grófné levelei Rodostóba, M. K. úrfinak - 10/37

X. Konstancinápoly Id. Maii 1722. Ne hagyd, lelkem, fiókám, hogy az idő, akit ezúttal falánk fenevadnak mondok, elrágja és megeméssze emlékeidet. Amit fölösleges hiúságnak gondolsz, vagy ostoba teherként hordasz magaddal, lökd az időnek elébe jó szívvel, hadd falja, rágja el mind. De amit megőrizni akarsz, ne engedd veszni, vedd elő... (Könyv)

Papp Lajos
Úton... - Ó, édes hazám, te szép Magyarország

Köszönöm a Teremtő Úristen mérhetetlen kegyelmét, hogy a Kárpát-medencébe születtem és a nyelvem a magyar. Meggyőződésem szerint, az idők kezdetétől, őseink a világ legszebb földrajzi egységében a Kárpát-medencében éltek. Vérüket, verítéküket adták azért, hogy a ránk mért isteni küldetésünket teljesíthessük. Nem vagyunk kiválasztott, választott nép. De magyarságunk okán, küldetésünk van-e földi... (Könyv)

Nyiri Péter - A Magyar Nyelv Múzeuma
Virághullás Penyigén

Kedves Barátom! Amit kér tél tőlem, most elküldöm. De ne lepődj meg, ha felismered, mindezt nem én ötlöttem ki: mások szavait fogod olvasni. Sokáig és sokat kutakodtam, s végül arra jutottam, hogy én ezt nem tudnám elmondani. Ezért bíztam másokra magam. Két emberre a faluból, két különböző, mégis egyazon világ képviselőjére. Egy parasztra, a természetesség (Egyéb)

Jókai Anna
Alakító tájak

Ahol eszmélni kezdünk: számunkra ott a szülőföld. Ahol az anyaggal való ütközést megőrzi elménk, ahová ínséges években visszaszáll az elbágyadt erő: ott a szűkebb haza. Ide szólít – ha öregszünk – az emlék, itt a gyökér, a konok, a megtartó, bár a növekedés, a gyümölcstermés mámorában, föld és ég között kapaszkodóban ez a gyökér olykor elfeledett. A régi táj, gyermekkor emléke először egy-egy szó csak, hangfoszlányok, néhány furcsa mondat... (Egyéb)

Szerkesztő A
Arany Sas Díj pályázati mű: Monzéger Katalin - Barlangjegyzetek

Kedves naplóm! A nevem Életlen Szakóca. Szakóca belemártotta az ecsetet a lábszárcsont üreges végében sűrűsödő festékbe, majd a falra nézett, és elgondolkodott. Hogyan is örökíthetné meg a gondolatát? A kicsiny lánggal pislákoló mohafáklya mély árnyékokat vetett a barlang szikláira. Készakarva választotta ezt a helyet, a járatrendszer egyik legeldugottabb... (Novella)

Belépés

Hírlevél

Hírlevél

Tartalom átvétel

Reklám

 

 

 


 

A Magyar Nyelv Múzeuma

 

Inter Japán Magazin

 

Turcsány Péter honlapja

 

Jankovics Marcell honlapja

 

 

Papp Lajos

 

 

 

 

 

Magyar Irodalmi Lap