Adorján András
Iksz Ipszilon rendetlen

Iksz Ipszilon gyerekkorától rendetlen volt. Nem is lett volna ez nagy baj, sokan járnak ebben a cipőben. Hanem amíg egy normális slampos ügyet sem vet a káoszra (míg csak meg nem nősül, aminek viszont – állítólag – más előnyei vannak) őt zavarta, nyomasztotta (egy bizonyos szint felett) a rendetlenség: bűntudat, kisebbségi érzés fogta el, hogy ilyen kevéssé fe-gyelmezett. Úgy érezte, reménytelen megváltoznia. És igaza is volt! – Biztos nem akarom eléggé – (Humor)

Jókai Anna
Az a harc és az a béke 3/3

A „békeharc”: fából vaskarika. Két, önmagában tiszta értelmű szó zavaros összetétele. A békének már nincsen harca, és a harcnak még nincs békéje. A hivatalos (hivatásos) „békeharcos” álruhás agresszor. A „békegalamb” többnyire agyaggalamb. A koppenhágai, kisajátított béke-világkonferenciát 1986 őszén tömegverekedés nyitotta. Go home, kágébé, kiáltozták a terembe erőszakkal benyomulók. Pukk, pukk, sziájé, ordították a „meghívottak”. (Egy férfi még (Egyéb)

Turcsány Péter
Csodaszarvas, magyar géniusz, merre jársz?

Az elnemzetlenített, a magyar és humán értékek iránt közönyössé tett magyar kulturális élet irdatlanul szürke zsákutcájából kell visszatérnünk, a nemzet és humánum nyílt főútvonalára. Azon nemzetekkel kell egy sorba lépnünk, amelyek erről az útról szerencsés helyzetüknél fogva soha nem tértek le. Önazonosságukat évszázadok óta őrizték, és saját nemzeti értékeiket az elsők között tartják számon. Kulturális önazonosságunk (Egyéb)

Kenessey Csaba
Levelezés a médiával 21/21

Tisztelt Kósa Somogyi György! Mivel semmi választ nem kaptam Öntől, kénytelen vagyok "emlékeztetni" saját ígéretére. Üdvös lenne, ha az előző évtizedek gyakorlatával ellentétben, egymást komolyan vennénk! Nem viccből emeltem fel szavamat, hanem a magyar erkölcsök további romlását megakadályozandó, ami - úgy remélem - az Ön értékrendjében is valahol megtalálható. Kérem, gondolkodjon el... (Tudomány)

Kaslik Péter
A politika és a magyar nyelv

Jó hír: Az ötvenöt éve megjelenő budapesti Élet és Irodalom c. hetilap 2011. november 4-i száma végre cikket közölt a kanadai magyarokról. A jóhiszemű magyar azt hihetné, hogy az Élet és Irodalom végre tudomást vesz rólunk, és méltóan beszámol arról, hogy a kanadai magyarok oly mesze az óhazától ötvenöt év után is megtartották, és ápolják magyarságukat; egyházközösségeik, iskoláik, újságjaik (Publicisztika)

Adorján András
Iksz Ipszilon önsajnál

Motto: Szomorkodom, tehát vagyok… Bizony, ez volt a címe Iksz Ipszilon néhány zongoradarabja egyikének (music arranged and played by Sándor Dobsa). Egyáltalán, ami zene, vers tőle származott, az mind ezt az életérzést tükrözte, nagyon kevés kivétellel. A „Vén F..szok” például tomboló sikert aratott az igényes közönség köré-ben. Maga is kedvelte ezt az opuszt, büszke volt csattanós zárósoraira is. Ki ne fújná? „S a hű haza tudja: ezek dicső, nagy holtak... (Humor)

Jókai Anna
Az a harc és az a béke 2/3

Ma már nincs így. Az új szövetségben új az Istennek az emberhez és az embernek az emberhez való viszonya. Isten módosított. Hiszen kiderült, hogy az ember – bár bokáig gázolt a vérben – a háborút nem volt képes megunni. Inkább mechanikussá tette, és így még „fekete szépségétől” is megfosztotta. Az újkori háborúkban nincsenek valódi „hősök”, az érmék és ordók semmit sem érnek; karikatúratéma a vezérek érdemrendje. Ma már (Egyéb)

Balogh Bertalan
Agymosás

Amikor meghalt az öreg svéd király, a holttesttel végigrobogott az országon a gyászlimuzin, és meglepetésre, és minden szervezés nélkül, ott állt a nép úgyszólván az ország egyik végétől a másikig az autópálya mentén, száz és száz kilométereken keresztül, komoran, és fájdalommal a szívében, hogy lássa, legalább egy pillanatra, és legalább a kocsit, ami a holttesttel elszáguld előttük. Az a generáció állt ott (és ez benne a különös),... (Novella)

Kristóf Péter
Mit ér a tudós, ha magyar?

„A tudománynak nincs hazája, de a tudósnak van” – mondotta Eötvös Loránd, utalva ezzel annak kiemelt szerepére, hogy a tudós milyen nemzeti környezetből érkezik, milyen vallási-kulturális identitással rendelkezik, és melyek azok az értékek, amelyek számára a hivatástudatot jelentik. De milyen tényezők együttes közrejátszására van szükség ahhoz, hogy valakiből kiemelkedő tudós válhasson, és ebben milyen szerepet képvisel nemzetünk történelme, (Publicisztika)

Lukáts János
Patmosz

Ott ment az úton, megelőzött néhány őgyelgő parasztot, őt meg egy szamár előzte meg, a szamár patája ütemesen kopogott a köveken, a gazda hitvány kis fekete ember volt, bottal ütötte az állatot gyorsabb ügetésre, Johanannak összerándult a gyomra, amikor azt látta, hogy ember ver állatot. Nehéz szőr átalvető húzta a vállát, sajt volt benne, egy óriási meg két kisebb, az óriási sajt kerek volt, hibátlan, a kisebbet az őrparancsnok félbetörte, Johanan (Novella)

Adorján András
Iksz Ipszilon önéletet ír

Iksz Ipszilon néhány barátja téveszméjétől vezettetve, mely szerint az élete ért valamit, szelíd presszió hatására elhatározta, hogy megörökíti. (Mintha nem lett volna elég végigcsinálni…) Még mielőtt meghalna. Neki is látott a papírjait, kegytárgyait, fényképeit rendezgetni, jegyzetelni. Sőt, az első pár oldal el is készült. Több sem! Ugyanis – mondtam már? – Iksz Ipszilon még élt. És akármilyen begubózva is tette, csak történtek vele dolgok a jelenben is. Néha... (Humor)

Jókai Anna
Az a harc és az a béke 1/3

– Ne ölj! - Nincs kommentár. A parancs őrjítőén szűkszavú. Használati utasítást nem tartalmaz. Esetenkénti felmentést nem jelöl meg. Nem szól a körülményekről. A lábjegyzetet hozzá – megszegésekor – maga az ember gyártja. Az ember az, aki több-kevesebb sikerrel megmagyarázza, hogyan kell az általános tilalmat „voltaképpen” érteni. – Ne ölj! - Ez az a parancs, amit vagy mindenki betart, vagy senki sem lehet biztos abban, hogy ő be tudja tartani. Függ (Egyéb)

Szerkesztő A
USA - Kanada előadói körútra indul Papp Lajos

Dr. Papp Lajos szívsebész professzor, Alkotóközösségünk tagja Elhallgatott magyar Történelem címmel. A professzor többek között Széchenyi díjas, Magyar Örökség díjas, Prima Primisszima díjas, Budapest, Kaposvár díszpolgára, a Magyar Tudományos Akadémia nagydoktora, több mint 8 önálló könyv szerzője és 12 könyv társszerzője. Zöldmezős beruházással két önálló szívsebészeti (Hírek)

Kenessey Csaba
Levelezés a médiával 19/21

Tisztelt Tabajdi Csaba Úr! Kedves Csaba! Nem első alkalommal cseréljük ki nézeteinket, álláspontjainkat, eddig a nyilvánosságot a magam részéről kerültem, nem azért, mert féltem volna tőle, hanem mert bizonyos mértékig tiszteltelek és becsültelek régi kiállásodért, nem akartam Neked személy szerint ártani. Sajnos az utóbbi években a rólad alkotott pozitív képem egyre jobban elhomályosodott, most pedig mondhatnám (Tudomány)


Emberi gyarlóság

Te, ki egykoron hittél önmagadban / most sietsz az Úr templomába / elveszett hited megtalálni. / Bűnöktől remegő, csontig átfagyott / testednek menedéket lelni. / Te, ki egykoron megtagadtad Őt, / most szentül hiszed, fájdalmadra / gyógyír, csak az Isten kegyelme lehet, / s a távolból fényét , látni véled. / / Te, ki egykoron Őt kerested, / s miután kegyelmét elnyerted, / ismét hittél önmagadban. / S szentül megfogadtad: / egyedül is bírod majd a (Vers)

Eperjes Károly
"Az igazat mondd, ne csak a valódit" 22/25

- Amikor én Ady verseit olvasgattam, arra gondoltam: lenyűgöző, hogy micsoda Isten-tapasztalatokra jutott! Ugyanakkor majdnem minden istenes versében érezhető, hogy ezeket nem tudta igazán a lelkébe építeni. Babitscsal más a helyzet: ő is bejárta a maga vándorútját a hitben, de el isjutott Isten megértéséhez. - Ady is, Babits is kivételes tehetségű költő, de mások voltak az eszközeik és a lehetőségeik a hit... (Könyv)

Nyiri Péter - A Magyar Nyelv Múzeuma
Nikodémusz

A hold varázsosan tündökölt, a csillagok szemérmes-halványan hunyorogtak a mélykék égen. Lágy, gyenge szellő indult útnak, s mosolygott, mert a magas kőfal mellvédjén vidám csillámdalt énekelt egy pajkos holdsugár. A fal mellett, a sötétben egy férfi ment sietősen. Hosszú, erőteljes léptekkel haladt, fejét időnként lehajtotta, mintha attól félt volna, hogy észreveszik… Őt, a híres (Novella)

Belépés

Hírlevél

Hírlevél

Tartalom átvétel

Reklám

 

 

 


 

A Magyar Nyelv Múzeuma

 

Inter Japán Magazin

 

Turcsány Péter honlapja

 

Jankovics Marcell honlapja

 

 

Papp Lajos

 

 

 

 

 

Magyar Irodalmi Lap