Eperjes Károly
"Az igazat mondd, ne csak a valódit" 18/25

- Ezek szerint nem politikai pártok, hanem értékek alapján kell választani. - Úgy van! Az ember értékek mellé tegye le a voksát, és ahhoz keressen egy olyan politikai pártot, amelyik azokat a legjobban képviseli az Isten és az ő számára. - De mint minden intézményben, itt isvan egy emberi oldal, ami gyakran azt eredményezi, hogy a párt vagy szervezet tagjai nem képviselik tökéletesen az ügyet. - Úgy van, ez is igaz. Ez az emberi... (Könyv)

Bogár László
Rendszerváltás kérdőjelekkel 15/23

6. A bukás: okok és következmények. - Az továbbiakban arra teszünk kísérletet, hogy az Orbán Viktor személye és kormánya által véghez vitt szuverenitásvisszaszerző stratégiát elhelyezzük abban a hatalmi térben, amit a globalitás győztes western birodalma az elmúlt évtized során felépített. Meggyőződésünk, hogy ez a kísérlet jelentőségében 1848 vagy 1956 történéseihez mérhető, mint... (Könyv)

Fehér József
Szívem szerint

Szívem szerint/valami szépet/valami épet/valami tündöklő egészet/tennék le/most/elébed/Uram!//Szeretném tisztán/megmutatni Néked/vérző lábammal bejárt/vándorutam//mélységét és magasát/éjhomályt és ragyogást/ősi múltból áthozott/ádáz küzdelmek sorát/voltam áldott s átkozott/győztes mégis áldozat//Voltam bátor kapitány/s népét mentő hős király/Játszottam hű lovagot/kit szerelme elhagyott/kinek szablyája elől/ ellensége (Vers)

Lukáts János
Vác, a fővárosok kis vetélytársa

„Száz vasútat, ezeret! Csináljatok, csináljátok…” – zakatolnak fülembe a költő sorai, miközben szinte zajtalanul suhan a vonat. Manapság országos méretben folyik a vasútvonalak fölszámolása, itt a „zónázó” alig félóra alatt ér célba. Pest-Vác – 1846 nyarán Magyarország első vasútvonala volt, ezen az első szerelvényen ott utazott a jelen és a közeljövő két vezérférfija: Széchenyi István és Kossuth Lajos. (Egyéb)

Merényi Krisztián
Megvilágosodás

A fiúnak kamaszkorában haltak meg a szülei. A lány messze lakik övéitől, a kollégiumi esztendők során ritkán tud hazalátogatni. Összeköltöztek az eljegyzés után. A szomszéd öregúr olykor átjár hozzájuk. Egy este a fiatalok színházba mennek. A félhomályos teremben váratlanul félbeszakad az előadás. Megmeredve mutatnak a színészek a kupola formájú mennyezetre. A publikum alig hisz a szemének, a teátristák magasba nyúló kezüket mozdulatlanul tartják az... (Novella)

Véghelyi Balázs
Hazaszerelem

Szabó Zoltánról. - Gyerekkoromban írtam egy könyvet Magyarországról. Persze csak egy iskolai, vonalas füzetbe rótt gyerekbetűs kézirat maradt belőle, mégsem teszem idézőjelbe a könyv szót: egy kisgyerek művén akkor sem szabad gúnyolódni, ha a gúny nem több utólagos öniróniánál. A könyv Magyarország tájairól és városairól szólt. Az Alföldről, a Mátráról, a Balatonról, a Hortobágyról, Budapestről… Innen-onnan összemásolt adatokból kerekedett egésszé, de a tollamat mozgató... (Egyéb)

Szerkesztő B
Szabó Zoltán író, költő életrajza

Szabó Zoltán (Budapest, 1912. június 5. – Vannes, 1984. augusztus 19.) Baumgarten-díjas magyar író, falukutató, publicista, lap- és könyvszerkesztő, a szociográfiai irodalom klasszikusa, A tardi helyzet és a Cifra nyomorúság című művek szerzője. A Magyar Nemzet munkatársaként, 1939 nyarán „Szellemi honvédelem” elnevezéssel mozgalmat hirdetett a nemzetiszocialista és nyilas befolyás ellen. 1949-től haláláig... (Egyéb)

Horváth Lajos
László herceg cseh segítséget hoz bátyjának, Gézának

Az álnok Vid ispán maga akart herceg lenni, ezért Salamon királyt összeveszítette Géza és László hercegekkel, akik az unokaöccsei voltak a királynak, mindannyian Árpád apánk véréből. Vid sürgette és izgatta a királyt a hercegekkel való fegyveres leszámolásra. Egy közmondással hergelte unokatestvérei ellen. Ez a mondás pedig a következő. Miképpen... (Tudomány)

Bene Zoltán
A bennszakadt lélegzet

Történt, hogy Vilmos Elekben, a nagyszegi fotográfusban három végeláthatatlan percig bennsza-kadt a lélegzet, s úgy érezte, menten a föld alá süllyed, amikor kiderült, hogy voltaképpen senki más, mint éppen ő maga az egyik oka annak, hogy kitört az a háború, amit majd az utókor eleinte a nagy háborúként, aztán hosszú, keserves évtizedekkel később, amikor már lesz mihez igazítani a sorszámot, első világháborúként emleget. Amikor Vilmos (Novella)

Doma-Mikó István
Irodalmi gyakorlatok 3.

Hajh, mennyire más magyar nyelvet beszélünk, mint 1980-ban, amikor rezidenciámat végleg áttettem a földrengéses Japánba. Akkor Tokióban kezembe nyomtak egy, a '30-as években kiadott japán-magyar szótárt, ami valóságos tárháza volt a régi magyar szavaknak. "Atyám dolmánya" - olvastam benne nevetve. - Persze, magyarul van ez, értem én, barátom, de jobb, ha nem ebből tanulsz magyarul - biztattam a hazánkba készülő japán (Humor)

Jókai Anna
Gyerek a kövön

Régebben szerettem a forgalmas utcákon, a nyüzsgő nagykörúton sétálgatni. Figyeltem a rohanást, a hajszában égő arcokat, mulattam az elkapott mondattöredékeken, azon, milyen fontoskodó hangsúllyal képesek az emberek teljesen lényegtelen dolgokat közölni egymással, vagy éppen vitatkozni, semmiségeken. „Megmondtam a Janinak” „És akkor az a hülye azt mondta” „Te nekem ne beszélj” „Hányszor kértelek már” – Szotyolát köpdöstek szerteszéjjel, fagylaltot nyaltak, elszántan... (Egyéb)

Szerkesztő C
Háromdimenziós karácsonyi vetítések Tokió utcáin

Japánban a Szentestének nincs hagyománya, a karácsony elsősorban csak vásárlási láz, de ez évben látvány szempontjából mégis emlékezetes ünneppé vált. Decemberben Tokió toronyházain monumentális háromdimenziós fény-show-kal üdvözölték a közelgő ünnepeket. A háromdimenziós projectorokkal és 300 ezer Led-lámpával létrehozott animációs fény-show-k itt tekinthetők meg: www.interjapanmagazin.com (Hírek)

Lukáts János
Betlehem

Az a csillag hetek óta egyre fényesebb,/s ballag hozzánk égi útján egyre közelebb,/az a csillag nekünk hoz majd égi híreket,/mit felfogni nem tudunk, s feledni nem lehet.//Már a bárány két nap óta béget s nem legel,/kis szamár is nagy fülével fölfelé figyel./Méla álom nem pihen meg pásztorok szemén,/körbe jár, és égre bőg az izgatott tehén.//Pásztoroknak ritka áldás: gömbölyű kenyér,/végighinti kék-ezüsttel égő, égi fény... (Egyéb)

Bakay Kornél
Örmény-magyar kapcsolatok

Még az iskolázott emberek sem tudnak sokkal többet az örményekről, mint amiről újkori történelmünk kapcsán szoktunk említést tenni. A történelmi Magyarország területén a XVII. században és azt követően létrejöttek örmény települések, elsősorban Erdélyben: Görgény, Bátos, Felfalu, Gyergyószent- miklós és Csíkszépvíz területén, majd a XVIII. században jelentős központok alakultak ki... (Tudomány)

Döbrentei Kornél
Az útkövező

Parázsló menny sistereg a hátán,/ a bôre szakadozott vörös lobogó./ Szíjas testéből kínzó tengert facsar/ a dél. Magasba lendített csákánya/ szarván rostokol a Nap, csikorgó/ fogakkal őrölve sorsát lesújt/ az útkövező./ Áhít alkonybelű/ dinnyét vagy sört, melyben örök a hó,/ de megaszalt szöcskelábakban lappang/ az idő, s a fény őrjítőn zizegő/ szalmakazla egyre nő./ Akkor felragadja/ a szőke hőből kikalapált üst-nyarat,/ melyben a világ minden szutyka... (Vers)

b.horvath53
Az én himnuszom

Közvetlen a rendszerváltás után íródott ez a vallomás. // Szeretlek Hazám!/ Mondanék Neked: Rólad/ csillagos-szépet./ De torkom kútjába zuhan a szó,/ mert sziszegõ földeden/ olykor kígyóra lépek!// Szeretlek Hazám!/ Múltad, s Jövendõd/ bûnhõdjük most a Mában./ Itt amnesztiás rabok az eszmék:/ segélyeken tengõdnek,/ elavult ideákban!// Szeretlek Hazám!/ Dolgozom érted, de/ semmit nem fog átkom./ S mint kimerült koldus, üres zsákon... (Vers)

Belépés

Hírlevél

Hírlevél

Tartalom átvétel

Reklám

 

 

 


 

A Magyar Nyelv Múzeuma

 

Inter Japán Magazin

 

Turcsány Péter honlapja

 

Jankovics Marcell honlapja

 

 

Papp Lajos

 

 

 

 

 

Magyar Irodalmi Lap