Bogár László
Bölcsek tanácsa

See video

Szerkesztő A
Arany Sas Díj pályázati mű: Szalay Sándor - Szellem a likban

Nem szeretek a háborúról beszélni, de ma már megittam egy üveg bort, szóval muszáj elmondanom egy történetet. Idén hatvan éve annak, hogy a szellem a likban meggyilkolta a testvéreimet. Amikor 1944 nyarán az oroszok átlépték a határt, én a Csobányos völgyében szolgáltam, a harminckettedik határvadász zászlóalj második századában. A negyvenhatos német... (Novella)

Szerkesztő A
Szent István király intelme Imre herceghez

Mivel megértem s mélyen átérzem, hogy amit csak Isten akarata megteremtett s nyilvánvaló eleve elrendelése elrendezett mind a kiterjedt égboltozaton, mind az egybefüggő földi tájakon, azt törvény élteti s tartja fenn, s mivel látom, hogy mindazt, amit Isten kegyelme bőséggel adott az élet előnyére és méltóságára, tudniillik királyságokat, konzulságokat, hercegségeket, ispánságokat, főpapságokat s más... (Publicisztika)

Lukáts János
Csongrád, vizek és borok városa

Tanult könyvtáros barátom, aki mellesleg főszerkesztő is, lelkemre kötötte, hogy feltétlenül látogassak el Csongrádra. Szépnek és hangulatosnak tartotta Csongrádot, amit látni kell. Egy könyvtáros véleményével pedig, ráadásul, akitől egy-egy írásom megjelenése is függ, nem szabad vitatkozni. Irány tehát Csongrád! Autóbusszal, úgy hamarabb éri az utazó, kényelmesen, átszállás nélkül. Útközben nézegetem at... (Egyéb)

Patócs Júlia
Arany levele szomszédjához

Nagykőrös, márc. 28.1852. Kedves Szomszéd úr! Furcsa szomszédság ez a mienk, 20 mérföldnyire egymástól! No de sebaj, azért a szomszédi jó érzet nem változott. A kérdéses számadásról egyebet nem tudok, mint azt, hogy az a forradalom alatt akkori főszolgabíró Sughó József úrnak volt kiadva (a megyei közgyűléstől) megvizsgálás végett: Súghó úr 1849-ben ha jól emlékszem január vagy február hóban... (Hírek)

Szerkesztő C
Petőfi Sándor: A naphoz (1)

Illusztráció Petőfi Sándor verséhez (Humor)

Szerkesztő A
Arany Sas Díj pályázati mű: Pintér Dávid - Modern Lovag

A méltán híres kerekeslábasi pszichológus professzor, aki mellesleg a szanatórium igazgatója, és főorvosa is, elmegy szokásos három napos szabadságára. Mikor máskor tehetné ezt meg, mint bolondok napjához közeledve egy nappal. Az intézetnek telefonáltak, hogy egy új beteget hoznak, akinek az a mániája, hogy a maszkját nem veheti le senki. A mogorva, magának való főorvos... (Novella)

Bogár László
Rendszerváltás kérdőjelekkel 6/23

6. Az „új” pártok „inkubátorai” - Mielőtt azonban az 1989-es végjáték eseményei belső szerkezetének elemzésébe belekezdenénk, kis kitérőt kell tennünk. Röviden vázolni kell ugyanis azt a teret, amelyben 1987-88 során az „új” politikai pártok létrejöttek. A többpártrendszer kialakulásának mélyszerkezetét máig is teljes homály fedi. A mainstream politológia ugyan könyvtárnyi irodalmat hozott létre ebben a... (Könyv)

Doma-Mikó István
Akinek nem hajlott a dereka

Kemény, csontos, szikár, sokat megélt makacs székely. Megjárta a háborút (négyszer ment át fölötte a front), kétszer ítélték halálra, de mindkétszer megszökött, egyik fia a kezei között halt meg, a másik eltűnt a harcokban. Az utóbbi negyven évben kiközösítették, üldözték, megverték, de túlélte, úgy tűnt, hogy elpusztíthatatlan. (Novella)

Horváth Lajos
Hová lett egy millió magyar a Felvidékről? (1/2)

...a barátság bizalomra, egymás tiszteletére és megvédésére, a másik önzetlen gyarapítására, elismerésére, megdicsérésére stb. törekszik, ahogy én tudom. Egymás mocskolásából, gyűlöletéből, megalázására törekvéséből, javainak ellopásából, elorzásából, életének megrontásából, ellenségként provokálásából, értékeinek-múltjának eltagadásából, elhazudásából... (Tudomány)

Steinné Gruber Katalin
Újratöltve: Szekér a háztetőn

Valamikor hajdanán falunkban munka csak tavasztól őszig adódott, hiszen a kerti munka a szürettel befejeződött. A kőművesek sem dolgoztak, csak a fagyok beálltáig, mert a falak hidegben nem szárad­tak ki. Akkor még nem találták fel a műmaltert. Azért nem állt meg az élet, mert ahol fiatalok vannak, ott mindig történik valami. Na, itt is akadtak mókacsinálók, akik vicceiket véghez is vitték legtöbbször. Történt egyszer, hogy az... (Humor)

Prof. Dr. Bokor Imre
Magadra hagytunk Tégedet...

1956. október 23 és november 4 emlékére küldöm Ramon Cué Romano spanyol jezsuita pap 1957-ben kiadott (Sangre de Hungaria: Magyarország vére) verses köte- tében található - MAGADRA HAGYTUNK TÉGEDET c. - (sajnos) sokak által kevésbé ismert, megrázó tartalmú versét. E vers elolvasását követően, vajon a jól fizetett média cézárok, a történészek és a politikusok (döntő többsége) érez e némi... (Publicisztika)

Szerkesztő A
Arany Sas Díj pályázati mű: Németh aladár István: Karvaly, aki szabadnak született

Mondják a bölcsek és okosak: csak a bátrak, győztesek nevét őrzi meg az emlékezet, a történelem, sőt még azt is mondják, hogy még vesztesen is elvonulhatsz emelt fővel. Nehéz és rossz időket élünk ma is, de a remény sugara felmelegíti a bánatos szíveket. Félrevezetett, lebutított nép még nehezen ébred, csak mostanában változott meg. Nem... (Novella)

Lukáts János
Újratöltve: A nótaszerző és a literátor

Dráma Kazinczy Ferencről, egy elképzelt beszélgetés keretében. Szereplők: FRÁTER Loránd, akit „nótás kapitánynak” hívnak, FRUZSINA, szolgáló és kertészlány, MARCI, inas, és szerelmi postás, SZOBRÁSZ, aki ugyan a művet megalkotja, de nem sokat ért a dolgokból, KAZINCZY Ferenc, képen és a maga valóságában - - (Tágas terem, három nagy ablakkal. Az ablakok kertre néznek. (Egyéb)

Szerkesztő A
1759. október 27-én született Kazinczy Ferenc író, költő, nyelvújító

Kazinczi és alsóregmeczi Kazinczy Ferenc (Érsemjén, 1759. október 27. – Széphalom, 1831. augusztus 23.), író, költő, a nyelvújítás vezéralakja, a Magyar Tudományos Akadémia tagja, Kazinczy László ezredes testvérbátyja. Nyelvújító és irodalomszervezői tevékenységével a reformkor előtti évtizedekben a nemzeti felemelkedés és... (Hírek)

Fehér József
A kenyér illata

Emlékszel még a frissen sült kenyér illatára? A mosolygós, dúcba szakadt, hóbélű cipókra? Gőzölögve sorakoztak a kanapéra helyezett gyékényen, miután a mama a forró leheletű kemencéből hosszú nyelű falapáton kiszedegette, és vizes kisseprűvel becsapkodta őket. Jóízű illattal telt meg az eresz alja, a tanya félig nyitott előtere. Ilyenkor mindig kérleltük a mamát: szegje meg a kisebbiket. A nagy kés máris hersegve szaladt, kihasítva nekünk a... (Egyéb)

Szerkesztő A
Arany Sas Díj pályázati mű: Farcsai Péter - Egyedül a téren

Kimerülten rogytam le a kopott padra, ami halk reccsenéssel vette tudomásul, hogy harminchét éve padnak lenni nem kis kihívás. Egyedül voltam a téren, legalábbis úgy éreztem. Ősz volt, de így is izzadságcseppeket kellett letörölnöm a homlokomról, pedig nem sétáltam sokat, csak a pályaudvartól jöttem idáig. Lehajoltam, kipiszkáltam két gyöngykavicsot a cipőtalpam a recéi közül,... (Novella)

Belépés

Hírlevél

Hírlevél

Tartalom átvétel

Reklám

 

 

 


 

A Magyar Nyelv Múzeuma

 

Inter Japán Magazin

 

Turcsány Péter honlapja

 

Jankovics Marcell honlapja

 

 

Papp Lajos

 

 

 

 

 

Magyar Irodalmi Lap