Turcsány Péter
Né! ma.

Egy neo-neo... feltámasztási kísérletre// És BALASKÓ JENŐ nincsen az előadók között?????????????!/ Pedig nem hulla még s nem hull/ma MÉG!/ Akitől mindenki lop, lop és lop ötletet, ritmust, képet, szófacsarást:/ de egyet NEM tanul el. /– Uraim! „RITMUSRA UNATKOZNI NEM SZABAD!”// No, szép kis összekutyulás és egymásra halmozás lehet eme kisded utójáték/ egy halott mozgalom fölött.../ (pedig hajdan még Balassa... (Vers)

Balogh Bertalan
Brodway és Manhattan

"És még valami volt, ami az agyamra ment" - mondja a tudósember sértődötten. "Bármerre fordultam a Broadway-n, mindenütt marihuánát akartak rámsózni ijesztő alakok." Nézem az öreg fiút: szikár, aszkéta kinézésű, szakálla is van, és farmernadrág van rajta, meg farmerdzseki, és persze az amerikaiak között is oly népszerű sneaker van a lábán, meg kengurutáska az övén... Mintha vén... (Novella)

Szerkesztő A
Arany Sas Díj pályázati mű: Horváth György Tibor: Az Üzenet

Egy levél Arany Jánosnak / A költő rezignáltan nézett körbe a csatatéren. ’Ez hát a vég’ – gondolta lemondóan. Bár a füst eltakarta a mezítelen valóságot, az elmosódott árnyakból nehezen lehetett megállapítani: ki merre tart. Ki fut ki elől és kivel. A költő határozottan érezte, hogy itt a vég. Nem érte váratlanul. Napok, sőt hetek óta számított rá, és most, hogy elérkezett, valamiféle megkönnyebbülést (Novella)

Kristóf Péter
Mit ér a tudós, ha magyar?

„A tudománynak nincs hazája, de a tudósnak van” – mondotta Eötvös Loránd, utalva ezzel annak kiemelt szerepére, hogy a tudós milyen nemzeti környezetből érkezik, milyen vallási-kulturális identitással rendelkezik, és melyek azok az értékek, amelyek számára a hivatástudatot jelentik. De milyen tényezők együttes közrejátszására van szükség ahhoz, hogy valakiből kiemelkedő tudós válhasson, és ebben milyen szerepet képvisel nemzetünk történelme,... (Tudomány)

Kovács Sándor Pál
Kunsági küzdőjátékaink

Szólásmondásaink között gyakran találkozunk olyan kifejezésekkel, amelyeket kapcsolatba hozhatunk az ebben az írásban ismertetett kunsági küzdőjátékokkal. Olyan emberre szokás mondani, hogy „nem jó vele ujjat húzni”, aki erőszakos, kötekedő típus. Nos, ebben a kifejezésben az ujjhúzás elnevezésű játékunkra találhatunk utalást, melyet valamikor a csárdákban hetvenkedő szilaj legények (többnyire pásztorok, betyárok) műveltek, mikor is a... (Tudomány)

Balogh Bertalan
A kommunizmus 70 évre "gyártva"

Néha a legravaszabb gazember is elszólja magát. A második világháború elején a szerb királyságot támogatta Anglia, aztán, talán mert Churchill (mint a háttérbeli és titkos világhatalom egyik végrehajtó-bizottsági tagja) más utasítást kapott, egyszeriben köpönyeget fordított Anglia, és Titót támogatta egészen a háború végéig. A konzervatív és arisztokrata politikusoknak meglehetősen felháborító... (Publicisztika)

Jókai Anna
Franz Kafkától három kristálytöredék

Három apró novella, a tömbből kihasítva. Három kafkai vélekedés az emberről, helyzetéről és lehetőségeiről. Borzongató világ. Mintha jeges téli éjszakán nézné valaki a gyémántkemény csillagokat, a váratlan időben feltisztult boltozaton. Kafka számára nincs a kozmosznak melege. De a mikrojelenségek, a tárgyak is idegenek, tapintásuk inkább a menekülést sugallja, semmint a meghódíthatóság előlegezett diadalát. Franz... (Egyéb)

Szerkesztő A
Arany Sas Díj pályázati mű: Khin Olivér - Egy katona naplójából

1848. március 15. Magyarország: kitör a forradalom Pesten… 1848-49. A magyar csapatok sorozatos győzelmeket aratnak a Habsburg csapatok felett… 1849. június: a Habsburg Birodalom nem bírja leverni a magyar szabadságharcot ezért az Orosz haderő segítségét kéri… 1849. június 15. Az Orosz csapatok (közel 200000 fő) átlépik a magyar határt. 1849. június 16. Görgey Artúr tábora (Novella)

Lukáts János
Tapolca, város a hegyek alján

A májusi eső alaposan megfürdette a Balaton-partot, zöldek a fák, a bokrok, vízben állnak a halsütő bódék, a borozók, a sétányok padjai. Esőillat és szélrohamok, a vízen méla hattyúk, a sirályok közül csak a legbátrabbak merészkednek légi kalandozásra. A zord idő a legalkalmasabb csábító az utazásra. A vonat kerülgeti, szinte körüludvarolja a Badacsonyt. A tó hatalmas öble nyújtózott itt valaha, a partján körben hegyek ácsorogtak: a Csobánc... (Egyéb)

Nyiri Péter - A Magyar Nyelv Múzeuma
A szeretet mítosza Jókai Mór Egy az Isten című regényében 2/2

„Boldogok a békességre igyekezők: mert ők az Isten fiainak mondatnak.” (Máté 5, 9) Jókai Mór, a nagy mesemondó mítoszi távlatokból figyelte nemzetünk történelmét, s a nézőpontból üzenet lett: a múlt nagy mítoszi, a világ sorsát eldöntő... (Könyvbemutató)

Lakatos Mihály
Szótlan alszik el

A falu lassan álomba szenderül./ Sötét van nyolc után… Most veszem észre,/ Hogy már nincs soká… hogy csendben elvegyül/ A tájban a nyár egy-két csepp vére./ Utcánként bejárja az éj a falut./ Valahonnan a dombok közt szökött be./ Elaltat mindent, csak a koszos főút/ Zajos néha még, belezúg a csöndbe./ Magatehetetlen, hűvös este van./ A természet áll, és bénultan figyel,/ A derűs nyár csak tűri hangtalan./ Hogy vérzik, aztán szótlan alszik el.// (Vers)

Sajdik Ferenc
Arany János: Házasság (1)

Illusztráció Arany János verséhez. (Humor)

Szerkesztő A
Arany Sas Díj pályázati mű: Rózsa János - Ima a Donnál és kétezer kilométeren át

- Tizedes úr! - Parancs főhadnagy úr! - Magához vesz két embert, és alkalmas helyen eltemetik az őrmestert, hősi halotthoz méltó kegyelettel. - Értettem! Kérek engedélyt… - Távozhat. A tizedes távozott. A két embert saját szakaszából választotta ki. Meglepte, hogy közönnyel, majdnem örömmel fogadták a parancsot, közel a frontvonalhoz, partizánoktól nyüzsgő... (Novella)

Bakay Kornél
A király- koronázások eredete kritikai megvilágításban

Bakay Kornél előadása 2006. december 27-én a Magyarok Házában / Történeti közhely, hogy a koronázás szokása és szertartása nyugati eredetű. Ezt igazolja, úgymond, a keresztény egyház kiemelt szerepe, de leginkább a királyok szent olajjal való felkenése, amely a zsidók ószövetségi szertartásaiból származik. (Lásd Áron felkenése a Kivonulások könyvében, Saul,... (Tudomány)

Nyiri Péter - A Magyar Nyelv Múzeuma
A szeretet mítosza Jókai Mór Egy az Isten című regényében 1/2

„Boldogok a békességre igyekezők: mert ők az Isten fiainak mondatnak.” (Máté 5, 9) Jókai Mór, a nagy mesemondó mítoszi távlatokból figyelte nemzetünk történelmét, s a nézőpontból üzenet lett: a múlt nagy mítoszi, a világ sorsát eldöntő... (Könyvbemutató)

Jókai Anna
"Mi ez az álom?”

Kosztolányi Dezsőről Az emberek beszélnek: Mint őrültek, tébolydák udvarába, látják az illót, ami semmivé lett, Csak én vigyázok réveteg szemekkel, amíg e tarka zsibvásárt csodálom, mi ez az álom? Kosztolányinak álomtudata volt; amikor írt, legalábbis. Ahogy az álom tükrözi a létet: a megjelenítő szimbólumokban, az irracionális rettegésben, az üröm nélküli gyönyörűségben; de mindig csak a részleteket, mindig szakadozottan! Az éles képek között sötétség. Az élmény töredezett. Az... (Egyéb)

Bogár László
Rendszerváltás kérdőjelekkel 3/23

Az első ciklus 1945-1952 közötti szakasza a legújabb kori magyar történelem talán legsúlyosabb időszaka. A nemzeti vagyonának 40%-át elvesztő ország történelmi mélyponton van a háború után. Anyagilag, mentálisan, morálisan lepusztítva, kifosztva, idegen megszállás alatt, a felemelkedés minden reménye nélkül. Ám akárcsak más földig rombolt országokban – főként a fő vesztesnek számító Németországban és... (Könyv)

Belépés

Hírlevél

Hírlevél

Tartalom átvétel

Reklám

 

 

 


 

A Magyar Nyelv Múzeuma

 

Inter Japán Magazin

 

Turcsány Péter honlapja

 

Jankovics Marcell honlapja

 

 

Papp Lajos

 

 

 

 

 

Magyar Irodalmi Lap