Erdős Géza
ALKOTMÁNYOZÁS 2.

Magyarországra behozhatták az egészégre káros élelmiszereiket, a kukacos húst, a záptojást, a vegyszermérgezett zöldség-gyümölcsöt. Nem kellett többé vagyonokat kiadniuk a szemét és a veszélyes hulladék tárolásáért, elég volt azokat a magyar ugaron „felejteni”. A vegyszeres vizet ingyen átküldték a Rábán, a határra épített szemétégető füstjét meg a szélben. Nyeljék és könnyezzenek tőle az EU másodrendű polgárai. (Publicisztika)

Ács Mária
Németh László nőalakjai 12/20

A belső ellenállás és a külső kényszerhelyzet állandó harcában vizsgálja az író hősnője viselkedését. Így nyílik lehetőség Nelli tudatának teljes mélységű feltárására. Nelli jól felfogja a veszélyt, ami apja halálával köszöntött rá és anyjára. A kicsit bebeszélt önfeláldozás pózában tetszeleg, miközben ügyel arra, hogy Sanyival szemben a kényszerhelyzet ellenére megőrizze belső szabadságát. Feltárja, milyen fontolgatás, számítás viszi rá, hogy Sanyi elfogadása mellett döntsön. (Publicisztika)

Szerkesztő A
Németh László ma lenne 110 éves!

1901 április 18-án született kiváló írónk Németh László, akinek műveit méltatlanul mellőzik. Köszönetet mondunk Ács Máriának, aki sorozatával állít emléket az írófekedelemnek. A MIL Szerkesztősége (Publicisztika)

Doma-Mikó István
Ami a földrengést követte

See video

Steinné Gruber Katalin
Emlékezés hitoktatómra, Puszta Sándor költőre

Ő látta: Rímek mögött az embert, / a tavaszban megbúvó decembert, / a szerető nélküli hű szeretőt, / a ravatal nélküli katonatemetőt, / a Don-kanyarban fagyott tetemekből sáncot, / anyák arcán az egyre szaporodó ráncot. (Vers)

Balogh Bertalan
Ki magyar?

...majdnem minden magyarban több a magyar vér, mint sem, ámbár legjobb a vérséget nem belekeverni a dologba, (vérig sértenénk vele például Petőfit) mert annál sokkal komplikáltabb az ügy. Azok jártak talán a legközelebb az igazsághoz, akik a maguk meghatározásában, tudati, majdnem vallomásos választ adtak a kérdésre. (Novella)

Turcsány Péter
(OLVASÓNAPLÓ VII.)

Olykor egyetlen mondat megvilágíthatja egy korszak-alakító személyiség igényvilágát, jellemerejének hátterét, történelmi hatásának bensőséges kiváltóját, mozgatórugóját. Így voltam akkor is, mikor az idei Nagyboldogasszony Napjára készülődve a az országunkat neki felajánló „szent király” lelkiségét kívántam megidézni. (Novella)

Ács Mária
Németh László nőalakjai 11/20.

Az Iszony Kárász Nellije. Kárász Nelli alakjában olyan hőst alkotott, akinek égboltján saját élete minden problémája, jellemének és múltjának minden eleme összetalálkozik. A regény személyes vonatkozásait Sőtér István így emeli ki: „Takaró Sanyi és Kárász Nelli párharca Németh László elé nem választás céljából került, ő nem kívülálló. … Maga helyett bocsátja útjára Nellit.” „Meg akarta mutatni, hogy a csend is tanít annyira, mint a zsivaj. Hogy a Hold /vagyis Nelli/ nélkül a Nap /vagyis Sanyi/ segítsége sem lenne elegendő. (Publicisztika)

L. L. Levente
Alkotmányozás

Alkotmányozás. (Humor)

Erdős Géza
ALKOTMÁNYOZÁS 1.

Mennyi legitimitása van honatyáinknak? Április 18-án az Ország Házában alkotmányozásra gyűlnek honatyáink. ... kételkedem abban, hogy szaktudásuk, erkölcsi és pszichikai szintjük valamint hazaszeretetük alapján van-e kompetenciájuk dönteni Magyarország és a magyar nép sorsáról az eljövendő ötven-száz esztendőre. (Publicisztika)

Sajdik Ferenc
A gumihal

See video

Balogh Bertalan
Filozófia, töpörtyűs pogácsa és fehér füst

A szerbek kukoricalisztből csinálnak valamit, ami a téglához hasonlatos súlyban és tömörségben: kukoricatésztát gyúrnak össze egy csomó sajttal, és megsütik. Prójának nevezik. Ettem jobbat is. A finnek meg halhúst gyúrnak a kenyértésztába, és megsütik. Kalakukkunak hívják. Förtelmes. (Humor)

Steinné Gruber Katalin
Ártatlan bűnösök

A búzában megbújva kémlelték az őrségváltást. Megállapították, hogy nappal itt ugyan át nem mennek, nem létezik. Óvatosan visszakúsztak és begyalogoltak Sopronba. Ráérősen bámészkodtak, hisz rengeteg idejük volt még estig. Egyszer csak észrevették, hogy valaki figyeli őket. Akármerre mentek, egy bizonyos távolságból követi őket, ez a valaki. (Novella)

Balogh Bertalan
New York

Bámulom a dombormű alakjait, és pislognom kell hirtelen, Jobban szemügyre veszem, és nem az "intézet" történelmi múltját megörökítő figurák néznek rám, vagy címertani magyarázatot igénylő alakzatok, hanem Kandúr Bandi, (Novella)

Sajdik Ferenc
Kinek mije van...

Státusz-szimbólumok? Kinek mije van? (Humor)

Turcsány Péter
(Olvasólámpa VI.)

A nyárforduló utáni hónap számomra a Szentlélek kiáradásának hétköznapi csodáitól, felismeréseitől gazdag. Az ember „üdvtörténetében” mintha ekkor állt volna be a krisztusi fordulat hétköznapokba osztódása. (Novella)

Szerkesztő B
Ma 28 éve halt meg Illyés Gyula!

Irótársak! Emlékezzünk! Ma 28 éve hunyt el Illyés Gyula, nemzeti költőnk. (Egyéb)

Belépés

Hírlevél

Hírlevél

Tartalom átvétel

Reklám

 

 

 


 

A Magyar Nyelv Múzeuma

 

Inter Japán Magazin

 

Turcsány Péter honlapja

 

Jankovics Marcell honlapja

 

 

Papp Lajos

 

 

 

 

 

Magyar Irodalmi Lap