Koczeth László
Somlyói búcsú előtt

- XXI.századi ima és könyörgés// fenn a hágón zászlók lengnek/ fiatal s vén együtt mennek/ Máriácskát ünnepelni/ templomszobrát simogatni// karod nyúlik kéklő égből/ átölelni messzeségből/ zászló leng a csíki hegyen/ magyaroknak üdve legyen// legyen nap a boldogságra/ örömre és újulásra/ jó termésre, borivásra/ nyírfaágnak virulásra/ tisztességes számadásra/ üdvvel Isten házára// ragyogj/ ragyogj/ Asszonyanyánk/ kérünk/ mindig mosolyogj ránk/ hű népedre magyarokra (Vers)

Jankovics Marcell
Új államalapítás - A magyarmegmaradás elve 3/3

Mindenekelőtt állítsuk fejre Marxot! Jó ideje a legkülönbözőbb fórumon, írásban és szóban, nem győzöm hangoztatni stratégiai alapvetésemet: minden bajunk fő oka, hogy a Kultúra elfajzott gyermeke, a Gazdaság, pontosabban szólva, a csupán néhány ezer embernek hatalmas hasznot hozó pénzpiaci szemlélet félresöpört minden ész- és szívbéli megfontolást, és föllázadt szülője meg az (Tudomány)

Lukáts János
Betonbálvány, fecskefészek

"Akkor volt a földön jó világ, amikor az ember a saját házát építette. Vagyis: a saját házát maga építhette. A szegény ember szegényet, a gazdag meg gazdagot. De a magáét. Amikor úgy építette, hogy majd magának kell beleköltöznie és benne is maradnia. És amikor azon sóhajtozott az ember, bárcsak élete végéig benne maradhatna a maga építette házban.” Mindezt a jámbor bölcsességet akkor fogalmazta meg magában (Novella)

Nyiri Péter - A Magyar Nyelv Múzeuma
Jókai hírlapjai 4/4

A szabadságharc után Bujdosásából szabadulván lassan visszatért az irodalmi életbe, 1850 elején már a Magyar Emléklapokba, a Pesti Röpívekbe és a Magyar Írók Füzeteibe írt. Vahot Imre Remény címmel indított szépirodalmi füzetet, Jókai szerkesztőtársa lett, de dolgozott a Pesti Naplóba és a Magyar Hírlapba is. A Pesti Naplót később azért hagyta ott,... (Publicisztika)

Patócs Júlia
Arany János kézirata: Toldi szerelme

Arany János az elbeszélő költemény megírását szeretett leánya, Juliska halálát követően folytatta, e sorokat 1867-ben vetette papírra. Szeretett gyermekének korai elvesztését soha nem tudta feldolgozni lelkében, a csecsemő gyermekét árván hagyó asszony tragédiája megtörte az apai szívet. - Piroska... ez a név! jaj nekem, ez a név! / Hogy tipra keresztül egy boldogtalan (Hírek)

Handó Péter
„…valaki helyett…”

Gyurkovics Tibor: Magán-magyar Különös vállalkozás, még ha jubileumhoz köthető is, hogy egy mennyiségében gazdag életművel rendelkező szerző olyan válogatásra szánja el magát, amely különböző időben létrehozott és más-más műfajú alkotásokat rendel egymás mellé. A Gyurkovics Tibor 75. születésnapja közeledtén, 2006-ban megjelent Magán-magyar pontosan ilyen: vers, regény, tragikomédia és a bevezetőt helyettesítő Alibi-részlet (Alibi – A... (Egyéb)

Jankovics Marcell
Új államalapítás - A magyarmegmaradás elve 2/3

Mindenekelőtt állítsuk fejre Marxot! Jó ideje a legkülönbözőbb fórumon, írásban és szóban, nem győzöm hangoztatni stratégiai alapvetésemet: minden bajunk fő oka, hogy a Kultúra elfajzott gyermeke, a Gazdaság, pontosabban szólva, a csupán néhány ezer embernek hatalmas hasznot hozó pénzpiaci szemlélet félresöpört minden ész- és szívbéli megfontolást, és föllázadt szülője meg az (Tudomány)

Nyiri Péter - A Magyar Nyelv Múzeuma
Jókai hírlapjai 3/4

A szabadságharc után Bujdosásából szabadulván lassan visszatért az irodalmi életbe, 1850 elején már a Magyar Emléklapokba, a Pesti Röpívekbe és a Magyar Írók Füzeteibe írt. Vahot Imre Remény címmel indított szépirodalmi füzetet, Jókai szerkesztőtársa lett, de dolgozott a Pesti Naplóba és a Magyar Hírlapba is. A Pesti Naplót később azért hagyta ott,... (Publicisztika)


A botfülű Iksz Ipszilon, akiből később Grand Master lett

Prológus Ezt a dolgozatot kifejezetten AA azon levele inspirálta, amelyben egy régi népi, nemzeti, népnemzeti mondást idézett, miszerint: „három a magyar igazság”. - Mindig csöppnyi galacsinokat rágcsált és gyűrögetett. A figyelmetlen szemlélő elsőre azt gondolta, hogy esetleg egy külszíni vájármunka testes eredményét készíti elő exportra, de mi, a bennfentesek tudtuk, hogy ez (Humor)

Jókai Anna
Az öregség küszöbén - Az elsimuló Én

…Folyamatban. Nehéz odaadni magunkat. Nehéz a magnak önmaga árán csírává lennie. Kíváncsi vagyok: mi lehet még? Bennem, körülöttem. Milyen lesz és mikor a halálom? Milyen országot, milyen Földet hagyok itt; bármily soká, nem oly soká? Ha az utolsó percig le tudnám jegyezni „életem folyását” – ez az utolsó percben akkor is megszakadna. A leglényegesebb történés és felismerés – meglehet – így sosem lesz leírható. Minden önéletrajz... (Novella)

Jankovics Marcell
Új államalapítás - A magyarmegmaradás elve 1/3

Mindenekelőtt állítsuk fejre Marxot! Jó ideje a legkülönbözőbb fórumon, írásban és szóban, nem győzöm hangoztatni stratégiai alapvetésemet: minden bajunk fő oka, hogy a Kultúra elfajzott gyermeke, a Gazdaság, pontosabban szólva, a csupán néhány ezer embernek hatalmas hasznot hozó pénzpiaci szemlélet félresöpört minden ész- és szívbéli megfontolást, és föllázadt szülője meg az (Tudomány)

Nyiri Péter - A Magyar Nyelv Múzeuma
Jókai hírlapjai 2/4

Életképek Az Életképekben bontogatták tehát szárnyaikat a kezdetben francia rajongással eltelt ifjak; s 1847. július 1-jétől – miután Frankenburg, politikai okokból is, voltaképpen eltávolíttatván, Bécsbe ment – Jókai lett az Életképek szerkesztője, félévenként 700 forintért. Sok verset közölt Petőfitől, negyedévenkénti hat költeményre (50-50 forintért) szerződtette is őt. Petőfi... (Publicisztika)

Adorján András
Versek az ÉLET(em)ről

Apróhirdetés – Dúlt életem – Éltem pedig – ÉLET (Rezümé) / Éltem pedig, mindenki mondja, / Ekkora összeesküvés csak nem létezik? / És bevillan valóban egy-egy kép néha / Majd csak egy horzsolás, és lelkem vérezik / / Szép is volt? Biztos - nincs kész a mérleg / Foszlik az emlékezet, fakul, a szem, hozzávakul / - A nincs füstjébe gomolyogva vész el - / Mondhatatlan a fájdalom, amivel magad elé nézel / / A zuhanásodnak nincsen féke / Hogyha egyszer (Vers)

Jókai Anna
Az öregség küszöbén - A látvány és a tények

„Harmonikus, derűt sugárzó egyéniség” – ezt írják. Egy kissé meghízom. 1983-ban újra férjhez megyek. S. a lánykoromból, a „kalandos”éveimből bukkan fel, harmincnégy éven át lappangó ifjúkori érzelmekkel. Áldozatos szerelmű társ. A gyakorlati gondokat átveszi. Élete központjába helyez, s mint eledelt, önmagát önzetlenül nekem odakínálja. De én „nem falom fel”, hálás vagyok, ezt megtanultam. Az anyám... (Novella)

Eperjes Károly
"Az igazat mondd, ne csak a valódit" 22/25

- Amikor én Ady verseit olvasgattam, arra gondoltam: lenyűgöző, hogy micsoda Isten-tapasztalatokra jutott! Ugyanakkor majdnem minden istenes versében érezhető, hogy ezeket nem tudta igazán a lelkébe építeni. Babitscsal más a helyzet: ő is bejárta a maga vándorútját a hitben, de el isjutott Isten megértéséhez. - Ady is, Babits is kivételes tehetségű költő, de mások voltak az eszközeik és a lehetőségeik a hit... (Könyv)

Belépés

Reklám

 

 

 


 

A Magyar Nyelv Múzeuma

 

Inter Japán Magazin

 

Turcsány Péter honlapja

 

Jankovics Marcell honlapja

 

 

Papp Lajos

 

 

 

 

 

Magyar Irodalmi Lap