Szerkesztő C
Ma 26 éve történt a csernobili atomkatazófa

Ma 25. éve következett be az emberiség első jelentős méretű atomerőmű-katasztrófája. Csernobilban egy kísérlet közben felrobbant a reaktor, tűz keletkezett és nagy mennyiségű radioaktiv sugárzás került a légkörbe. A sugárzó anyagok bebetonozásában részt vevő munkások közül ma már senki sem él. - A Csernobili atomerőműben bekövetkezett baleset után a radioaktív sugárzás, illetve a nyitott reaktormaradvány (Hírek)

Szerkesztő C
Jézus sírja Japánban

Számtalan külföldhöz kötődő bizonytalan alapokon álló legenda kering Japánban. Ezek egyike szerint az Aomori megyében álló Singó faluban található Jézus Krisztus sírja. Az alig 3 ezer fő lakost számláló település Kriszto-no Haka (Krisztus Sírja) néven is hirdeti magát. A Tóhoku régiói kis településen áll egy sír, amely felirata szerint Jézusé. Szövege szerint Jézus 21 évesen került Japánba, ahol teológiai tanulmányokat végzett, majd 33 évesen visszatért Júdeába, ahol radikális vallási (Hírek)

Adorján András
Iksz Ipszilon hülye

Hogy lehet valaki olyan hülye, mint én? – tette föl a kérdést (szokás szerint) önmagának Iksz Ipszilon. Ő volt az egyike a megmaradt keveseknek, akik még szóbaálltak vele. Bár nem mindig szívesen tette, néha meg egyáltalán nem volt hajlandó. Választ persze nem kapott – hogy is magyarázhatta volna meg egy hülyének egy hülye, mi is a hülyeség mibenléte, titka? Mert Iksz tényleg hülye volt, nem csak bolond, mint ahogy hosszú ideig hitte, hirdette. Az egyetlen (Humor)

Jókai Anna
Belátás és átvágyakozás

Szent Pál: A rómaiaknak írott levél, 12,4-8 „Mert ahogy egy testben több tagunk van, s minden tagnak más a szerepe, sokan egy test vagyunk Krisztusban, egyenként azonban tagjai vagyunk egymásnak, s a nekünk juttatott kegyelem szerint adományaink is különböznek: aki a prófétálást kapta, tegyen tanúságot a hit szerint, aki tisztséget kapott, töltse be tisztségét, aki tanító, tanítson, aki a buzdítás ajándékát kapta, buzdítson, aki jótékonykodik (Egyéb)

Kalász István
Újratöltve: Szellemi stand by?

Egy nemzedék szellemi helyzete... - Ki Antigoné? Antigo felesége. Bulgária fővárosa? Oroszország. Gyerekek, hol van Skandinávia? Olyan nincsen, tanár úr, ne vicceljen velünk. Ki volt Berzsenyi? Ki most a miniszterelnök? ---- Méla, unott csönd az osztályteremben. Egy egész generáció hülyül. Nem tudják a Himnuszt, sem a Szózatot Egy egész generáció hülyül. Nem tudják a Himnuszt, sem a Szózatot, - mi az? - nem tudják, mit jelent az a kifejezés,... (Publicisztika)

Horváth Lajos
Ellenállás 2/2

5. Dicsértessék a Jézus Krisztusi - Elérkezett négy évre rá az érettségi, a várva-várt napok. Jó lélekkel felnőtté akartunk válni 1956 tavaszán. Annyira vittük magunkban, hogy páran megtagadtuk az érettségi vizsgát orosz nyelvből és ezt be is jelentettük tanárainknak. Lett is nagy skandalum, amire előtte nem is gondoltunk. Illetékes tanáraink rejtve megkezdték a rábeszélésünket, hagyjunk fel "hazafias" kiállásunkkal, mert azzal nagy bajt hozhatunk (Novella)

Adorján András
Halhatatlanság hatér’?

Ő – Tari Róbert vagyok a Svihák és Tsa kiadótól. Iksz úrhoz van szerencsém? Én – Az vagyok. Ő – Tudja kedves uram, kiadóm az ősszel „Ki kicsoda?” lexikont szándékozik megjelentetni, s arra gondoltunk, hogy önt, mint a magyar sport hírhe – akarom mondani ismert alakját ugyancsak felvennénk lapjainkra. Iksz (szerényen) – Örülök, hogy rám is gondoltak. Ő – Találkoznunk kellene, hogy minden részletet személyesen is megbeszélhessünk. Iksz... (Humor)

Jókai Anna
A választék - „Tré” (Részletezve) 2/2

összepréselt létezés/ lakótelep/ bordó műszálas tréning-/ ruha, belül bolyhozva./ A bolyhok mosás után/ csomóba állnak. Két/ fehér csík a totyakos/ nadrágszáron – az örökös/ gyalogos rangjelzése./ A cipzár folyton kiakad/ Trabant, Wartburg, Lada,/ slussz,/ homok- vagy mogyorószín,/ kénsárga, korál/ vödör, rongy, szivacs/ mindenki mindenbe/ belelát/ minden átláthatóan sivár/ kókadt, fakózöld/ vasárnapi délutánok/ cipőt a... (Egyéb)

Lukáts János
Szeptember újra lát

Aki sötétben él, előbb-utóbb sötét lesz a világa. A látók világa kifordul a kezei közül. Ők maguk nem voltak ugyan vakok, csak éppen nem láttak már. Mindössze árnyakat láttak, amelyek a világosságból a sok fénytörés után megmaradtak. Platonov elrabolta és bezárta őket a barlangba. A kis átkelő hajón utaztak valamennyien, amikor a kalózok rajtuk ütöttek. Békés utasnak nem kell sok, meglátták a fegyvereket, és máris a tarkójukra tették összefont tenyerüket,... (Novella)

Kenessey Csaba
Levelezés a médiával 18/21

Tisztelt Elnök Úr! Kedves Árpád! Örültem a találkozásnak a zürichi Kunsthausban. Sajnálom, hogy nem jutott alkalom a minket itt foglalkozató kérdések feltételére, a látogatás sűrű programja erre nem adott alkalmat. Felteendő kérdéseimet ezért Török alezredes úrnak adtam át és kértem a válasz megküldését. Sajnos a mai napig ez hozzám nem érkezett meg. Igen fájlaljuk azt, hogy a magyar kormány... (Tudomány)

Horváth Lajos
Ellenállás 1/2

Napi beszéd témája volt a családban, hogy az elemi-általános iskola elvégzése után a gödöllői premontrei gimnázium tanulója, diákja leszek. A környék kisiparossága, parasztpolgársága járatta a premontreiekhez jó eszű gyerekeit. Teljesen természetes volt. Kézenfekvő, hogy a társadalmi emelkedés a premontrei tanárok okítása révén vihető végbe. Ezt a lehetőséget - mire odakerültem volna - azonban elfújta a vörös szél, az iskolák (Novella)

Lukáts János
Egy illat emléke

Mindig bizalmatlan voltam az ilyen kérdésekkel szemben: „Milyenek is vagyunk valójában?” meg „Miért élünk a világon?”. Egyáltalán: a megválaszolhatatlan kérdések iránt, amelyekből csak a magam sutasága derült ki. Aligha épít sziklára kővárat, aki egy illat emlékére hivatkozik. Hiszen mindkettő megfoghatatlan és követhetetlen, rejtőzködő és tünékeny, s még inkább: ki hiszi el, hogy akár egy illat, akár egy emlék képes test nélkül, a maga... (Novella)

Adorján András
Iksz Ipszilon halál komoly

Milyen lehet a halál? – kérdezte magától Iksz Ipszilon. Nem, mintha inge-renciája támadt volna végre kipróbálni. Arra, hogy megöljék, hozzátartozó-it, barátait deprimáltan szokta kérlelni, azzal kecsegtetve mindet, hogy nem lesz hálátlan. Nem, most egészséges kíváncsisággal szerette volna körüljárni a témát, sokirányú tudásszomja okán. Nem óbégatott a böllér után, önmagát megölni meg a legsötétebb időkben sem próbálta,... (Humor)

Jókai Anna
A választék - „Tré” (Részletezve) 1/2

összepréselt létezés/ lakótelep/ bordó műszálas tréning-/ ruha, belül bolyhozva./ A bolyhok mosás után/ csomóba állnak. Két/ fehér csík a totyakos/ nadrágszáron – az örökös/ gyalogos rangjelzése./ A cipzár folyton kiakad/ Trabant, Wartburg, Lada,/ slussz,/ homok- vagy mogyorószín,/ kénsárga, korál/ vödör, rongy, szivacs/ mindenki mindenbe/ belelát/ minden átláthatóan sivár/ kókadt, fakózöld/ vasárnapi délutánok/ cipőt a... (Egyéb)

Szerkesztő C
Kosáryné Réz Lola - A föld ködében

A Kráter Műhely, Wass Alkbert könyveinek kiadója legújabb könyve. - A föld ködében mintha egy megtestesült misztériumjáték volna a 20. század elejének Felső-Magyarországáról, egy Közép-európai asszony életbe szőtt rémálmairól. A fájdalmas szívű örök anya, a fiáért, a fia jövőjéért „a halállal is alkut kötő” magyar anya sorsa. Hétköznapjaink lemoshatatlannak tűnő lelki szennyesét tisztítja napról-napra Kosáryné Réz Lola... (Könyv)

Adorján András
Iksz Ipszilon előadja magát

Iksz Ipszilont felkérték egy szabadelőadásra, kötetlen beszélgetésre. Valamivel pontosabban úgy intézte a dolgot, hogy vendéglátói csupa udvariasságból kénytelenek voltak megkérdezni, nem mondana-e egy pár(?) szót önmagáról, gondolatairól a teljesen gyanútlan hallgatóságnak. Ha lehetett is halvány reményük, hogy szemérmesen elhárít, súlyosan kellett csalatkozniuk: imádott „szerepelni”, emberekhez beszélni. Sajnos a (meg)hallgatás nem volt kiemelkedő erénye, de ezen hiába próbált javítani, fejlődésének (Humor)

Belépés

Reklám

 

 

 


 

A Magyar Nyelv Múzeuma

 

Inter Japán Magazin

 

Turcsány Péter honlapja

 

Jankovics Marcell honlapja

 

 

Papp Lajos

 

 

 

 

 

Magyar Irodalmi Lap