Doma-Mikó István
A kém magánélete - A Sorge-rejtély 1/2

Ki ne ismerné a mesterkém, Richard Sorge nevét, aki a II. Világháborúban Japánból küldte titkos rádióüzeneteit Sztálinnak? Sorge a tokiói német nagykövetségre bejáratos újságíróként felbecsülhetetlen értékű hadititkokhoz fért hozzá. Működésének csúcsaként előre értesítette Sztálint a Szovjetunió német lerohanásának időpontjáról és helyéről. Az öntelt diktátor azonban saját "tévedhetetlen" megérzéseire hallgatva... (Publicisztika)

Adorján András
Vidám Világvége

Iksz Ipszilont a minap hazafelé menet megállította a "Vidám Világvégét" szekta egyik tagja, és szigorúan felszólította, hogy gondolkodjon végre el. Iksz Ipszilon zavarában azt nyögte ki, hogy kicsiny gyermekkora óta műveli, azóta abba sem hagyta, hisz foglalkozása ezt eleve megkívánja. Hivatali órái pedig sohasem telnek le, lévén szellemi szabadfoglalkozású. A zord egyházfi azonban arra utasította, hogy bánja meg bűneit, s térjen meg az Úrhoz. Egy brosúrát is (Humor)

Jókai Anna
Ima Magyarországért

Öregisten, Nagyisten/ nézd, hogy élünk itt lenn/ katlanba zárva/ csodára várva/ csöbörből-vödörbe magyarok./ Itt élünk se élve se halva/ hurrá a vödörben hal van/ süthetünk szálkás kis pecsenyét/ a friss húst viszi már a fürge menyét/ körben a bozótból/ ragadozók szeme villog/ az elhevert csordákon/ áldozati billog./ (csitt, csak csendesen, ne kiálts,/ mormold csak, mormold az imát)/ Öregisten, Nagyisten/ ha Te nem, ki segítsen?/ Sovány lakomára/ nova bort kínáltak/ s akik ezt megitták (Vers)

Szerkesztő C
Nyelvészetről mindenkinek

Másutt legalább tízévente születik egy új, tömör nyelvészeti összefoglaló. Most 59 nyelvész összefogásával csaknem egyéves munkával elkészült és megjelent a Nyelvészetről mindenkinek – 77 nyelvészeti összefoglaló című kötet az Inter Kft. gondozásában. Az összefoglaló eredetileg 20-30 jelentős tudományterület (főként minimalista, de egyetemi szintű) összefoglalójaként indult, ám napról-napra... (Könyvbemutató)

Balogh Bertalan
Szöllő és cirkusz

Öreg barátom New Jersey-ben jó pár szőlőtőkét ültetett a háza mögött. Hazulról hozatta őket, és úgy ültette, pontosan olyan közel a ház napsütötte falához, mint az otthoni lugasa volt. Nyesegette, vezetgette, kötözgette az indákat, és lett is belőle csinos lugas, mert a föld és a növények éppoly türelmesek és szófogadóak itt is, mint mindenütt. A lugasban való bóklászás is az otthon ismert világát varázsolta vissza: ugyanazok az illatok (Publicisztika)

Jankovics Marcell
Sisyphus

See video

Turcsány Péter
Óda Calliopéhez 1/3

A Trianon-trauma mint fordulat a magyar prózairodalomban Tormay Cécile Az idegen című novellájáról „S a holsevizmus rémképei készítik elő Az idegen Donátját, hogy a kommunisták egy áldozatának kastélyában találkozzék annak istenfélő, tisztes ősével s a cinikus modern emberrel, akiről kiderül, hogy ő maga, «az, aki a háború előtt más volt.» Más szóval: az, aki minden pusztulásért felelős. A magyar társadalom felelősségét ez a látomás állapítja meg (Tudomány)

Szerkesztő C
A magyar nyelv hete megnyitója (Íróknak, olvasóknak ajánlott rendezvény!)

A magyar nyelv hete megnyitója lesz 2012. ápr. 23-án 14:00 órakor. Helyszíne Szombathely, Megyeháza (Berzsenyi tér). Nyelvünk mint hungarikum - 46. magyar nyelv hete - A rendezvényt a Vasi TIT és az Anyanyelvápolók Szövetsége szervezi. A megnyitó programja: - Balázs Géza: Nyelvünk idegen tükröben - Dede Éva: Amit a pszichológus lát a magyar nyelvben - Kiss Gábor: A magyar valóság tükre szavainkban (Hírek)

Adorján András
Iksz Ipszilon átgondolja

Iksz Ipszilon folyton gondolkodott, töprengett és persze gyakran tépelődött is. Nem ritkán hülyeségek foglalkoztatták, többnyire talán mégis fontos kérdések, értelmes dolgok. Ő maga pedig - a komoly emberek szerint - nem volt komoly valaki, de mert a pályáján az idők folyamán mégiscsak elért egyet-mást (és nem kinevezés útján, hanem a nemzetközi porond homokján nyilvános gladiátorharcban), azért nem hülyézhették le következmény nélkül. Csak úgy (Humor)

Jókai Anna
A fáraó utolsó imája

Ó, Egy-Aton!/ mi a nagyobb vétek// Amenhotepből Ehnaton –/ elfáradtam nagyon/ Csak a Napra néztem – nem a Napba/ A fényruhában a fénytestet nem vettem észre/ Megölt a fél-tudás./ (Mégis, mégis megérte.)/// Három/ 1./ Hol volt, hol nem volt (de ma már nincsen) a három majomszerű./ Amit a süket és a néma látott, azt nem látta a vak./ Amit a vak és a néma hallott, azt nem hallotta a süket./ Amit a süket és a vak kérdezett, arra a néma nem felelt./ Ha úgyis hiába, ki-ki a magáét (Vers)

Kenessey Csaba
Levelezés a médiával 15/21

Tisztelt Elnök Úr! Kedves Árpád! Örültem a találkozásnak a zürichi Kunsthausban. Sajnálom, hogy nem jutott alkalom a minket itt foglalkozató kérdések feltételére, a látogatás sűrű programja erre nem adott alkalmat. Felteendő kérdéseimet ezért Török alezredes úrnak adtam át és kértem a válasz megküldését. Sajnos a mai napig ez hozzám nem érkezett meg. Igen fájlaljuk azt, hogy a magyar kormány... (Tudomány)

Sajdik Ferenc
Arany János: A tudós macskája

Illusztráció Arany János verséhez - A tudós macskája /// Szolgája is volt: a háznak / Ez viselte gondját, / Hogy lába ne keljen és a / Szelek ne hordják. / Hű cseléd volt félig-meddig, / - S hajha! / Koplalás lőn este-reggel / Bőséges jutalma. / / Máskülönben ment a dolga / A kedves cicának: / A reggelin gazdájával / Ketten osztozának. / - S hajha! / Fél zsemlére, pohár téjre / Nagyokat sóhajta. / / Mert tudósunk a magáét / Ha... (Humor)

Lukáts János
Talán a címerállat…?

Hallgatom a hajnali csöndet. Óh, van hallgatnivaló a hajnalon is: az útnak induló neszek, a nap bátortalan mozdulása, a világot ébresztő motorok és madarak első jelentkezése. És van hallgatnivaló a csöndön is: a megszólalás előtti pillanatok, amikor a világ teleszívja tüdejét, hogy egész napra való hangot, hangorkánt legyen képes kikiáltani, kirikoltani magából. De most még,… most még semmi. Behunyt szemmel is érzem, amint futkos a (Novella)

Turcsány Péter
„A szó, mely visszhangot ver az időben”

Tavasz van! Talán emiatt vált 1964-től Magyarországon a Költészet napjává József Attila (és Márai Sándor) születésnapja: április 11-e. Nekem így együtt, kettejükre emlékeztetve szép ez az ünnep, mert a költészet és az elbeszélés – egyfajta átszellemesített hőfokon – egyként a görögség Szépszavú főmúzsájának, Calliopénak hódol. (A magyar „szépszavú” kifejezés tükörfordítása a múzsanévnek.) Tavasz van. A galambok, a (Hírek)

Kenessey Csaba
Levelezés a médiával 14/21

Tisztelt Elnök Úr! Mellékelem Önnek a Magyar Televizió elnökének, Peták István úrnak küldött levelem másolatát, mivel az eddigi tapasztalatok szerint Ön, mint a Magyar Köztársaság elnöke figyelemmel kíséri a demokratikus fejlődést hazánkban, erről elnöksége alatt már többször tett tanúbizonyságot. Merem remélni, hogy levelem nem ugyanabban az elintézési rendben kerül az Elnök úr kezeihez, mint mellékelt 94-ből keltezett, (Tudomány)

Kaslik Péter
A politika és a magyar nyelv

Jó hír: Az ötvenöt éve megjelenő budapesti Élet és Irodalom c. hetilap 2011. november 4-i száma végre cikket közölt a kanadai magyarokról. A jóhiszemű magyar azt hihetné, hogy az Élet és Irodalom végre tudomást vesz rólunk, és méltóan beszámol arról, hogy a kanadai magyarok oly mesze az óhazától ötvenöt év után is megtartották, és ápolják magyarságukat; egyházközösségeik, iskoláik, újságjaik, folyóirataik vannak stb. Rossz hír: Az Élet és Irodalom (Publicisztika)

Adorján András
A Nép nevében…!

Csurka Pistával valami 4-5 hónappal a halála előtt találkoztam a Hélia szálló fürdőrészében. Nagyon örültem, hogy láttam, úgy vettem észre, hogy ő is. Beszélgettünk pl. arról, hogy akik szüntelenül kirekesztésről visítanak, az ő drámáit bezzeg bojkottálták jó húsz évig. (kedvencem a félelmetes "Ki lesz a bálanya?) Nyomatékkal jegyzem újra, hogy a "nemzeti szárny" és általában a kvázi jobboldal lapított és kussolt. Azt mondta, hogy a Magyar Fórum (Publicisztika)

Jókai Anna
egy – az Egyben

amivel látok azzal hallok/ szem nélkül és fültelen/ amit látok hallom is/ csupa fül vagyok és csupa szem/ nem a szám szól és megértik/ nem szájjal szólnak és megértem/ kéretlen kínálják/ amit mindeddig kértem/ se lábam se kezem/ átjár rajtam amiben járok/ tart engem itt akit nem fogok már/ tartom ott akit még várok/ nincs orrom az illatokra/ egyetlen illat betölt/ földszagú a mennybolt/ mennyszagú a föld/ levegőért nem kapkodom/ a levegő szív be engem/ ráfújással formálódik/ légnemű (Vers)

Belépés

Reklám

 

 

 


 

A Magyar Nyelv Múzeuma

 

Inter Japán Magazin

 

Turcsány Péter honlapja

 

Jankovics Marcell honlapja

 

 

Papp Lajos

 

 

 

 

 

Magyar Irodalmi Lap