Eperjes Károly
Thália és teológia 7/20

Ha a magyarságról beszélünk, ha arról a szellemi és lelki identitásról gondolkodunk, amely egyedülállóvá tesz bennünket a Kárpát-medencében, felmerül a kérdés: mivel gazdagíthatjuk Európa népeit? Mit adhatunk a világnak? És a másik oldalról: mit nem szabad eltanulnunk? Eperjes Károly: Vissza kell találni a morális alapokhoz. Európában és Magyarországon is. Ilyen egyszerű. (Publicisztika)

Doma-Mikó István
TORA-TORA-TORA !

Exkluzív riport a Pearl Harbort megtámadó vadászpilótával. - A tora japánul tigris, háromszor mondva pedig a jelszó, amely 1941. december 8.-án elindította Pearl Harbor bombázását, s ezzel Japán hadba lépését Amerika ellen. A hatvanas évek bestsellere lett az eseményeket felelevenítő Tora-tora-tora című könyv, 1970-ben pedig nagy sikert aratott megfilmesítése. (Riport-tudósítás)

Csernák Árpád
Varjúvér

Régi barátomat keresem az ódon házban, ahol lakott (pontosabban: akkor még úgy tudtam: lakik). Kötényes, papucsos, elhanyagolt külsejű hölgy fogad. (Hölgyet mondok; részben a nők iránt érzett megváltoztathatatlan tiszteletem, részben az asszony fáradt, de nemes arcvonásai miatt.) T. L. úr?!, kérdezi csodálkozva, és elmosolyodik. Láthatóvá válnak ezüstfogai az alapvetően foghíjas szájban. Ó, ő már régen elköltözött. Megmondja a telep címét. (Novella)

Szerkesztő C
Kosáryné Réz Lola: Perceg a szú

A Kráter Műhely kiadása: "A Tetralógiában megörökített mintegy három és fél évszázad alatt a főhősnő(k) sorsa a magasból indul, az Asszonybeszédben (az első) Patócsy Katalin még várúrnő, hogy aztán száz év múlva ükunokája, Árva Kati szegény zsellérasszony és megégetett boszorkány legyen. A következő kötetben (és generációban), a Perceg a szúban Ficfa " (Könyvbemutató)

Turcsány Péter
Arcok a Panaszfal mellől -A háború vége – az elnyomás kezdete

Boldogult Horváth János menye:„Horváth József; 45 elején a pártban vezető is volt. Elmentek sóért Ábrányba. Ittak bort. Beértek Nyíradonyba. Őket megállították. Mondta, hogy sóért volt. A rendőrök előre fogták, aztán behajtották a rendőrségre. Mutatta a pártkönyvet is. Amire beértek a rendőrségre, ottan meghalt. A rendőrök kihívatták az uramat a hullaházhoz. (Novella)

Balogh Bertalan
New yorki furcsaságok

Elhangzik a kérdés: "Honnan ered a croissant, Magyarországról, Franciaországból, vagy Görögországból?" A három versengő egyszerre nyomja meg a gombot és kórusban üvölti, mert hiszen a legbutább ember is tudja, hogy a válasz: Franciaország. "Tévedés", - mondja a játékvezető. "A helyes válasz: Magyarország". Én tudtam. Rongyoskifli néven ismerjük. És nem is ez a legnépszerűbb kiflink. (Publicisztika)

Szerkesztő C
Asszonybeszéd

Ízelítő a könyvből: "Harag nem volt a szívében senki ellen. Imádkozott az uráért, hogy hadd legyen boldog, ahogyan boldog tud lenni. Annára gondolt aztán, és mosolygott kicsit a sötétben, mert arra gondolt, mit mondott neki a bányarém. De aztán oldalt fordult nyugtalanul, és nézte az alvó gyermek arcát a homályosságban. Néhány esztendő... s mi lesz aztán? – Kisfiam, ha megnősz, te is elhagysz engem?" (Könyv)

Lukáts János
Godot! Ma zárva…!

Jókai Anna írásműve ugyanolyan talányos és fölzaklató olvasmány, mint Samuel Beckett drámája, a Godot-ra várva. Amiként Beckettnél nem derül ki semmi Godot-ról, - sem szándékai vagy a várakozás értelme, de még az sem, miféle személy Godot, ha személy egyáltalán! -, ugyanúgy szőtte-fonta tovább Jókai Anna a Godot-ságot, kanyargatta új utakra, amelyek szintén nem vezetnek sehová... (Könyvbemutató)

Jankovics Marcell
Magyar karácsony

A történettudomány hivatalos álláspontja szerint 1000. december 25-én (vagy 1001. január 1-jén) István magyar fejedelmet királlyá koronázzák. A történészek és a művelt közvélemény szerint a koronázás napja a keresztény magyar állam születésnapja. A szimbolikus aktus megpecsételte a száz éves folyamatot, amelynek során Magyarország betagozódik az egykorú Európába... (Egyéb)

Papp Lajos
Újratöltve: Tanulságok

Prof. Dr. Papp Lajos szívsebész tapasztalatai az Amerikában eltöltött egy éve után a magyar és amerikai hozzáállásról és a "magyar átokról" a Jöjjön el a Te országod c. könyvében: "...mi nem vagyunk képesek arra, hogy feladatokat tűzzünk ki magunk elé, és ezért összefogjunk, egy, két, öt, tíz, száz ember." (Publicisztika)

Hörcher Ferenc
A nap vége

A vándor a nap végére egyre nyugtalanabb. / A vidék erre már nem ismerős, öles fák / takarják el a kilátást, / köztük furcsa szél szalad, / s az erdei útnak egyszerre vége szakad.... Akkor leül a földre, tenyerébe hajtja fejét. Halántékán érzi, lüktet egy kiálló ér, ahogy áramlik-szalad fölfelé a vér, valami furcsa homály borítja el szemét, mintha egy fátylat hajítanának felé… (Vers)

Turcsány Péter
Arcok a Panaszfal mellől - A teherbe ejtett kismama

Az anya /a lányáról/: 11 hónapos, még mindig szoptatja! Úgy fáj a háta! Legalább havonta 300 Ft-ot, hogy segítenék, hogy tejre legyen. Legalább 3 évig, hogy be tudja vinni az óvodába. A barátnő /a kisgyereknek mondja/: Egy jó embert hozzon onnan messziről, egy apukát, azt hozzon, mondjad ennek az embernek. Majd hoz a jószerencse egyet, igaz-e? (Novella)

Balogh Bertalan
Nemzet és nemzettudat Amerikában

Érdekes világcsúcsokat tud az agymosás-technika elérni. Amerikában 250 millióból 249,5 milliót nevezhetünk divatos szavukkal az Utca Emberének. Ezeket valóban mindenné akarta tenni a szisztéma, csak műveltté nem, tehát igen rafináltan olyan eszményeken, tévéműsorokon és magazinokon nevelte fel őket, hogy más nem is sülhetett ki belőlük, mint siralmasan szűk látókörű, hájas és buta utcaembere. (Publicisztika)

Szerkesztő C
Kosáryné Réz Lola: Asszonybeszéd

A Kráter Műhely kiadása: "A magyar történelem viharvert évszázadainak női szempontú krónikája! A kötetek 70 év hallgatás után jutnak el újra az olvasókhoz. A négy nemzedékregény története, a Tetralógia (Asszonybeszéd, Perceg a szú, Vaskalitka, Por és hamu) mintegy kétezerötszáz oldal terjedelemben írja meg a magyar történelem sorsfordító évszázadait – nősorsokon keresztül." (Könyvbemutató)

Csernák Árpád
Ügyesek és ügytelenek

Lin-csi Lu a nagy csan-buddhista mester – hogy kiket nem hozok ide – meg azt mondta: „…tudnotok kell, hogy a rátermett ember számára alapjában nincs »ügy«. Csak azért futkároztok minden percben keresni valamit, mert nincsen önbizalmatok a fejeteket keresni, amit elhagytatok, és megállni is képtelenek vagytok.” (Egyéb)

Jankovics Marcell
A mese háza és az ökotradíció (2. Befejező rész)

A népmese ma nem él igazán, de ez nem az ő hibája, hanem a klasszikus meséket nem ismerő, nem mesélő szülőké, nagyszülőké, óvónéniké. Sokan azt hiszik, a hagyományos mese idejét múlta. Részint ezért a klasszikus meséket átírják, de nem a korszellemnek megfelelően, hanem azért, hogy megkíméljék a gyerekeket a bennük lévő rémisztő... (Tudomány)

Hörcher Ferenc
A Dante-paradoxon

Az emberélet útjának felén / nagy sötétlő erdő. / Az. út belevész a sűrű, / kusza, vad vadonba. / Ahogy a fák közé beérsz, / az éjszaka rád zárja / döngő vasajtaját. / Feneketlen völgy ölén / rekedsz, mely mint a / pince, hideg és mély, / alján tévelygő lélek, / kósza fáklyafény / vagy. Most minden fény / kihuny, zaj elhal. / Úgy érzed magad,... (Vers)

Belépés

Reklám

 

 

 


 

A Magyar Nyelv Múzeuma

 

Inter Japán Magazin

 

Turcsány Péter honlapja

 

Jankovics Marcell honlapja

 

 

Papp Lajos

 

 

 

 

 

Magyar Irodalmi Lap