Jankovics Marcell
„Nem agancsok voltak azok, hanem szárnyak.” (1.)

A címbe foglalt idézet a Képes Krónikában elbeszélt váci egyház alapítási legendájából való. A történet szerint Szent Lászlónak, miközben bátyja, Géza herceg oldalán csatára készül Vác mellett, látomásban angyal jelenik meg, és Géza fejére aranykoronát helyez. Géza a látomás hallatán megfogadja, hogyha öccse látomása teljesül, vagyis király lesz, egyházat épít Szűz Máriának azon a helyen. (Tudomány)

Turcsány Péter
Arcok a Panaszfal mellől - Szennyes pusztán (1)

Ezekben a tákolmányokban négy generáció él összezsúfolódva. Közel 90 ember-gyerek és felnőtt – a tizenhárom kunyhóban. Több családfő jár Pestre dolgozni, kubikosmunkára. A középkorú férfiaknál gyakran lépnek fel betegségek, 8-9-12 gyerek mellett nehezen gyűlik össze a 14 000 Ft a Cs-lakáskölcsön befizetésére. (Novella)

Doma-Mikó István
A kém magánélete - A Sorge-rejtély (2., befejező rész)

Sorgét 1944-ben a Szovjetunió ünnepén, november 7-én végezték ki. Mikor értesült erről? Majdnem egy év múlva, a háború befejeztével, amikor az újságok a lakosság tudomására hozták. Szólni se tudtam, úgy éreztem, jeges marok szorítja össze a torkomat. (Publicisztika)

Balogh Bertalan
Széchenyiből kiindulva...

"Régi dicsőségünk fénye", és hasonlók... Amióta világ a világ, mindig siratta az ember a régi szép időket, szitkozódott a romlás térhódítása miatt, és ostorozta a jelent, mintha a jelen tehetne arról, hogy elmúlt a múlt. Széchényi is ezt tette, és egyáltalán, minden jóérzésű gondolkodó. (Publicisztika)

Eperjes Károly
Thália és teológia 5/20

Számomra úgy tűnik, hogy akik a hagyományos, európai, vagyis keresztény értékrendet vallják és követik, inkább a jobboldal mellett teszik le a voksukat. Tehát szerintem Európában egyre kevésbé Nyugat és Kelet, Közép és Dél között húzódik a vonal. Sokkal inkább a keresztény értékrend és a nem keresztény értékrend áll szemben egymással -- egész Európában. (Könyv)

Papp Lajos
Újratöltve: A nemzet, mely írott irodalmában a halálra készül

Prof. Dr. Papp Lajos szívsebész arról, hogy miért olyan sok a szívbeteg Magyarországon, s amely betegséget szinte magyar betegségként, Morbus Hungaricus-ként tartanak számon. (Papp Lajos: Jöjjön el a Te országod) (Novella)

Turcsány Péter
Arcok a Panaszfal mellől - Bevezető

A részletek között kell járnunk, a részletekkel kell azonosulnunk, hogy megpillanthassuk a teljességet. Arcok, sorsok sokasága döbbent rá az egymásrautaltság társadalmi kényszerére. Részvét, figyelem és közvetlen jelenlét nélkül csak irányítani, csak döntéseket osztani, csak súlyosbítani lehet a meglévő társadalmi egyenlőtlenségeket. Az elméletek csak látleletezhetik a változtatásra váró hiányokat. (Novella)

Doma-Mikó István
A kém magánélete - A Sorge-rejtély (1.)

Ki ne ismerné a mesterkém, Richard Sorge nevét, aki a II. Világháborúban Japánból küldte titkos rádióüzeneteit Sztálinnak? Sorge a tokiói német nagykövetségre bejáratos újságíróként felbecsülhetetlen értékű hadititkokhoz fért hozzá. Működésének csúcsaként előre értesítette Sztálint a Szovjetunió német lerohanásának időpontjáról és helyéről. Az öntelt diktátor azonban saját "tévedhetetlen" megérzéseire hallgatva... (Publicisztika)

Csernák Árpád
Ha a só ízét veszti

Becsukta és letette a Bibliát. Zsebben elférő, elnyűtt Újszövetség volt. Észre sem vette, hogy arra a két bakra fektetett transzparensre teszi, amire az van rámázolva öles, vörös betűkkel: TOVÁBB A LENINI ÚTON! Nem vette észre, így nem is zavarta. Megszokta. Számára ez volt a munkaasztal. A tanintézet alagsorában, ahol többnyire tanyázott, és ahová tanár létére - épp azért száműzték vagy húsz éve, mert úgymond - „a tanórákon klerikális..."... (Novella)

Balogh Bertalan
A muzulmán négertől tanultam

Egyik lakóm egy hatalmas néger volt, aki börtönőrként dolgozott deputy seriff rangban. Mindamellett sunyi gazember volt, akit végül hamis csekkek és lakbér nem-fizetés miatt ki kellett lakoltassak. De amúgy, "békeidőben", kellemesen el lehetett vele beszélgetni. A néger börtöntöltelékek közül csak a mohamedán vallásúakat szívlelte,... (Publicisztika)

Lukáts János
Borbély Lászkó könyvéről: Büntetlenek

Agatha Christie bűnügyi történeteiben általában egy bűncselekmény történik, esetleg kettő, három. Jól megindokolt a tett, az áldozatot lehet sajnálni, az elkövetőre lehet haragudni. A könyvben van bűn, büntetés és bűnhődés. És körülötte a világ: város és vidék, otthon és munkahely, iskola, börtön, szerelem, barátság, ami a világot kerekké teszi. (Publicisztika)

Turcsány Péter
Újratöltve: Elherdált magyarságunk

Az 1980-as évek vége már nem alkalmas nosztalgiára, jobb esetben rapszódiákra, szigorúbban nézve számvetésekre, számonkérésekre, történelmi időnk és szellemiségünk határozott átvilágítására van szükségünk. (Novella)

Szerkesztő A
Jankovics Marcell életrajza

Kedves Olvasók és Írótársak! Legyen ajánlott olvasmány számunkra Jankovics Marcell rajzfilmrendező, művelődéstörténész, könyvillusztrátor életrajza. (Egyéb)

Szerkesztő A
Köszöntjük lapunkon Jankovics Marcellt!

Szeretettel köszöntjük lapunkon Jankovics Marcell rajzfilmrendezőt, művelődéstörténészt és könyvillusztrátort! A mestert és félévszázados hatalmas életművét szinte lehetetlen röviden bemutatni. Művészi elkötelezettségét, kifogyhatatlan ötlettárát és önpusztító munkatempóját tekintve leginkább Leonardo da Vincire emlékeztet. A polihisztorra, aki több művészeti ágban alkotott egyszerre, és nem talált megnyugvást, amíg mindegyiket tökélyre nem vitte. (Egyéb)

Lukáts János
A Magyar Kultúrális Kalauzról

Két évtizeden át hányszor óhajtottuk és vártuk a könyvet, amely méltóképpen bemutatja Magyarországot. Az ország valódi értékeinek felsorakoztatására még hivatalos intézményt is életre hívtunk (úgymond: országimázs központot). Most végre a kezünkbe vehetünk egy ritka szép gyűjteményt, amelyet nem állami (kormány- vagy párt-) szerv, hivatal hozott létre, hanem egy közepes(nek is alig nevezhető) gazdasági erejű intézmény, a Napkút Kiadó. (Egyéb)

Balogh Bertalan
Franko országában láttam...

Franco még élt akkor. Svédországi cégem egy rövid és érdekes mérnöki megbízatást kapott Barcelonában. Nagyon vonakodtam az odautazástól, mert észrevétlenül is agymosottá válik az ember, ha gyermekkorától felnőtt koráig egyébről sem hall, ha Spanyolország került szóba, mint a véreskezű diktátorról, lámpavason lógó ártatlan emberekről és a Guardia Civil mindennapos rémtetteiről. (Publicisztika)

Csernák Árpád
Mellcsont-próba

Mokurai Tibor még kezdő ebben a társaságban. Váratlanul és meghökkentően rövid idő alatt vált földönfutóvá, vagy ahogy ők nevezik magukat, ha kéregetnek: hajléktalanná. Évtizedeken át az egyik nagy könyvkiadó korrektora volt, a kiadó megszűnt, ő munka nélkül maradt. A válása után özvegy édesanyjával lakott, de a matuzsálemi kort megélt asszony halála után „leleményes” bátyja megvette és eladta feje fölül a lakást. (Novella)

Balogh Bertalan
A magyarok módszeres megosztása

...például Trianon, a területi széttrancsírozás is az egyházat szolgálta a maga módján, amennyiben nemcsak bosszút állt az Atillás magyarokon, hanem jó néhány millió magyart egyenesen a nem katolikus szférába kanyarított át, és ezzel nemcsak kisebbítette a sátáni cigány magyarok országát, hanem automatikusan katolikus hídfőket is teremtett magának a Vatikán azokban az országokban, ahol hídfői se nagyon voltak. (Publicisztika)

Belépés

Reklám

 

 

 


 

A Magyar Nyelv Múzeuma

 

Inter Japán Magazin

 

Turcsány Péter honlapja

 

Jankovics Marcell honlapja

 

 

Papp Lajos

 

 

 

 

 

Magyar Irodalmi Lap