Szerkesztő A
Árpád napja

Éljen honalapító Árpád vezérünk! (Egyéb)

Szerkesztő A
Árpád napja

Írótársak! Nem véletlenül választottuk Honlapunk címlapjára Munkácsy Mihály Honfoglalás c. festményét. Árpád napján emlékezzünk honfoglalő fővezérünkre! A MIL Szerkesztősége (Egyéb)

Doma-Mikó István
Kamikaze búcsúlevelek 1.

A japán Tokubetsu Kogeki-tai, rövidítve TOKKÓTAI magyar fordítása Különleges Támadó Alakulat. Tagjai öngyilkos bevetéseken bombával megrakott harceszközeikkel az ellenség hajóinak, repülőinek vagy objektumainak ütközve felrobbantották azokat. (Publicisztika)

Szerkesztő A
Illyés Gyula: Koszorú

Fölmagasodni nem bírhatsz. De lobogsz még, / szél-kaszabolta magyar nyelv, lángjaidat / kígyóként a talaj szintjén iramítva - sziszegvén / néha a kíntól, / többször a béna dühtől, megalázott. / Elhagytak szellemeid. (Vers)

Kaslik Péter
Nemzeti, vagy „kozmopolita” költészet?

József Attila: „Ady-vízió” című, a Nyugat folyóiratnak szánt írásában fogalmazza meg, a ma már szállóigévé vált mondatát: „A nemzet közös ihlet.” József Attila ugyanott azt is megjegyzi, hogy a nemzet „nyelvet alkotó tevékeny szellemiség.” (Publicisztika)

Steinné Gruber Katalin
Fábián Zsiga paprikái

Ezek a falusi legénykék, öten-hatan-heten. mikor mennyien verődtek össze a híres "Fingóci" téren (így hívták ezt a kis teret, a Faragó Viliékkel átellenben). Ott volt a napi gyülekezőjük, ott születtek világ­rengető ötleteik. (Humor)

Turcsány Péter
Emlékezz, hogy emlékeztess!

– Moldvai magyar Passió – / A lélek, ha szállna, / mi bennem él, / A láng, ha volna szárnya, / mely hozzátok ér – / Eggyé lobogna mind a fény / köszönteni magas Urát! (Vers)

Szerkesztő A
Meghívó hazafias kiadvány bemutatójára

Meghívó az ERDÉLY című monográfia kolozsvári bemutatójára 2011. április 2-án, SZOMBATON 18 órakor a Kolozsvári Református Kollégium nagytermébe. (Egyéb)

Ács Mária
Németh László nőalakjai 5/20.

A továbbiakban azt vizsgálom, hogy miképpen tudott Németh László az alkatába zárt sors és a valóság egységét megteremtve értékes műalkotásokat létrehozni. Minden regényhősében ennek a feladatnak a megoldására törekvését látjuk. Ez volt az ő „emberi színjátéka”. (Publicisztika)

Kaslik Péter
Gratuláció

Üdvözlöm a Magyar Irodalmi Lap megjelenését. Napjainkban ismét, illetve továbbra is fontos, hogy a magyar kultúra területén is magunk mondjuk meg kik vagyunk, mit érzünk, és hogyan látjuk a világot. (Egyéb)

Szerkesztő A
Köszönet

Írótársak! Köszönetet mondunk a színvonalas írások szerzőinek! Csak így tovább! A MIL Szerkesztősége (Egyéb)

Papp Lajos
Alázat 2.

"Az orvos, ha kellő alázattal viseltetik, akkor tudja, hogy csak a természet törvényei szerint lehet cselekedni." Részletek prof. Dr. Papp Lajos szívsebész A magyarokhoz c. könyvéből. (Publicisztika)

Doma-Mikó István
A japán Különleges Támadó Alakulat

A II. Világháborúban létrehozott japán Különleges Támadó Alakulatnak ez az egysége olyan szupertitkos volt, hogy évtizedekkel a háború után még honfitársaik sem tudtak a létezéséről. (Publicisztika)

Lukáts János
Keszthely, a pannon város

Kibontja vásznait a Sissy vitorlás, bólogatva hasítja a vizet. Belibeg a Balaton közepére, ahonnan ellátni a távoli Tihany félsziget felé, ahonnan megszemlélhető a fonyódi várhegy, északról pedig a kecsesen előreugró Szent Mihály-hegy integet, csúcsán a kálváriával. (Publicisztika)

Turcsány Péter
Évezredváltó pirkadat

Mi volt, mi lesz apáink s e század titka? / Isonzó, Don? Auswitz, Hirosíma, / Szerbia? Kinek, mitől ki előtt, / s miért kellene pirulnia? / Asszonyomnak kell-e? / Gyermekeimnek kell-e? Barátaimnak kell-e? (Vers)

Steinné Gruber Katalin
Szekér a háztetőn

Azért nem állt meg az élet, mert ahol fiatalok vannak, ott mindig történik valami. Na, itt is akadtak mókacsinálók, akik vicceiket véghez is vitték legtöbbször. (Humor)

Bella Árpád
Balogh Bertalan Vonaton vissza c. könyvének bevezetője

Annak, aki huzamosabb időre, hosszabb évekre vagy talán sosem hagyta el hazáját, minden, ami körülveszi természetesnek, megszokottnak hat. Aki viszont évtizedeken keresztül és ráadásul kényszerűségből emigrált természetes közegéből, másként értékel, és óhatatlanul van mit mihez viszonyítania. (Publicisztika)

Ács Mária
Németh László nőalakjai 4/20.

Mit jelent Németh László számára a görögöktől tanult tragikus életérzés? Azt, hogy az ember a rászabott körből, sorsból kilépni nem tud. Ennek a „végzetszerűségnek” utolérhetetlen példatára a görög mitológia. (Publicisztika)

Szerkesztő A
Bemutatjuk Ács Gáborné, Siraky Máriát, a Németh László tanulmány íróját

A tanulmány irodalom és hazaszerető írója rámutat a remekművek születésének olyan életrajzi és pszichikai elemeire, amelyekről eddig nem tudtunk, vagy nem vettünk tudomást. A MIL Szerkesztősége (Egyéb)

Belépés

Hírlevél

Hírlevél

Tartalom átvétel

Reklám

 

 

 


 

A Magyar Nyelv Múzeuma

 

Inter Japán Magazin

 

Turcsány Péter honlapja

 

Jankovics Marcell honlapja

 

 

Papp Lajos

 

 

 

 

 

Magyar Irodalmi Lap