Adorján András
Iksz Ipszilon karácsonya

Lerogyott egy fotelba. . – Hát ezzel is megvolnánk! Most már akár végezhetnék is magammal. Nagyon meg se büdösödnék tavaszig ebben a kurva hidegben! De aztán valahogy mégsem ölte meg magát. Sőt, a következő szentestén sem. Viszont 2 év múlva, mikor már újra a városban lakott, fölment a Rózsika nénihez, aki fölötte lakott. Rózsika néni egy szörnyű perszóna volt, hisztérikus, kötözködő. Saját jogon is utálta az egész ház, nem csak azért, mert a vejével (aki a közös képviselő volt) a fáma szerint bűnszövetségben (Novella)

Apáti Kovács Béla
Füzérkői remete ─ Mesélő magyar várak

Bizony, ha ma valaki a füzérkői várat keresi a csodálatos Bükk hegységben már csak a fák és bokrok között néhány falmaradványt, dombot talál, amely egykor a vár része lehetett. Pedig réges-rég itt egy szépséges vár állott. Ezüstből, aranyból voltak a falai és kacsalábon forgott. De ami még ennél is fontosabb volt, a várban egy szépséges királykisasszony lakott. Olyan szép volt, hogy párja nem akadt a földön. Aki, ha csak egyszer is reá tekintett, nem tudott szabadulni tőle. (Egyéb)

Szerkesztő A
TORMAY CÉCILE - BUJDOSÓ KÖNYV VI/8 (Kötelező olvasmány!)

Tormay Cécile (1876-1937) A századforduló legnagyobb magyar írónője. Lelkében izzón magyar, műveltségében teljesen nyugati. Stílusművészetének koronája hatalmas trilógiája; az "Ősi küldött", amelyben a Kelet és Nyugat két malomköve közé szorult tragikus magyar sors nagy regényét írta meg. Ő írta meg a világháború után bekövetkezett összeomlás siralmas krónikáját látomásos erejű "Bujdosó Könyvében". A bujdosó ő maga, aki számkivetve bolyongott, de mindig hazai földön, feje fölött a kommunizmus halálos (Könyv)

Szerkesztő A
Bródy Imre Emléknap

Fényre – és itt nem csak a természetes fényre gondoljunk – nagy szükségünk van. Naplemente után, vagy amikor borult az idő, sok tevékenységet el sem tudnánk végezni. Sőt mesterséges fényre még a természetes fény kiegészítéséül, felerősítéséül is szükségünk van. Ez számunkra ma már természetes: egy mozdulat a kapcsolóval felgyullad a lámpafény. Úgy zárt téren, mint szabadtéren. Úgy a Földön, mint a talaj alatt, vagy éppen a világűrben is. (Hírek)

Szerkesztő B
1891. december 23-án született Bródy Imre fizikus, kémikus, feltaláló

Bródy Imre (Gyula, 1891. december 23. – Mühldorf, 1944. november 25.) magyar fizikus, kémikus, feltaláló, a modern kriptongázas villanylámpa kifejlesztője. Édesapja Bródy Adolf, akinek jól menő ügyvédi irodája volt Gyulán. A családnak több ismert tagja is volt, így Bródy Sándor író és Bródy Ernő országgyűlési képviselő. Az elemi, majd a polgári iskola első osztályát szülővárosában végezte, 1902–1909 között pedig Aradon, az állami főgimnáziumban tanult. (Hírek)

Balogh Bertalan
Tanács a szörnyű költőnek

Még otthon történt, egészen fiatal korunkban. Egyívású barátom megmutatta titkon írott verseit, ahogy Harpagon tenné, ha egy gyönge pillanatában az egyetlen és megbízható valakinek fölfedné a pincében őrzött öreg ládika titkát, amelyben már évek óta gyűjti kincseit. Szörnyűek voltak a versek. Irodalmi szörnyetegek. Nem formailag, mert az még csak jó volna, hanem minden második szava vér... zivataros volt valahogyan: velők loccsantak ki bennük, csigolyák csikordultak, (Humor)

Döbrentei Kornél
Évszakon kívüli ősz

Újabb kérdések Petôfihez /Gondoltad volna-é, a szívtöppesztô lôporfüst / és a friss lóganéj forrón burjánzó ködébe / fátylazódó öntudattal, a hanyatlás elüszkösödô / ezüst lejtôjén sebes csuszamlással kiszületôben / a világból, gondoltad-é, a halál erôszakos / fém-rideg ízével a szádban, porba szégyenítô / leterítésed magaslesén, gondoltad-é, / a törvényesített merénylet-helyen bocsánatos / botrány az idegenkezûség, a Szent Jobb annyira / csonka már, gondoltad-é, a nagy európai / ábrándmálladások évadán, (Vers)

Huber Béla
Káin vasárnapja (Arany Sas pályamű)

Hamar sötétedett. Bár ebben a megállapításban így, december elején semmi meglepő nem volt. A keskeny, macskaköves utcán az amúgy is gyenge világítást csak néhol kapcsolták fel. Az ónos eső órák óta kitartóan szitált. Különösebben nem volt hideg, csak mindent a nyirkosság uralt. A betört pinceablakokból felszálló dohszag, néhol a kutyaürülék bűzével együtt csapott az orrába. Sietni mégsem lehetett. Néhány tócsa, az éj... szakai fagy óta dermedt vigyorral várta a gyanútlan járókelőket.

Szerkesztő A
Tóth Árpád: Karácsonyi emlék

Itt volt, elment a szép karácsony, / S amíg itt volt, jó koszton éltünk, / Cukron, fügén, mákos kalácson. // Hozott diót, mogyorót, smukkot, / Új százkoronás is volt nála, / De erről alig szólt egy kukkot. // Hogy a pénzügy is derűt öltsön, / Adott az osztrák - magyar banknak / Húsz koronát – aranyban! – kölcsön. / / És hozott új választó-listát. / Mely szerint csak Lukács szavazhat, / S megválaszthatja Tisza Pistát. // A Béke is, e bús egyénke, / Jött vol... (Vers)

Kondra Katalin
Angyalok

Az öregember alkonyattájt az ablaknál állva épp a lemenő napot bámulta, amikor észrevette, hogy két kisgyerek az úttesten fel-alá szaladgál. Éppen indult, hogy megnézze őket, hisz szokatlannak találta, hogy estébe hajlóan egyedül csatangolnak az utcán. Amint kilépett az ajtón látta, hogy egy autó fékcsikorgással száguld el a ház előtt, majd éktelen csattanást hallott, amitől megrettenve rohant ki az utcára. Biztos volt abban, hogy a kocsi elütötte a gyermekeket, ezért teljesen ledöb... bent, (Novella)

Kő-Szabó Imre
Kényszerpályán

Tódor Ferenc minden reggel Pestre utazott. Nem jókedvéből tette, bejárók, ingázók életét kényszerült élni, mert munkát csak ott kapott. Most múlt negyven éves és egy műszaki cikkeket forgalmazó cégnél volt raktáros. Rendszerint a héthuszonnyolcas zónázó vonattal utazott. Ezt az utat már az elmúlt tizenöt évben közel ötezerszer megtette. Kinézett a vonat ablakán, az elsuhanó táj minden szeglete ismerős volt számára. Ha az állomás táblát nem látta, akkor is meg tudta mondani, most éppen hol jár a vonat. ... (Riport-tudósítás)

Szerkesztő A
TORMAY CÉCILE - BUJDOSÓ KÖNYV VI/7 (Kötelező olvasmány!)

Tormay Cécile (1876-1937) A századforduló legnagyobb magyar írónője. Lelkében izzón magyar, műveltségében teljesen nyugati. Stílusművészetének koronája hatalmas trilógiája; az "Ősi küldött", amelyben a Kelet és Nyugat két malomköve közé szorult tragikus magyar sors nagy regényét írta meg. Ő írta meg a világháború után bekövetkezett összeomlás siralmas krónikáját látomásos erejű "Bujdosó Könyvében". A bujdosó ő maga, aki számkivetve bolyongott, de mindig hazai földön, feje fölött a kommunizmus (Könyv)

Adorján András
Bölcselmek és marhaságok

Marhaságokat bárki tud mondani, akár másoktól valót is összegyűjteni. Bölcselmeket világra hozni már nehezebb feladat. Mivel mindannyian elfogultak vagyunk sajátmagunk, illetve szellemi gyermekeink iránt, az Olvasókra bízom, vajon az alábbi miafenék soraiban a bölcselmek és a marhaságok arányát milyennek ítélik. - Képes lennék arra, hogy egy lakatlan szigeten polgárháborút robbantsak ki. De hogy megél... jek rajta…? // Reinkarnáció / Figyeld meg: megint rosszkor fogok meghalni, mint a múltkor… (Humor)

Erdély-szerkesztő
A juhász és a kormánytanácsos

A juhász a nyáját terelgette, amikor a porfelhőből előtűnt egy Cherokee dzsip. Az ablakon egy fiatal dugta ki a fejét és azt kérdezte: - Hé, juhász, ha megmondom pontosan, hogy hány juhod van a nyájban, akkor egyet nekem adsz belőle? A pásztor ránézett a fiatalra és nyugodtan felelte: - Neked adom. A fiatal félreállt a kocsijával, elővette a laptopját és rákapcsolta a mobiltelefonjára, majd az interneten a GPS műhold segítségével felpásztázta a zónát, majd (Humor)

Jókai Anna
Apa és leánya

Tóth Árpád emlékezete Lehetne XIX. századi romantikus regénycím – de nem; két költőről van szó. „Gondolatok két költőről”, így is írhatnám, s azért nem írom, mert manapság csaknem mindent, ami nem az, gondolatnak neveznek. Vélekedés, javaslat, ötlet, közhelyek ismétlése, fecsegés, közszereplési panelszöveg, szólam: mind-mind, hogy ő a nyilatkozó „gondolata”, azzal kérkedik. Jobb lesz szegény, meghurcolt fogalommal csínján bánni. Néhány – talán szubjektív – ész... revétel, (Egyéb)

Belépés

Hírlevél

Hírlevél

Tartalom átvétel

Reklám

 

 

 


 

A Magyar Nyelv Múzeuma

 

Inter Japán Magazin

 

Turcsány Péter honlapja

 

Jankovics Marcell honlapja

 

 

Papp Lajos

 

 

 

 

 

Magyar Irodalmi Lap