Szerkesztő A
Wass Albert: Levél mindenkihez, aki magyar!

Erdélyi Véreim, megszólalok újra, mert fontosat kell mondjak, halálosan fontosat. Harangom, ha lenne, félre verném. Kürtöm, ha lenne, riadót fújnék rajta nappal és éjszaka. Kardom, ha lenne, vérbe mártva hordoznám meg köztetek. De csak a szó maradt meg nyelvem gyökerén, s a hang, hogy belefordíthassam ebbe a részvételen, megkergült világba: segítség, emberek! Pusztul a ma... gyar! Veszedelemben a nemzet! Ezeréves honában láncra verve vérzik és segítségért kiáltó szavára nem figyel föl senki! (Novella)

Kalász István
Kegyelem

És ekkor azok jutottak az eszembe, akik mindent megígértek pult mögül, a sok hazudozó alakra gondoltam, akik nem hozták neki az árut, nem fizettek, a hivatalnokokra, akik hunyorogva tették el a pénzét. Mindazokra, akik most is ülnek a bankban, az irodában, az autóban, a hivatalban, vagy otthon simogatják a macskájukat, tévét néznek, de akiknek ott kellett volna állniuk azon a teraszon, a szék, a férfi mellett. De ők most máshol voltak, máshol jöttek-mentek (Publicisztika)

Lukáts János
Szerelem

(Szünidei elbeszélés) Kabócának hívták a lányt. Nem ez volt a neve, de így hívták. Nem szerette ezt a nevet, de hallgatott rá. Arra mindenesetre jó volt, hogy ha akart, megharagudjon a Kabóca név miatt! Ügyes dolog volt ez, része a Szerelem nevezetű társasjátéknak. Itt volt aztán Vakarcs is, már most elmondom, Vakarcs fiú volt, hogy ne legyen félreértés. A Vakarcs nevet eredetileg azok a selyem-majmocskák viselték, amelyekre a fiú... (Novella)

Jókai Anna
M. M.

Ezt sem szerette, hogy újabban álmodik. Kell az éji órák tömött nyugalma. Kiszámíthatatlan nappal után a kalkulálható bizonyosság. S most még ez is fölbolydult. Visszaúsztak a gyermekkori, zavaros álmok. Terebélyesedtek, szívós indáikkal befonták az egész éjszakát. Tarkóján lucskos hajjal, űzötten ébredt. Mi oka lehet? Éppen akkor, amikor annyira fárasztja magát. Amikor tíz órát is ugrál annak az incifinci embernek a kénye-kedvére. Csak, mert az a főmérnök, ő meg a beosztott, friss diplomá... val, tojáshéjjal a (Novella)

Farkas Molnár Péter
Csipkét vasból

A fiatal Eggewarth kora reggel óta ült a Ferenczi vendéglőben és ivott. Nem sokat, és a bort szódával hígította. Kevesen voltak rajta kívül a teremben. A söntéspult mellett kese bajszú, fiatal pincér támaszkodott álmosan, a sarokasztalnál egy idős úr a reggeli lapot olvasta. Előtte kis pohárban meggyvörös színű likőr állt. Eggewarth az utcát bámulta a nagy vendéglői üvegportálon át. Nézte a szemerkélő esőben dolgaik után siető embereket, ahogy kerülgetik (Novella)

Balogh Bertalan
Franko országában láttam...

Franco még élt akkor. Svédországi cégem egy rövid és érdekes mérnöki megbízatást kapott Barcelonában. Nagyon vonakodtam az odautazástól, mert észrevétlenül is agymosottá válik az ember, ha gyermekkorától felnőtt koráig egyébről sem hall, ha Spanyolország került szóba, mint a véreskezű diktátorról, lámpavason lógó ártatlan emberekről és a Guardia Civil mindennapos rémtetteiről. Végül mégis elmentem. És Európa legtisztább városát találtam, finom árukkal tömött üzleteket, bámulatosan békebeli kiszolgálást, (Publicisztika)

Tusnády László
Szívet nyitó helyneveink (Szilvási Csaba: Szatmári helynevek igézetében)

Szilvási Csaba létezésünknek, ember voltunknak a bűvöletét, csodáját látja meg helyneveinkben, őseink mindennapjait, ünnepeit, boldogságát és keserveit. Olyan vidékről vall, amelynek magyarságát Ady Endre is kiemelte, hangsúlyozta; csönd-magányában Kölcsey Ferencet is dalra fakasztotta, és tücsökzenés hang... szerelésébe Szabó Lőrinc is bevonta. Varázsuk van itt a hangoknak. Ősi zamattal, ízzel csengenek. Egyre mélyebbre kerülnek – nem a lélek lápvilágába, hanem az ember és a természet (Könyvbemutató)

Barcsa Dániel
Székelyföldi szerelem - VII. fejezet - Brüniszkáld feltűri az ingujját

Brüniszkáld az épülő-magasodó palánk tetején állt, s erejét nem kímélve egy nyeles fatuskóval földet döngölt a vesszőkkel átfont cölöpsorok közé. Nem volt egyedül, körülötte vagy százan szorgoskodtak. Nyolc-tíz markos legény a várból szintén a földet tömörítette, mások a sáncot ásták, megint mások kosárral hordták fel a mélyülő sáncból a kitermelt talajt, de voltak, kik egy kijelölt vonal mentén a kihegyezett cölöpöket ütötték le a földbe. A férfiak mellett ott fáradoztak az asszonyok is: a közeli patak (Novella)

Szerkesztő A
Wass Albert: Patkányok honfoglalása

Wass Albert alig ismert tanulságos novellája... "Az ember háza ott állt a dombon és uralkodott. Uralkodott a kerten, fákon, bokrokon és veteményeken. Uralkodott a szántóföldeken, réteken és legelőkön, és uralkodott az erdőn is, amelyik a domb mögött kezdődött és felnyúlt egészen a hegyekig. A fák gyümölcsöt teremtek, a gyümölcsöt leszedte az ember, aki a házban élt, és eltette télire. Össze... gyűjtötte a veteményt és a pincébe rakta, hogy ne érhesse a fagy. A szántóföldekről begyűjtötte a gabonát, (Novella)

T.Ágoston László
Szennyvíztükör

Aki még nem járt itt, elképzelni se tudja ezt a szeméthalmoktól övezett kis hamis gyöngyszemet a két nagy szeméttelep árnyékában. Szinte hihetetlen, micsoda vendégváró bűz terjeng a parton szétszórt lim - lomok között. Ez egy valódi, egy ideális hogyishívják. No, de beszéljen róla a szennyvíz, akarom mondani a Hamis Gyöngyszem HE. elnöke, Koszvári Mocskos Tihamér. – Hát az úgy volt – kezdte az elnök –, hogy folydogált itt anno egy kis patakocska. Jelentéktelen kis vízfolyás... Az én gyer... (Egyéb)

Jókai Anna
A Koldusasszony meghódítása

Már olyan szép volt a lakás, az üres négyszögre alig emlékeztetett. A holmikat darabonként vette, szerezte, cserélte – darabonként az érdes, hosszú évek alatt. Voltak már szőnyegei. Ha rájuk lépett, elhitte, csak a szőnyeg süpped, s nem alatta a föld. Megvédték már a csontszínű, súlyos függönyök. Nagy, puffatag párnái befogadták este a fejét. Szeme – a nyúlós csókok között – kapaszkodhatott a képek híg holdsugarában. Keze alatt billentyű lett a síkos politúr, s nem félt a hidegtől, (Novella)

Bilecz Ferenc
Du ten

Van a magyar mitológiának Du nevű isten szereplője? Közvetlenül, azt hiszem, még senki sem talált rá. Közvetve viszont igen sok jel mutat arra, hogy létezhetett. Az isten, az Éden szavunk vizsgálata során, a rovásírásunk ten jelének feltűnésekor, és még sok más esetben, többekben felmerült a kapcsolat lehetőségének valószínűsége, a szkíta Thana, a görög deos/theos, a kelta Dana, a kínai tien, a japán tenno, a török tengri, a ... (Publicisztika)

Kühne Katalin
Gyomok vagy virágok

Egy nagymúltú gyártelep pusztulásának látványa megrendítő. Tízezrek éltek, dolgoztak itt. Fű nő ki a lyukas tetőkön, por lep el mindent, csikorognak a sehová sem vehető ajtók. Ennek ellentéteként a dolgos embereket, a búzamezőket mutatom be. Jó lenne, ha az utóbbiból lenne több hazánkban, gyermekeink mellettünk nőhetnének fel, nem néptelenednének el a falvaink. - Gyomok vagy virágok? A nagy hőségben száguld velünk autónk. Az út mentén temetők, ahol elődeink... (Egyéb)

Szerkesztő C
Bene Gábor: Emelkedjünk magyarrá!

FONTOS és JELENTŐS KÖNYV JELENT MEG! A Tudatos Nemzetépítés Kézikönyve 1. kötete Dr. Bene Gábor közjogásztól jelent meg, amely Emelkedjünk Magyarrá címen megrendelhető a szerzőtől. Az előszó Wass Albert anyagaiból készült, az utószót pedig vitéz Vesztergám Miklós tárogató művész írta. A könyv hiánypótló a mű. A kifosztásunk jogi alapjait alaposan körbejáró szellemi muníció, amely a nemzet visszaépítéséhez és az önvédelmi, közjogi harcunkhoz, egyre szükségesebb eszköz lehet. (Könyvbemutató)

Belépés

Hírlevél

Hírlevél

Tartalom átvétel

Reklám


 


 

A Magyar Nyelv Múzeuma

Inter Japán Magazin

Turcsány Péter honlapja

Jankovics Marcell honlapja

Papp Lajos

Magyar Irodalmi Lap