Csomós Róbert
A szerencse fia

Levelet kaptam Izabellától! A kékesfehér, illatos boríték távol fiatalságom szerelmes leveleit idézte vissza. Nem volt türelmem ollóhoz, késhez nyúlni. Egy kamaszdiák vágyódó hevességével, izgatottan, csak úgy kézzel téptem fel. Iskolás szépírással, megható helyesírási hibákkal, bocsánatos fogalmazással volt megírva a levél, hanem a tartalma kifogástalan volt. Magasröptű, szentimentális, már-már megható. Várt rám Izabella. Azt írta megértő, jólelkű embert keres, magának... (Novella)

T.Ágoston László
Hol lakik az Isten?

Amikor én kisiskolás voltam, a hittan épp olyan kötelező tantárgy volt, mint az olvasás, vagy a számtan. Aztán egy nap kitiltották a papokat az iskolából, és bejelentették, hogy nincs is Isten. Annak örültünk, hogy ezután nem kell hittanórára járni, meg hittant tanulni, többet játszhatunk délutánonként, otthon mégis imádkozni kellett elalvás előtt. De ha nincs Isten, kihez, vagy mihez imádkozunk, hogy vigyázzon ránk, amíg alszunk? De ha nincs Isten, kihez, vagy mi... hez imádkozunk, hogy vigyázzon ránk (Novella)

Balogh Bertalan
Európa és az Iszlám

A keresztény Európa ijesztően keveset tud az arab-iszlám civilizációról, az információk pedig, amelyekkel a média traktál minket ma, mindenre jók, csak egy másik nagy kultúrkör lényegének a megértésére nem. Jellemző, hogy Dante is a pokol kilencedik bugyrába helyezte Mohamedet. Hasonló beállítottságnak se szeri se száma. Kora leghíresebb reneszánsz festője (Francesco Tarini,134O) például Aquinói Szent Tamást a sátánra tiporva ábrázolja, és könnyű fölismerni a kígyóban ábrázolt sátánban a 12. század nagy (Tudomány)

Merényi Krisztián
Megvilágosodás

A fiúnak kamaszkorában haltak meg a szülei. A lány messze lakik övéitől, a kollégiumi esztendők során ritkán tud hazalátogatni. Összeköltöztek az eljegyzés után. A szomszéd öregúr olykor átjár hozzájuk. Egy este a fiatalok színházba mennek. A félhomályos teremben váratlanul félbeszakad az előadás. Megmeredve mutatnak a színészek a kupola formájú mennyezetre. A publikum alig hisz a szemének, a teátristák magasba nyúló kezüket mozdulatlanul tartják az a... ranysárga (Novella)

Szerkesztő C
Tamás Mihály: Két part között fut a víz

Budán, a Fő utcai bérházban a vicéné már a lépcsőházat súrolta, amikor Iván megérkezett. A lakók pokrócokat teregettek a belső folyosó vaskorlátjára, a kíváncsiság megállította kezükben a porolóvesszőt az első emeleten is, a harmadikon is, amikor Iván becsöngetett második emeleti lakása ajtaján. Lovákné, a háziasszonya összecsapta a két tenyerét. / – Hát vissza tudott jönni, Bodák úr? Azt hittem, sohasem látom többet, hogy nem is lehet onnét fentről visszajönni. / Iván mosolygós jókedvvel rázta meg az öregasszony (Könyvbemutató)

Horváth Lajos
László herceg a mogyoródi csatában

Történt, hogy a kedvező látomás oltalmában bízva haditábort bontottak Vácnál és nagy sokadalommal elindultak délszínre a Duna mellett. Végül megállapodtak egy takaros falunál, melynek Cinkota a neve. Salamon király serege pedig Tokajtól jött a vereckei nagyúton, mely Pesttől északra, Megyernél érte el a Dunán a gázlót. Így tehát kikerülhetetlennek látszott az összecsapás, mivelhogy László, Géza és Ottó hercegek a királynak és seregének az útját állták. A két sereg között a Mogyoród hegy feküdt, béke (Tudomány)

Magyar László András
Kuscan hercegnője

1880 kora tavaszán D. grófot, F.-i kastélyában felkereste Hanzély tiszteletes, a falu lelkésze, pár lépéssel mögötte egy tizenhatéves-forma parasztlány lépdelt. Hanzély, aki régóta igen bensőséges kapcsolatban állt a grófi családdal, némileg zavartan és a szokásosnál halkabb hangon arra kérte az uraságot, fogadja szolgálatába a lánykát, akinek szülei nem élnek, egyéb rokonsága, vagyona, megélhetése pedig nincs. D. gróf, lévén jó szívére büszke ember, nem utasíthatta vissza Hanzély tiszteletes kérését, noha (Novella)

Lukáts János
„Újabban mindig megszűnök…”

Gyurkovics Tibor képtára, Gyurkovics Tibor verstára - - Az emberek általában megérzik, amikor elérkezik az összegezés ideje. A költők meg különösen! Ilyenkor meg kell tenni a halaszthatatlan tennivalókat, újra kell fogalmazni régtől igaznak hitt igazságokat, és épp’ ideje, hogy új utak felé forduljunk. Az új évezred első éveiben Gyurkovics Tibor is ilyenfajta összegezésre szánta el magát, mint annyiszor már: nyugtalan kutatókedvvel, a meghökkentés szándékával.... (Egyéb)

Jókai Anna
Mű és modell

Mindig ezt kérdezik. Milyen valóságos élmény indította el a művet? Közkeletűbb fogalmazásban: megtörtént-e? Élő alakok vagy csak a fantázia? A modellre vonatkozó ügyetlen, dilettáns ízű kérdezősködés pletykaszintű fecsegést, kínos magyarázkodást szül. Esetleg előkelő, fölényes elzárkózást, fensőbbséges mosollyal, a „be-nem-avatottak” kíváncsiskodására. Éppen ezért ebben a témakörben minden kutatómunka, nyilvános feltárulkozás csak akkor értelmes és érdemes... (Egyéb)

Steinné Gruber Katalin
Találkozás a kukánál

Az öregember a semmibe révedt. A kukában matató keze a sonkás-zsömlére tévedt. S hogy mi volt a bűne? A múlt rezsim miért verte, űzte? Mert 56-ban a lyukas trikolort, az ablakába tűzte! Öreg volt, rokkant és éhes. Felnyitotta a kuka tetejét, éppen bele akart nézni, amikor egy durva hang ráripakodott. "Húzz el innen, öreg, mert a falra kenlek!" Ez a másik sem volt már fiatal. Az öregember összerezzent. Agya, mint egy komputer, dolgozni kezdett. Összehúzott szemhéja alól nézte a jólöltözött (Novella)

Petrozsényi Nagy Pál
Isten áldja, mérnök úr!

Július, hőség, gyér forgalom egyrészt, városi központi park, fák, virágok, madárcsicsergés másfelől, mint fő helyszíni elemek. Idő: dél.A parkban zöld mellényes alkalmi közmunkások dolgozgattak. Amint megkondultak a ha­rangok, egy árnyékos fa alá heveredtek. A közelben, egy padon szakállas, napszemüveges fér­fi ült és olvasott. A lába előtt kistestű kutya lesett a falatozó parkgondozók irányába. Tiszta csendélet, festő ecsetjére... (Novella)

Szerkesztő C
Szombathy Viktor: És mindenki visszatér...

Vaverka az asztalt verte a jarasfőnok szobajaban; duhosen es elkeseredetten dongette a nagy, barna butordarabot, hogy hamutalca, tintatarto, toltőtoll s vekony iratcsomo ijedten ugrosott. Vaverkaba nem szorult semmifele tisztelet kozvetlen felebbvalojaval szemben, Vaverka „europai demokrata” volt. –Meg kell mutatni ennek a nyegle magyar tanarnak –kiabalta, s a kolini tajszolas sok „zs” es „e” hangja sistergett, csorgott a nyelve alatt. Sztruhar sapadtan ult, a cigarettaoltoval jatszott idegesen. Masfel oraja (Könyvbemutató)

Polszerkesztő2
Tizenhétezren írták alá a homoszexuális propaganda elleni petíciót

A Hozz Világra Még Egy Magyart Mozgalom által indított petíció arra kéri a kormányfőt és a belügyminisztert, hogy ne engedélyezzék az idén július 8-ra meghirdetett homoszexuális felvonulást, melynek résztvevői évről évre közszemérem-sértő módon, a többségi társadalommal szemben szándékosan provokatív cselekményeket hajtanak végre. A petíció emellett általános jelleggel a homoszexuális propaganda betiltására kéri a kormányt. (Egyéb)

Petrusák János
HITEDÉRT – NEMZETEDÉRT! 11. rész

A mű írója köszönetét fejezi ki a Tiszántúli Református Egyházkerületből többeknek a dráma megírásához nyújtott egyháztörténeti és hitvilági kérdések megválaszolásáért. Játszódik: Debrecen városában, a „református világ közepén”, „a kálvinista Rómában”, az Úrnak 1674-ik esztendejében. Szereplők történelmi személyek, akikről a mai Debrecenben utcák, terek vannak elnevezve, és fikciós szereplők egyaránt, akik, ha éltek volna, szintén megérdemelnék ezt. Mert hősök a neves és "névtelen" hősök egyaránt! (Dráma)

Kondra Katalin
Koldus

Elkerülik az emberek./ Lop tőlük félszeg mosolyt. /A megalázó pillantásokból tarisznyára valót kapott./ De megy, rendületlenül /keresve életet, örömet./ Amit talál; kavics, virág, /csupasz keblébe rejteget. /Benéz egy-egy ablakon, /hol nyomort, hol könnyet elragad. /Buja kincsét sok szép háznak /selyemfüggönye eltakar, /és ő lop azokból is, /gyűjtöget ezt-azt hevesen./ Amikor minden egyben van,/ Ő is nyugodtan lepihen. /A világ halott. /Csak koldus jár csendben a sírok között. (Vers)

Belépés

Hírlevél

Hírlevél

Tartalom átvétel

Reklám


 


 

A Magyar Nyelv Múzeuma

Inter Japán Magazin

Turcsány Péter honlapja

Jankovics Marcell honlapja

Papp Lajos

Magyar Irodalmi Lap