Petrozsényi Nagy Pál
Menekülés a "Fény országából"

Egy letűnt korszakról írni nem mindig hálás feladat. Az embereket inkább a jelen érdekli, És igazuk van. Hogy ezek után miért idézem fel mégis a Ceauşescu-korszakot? Talán egy régi adósság törlesztéseképpen. Mindenesetre megragadom az alkalmat, és megpróbálom felvázolni menekülésem történetét. - HURKOT VETNEK - Helyszín Nagyvárad a ’80-as évek körül. Itt, helyesebben, Várad környékén dolgoztam magyar- és romántanárként. Húsz-negyven kilométerre a lakásomtól, vagyis viszonylag (Novella)

Kő-Szabó Imre
Rántott szelet

Tavaszi vasárnap volt. Szépen sütött a nap, délelőtt tíz óra lehetett. Ezt onnan érzékelhette az ittlévő ember, hogy itt a falu végében, a zártkertek tövében, tisztán hallatszott a misére invitáló haragszó. Tamás a férj, Irén a feleség és Emma néni az anyós ezt az időt arra használta ki, hogy a hétvégi telken a füvet szépen kitisztítsák az őszi lehullott falevelektől. Már nagy kupacokban állt az elázott, a téli hótól foszlásnak indult levelek tömege, amikor valaki az útról, bekiabál (Novella)

Csata Ernő
XVII. Székelyek

Dr. Nagy Sándor a Székelyek részletben, mint tudományos okfejtésben, számomra (székely okl.gépészmérnök és költő számára) van valami, a valóságos életből kikövetkeztethető, logikus magyarázat, szemben a se szeri, se száma mellébeszélésekkel. Addig akadémiai történész ne vegye a szájára a székelyek történetét, ameddig az 1961-ben Nicolae Vlassa, román régész által, Tatárszéplakán (Erdély) feltárt amulettek rovásjeleit egy... (Tudomány)

msimko
Kabak - Arany Sas Pályamű 2019

A narancsvörös nap hideg februári első fénye már a Keleti út elején érte Kabakot. Napok óta csak az úton érkező menekülteket leste. Jöttek százával az ökrös szekerek, lovas kocsik, vagy csak lóháton, akinek már nem maradt testvérszála, kit védelmezzen. De az ő édes nénje csak nem akart megérkezni. Az út szélén figyelte az embereket egész nap. Kétféle arcot látott. A gyászoló embert könnyes szemekkel és a bosszúra éhes harcost vérben forgó dühtől izzó tekintetekkel. Mindenki a Duna folyóhoz igyekezett

Kő-Szabó Imre
Amatőr filmforgatás az 56-os évfordulón

. Komoródi Kázmér most végezte a nyolcadik általános iskolai tanulmányait. Még nem esett szó otthon arról a bizonyos sorsdöntő pályaválasztásról, hiszen ebben az időben a gyerek, még fiatal. Azért mégis van valamiféle elképzelése a jövőjéről, de erről nem szívesen beszél. Apja faggatta is erről, de, nem mondott semmit. A válasz: nem tudja még, pedig titkon azért már képzeletben gondolt valamire. Persze ha ezt felnőtt fejjel próbáljuk elképzelni... (Novella)

Bodor Miklós László
Az álombakom

Hallgatom, csendesen eldúdolt – mindenki által elfeledett - kesergő dalaikat. Róluk kapta nevét a Kuruc-vágás, a Vértes-halál oldal...Az öreg fák pedig mesélnek róluk annak, aki - mint most én is - ül még kicsit a sötétben, ha nem jön meg a bak. Szélszavú, beszédes lombok alatt. Ma nem jött a bak.Az idén már nem lőhetem meg!Majd jövőre! (Vagy soha, és Ő lesz az a bak, akire késő vénségemben, hintaszékben ülve elábrándozhatok: „Sebaj, kenyeres, majd odafenn a vadász-mennyországban, találkozom vele”) (Novella)

Döbrentei Kornél
Schéner Mihály bohóckocsikáján

A Mester 75. születésnapjára, szeretettel / Égerfa és habszivacs, íme a Szendvicsember, ki agyhiánytól asz-pikos, a deszkakalodába srófolt sóhaj a mennybôl immár örökre vissza, a magosság isten zsámolya, alóla csak a teremtéssel ko-miszkodó hóhér rúghatja ki, nem a sátán, mert akkor a birodalmi mélység oda, a magosság Isten zsámolya, mégis a mi térdünk csiszatoltatott veresre a hódolásban, veszé... lyes távlatot kísért meg, ki felegyenesedve, alázván ikaroszi viaszos-merészen tûzoltó-létra-dölyföket (Egyéb)

Jankovics Marcell
Világfa, villa, villő 1/4.

Néhány szót a címről. Nem egyszerűen az alliteráció miatt választottam. Róluk szól az írás, és a V, a kezdő vi szótag sőt a W is különleges szerepet játszik benne majd. Egy olyan népművészeti mintát, jelképegyüttest választottam tárgyául, amely sajátosan magyar, akár hungarikumnak is tekinthetnénk. Leggyakrabban hímzéseken, írásos varrottasokon találkozunk vele, párnákon magukban, falvédőkön ismétlődő sorminta formájában. A minta mindig tengelyszimmetrikus. Függőleges tengelye egy „virágfa”, mely mintha egy (Tudomány)

Czakó Gábor
Feka és Fekália

A múlt század utolsó évtizedének eleje óta számos tanulmányt, cikket írtam a negyedszázada beértett rendszerről: Gazdaságkorról, melynek leplezetlen uralma azóta tombol és virul, és az emberiség jelentős része újongva dőlt politikai, gazdasági, szellemi rabságába. Az ilyesmi elő-előfordult az elmúlt évezredekben is, és már föl se tűnik, ha ma sincs másként. A mai homo sapiens őrjöng, ha a szépség illatát érzi, s tolong a pénztárnál, ha moslékfilm kerül a vetítővályúba. Többé nem Isten képmása akar lenni (Novella)

Kalász István
Vétel

És olvasta, hogy negyven évvel ezelőtt azt ígérték: a Földön nem lesz éhség. A szegény gyerekek iskolába járnak, mindenki kap mindenféle nyavalya ellen oltást, nem lesz járvány, nem lesznek kártékony rovarok. Fűtésre a nap melegét használják majd, a Holdon kolónia működik, ott az emberiség eszméi diadalmaskodnak. Olvasta még, hogy a tenger alatt lesznek luxus szállodák, az autókat robotok irányítják, sem torlódás, sem baleset nem lesz, az égbe (Novella)

Szerkesztő A
Földes Károly: Szórványmagyarság

Jajszó a pusz­tu­ló szór­vá­nyok­ból - Pusz­tu­lunk. Pa­nasz­ko­dunk a vi­lág nyo­mo­rú­sá­gá­ról, az élet­le­he­tő­sé­gek meg­rom­lá­sá­ról. Sok a nyo­mo­rú­ság, sok a szen­ve­dés, de a jó Is­ten ad drá­ga al­kal­ma­kat, hogy eny­hít­sük fáj­dal­mun­kat. Ad mun­ka­tár­sa­kat, hogy kön­­nyebb le­gyen ter­hünk. Ad meg­tar­tó erőt egy­há­zunk­ban, Is­ten Igé­jé­ben, ad örök re­mény­sé­get, hogy el ne ves­­szünk. Van­nak test­vé­re­ink, akik­nek meg­van­nak e vi­lág sze­rin­ti nyo­mo­rú­sá­ga­ik, de nin­csen vi... (Publicisztika)

Petrozsényi Nagy Pál
Miatyánk, ki vagy a mennyekben

Volt egyszer egy Kolozs megyei falu. Laktak benne magyarok, románok s itt-ott egy-két cigány. Akadt hely bőven, össze is fértek volna, ha időnként egymásra nem uszítják őket. Hol a moşier (földesúr), hol a pártok vagy maga a kormány manipulált még itt az isten háta mögött is. Ha egy románra mutattak, eltörték a lábát, ha magyarra, a fejét verték be. Kivéve a papnak, akiben mindnyájan csak a lelkipásztort látták. Teltek az évek (Novella)

Ács Mária
Németh László nőalakjai 16/20.

Égető Eszter alakját újjá avatja az asszonyiság addigitól eltérő ábrázolása a Németh-életműben. Eszter sokkal érzelmesebben, forrószívübben asszony, mint elődei. „Édenkert-teremtési vágya” olyan erős, hogy nem torzul el sorozatos kudarcai láttán sem. Az előző két regény hősnői csak saját egyéniségüket érvényesítik a környezetükkel szemben. Eszter megadóbban, csak időnként lázadozva viseli el a megpróbál... tatásokat. Mindenről szívből (Novella)

Drahos Katalin
Magyar vagyok - Arany Sas pályamű 2019

Sándor üres tekintettel állt a kollégiumi szoba nyitott ablakánál, bámult a semmibe. Próbálta kizárni a város zaját, az autók végtelen morajlását, a mentőautók éles vijjogását, magát a pesti életet. Gondolatban otthon járt, ahol nem telt el nap, hogy a család ne ült volna egy asztalhoz, ahol az emberek keresték egymás társaságát, és éjszakába nyúlóan beszélgettek, ahol a tűz mellett népdalokat énekeltek. Maga előtt látta a Hargita zöld hegyeit, dús lankáit. Mellkasa megemelkedett, ahogy magába

Belépés

Reklám

 

 

 


 

A Magyar Nyelv Múzeuma

 

Inter Japán Magazin

 

Turcsány Péter honlapja

 

Jankovics Marcell honlapja

 

 

Papp Lajos

 

 

 

 

 

Magyar Irodalmi Lap