Bodor Miklós László
Karácsonyi ajándék

"Neked hoztam, teszi a kanalas orvosság mellé kedvenc kisautóját."– ködlött föl emlékezetemben az a régi jelenet. – Barátom mellette maradt. Az övé.Ha nem lövök rá, akkor is meglett volna. Mire megmosakodva, átöltözve előkerültünk a fürdőszobából,házigazdánk visszatért hozzánk.Kellemeskarácsonyt!Barátom öröme feledtette velem, hogy az agyarak nem az én szobám falát díszítik majd .- Ahhoz képest, hogy befagyott a puskád, elég nagyot szólt. – Ilyen puskát én is veszek – tette hozzá gyanúsan csillogó szemmel. (Egyéb)

Szerkesztő B
Móricz Zsigmond: Karácsonyi ének

Hull hó, hull a hó. Mint pajkos gyerekek kergetik, dobálják egymást a pelyhek. Homlokomat a hideg ablaküveghez támasztom, s gyönyörködve nézem a bohó játékot. Hogy örülnek, hogy vigadnak, jön a karácsony. - Karácsony, Karácsony... Varázslatos szó, gyermekkorom legrégibb emlékei: zsongó-bongó érzések támadnak fel rá. Az első nagy álom, amit ébren láttam, az első nagyszerű tudás, melyre fölemelkedtem, az első eszme, amit ... (Novella)

Szerkesztő B
Tompa Mihály: Karácsony estéjén

Nem hallod-e? Kopogtat valaki… / Told hátra, édes anyjok, a reteszt! / Setét van künn, s erősen fú, esik… / Ereszd be a szegény utast, ereszd! / Boldogtalan, kinek ma útja van, / S ott éri a szent est, hol idegen! / Csak erre, erre! bátran egyenest, – / A szó elég jókor lesz ide benn! / – Ah, ifjú s vándor, mint a mi fiúnk! // Isten hozott, oldozd le saruid – / Jól ég a tűz, melengesd fel magad! / Szemközt fogott a csapkodó vihar, / Hajfürtöd a két orcádhoz tapadt! / Hja ... (Vers)

Jókai Anna
A Karácsony - A Halál Angyala szól

A Karácsony // Átnézek az ócska rácson./ Valahol messze: Őskarácsony./ Nehéz szülés volt,/ sárga szalmán véres a folt./ Kényes terhesség, veszélyeztetett – de a születés már bevégeztetett./ A Fény kiáradt./ A Gyerek a sírásra fáradt./ Erőt gyűjt a szörnyű szenvedésre./ Mi még nem – Ő már tudja, mivégre./// A Halál Angyala szól// Ember –/ nem váll a vállam, hogy kaszát tartson./ A fejem nem fej, nincs rajta csuklya./ Legkevésbé csontból van a testem,/ s (Vers)

Adorján András
Iksz Ipszilon karácsonya

Lerogyott egy fotelba. . – Hát ezzel is megvolnánk! Most már akár végezhetnék is magammal. Nagyon meg se büdösödnék tavaszig ebben a kurva hidegben! De aztán valahogy mégsem ölte meg magát. Sőt, a következő szentestén sem. Viszont 2 év múlva, mikor már újra a városban lakott, fölment a Rózsika nénihez, aki fölötte lakott. Rózsika néni egy szörnyű perszóna volt, hisztérikus, kötözködő. Saját jogon is utálta az egész ház, nem csak azért, mert a vejével (aki a közös képviselő volt) a fáma szerint bűnszövetségben (Novella)

Szerkesztő A
TORMAY CÉCILE - BUJDOSÓ KÖNYV VI/8 (Kötelező olvasmány!)

Tormay Cécile (1876-1937) A századforduló legnagyobb magyar írónője. Lelkében izzón magyar, műveltségében teljesen nyugati. Stílusművészetének koronája hatalmas trilógiája; az "Ősi küldött", amelyben a Kelet és Nyugat két malomköve közé szorult tragikus magyar sors nagy regényét írta meg. Ő írta meg a világháború után bekövetkezett összeomlás siralmas krónikáját látomásos erejű "Bujdosó Könyvében". A bujdosó ő maga, aki számkivetve bolyongott, de mindig hazai földön, feje fölött a kommunizmus halálos (Könyv)

Szerkesztő A
Bródy Imre Emléknap

Fényre – és itt nem csak a természetes fényre gondoljunk – nagy szükségünk van. Naplemente után, vagy amikor borult az idő, sok tevékenységet el sem tudnánk végezni. Sőt mesterséges fényre még a természetes fény kiegészítéséül, felerősítéséül is szükségünk van. Ez számunkra ma már természetes: egy mozdulat a kapcsolóval felgyullad a lámpafény. Úgy zárt téren, mint szabadtéren. Úgy a Földön, mint a talaj alatt, vagy éppen a világűrben is. (Hírek)

Szerkesztő B
1891. december 23-án született Bródy Imre fizikus, kémikus, feltaláló

Bródy Imre (Gyula, 1891. december 23. – Mühldorf, 1944. november 25.) magyar fizikus, kémikus, feltaláló, a modern kriptongázas villanylámpa kifejlesztője. Édesapja Bródy Adolf, akinek jól menő ügyvédi irodája volt Gyulán. A családnak több ismert tagja is volt, így Bródy Sándor író és Bródy Ernő országgyűlési képviselő. Az elemi, majd a polgári iskola első osztályát szülővárosában végezte, 1902–1909 között pedig Aradon, az állami főgimnáziumban tanult. (Hírek)

Balogh Bertalan
Tanács a szörnyű költőnek

Még otthon történt, egészen fiatal korunkban. Egyívású barátom megmutatta titkon írott verseit, ahogy Harpagon tenné, ha egy gyönge pillanatában az egyetlen és megbízható valakinek fölfedné a pincében őrzött öreg ládika titkát, amelyben már évek óta gyűjti kincseit. Szörnyűek voltak a versek. Irodalmi szörnyetegek. Nem formailag, mert az még csak jó volna, hanem minden második szava vér... zivataros volt valahogyan: velők loccsantak ki bennük, csigolyák csikordultak, (Humor)

Döbrentei Kornél
Évszakon kívüli ősz

Újabb kérdések Petôfihez /Gondoltad volna-é, a szívtöppesztô lôporfüst / és a friss lóganéj forrón burjánzó ködébe / fátylazódó öntudattal, a hanyatlás elüszkösödô / ezüst lejtôjén sebes csuszamlással kiszületôben / a világból, gondoltad-é, a halál erôszakos / fém-rideg ízével a szádban, porba szégyenítô / leterítésed magaslesén, gondoltad-é, / a törvényesített merénylet-helyen bocsánatos / botrány az idegenkezûség, a Szent Jobb annyira / csonka már, gondoltad-é, a nagy európai / ábrándmálladások évadán, (Vers)

b.horvath53
Karácsonyi előzetes

Karácsonyi előzetes - Egy kis szójáték képversben. / / KELETI KARÁCSONY / / * / / fenn / hold- / gong / kong / lenn csend / ling-leng / kinn hó-táj teng / min sí-hang peng / benn szent dal zsong / hol ág csünk ráng / benn szent dal bong / mi lé-lek láng / nincs kín hi-szen kincs van / tej vaj szíj íj ing van / van pingpong meg King Kong / fa-alj te-li lim-lom / gang-on hű csa-u -- csa-u / hang-ja cseng: va-u -- va-u / éj / el / de- / reng / szí-vem se reng /// Magyar (Vers)

Szerkesztő A
Tóth Árpád: Karácsonyi emlék

Itt volt, elment a szép karácsony, / S amíg itt volt, jó koszton éltünk, / Cukron, fügén, mákos kalácson. // Hozott diót, mogyorót, smukkot, / Új százkoronás is volt nála, / De erről alig szólt egy kukkot. // Hogy a pénzügy is derűt öltsön, / Adott az osztrák - magyar banknak / Húsz koronát – aranyban! – kölcsön. / / És hozott új választó-listát. / Mely szerint csak Lukács szavazhat, / S megválaszthatja Tisza Pistát. // A Béke is, e bús egyénke, / Jött vol... (Vers)

Szerkesztő B
Ady Endre: Kis, karácsonyi ének

Tegnap harangoztak, / Holnap harangoznak, / Holnapután az angyalok / Gyémánt-havat hoznak. // Szeretném az Istent / Nagyosan dicsérni, / De én még kisfiú vagyok, / Csak most kezdek élni. // Isten-dicséretére / Mégis csak kiállok, / De boldogok a pásztorok / S a három királyok. // Én is mennék, mennék, / Énekelni mennék, / Nagyok között kis Jézusért / Minden szépet tennék. // Új csizmám a sárban / Százszor bepiszkolnám, / Csak az Úr (Novella)

Rozványi Dávid
Csillagfényes téli éjen

Fiatalkoromban gyalog mentem le az éjféli Szentmisére Karácsonykor. Hideg éjszaka volt, talán mínusz tíz fokos fagy, de minden csillogott, mintha gyémántport szórtak volna az útra. A házak ablakában a kivilágított karácsonyfák, lent a völgyben pedig a templom várt. Sok Karácsony volt az életemben, ez az egyik kép, ami nekem az igazi ünnepet jelenti: szeretném ezt a pillanatot adni ajándékba minden olvasómnak és barátomnak - Áldott Karácsonyt kívánok nekik! / Csillagfényes, téli éjen (Vers)

Belépés

Hírlevél

Hírlevél

Tartalom átvétel

Reklám


 


 

A Magyar Nyelv Múzeuma

Inter Japán Magazin

Turcsány Péter honlapja

Jankovics Marcell honlapja

Papp Lajos

Magyar Irodalmi Lap