Orosz T Csaba
A bamba nemzedék gyermekei

A sokat átkozott, de néhányunk számára áldott nyolcvanas évekről fogok most írni. Talán nem illik a témához a kissé nosztalgikus hangnem, de én, mint a „Bamba Nemzedék” tagja – azért ez a nevünk, mert a Nagy Generáció képviselői ezt a nevet aggaták az utánuk következőkre - elrévüléssel tudom csak visszaidézni azt a néhány nyüzsgő évet. Csöveskorszak. Életemet már előre meghatározta test... vérbátyám zenei ízlése, hiszen, mint a magnó korlátlan ura azt és akkor hallgatott rajta amit és amikor akart. Deep Purple, (Publicisztika)

Cservenka Attila
(Ön)vallás

Sok esetben érzem a vallással szembeni nekifeszülést egyébként békés természetű emberek nyilatkozataiban is. Vajon mi lehet az oka? Gyakran használják a vallással kapcsolatban a dogma, dogmatikus szavakat, mely a mai modern felfogás pejoratív zöngéje miatt - eltávolodván az eredetileg szándékozottól -, még az én fülemet is bántja. Nem beszélve a körített hangsúlyról és a nemtelen szövegkörnyezetről. Ráadásul kissé redundáns (Publicisztika)

Fedák Anita
Hol neveljünk magyarságra?

Meglepő tapasztalataimat elmondtam a kárpátaljai szórványvidéken élő barátnőmnek is, aki egy egyházi óvodát vezet. Mint megjegyezte, ez annak az eredménye, hogy Nyugatról egy másféle, eltérő mentalitás szivárog be. Az anyaországi nevelési programok már nem tartalmazzák az igazi emberi értékeket. Az összeállítók nem tartották fontosnak azt, hogy a magyar ismerje hagyományait, így a népi gyermekjátékokat szoktak az ... (Publicisztika)

Balogh Bertalan
Pogány képek

Óriási kultúrlihegéssel meghirdetett kiállítás: Középkori festmények, ikonok. Mindenki hanyatt esik a nagy kultúrától, huhog és sóhajtozik az anatómiailag rossz alakzatok láttán. Arany keretekben óriási könnyes és átszellemült szemek, szinte testetlen testek, ránctalan kezek és arcok, mert a szent emberfölöttisége nem tűr emberi vonásokat, sőt árnyékot sem. Az ég sem kék, hanem arannyal van festve. "Pogány" lelkem... mel valahogyan nem tudok itt áhítatot érezni, akárhogyan is akarom magamat a szent európai (Publicisztika)

Szerkesztő A
Polgárdy Géza: Herczeg Ferenc-redivivus

Fogalmazhatnánk persze úgy is, hogy a kényszeresen feledésre ítélt, ám újra felfedezett Herczeg Ferenc emlékezete. Mert az 1945 és 1990 közötti évtizedek nem csupán a történelem kificamodását jelentették, de az ezzel járó ízlés – vagy inkább ízléstelen! – terror uralmát is. Amikor mások mellett Hamvas Béla, Nyírő József, Márai Sándor, Tormay Cécile, Kosáryné Réz Lola, Somogyváry Gyula – és persze Herczeg Ferenc – neve és műveik is indexre (Publicisztika)

Felber Zsolt
Merkel már nem kell?

Angela Merkel, a wilkommen frau a jövőben már nem indul újra pártja, a CDU elnöki tisztségéért: még ha nem is mond le, de kancellárként is ez lesz az utolsó ciklusa. Német ellenzéki vezetők inkább mást látnának már a kormányfői székben, s nyíltan a kormányzás megújításáról beszélnek. Bár 2021 őszéig még sok víz lefolyhat a Rajnán. 2018. október 28-i hesseni tartományi választáson pártja, a Kereszténydemokrata Unió 50 éve nem ért el ilyen gyenge teljesítményt (27%), amit saját felelősségének is tart. (Hírek)

Bodor Miklós László
Haldokló Mezőség

A kis „magyar templom” még őrizte az évszázadok előtt hímzett, varrott ősi mintákkal díszített terítőket az Úrasztalán, a pap nélkül maradt szószék palánkján. Magyar fohászok, zsoltár idézetek emlékeztek a rég elporladt kérges kezekre. Több rétegben várták a készítők dédunokáit Istentiszteletre, Úrvacsorára. A látogatást követően azt hallottam, hogy hiába hívták a megmaradottak a lelkészt. Pár emberért? Hiába várták... (Novella)

Csata Ernő
Tűnődések

Bolyai János szelleme // Érezzétek a végtelen égben, amerre a térben / nőnek az új paralellák, útját ráncos időknek, / még axiómákkal gyötrődöm, szépek a színek, / bár a világra is új eszmék ömlöttek az égből, / szállok a csillagok űri világában; nem ezekre / számítottam, ahol sok száz egyenes terem újra / s mindegyiket sok más paralella követ tovafutva; / én a tudósok fényes egéből szüntelen éltem, / majd áttörtem más geometria téridejébe. / Régen Eukleidész is vétett: vélt axiómát, (Vers)

Apáti Kovács Béla
A diósgyőri vár kicsi szolgálólánya – Mesélő magyar várak

Évekkel ezelőtt Miskolcon jártam. Szép őszi idő volt. Amikor már a város majdnem minden látogatóvalóját meglátogattam, elhatároztam, hogy kirándulás teszek a diósgyőri várhoz. Még sohasem jártam itt, ezért kíváncsi voltam, milyen meglepetésben lesz részem. Eddig, ahol jártam, mindig valami érdekes dolog történt velem. Sokáig bolyongtam a várban, megcsodáltam minden szegletét, s már indulóban voltam hazafelé, amikor egy csöppnyi leányka lépett elő valahonnan. (Egyéb)

Orosz T Csaba
Megnyitnám...

Ecce, ha maj’ öreg leszek/ Veszek négy kereket/ Kocsit eszkábálok má’/ Ha lesz még akkó egyátalá’// Zúg fejemben a régi Bikinis sikerdal. Nem én nem kocsit eszkábálnék, hamarosan eljövő „öreg” koromban. Nekem van egy álmom. Az álmom egy saját kiskocsma nyitása. Amolyan házias, baráti, egyszóval mint az istenháta mögötti ír pubok. A Nyalka Tetű! Ez lesz a neve. Egy hatalmas kockás abroszt ami még engem is átér a derekamra kötök majd és Pedrónak hívatom magam a... (Humor)

Rozványi Dávid
A négy nőcsábász balladája

Itt a farsang ideje, itt az ideje a könnyedebb témáknak is. S van-e könnyedebb és komolyabb téma is egyben, mint a szerelem? A balladában a történelem nagy nőcsábászai állnak bíróság elé, Tannhäuser, Zsigmond magyar király és német császár, a lepantei győző, don Juan de Austria és a jól ismert velencei kalandor, Casanova, hogy a bírák megállapítsák, melyik közülük a legnagyobb. S a vers végén kiderül nem csak az ítélet, de egyikük fellebbezése is... (Vers)

Bilecz Ferenc
Du ten

Van a magyar mitológiának Du nevű isten szereplője? Közvetlenül, azt hiszem, még senki sem talált rá. Közvetve viszont igen sok jel mutat arra, hogy létezhetett. Az isten, az Éden szavunk vizsgálata során, a rovásírásunk ten jelének feltűnésekor, és még sok más esetben, többekben felmerült a kapcsolat lehetőségének valószínűsége, a szkíta Thana, a görög deos/theos, a kelta Dana, a kínai tien, a japán tenno, a török tengri, a ... - 1929-ben a székelyderzsi templom felújítása során, a bejárat melletti (Publicisztika)

Prof. Dr. Bokor Imre
Hozzászólás egy tudományos konferenciához

Úgy tűnik, hogy az Nemzeti Közszolgálati Egyetem (NKE) naptára 1990-et mutat 2012-ben, mivel április 11-én, Király Bélára emlékezve, tudományos konferenciát tartottak az NKE dísztermében, amelyen – többek között - részt vett dr. Szabó Miklós (a ZMNE) egykori rektora, dr. Romsics Ignác történész akadémikus, valamint a Hadtudományi és Honvédtisztképző Kar meghívott csoportja, de azóta is agyonhallgatják az ott történt “épületes” történelem hamisításokat (Publicisztika)

Szerkesztő A
Ortutay Péter: Wass Albert és az amerikai álom – Az Eliza című regény alapján

Amerika, melyről Wass Albert olyan sokat ír könyveiben, szép ország. Ma is az. Sőt, egy igazi tejjel, mézzel folyó Kánaán. Nem lehet nem szeretni. Gazdag és gyönyörű. Fejlett, kulturált és civilizált. Emberközpontú. Ezért az emberek is kedvesek, barátságosak. És ha nem kerül pénzükbe, vagy túl sok pénzükbe, mindig készek segíteni. Annak, aki eltévedt a nagyvárosban, lerobbant az autósztrádán, esetleg nincs egy „quarter”-je (25 centje) egy kis (Egyéb)

Belépés

Reklám

 

 

 


 

A Magyar Nyelv Múzeuma

 

Inter Japán Magazin

 

Turcsány Péter honlapja

 

Jankovics Marcell honlapja

 

 

Papp Lajos

 

 

 

 

 

Magyar Irodalmi Lap