Dráma

Petrusák János
Petrusák János VÁDIRAT avagy ISTEN MINDENKIVEL ELJÁTSZIK... 5/7

Játszódik, valahol az „új Csehszlovákiában”, valamikor 1949-ben, amikor gróf Esterházy Jánost a szovjet hatóságok kiadták, hogy „hazájában” ítélkezzenek felette. Helyszín: egy börtön, ahol gróf Eszterházy Jánosnak, a felvidéki magyar politikusnak meg kell írnia a vádiratot önmaga ellen, mivel ez a feltétele az elnöki (csehszlovák elnöki) kegyelemnek. Ő vádiratot ír, nem önigazolást, hanem igazi vádiratot, nem önmaga, hanem a kor ellen. (Dráma)

Petrusák János
Petrusák János VÁDIRAT avagy ISTEN MINDENKIVEL ELJÁTSZIK... 4/7

Játszódik, valahol az „új Csehszlovákiában”, valamikor 1949-ben, amikor gróf Esterházy Jánost a szovjet hatóságok kiadták, hogy „hazájában” ítélkezzenek felette. Helyszín: egy börtön, ahol gróf Eszterházy Jánosnak, a felvidéki magyar politikusnak meg kell írnia a vádiratot önmaga ellen, mivel ez a feltétele az elnöki (csehszlovák elnöki) kegyelemnek. Ő vádiratot ír, nem önigazolást, hanem igazi vádiratot, nem önmaga, hanem a kor ellen. (Dráma)

Petrusák János
Petrusák János VÁDIRAT avagy ISTEN MINDENKIVEL ELJÁTSZIK... 3/7

Játszódik, valahol az „új Csehszlovákiában”, valamikor 1949-ben, amikor gróf Esterházy Jánost a szovjet hatóságok kiadták, hogy „hazájában” ítélkezzenek felette. Helyszín: egy börtön, ahol gróf Eszterházy Jánosnak, a felvidéki magyar politikusnak meg kell írnia a vádiratot önmaga ellen, mivel ez a feltétele az elnöki (csehszlovák elnöki) kegyelemnek. Ő vádiratot ír, nem önigazolást, hanem igazi vádiratot, nem önmaga, hanem a kor ellen. (Dráma)

Petrusák János
Petrusák János: VÁDIRAT avagy ISTEN MINDENKIVEL ELJÁTSZIK... 2/7

Játszódik, valahol az „új Csehszlovákiában”, valamikor 1949-ben, amikor gróf Esterházy Jánost a szovjet hatóságok kiadták, hogy „hazájában” ítélkezzenek felette. Helyszín: egy börtön, ahol gróf Eszterházy Jánosnak, a felvidéki magyar politikusnak meg kell írnia a vádiratot önmaga ellen, mivel ez a feltétele az elnöki (csehszlovák elnöki) kegyelemnek. Ő vádiratot ír, nem önigazolást, hanem igazi vádiratot, nem önmaga, hanem a kor ellen. (Dráma)

Petrusák János
MÚZSAPUSZI - Komédia két felvonásban 3. részlet

Háttér: A legtisztább mai magyar valóság. Rá lehet ismerni, de nyíltan nincs kimondva, hiszen euróban számolnak, amely hazánkra nem jellemző. A jellemek viszont nagyon hazaiak: mindenki nagyon akar valamit, de nagyon nem tud. Senki sem veszi észre önmaga kötöttségeit, de a világ jelentette kötöttségeket sem. Minden szereplő elkeseredett, egy-egy meg nem értett zseni! Aki akar, ismerjen magára, aki pedig nem, az ne! A ... lényeg, hogy jöjjön az a bizonyos múzsapuszi, ha már csók nem jön… (Dráma)

Petrusák János
MÚZSAPUSZI - Komédia két felvonásban 2. részlet

Háttér: A legtisztább mai magyar valóság. Rá lehet ismerni, de nyíltan nincs kimondva, hiszen euróban számolnak, amely hazánkra nem jellemző. A jellemek viszont nagyon hazaiak: mindenki nagyon akar valamit, de nagyon nem tud. Senki sem veszi észre önmaga kötöttségeit, de a világ jelentette kötöttségeket sem. Minden szereplő elkeseredett, egy-egy meg nem értett zseni! Aki akar, ismerjen magára, aki pedig nem, az ne! A lényeg, hogy jöjjön az a bizonyos múzsapuszi, ha már csók nem jön… (Dráma)

Petrusák János
MÚZSAPUSZI Komédia két felvonásban 1. részlet

Háttér: A legtisztább mai magyar valóság. Rá lehet ismerni, de nyíltan nincs kimondva, hiszen euróban számolnak, amely hazánkra nem jellemző. A jellemek viszont nagyon hazaiak: mindenki nagyon akar valamit, de nagyon nem tud. Senki sem veszi észre önmaga kötöttségeit, de a világ jelentette kötöttségeket sem. Minden szereplő elkeseredett, egy-egy meg nem értett zseni! Aki akar, ismerjen magára, aki pedig nem, az ne! A lé... nyeg, hogy jöjjön az a bizonyos múzsapuszi, ha már csók nem jön… (Dráma)

Bilecz Ferenc
Egyperces JOG(ar) 2.

- Aztán főzől-é pálinkát Komám? - Többet, sose! - Akkor mért vettél 3 évvel ezelőtt, olyan drága készüléket? - Mert azt mondták, most már szabadon főzhetünk, nem kell titokban kuktáznunk. - Hát ez jó dolog! - Egy évig jó volt, de utána be kellett jelentenünk, és adózni is kellett! - Ugyan már, mi az az évi ezer forint? - Az csak csel volt, hogy tudják, kinek van főzője! Most már jegyre főzhetem a sajátomat is! - Hát akkor főzzed Komám! - Nem éri meg! Nincs meg a TESCO számlám, nem tudom igazolni, hogy (Dráma)

T.Ágoston László
A plüss garnitúra

... már megint ez a Horváth... A legutóbbi szülői értekezlet után odajött hozzám az anyja, és ahelyett, hogy megígérte volna, hogy a jövőben többet foglalkozik a fiacskájával, vagy beszél a fejével, vagy mit tudom én, egyszerűen a tudtomra adta, hogy a sógora a minisztériumban dolgozik, oktatási vonalon. Meg valami párt mit tudom én, micsoda. No, szóval tőle tudja, hogy újabb leépítések várhatók a tanári karban... A kölykök meg azt pusmogták a szünetekben, hogy majd a Horváth bácsikája kirúgat az iskolából. (Dráma)

T.Ágoston László
A suszterinas

Még ma se értem, hogyan került Világosra. Betegszabadságon volt. Azt tudom, hogy Görgey levelet küldött neki az utolsó napokban, fölszólítva a szolgálattételre, vagy betegsége igazolására. Kossuthék akkor már menekültek. Ő meg ahelyett, hogy hozzájuk csatlakozott volna, Görgeyvel masírozott Világosra. De miért? Hiszen a főparancsnokkal nem szívelték egymást! Tudván tudhatta, hogy ha a többi tábornok kegyelmet kap, őt akkor is felakasztják a százada galíciai szö... kése miatt. (Dráma)

Petrusák János
Ki az a szent Márton? 6. rész

Szent Márton, Gallia (Franciaország) nemzeti szentje a nagy szellemi és egyháztörténeti átalakulás idejében született, Pannóniában, Savariában. Ebben az időben Nagy Konstantin teljes szabadságot és elismerést biztosított a Katolikus Egyháznak, és hívei számára megadta a többi polgárokkal való egyenjogúságot. A mű Szent Márton – az ember és a szent, vagy inkább a szentté vált ember – életét kíséri végig, úgy, hogy a színen Márton egyszer sem jelenik meg, mégis mindenütt, minden eseményben szelleme jelen van. (Dráma)

Petrusák János
KI AZ A SZENT MÁRTON? 5. rész

Szent Márton, Gallia (Franciaország) nemzeti szentje a nagy szellemi és egyháztörténeti átalakulás idejében született, Pannóniában, Savariában. Ebben az időben Nagy Konstantin teljes szabadságot és elismerést biztosított a Katolikus Egyháznak, és hívei számára megadta a többi polgárokkal való egyenjogúságot. A mű Szent Márton – az ember és a szent, vagy inkább a szentté vált ember – életét kíséri végig, úgy, hogy a színen Márton egyszer sem jelenik meg, mégis mindenütt, minden eseményben szelleme jelen van. (Dráma)

Petrusák János
KI AZ A SZENT MÁRTON? 4. rész

Szent Márton, Gallia (Franciaország) nemzeti szentje a nagy szellemi és egyháztörténeti átalakulás idejében született, Pannóniában, Savariában. Ebben az időben Nagy Konstantin teljes szabadságot és elismerést biztosított a Katolikus Egyháznak, és hívei számára megadta a többi polgárokkal való egyenjogúságot. A mű Szent Márton – az ember és a szent, vagy inkább a szentté vált ember – életét kíséri végig, úgy, hogy a színen Márton egyszer sem jelenik meg, mégis mindenütt, minden eseményben szelleme jelen van. (Dráma)

Petrusák János
KI AZ A SZENT MÁRTON? 3. rész

Szent Márton, Gallia (Franciaország) nemzeti szentje a nagy szellemi és egyháztörténeti átalakulás idejében született, Pannóniában, Savariában. Ebben az időben Nagy Konstantin teljes szabadságot és elismerést biztosított a Katolikus Egyháznak, és hívei számára megadta a többi polgárokkal való egyenjogúságot. A mű Szent Márton – az ember és a szent, vagy inkább a szentté vált ember – életét kíséri végig, úgy, hogy a színen Márton egyszer sem jelenik meg, mégis mindenütt, minden eseményben szelleme jelen van. (Dráma)

Petrusák János
Ki az a Szent Márton? 2. rész

Szent Márton, Gallia (Franciaország) nemzeti szentje a nagy szellemi és egyháztörténeti átalakulás idejében született, Pannóniában, Savariában. Ebben az időben Nagy Konstantin teljes szabadságot és elismerést biztosított a Katolikus Egyháznak, és hívei számára megadta a többi polgárokkal való egyenjogúságot. A mű Szent Márton – az ember és a szent, vagy inkább a szentté vált ember – életét kíséri végig, úgy, hogy a színen Márton egyszer sem jelenik meg, mégis mindenütt, minden eseményben szelleme jelen van. (Dráma)

Petrusák János
Ki az a Szent Márton?

Szent Márton, Gallia (Franciaország) nemzeti szentje a nagy szellemi és egyháztörténeti átalakulás idejében született, Pannóniában, Savariában. Ebben az időben Nagy Konstantin teljes szabadságot és elismerést biztosított a Katolikus Egyháznak, és hívei számára megadta a többi polgárokkal való egyenjogúságot. A mű Szent Márton – az ember és a szent, vagy inkább a szentté vált ember – életét kíséri végig, úgy, hogy a színen Márton egyszer sem jelenik meg, mé... gis mindenütt, minden eseményben szelleme jelen van. (Dráma)

Szerkesztő B
„Magyarországnak fényes tüköre” (Hunyadi Mátyás) 7/7

Dráma három felvonásban (2000–2006). Történik a XV. század második felében. Személyek: MÁTYÁS, Magyarország királya, BEATRIX, a királyné, VITÉZ, János, esztergomi érsek, SEZMICEI, János (Janus Pannonius), pécsi püspök, GERGELY atya, a pálos szerzetesrend generálisa, ORSZÁGH, Mihály nádor, PECCHINOLI, Angelo, nuncius, BONFINI, Antonio, GALEOTTO, Marzio, TUBERO, Lu... dovicus, BANDINI, Francesco itáliai vendégek, CONSTANZI, Antonio, UGOLETTI, Taddeo, POLIZIANO, Angelo (Dráma)

Petrusák János
Petrusák János VÁDIRAT avagy ISTEN MINDENKIVEL ELJÁTSZIK... 6/7

Játszódik, valahol az „új Csehszlovákiában”, valamikor 1949-ben, amikor gróf Esterházy Jánost a szovjet hatóságok kiadták, hogy „hazájában” ítélkezzenek felette. Helyszín: egy börtön, ahol gróf Eszterházy Jánosnak, a felvidéki magyar politikusnak meg kell írnia a vádiratot önmaga ellen, mivel ez a feltétele az elnöki (csehszlovák elnöki) kegyelemnek. Ő vádiratot ír, nem önigazolást, hanem igazi vádiratot, nem önmaga, hanem a kor ellen. (Dráma)

Petrusák János
Petrusák János VÁDIRAT avagy ISTEN MINDENKIVEL ELJÁTSZIK... 5/7

Játszódik, valahol az „új Csehszlovákiában”, valamikor 1949-ben, amikor gróf Esterházy Jánost a szovjet hatóságok kiadták, hogy „hazájában” ítélkezzenek felette. Helyszín: egy börtön, ahol gróf Eszterházy Jánosnak, a felvidéki magyar politikusnak meg kell írnia a vádiratot önmaga ellen, mivel ez a feltétele az elnöki (csehszlovák elnöki) kegyelemnek. Ő vádiratot ír, nem önigazolást, hanem igazi vádiratot, nem önmaga, hanem a kor ellen. (Dráma)

Petrusák János
Petrusák János VÁDIRAT avagy ISTEN MINDENKIVEL ELJÁTSZIK... 4/7

Játszódik, valahol az „új Csehszlovákiában”, valamikor 1949-ben, amikor gróf Esterházy Jánost a szovjet hatóságok kiadták, hogy „hazájában” ítélkezzenek felette. Helyszín: egy börtön, ahol gróf Eszterházy Jánosnak, a felvidéki magyar politikusnak meg kell írnia a vádiratot önmaga ellen, mivel ez a feltétele az elnöki (csehszlovák elnöki) kegyelemnek. Ő vádiratot ír, nem önigazolást, hanem igazi vádiratot, nem önmaga, hanem a kor ellen. (Dráma)

Belépés

Reklám

 

 

 


 

A Magyar Nyelv Múzeuma

 

Inter Japán Magazin

 

Turcsány Péter honlapja

 

Jankovics Marcell honlapja

 

 

Papp Lajos

 

 

 

 

 

Magyar Irodalmi Lap