Egyéb

Bodó János
Arccal a vasút felé! - vasutascsokor 16.Vasutasnap

A vasutasnap beleilleszkedett a szocializmus építésének propaganda hadjáratába, mint a többi "nap": a nők napja,az anyák napja, az építők napja, a bányásznap, pedagógusnap, gyermeknap. Nem tudom, kihagytam-e valamit, de nem is a "napon" volt a hangsúly, nem az számított, hanem a propaganda, mint lehetőség, akármiről is volt szó. A háború utáni években a vasút kétségtelenül kulcsszerepet játszott a háborús károk felszámolásában, az új élet alapjainak (Egyéb)

Bodó János
Arccal a vasút felé! - vasutascsokor 15.Vasutas kultúr

A vasutas kultúrház egy nagy hodály volt. Az épületben volt még néhány kisebb helyiség, öltözők meg effélék, de 90 százalékát a nagyterem tette ki. Itt tartották az iskolai bálokat, különféle mulatságokat. Ritka alkalom volt, hogy tele lett volna a terem, igaz, egyszer az egész város itt szilveszterezett, akkor zsúfolásig megtelt. Egyéb alkalmakkor igencsak szellősen volt. De a bélyeggyűjtő kör pár embere, a nyugdíjas búcsúztatók pár tucat vendége meg sem (Egyéb)

Veress Zoltán
A Gorlicei csata "felfedezése"

A Gorlicei csatával kapcsolatban az az érzésem, hogy ennél az óriási katonai eseménynél a magyar katonák szereplésének jelentőségéről alig esik szó. Pedig itt a magyarországi közös és honvéd alakulatok döntő szerepet játszottak, amelyre többek között a kiterjedt hadműveletek legdöntőbb helyszínén látottak alapján rá lehet jönni. A legfontosabb helyen ugyanis, a Pustki hegynél levő és a lengyelek által példásan gondozott számos katonai temető... ben a sírokat tekintve – sajnos – magyar túlsúly van. (Egyéb)

Veress Zoltán
Adalékok a trianoni veszteségeinkhez

A 2016 júniusában elkezdett A történelmi Magyarország vármegyéinek tájain sorozatban vármegyéről vármegyére végigmentem a Felvidék (Szlovákia), Kárpátalja (Ukrajna) és a Partium (Románia) területén – mintegy érzékeltetve a Trianon okozta veszteségeinket. E veszteségekről, ezek egyes aspektusairól ez az írás rövid, egységes összefoglalót állít össze. Az I. világháború második felében meghirdetett wilsoni elvek szerinti népszava... zások szerinti feltételezett határokat a 2. térkép tartalmazza - ha megtartják. (Egyéb)

Bodó János
Arccal a vasút felé! - vasutascsokor 14.Blaskó Bandi

Blaskó Bandi volt az állomás esze, a mindentudó, a probléma-megoldó gondolkodás maga. A raktárgazdálkodásnál volt idegenárú átvevő, ez volt a munkakörének megnevezése, de valójában a raktárak, az állomás, a város, a világ mindenese volt. Nem létezett olyan dolog, ami kifogott volna rajta, illetve ha volt is valami, akkor azon már csak a Jóisten vagy az ördög tudott segíteni. Fiatalon, falusi gyerekként került az állomásra. Egy-kettőre kitűnt éles eszével, és (Egyéb)

Bodó János
Arccal a vasút felé! - vasutascsokor 13.A mozdony vezetője

A vasutasok között a legnagyobb tekintélye a mozdonyvezetőnek volt. Persze, az állomásfőnök, a forgalmista nagyobb rangú, szolgálati felettese is a mozdonyvezetőnek, de egymás között mégis csak az övé elsőség - szokta mondani az apám. Ez igen, ez ember a talpán! - valami ilyesmi elismerés hangzott ki a szavából, ebből állt lényegében a masiniszta tekintélye. Felnéztek rá, az átlagos vasutas szemében megkérdőjelezhetetlen felsőbbség érződött ki az (Egyéb)

Czakó Gábor
Az emmauszi vacsora

Annak a bizonyos Húsvétnak a vasárnapján néhány tanítvány a Jeruzsálemhez közeli Emmauszba ment. (Luk 24,13 skk.) Jézus csatlakozott hozzájuk, de nem ismerték föl. Holott a bibliatudósok szerint közülük Kleofás, vagy más kiejtéssel Alfeus, Jakab apostolnak, Jézus „fivérének” apja, tehát az Üdvözítő nagybátyja volt, s velük tartott a tizenkettő egyike, a zelóta Simon. Miért? Először azért, mert hitetlenek lettek. Csalódtak abban az elképzelésben, amit ők a Messiásról magunknak kialakítottak, meg persze (Egyéb)

Bodó János
Arccal a vasút felé! - vasutascsokor 12.Váltókezelő

Amikor a városba kerültünk, a család minden tagjának jobb lett a sora. Anyánknak is kedvezőbbre fordult az élete, bár ő ugyanazt a tevékenységet látta el, mint a tanyán: a háztartást vezette. De mégis, a városi élet valahogy tartalmasabb lett, mint a tanyán. Őneki már nem hiányzott, mint nekem a tanyai szeleburdiság, a szabad természet megélése, helyette kapta Erzsi nénit, a "mindentudó" szomszédasszonyt, a boltok világát, az információáramlást, a (Egyéb)

Bodó János
Arccal a vasút felé! - vasutascsokor 11.Miszter bendzsó

Nagy Jocó, a vezérünk minden reggel a vállára kapta az egyik füttyoszlopot, és a barátja szintén a másikat. Elindult a csapat a munkahelyre, a mindig odébb lévő gazolás helyszínére. Ez annyival volt odébb, amennyit az előző nap teljesítettünk. Amikor két állomás közötti középtájon voltunk, akkor kellett a legtöbbet gyalogolni. Pali bácsi, az előmunkás döntötte el, hogy előre megyünk-e, vagy visszafelé, tehát meddig vonatozunk a munkahelyig, melyik á (Egyéb)

Bodó János
Arccal a vasút felé! - vasutascsokor 10.Égi jel

Lassan elcsöndesedett a tanya, a szomszéd istállóból is egyre ritkábban hallatszott az állatok hangja, az emberek pedig, elunták a ház előtti üldögélést, és jórészt már lefekvéshez készülődtek. Vacsorával - vagy anélkül. A tyúkok is felültek a lécre, és bólogatni kezdtek. Mi, gyerekek voltunk a legkitartóbbak. Mondogattuk, hogy nincs még olyan késő, de már az álom miránk is ránk telepedett, és csak a lábmosástól való irtózás tartott még az udvaron. Legalább (Egyéb)

Szerkesztő A
Kellemes Húsvéti ünnepeket kíván a MIL!

Kellemes Húsvéti ünnepeket kíván a MIL!Jézus Krisztus feltámadásának napján a Magyar Irodalmi Lap minden kedves írójának, olvasójának és minden derék magyarnak áldott húsvéti ünnepeket kívánunk! Kívánunk sok piros tojást, illatos locsolást és rózsaszín sonkát vörös borral. Kívánjuk, hogy húsvét szent ünnepén családjaikkal, barátaikkal egyetemben mindnyájan megújulhassanak, mint szeretett Hazánk, Magyarország! A Magyar Irodalmi Lap Szerkesztősége (Egyéb)

Bodó János
Arccal a vasút felé! - vasutascsokor 9.Szomorú történet

Alapvetően vidám, gond nélküli életet éltünk a tanyán. A szép gyermekkort csak később kezdte beárnyékolni az iskolába járás kényszerű kötelessége, és hála a szüleimnek, ritkán okozott disszonáns hangot az éhes gyomor korgása. Nekünk mindig volt mit enni, nem úgy, mint némely más gyereknek. A cselédek keserű kenyerét a gyerekeik is ették, illetve ették volna, ha van mit. Csak nehezen áll össze bennem az a szomorú történet, amit szüleim beszélgetéseit felidézve, úg (Egyéb)

Czakó Gábor
Gyermekkönyvekről és a képzeletről!

Az olvasás – gyermekkortól kezdve – azért fontos, mert mozgásba hozza jobb agyféltekénket, megtanít a képi gondolkodásra, megindítja a képzeletünket. A kép a magyarban ontológiai – létbeni – értelmű szó, mint Platónnál. A kép ezért képes bevinni bennünket a valóságba, a lelkünkbe. A költői kép, vagy a mesekönyvet kísérő jó rajz elindítja, serkenti képzeletünket, a többit az olvasóra bízza. Móra Bicebócáját, Lázár Ervin Dömdödömjét, Weöres Bóbitáját, a népmesék Tündér Ilonáját, táltos paripáját, boszorkányát (Egyéb)

Bodó János
Arccal a vasút felé! - vasutascsokor 8.Négyszonnégyes

Ha csak üldögéltem a konyha küszöbön és szemem a horizonton kószált, egyszer-egyszer feltűnt a távolban egy vonat, ahogy áthúzott előttem. Jó kilométerre lehetett a vasútvonal, s mint valami játékvonat, úgy suhant előttem a sok kocsiból álló szerelvény. A mozdony legelöl gőzölgött, és hol könnyebb, hol nehezebb terhet vontatott. Ha személykocsikat vitt, azokat könnyebben bírta, mint a teherkocsikat. Ez utóbbiból sokkal több volt utána akasztva, mint a (Egyéb)

Kondra Katalin
A élet (Nagypéntek)

Voltunk egymásnak Cirenei Simon és voltunk Veronika. Előfordult, hogy epével, ecettel kínáltuk meg egymást. Néha durva szavak lándzsáival okoztunk sebeket, máskor a tömegek csúfolását kellett elviselnünk. Szerencsére a keresztútnak vannak állomásai, úgynevezett pihenői, amikor előrenézünk, és azt látjuk, amiért vállaltuk az utat. Elgondolkodunk az életen és életet adunk. Két csodálatos Nagypénteket éltem át. Két olyan napot, amikor meghalt az önző énem. Hat év különbséggel megszülettek a gyermekeim... (Egyéb)

Bihary József
Örökség_6: Víg suszter öröksége

Gyönyörű tavasz köszöntött Kunfalura. L. Pál főjegyző nagyokat szippantott a májusi levegőből, miközben kegyesen visszaköszönt az őt megsüvegelő, dolgaik után siető embereknek. A hatvan felé járó úr éppen a hivatalába igyekezett, szájában jóféle szivar várt arra, hogy gazdája rágyújtson. Finom, nappabőr kesztyűjét és a sétabotját a baljába vette, hogy megpödörhesse kackiásan felfelé kunkorodó, festett bajuszát. Piacnap volt, Buka Jani, a kisbíró éppen a községháza előtt (Egyéb)

Bodó János
Arccal a vasút felé! - vasutascsokor 7.Vasutasok

A vasút szolgálatában sokféle ember, sokféle munkakört lát el. Elmondom, hogyan látta Pali bátyám, a pályamunkás, az ő szemszögéből. A legalján van a pályamunkás. Ez a legegyszerűbb, de kitartást és munkabírást igénylő munkakör. Mint a lovak között is van sokféle, a miénk a muraközihez hasonlítható. Az, tudja a kocsit húzni, ha meg is van pakolva rendesen, szinte az egekig. Nem szólom le a saját munkámat, mert itt is fontos a lelkiismeretesség, és a vasúthoz való hűség, de nem kell sokat (Egyéb)

Czakó Gábor
Tanítvány, mester és alázat

A mester az Igazságban való élet. Ezért önmagában, tanítvány nélkül is létezik. A tanítvány viszont mester nélkül nem. A tanítvány úgy születik, hogy fölébred valakiben: a nem tudás belátása, a tudásvágy és elindul mester keresni. Ezt tette a mesebeli vadgalamb, aki röstellte, hogy otthona pár szedett-vedett gally; szeretett volna megtanulni fészket rakni. Elment a cinegéhez, s kérte, avassa be a fészekrakás tudományába. A cinege készségesen mutatta, magyarázta, miközben a vadgalamb egyre (Egyéb)

Polszerkesztő2
Obrusánszky Borbála: Batu harminc levele

A Habsburg történetírás „érdeme”, hogy a keletről érkező és velünk szövetséget kereső népeket vad barbárnak tartjuk. Talán alig akad olyan hazai történész, aki elfogadná, hogy a XIII. században a kelet felől érkező mongolok nem pusztítani és rombolni akartak, hanem a nyugat-európai államok elleni hadjárathoz rokoni segítséget kértek. Éppen ideje lenne elavult és a Habsburg ér... dekeket szem előtt tartó történetírásukat gyökeresen átértékelni és egyes, magyar történeti eseményeket nemzeti szempontból megvizsgálni! (Egyéb)

Polszerkesztő2
Mi az igazság az Európai Unióhoz való csatlakozásunkról?

Mielőtt Magyarország csatlakozott az Európai Unióhoz, még nem olvashattunk olyan értékeléseket, miszerint a magyar gazdaság életképtelen lenne az EU nélkül – ehelyett magasabb bérekkel, javuló élet-színvonallal, pozitív jövőképpel ámítottak. Az uniós csatlakozás hatására annyit változott az ország helyzete, hogy ma már magabiztosan kijelentik; “Magyarország életképtelen az EU nélkül”. Brüsszel képviselői egy bubo... rékban sétálnak, nincs kapcsolatuk a magyar valósággal, ezért nem is tudnak nekünk mondani semmit. (Egyéb)

Belépés

Hírlevél

Hírlevél

Tartalom átvétel

Reklám


 


 

A Magyar Nyelv Múzeuma

Inter Japán Magazin

Turcsány Péter honlapja

Jankovics Marcell honlapja

Papp Lajos

Magyar Irodalmi Lap