Egyéb

Czakó Gábor
Nyelvédesanyánk meg a hunfalvyzmus 1/2

Élhet-e nyelvében az a nemzet, amelyik nem ismerheti meg anyanyelvének alapelemeit, benső szerkezetét, összefüggésrendszerét, ősrégi világszemléletét, máig termő gazdagságát, bölcsességét, napjainkban is eleven kapcsolatát zenéjével, meséivel, táncaival? Miért kell így sínylődnie a magyarnak? Az ép magyar nyelvérzékű nyelvtársaink sokasága utasítja el a „finnugor” nyelvészkedést, úgy ahogy van. Úgyszólván zsigerből, ahogy a ránk erőszakolt hazugságokat és egyáltalán a „hivatalost” szoktuk. Tesszük mindezt (Egyéb)

Balogh Bertalan
A leigázás módszere

Elsárgult újságkivágás kerül elő a lomjaim közül: az egyik versprózám. Nézem, nincs rajta dátum. Olvasom, és emlékszem, valamikor harminc-egynéhány évvel ezelőtt írhattam: Seft Ha ki akarsz irtani egy kultúrát, ne a népet öld le, mert akkor szolga nélkül maradsz! Szent szobraik hitelét ingasd meg inkább, a hitüket, az eszmerendszerüket. Az már nagyon elég - mondta álmomban az Ős-parazita, és üveggyöngyöket adott az indiánnak... (Egyéb)

Orosz T Csaba
Debrecen, Debrecen

1969.ben születtem áldott városom Debrecen lakójának .A Dobozi lakótelepen a Dienes János utca 11 szám negyedik emeletére. Első emlékeim a városról szűkebb környezetemből valók. Csodálatos hosszú sétány húzódott a házunk mellett. Ezen a sétányon volt az óvodám. Úgy emlékszem szerettem oda járni. Volt, hogy, akkor még kifejezetten sovány gyermekként, többször kibújtam az óvodát övező kerítésen és többször (Egyéb)

Horváth Lajos
A csodaszarvast hópárduc üldözi

A csodaszervas monda ága-boga olyan mint a koronája, melyen a gyertyák gyújtatlan gyulladnak. Az eur-ázsiai - helyesebben ázsiai-eur - monda lombozata szinte beborít két földrészt. Ennek a fának az egyik ága éppen a magyarság eredetmondája. Megkülönböztetése, szétválogatása a változatok bőséges sorából alapvető feladata a magyar néprajztudománynak, irodalomtörténetnek, történettudománynak stb. (Egyéb)

Bilecz Ferenc
Voltak-e nándorok Sepsiszentgyörgyön?

Miért írta Thuróczy János "A magyarok krónikája"-ban Nándorfehérvárt Nádorfehérvárnak? Valóban nándor volt-e a dunai bolgárok neve, vagy csak egyszerűen nándorok voltaTudjuk, hogy a székelyek letelepedésének kérdése nem eldöntött tény. Én azon az állásponton vagyok, hogy Atilla halála után a székelyek megtalálták a helyüket Baján avar kagán birodalmában és a kaganátus felbomlása után egy részük Erdélybe húzódott, (Egyéb)

Jókai Anna
A választás képessége

Válaszok Szűcs Imrének, az újvidéki Magyar Szó munkatársának Jókai Anna ezekben a napokban a Vajdasági Íróegyesület vendége volt, és Zrenjaninban, Törökbecsén, Pancsován és Újvidéken találkozott az olvasókkal. – Ön Simone de Beauvoirhoz és Oriana Fallacihoz hasonlóan sokat foglalkozik a női emancipáció kérdésével. Az egyik legújabb, a Kortárs februári számában olvasható regényrészletében is ezt mondja az egyik női szereplője: „Élt valaha a Mennybolt és (Egyéb)

Szerkesztő A
Kárpátaljára került a Kölcsey-emlékplakett

De – Berzsenyink szerint – mindenképpen a lélek s a szabad nép szerencsés együttállása kellett ahhoz, hogy a magyar alkotószellem csuda dolgokat teremtsen. Én hajlamos vagyok csodának tekinteni minden tökéleteshez közelítő műalkotást. Ezért lesznek lábaim lépésképtelenné Munkácsy nagyvásznai előtt, csak felajzott szemem cikázik a tökéletesre méretezett kompozíciós térben egyik alakról a másikra, akiknek az aranyecset (Egyéb)

Petrozsényi Nagy Pál
Sóder

Ábris elégedetten fékezett a kombinát előtt. Hetek óta azon rágódott, kire adja voksát annyi párt közül. Figyelemmel kísérte a választási műsort, gondosan tanulmányozta a képviselőjelöltek életrajzát, gyűlésekre, megbeszélésekre járt, egyszóval mindent megtett, hogy érdemben döntsön. És döntött. Anélkül, hogy leitatták vagy megfenyegették volna, mint ahogy azt a múltban szokták tenni. Múlt? Hol van az már? Manapság más,... (Egyéb)

Jókai Anna
A várakozás és a keresés 2/2

Várakozni ezután is, vagy továbbra is keresni? A kategorikus döntés megkönnyebbítene, mert eligazítana, egyszer s mindenkorra. De a kategorikus döntések – az alap igenen és alap nemen kívül – csak részben igazságosak; általánosíthatók ugyan, még sincsenek elég tekintettel a személyre. Egy dolog a bizonyos: akire a kérdés vonatkozik: van. Nem úgy, ahogy földhözragadt fantáziánkkal elképzeljük, nem ott, ahova... (Egyéb)

Szerkesztő B
1984. augusztus 19-én hunyt el Szabó Zoltán író, falukutató, publicista, lap- és könyvszerkesztő

Szabó Zoltán (Budapest, 1912. június 5. – Vannes, 1984. augusztus 19.) Baumgarten-díjas magyar író, falukutató, publicista, lap- és könyvszerkesztő, a szociográfiai irodalom klasszikusa, A tardi helyzet és a Cifra nyomorúság című művek szerzője. A Magyar Nemzet munkatársaként, 1939 nyarán „Szellemi honvédelem" elnevezéssel mozgalmat hirdetett a nemzetiszocialista és nyilas befolyás ellen. 1949-től haláláig nyugat-európai emigrációban élt és dolgozott... (Egyéb)

Tusnády László
A szó nélküli beszéd

Tanításom kezdetén valamilyen téveszme alapján azt hittem, hogy dolgozatíráskor úgy kell „őrizet alá venni” a tanítványokat, mintha valamilyen „bűneset” történne. Ez a tanári lét velejárója, mert ha nem így cselekszem, „jön” az érettségi írásbeli, és ha bármi baj történik, felfüggesztik a tanítványomat. Sétáltam tehát a padok között. Figyeltem tanítványaim munkáját, és úgy éreztem, hogy nem a felvigyázót látják bennem, hanem azt a tehetetlen embert, aki se (Egyéb)

Czakó Gábor
Kisebbségi "olyanok"

Nincsen egyetlen lelki, egészségügyi, biológiai, kulturális, oktatási, közéleti, demokratikus, gazdasági mutató sem, amely ne Magyarország romlását, szomszédai rovására folytatódó hanyatlását jelezné 2002 óta. Az anyagi süllyedés közismert, de lássunk a többi közül is néhányat Kopp Mária és Skrabszki Árpád kutatásai nyomán: 2002-ben 40 százalék gondolta úgy, hogy ő nem számít, vele nem törődnek, 2007-re arányuk megkétszereződött. (Egyéb)

Fedák Anita
Édesanyám

Mint volt óvónő, már te tanítod a kisunokámat a magyar mondókákra, versikékre, kiszámolókra. És mesélsz neki Tündér Ilonáról és Árgyélus királyfiról. Mert volt kitől örökölnöm a hazafias érzelmeket: te, az egyszerű falusi óvónő, az egykori szovjet ideológiával szembeszegülve nem Sztalint és Lenint dicsőítő versikékre, hanem a magyar népi gyermekjátékokra, Petőfi és Arany János műveire oktatattad a kis neveltjeidet. Nem hiába (Egyéb)

Fedák Anita
Nati néni, az ízig vérig (magyar) Tanárnő

Vannak emberek, akikkel már az első találkozáskor olyan közvetlenül tud viselkedni az ember, mintha több évtizedes ismeretség kötné össze őket. Valami hasonló érzés fogott el, mikor a kilencvenedik életévét betöltött Chiminecz Natália otthonába léptem. A munkácsi tanítóképző legendás magyartanárának fiatalosan csillogó szeme először a társaságomban lévő úriembert fürkészte kíváncsian, majd mikor az a virágcsokrot átadva (Egyéb)

Bilecz Ferenc
Mémek és a gének

A memetika megjelenésének egyik legnagyobb hozadéka (szerintem) az, hogy lehetővé teszi az emberi gondolkodás és a kultúra vizsgálatát egy teljesen új szempontból, a genetika szempontjából. Az alábbi írásom nem tanulmány, csupán egy laikus elmélkedése. Szakembereknek nem is ajánlom! Inkább azoknak, akik a genetika és a nyelv kapcsolatáról szeretnének olvasni, akár rendhagyó gondolatokat. A középkor végétől, (amit Amerika felfedezésének (Egyéb)

Balogh Bertalan
Összeesküvéselmélet

Nem szabadkozom, sőt bevallom egyenesen, hogy szorgalamasan meghallgatok és elolvasok minden lehető összeeskövéselméletet. Nem azért, mert mindet mindjárt el is hiszem úgy, ahogy van, hanem mert többször elkottyantódik az igazság is az összeesküvésleméletekben. És, szerencsés esetben, kikerekedhet az ember számára egy értelmes körkép, ami igazibb, mint a handabandák sora... (Egyéb)

Bilecz Ferenc
Ki ár -- az király

Lehet, hogy a tisztelt olvasó nem ért egyet az alábbi írásomban lefuttatott gondolatmenettel, de mégis ajánlom az elolvasását, mert valószínűleg talál benne olyan részeket, amelyekre azt mondhatja, hogy: „erre már én is gondoltam, csak nem hittem el!” Hogy ez nem hit kérdése, az kiderül hamarosan... - Király szavunk – általában elfogadott, közismert – etimológiáját megismerhetjük például a Wikipédia megfogalmazásából: „A magyar király szót Nagy (Egyéb)

Kühne Katalin
Havasok

A Havasok népéről, az elszakított területeken kisebbségben élők nehéz sorsáról, túléléséről szól ez az írás, de felvillantja azokat a szép természeti világot is, kirándulások élményeit, amelyeket legszebb emlékeim között őrzök. A magyar nép olyan sokat szenvedett, megmaradásáért naponta küzd, megérdemelné végre, hogy méltósággal éljen szülőföldjén. - Láttam a Havasokat télen, a Csorba-tótól a Poprádi-tóig kirándultunk, vacogtunk hidegben, fagyban. Félcipőben battyogtunk az ösvényen, felettünk, alattunk sziklameredély, szemben, (Egyéb)

Tusnády László
Ősi szavak nyomában

Tünedeznek az erdei ösvények. A menekülők piros csizmáinak a nyomát belepte a hó. A szó elszáll, az írás megmarad. Igaz? Persze, hogy az. Ezért adjuk át nemzedékről nemzedékre legfontosabb gondolatainkat. Valamilyen szabály van ebben az átadásban? Igen! Világos, mint a nap. Ám van, ami a napnál is világosabb. Ez pedig az emberi lélek. A legtisztábbra csiszolt, legékesebben fénylő szó a lélek aranya. A zenével együtt gyémánttá válik. Ez a népművészet legnagyobb titka. Ez élteti. (Egyéb)

Czakó Gábor
Tanbaj és a benső Trianon

Olvasom az Nemzetben – Gyerekhiány a középfokú iskolákban (2011. július 2.) – hogy az ősszel induló tanévre 152 158 helyet hirdettek meg, ám csak 102 809 gyermek jelentkezett. Az ok a benső Trianon: 1918-ban Károlyiék ideológiából adták át az országot a zsákmányéhes szomszédoknak, a mai nemzedék nem szül, nem nevel gyermeket, s így üríti ki a hazát más, élni vágyóbb népek számára. De (Egyéb)

Belépés

Reklám

 

 

 


 

A Magyar Nyelv Múzeuma

 

Inter Japán Magazin

 

Turcsány Péter honlapja

 

Jankovics Marcell honlapja

 

 

Papp Lajos

 

 

 

 

 

Magyar Irodalmi Lap