Egyéb

Szerkesztő A
Mikszáth Kálmán - Magyarország lovagvárai - 31. Fogaras

Mikszáth Kálmán, a „nagy mesemondó” a magyar történelem dicső múltjába kalauzol el minket. A leírásokban egyszerre ötvöződik a mese, a rege és a történelem. Megismerhetjük a várak keletkezésének körülményeit, találkozhatunk neves családokkal, mint például a Hunyadiak vagy a Rákócziak nemzetségével. Kőhalom, Selmecbánya, Világos, Krasznahorka, Kékkő, Somlyó, Árva, Nyitra, Sárospatak, Szeged, Visegrád, Vajdahunyad, Trencsén és sok másik vár le... gendája elevenedik meg utánozhatatlan mikszáthi stílusban. (Egyéb)

Felber Zsolt
1868. szeptember 6. | Szendrey Júlia halála

Szendrey Júlia szellemi téren is méltó társnak bizonyult Petőfihez, ő maga is megpróbálkozott a verseléssel, igaz, művei nem arattak nagy sikert. Elsősorban mint műfordító alkotott jelentőset, nevéhez fűződött H. C. Andersen számos meséjének – így A rendíthetetlen ólomkatona vagy A császár új ruhájának – magyarra fordítása. Különc viselkedésével is a figyelem központjába került, ugyanis egyike volt az első magyar nőknek, akik társaságban szoknya helyett nadrágot viseltek, és a férfiakhoz hasonlóan szivaroztak. (Egyéb)

Szerkesztő A
Mikszáth Kálmán - Magyarország lovagvárai - 30. Csókakő

Mikszáth Kálmán, a „nagy mesemondó” a magyar történelem dicső múltjába kalauzol el minket. A leírásokban egyszerre ötvöződik a mese, a rege és a történelem. Megismerhetjük a várak keletkezésének körülményeit, találkozhatunk neves családokkal, mint például a Hunyadiak vagy a Rákócziak nemzetségével. Kőhalom, Selmecbánya, Világos, Krasznahorka, Kékkő, Somlyó, Árva, Nyitra, Sárospatak, Szeged, Visegrád, Vajdahunyad, Trencsén és sok másik vár le... gendája elevenedik meg utánozhatatlan mikszáthi stílusban. (Egyéb)

Czakó Gábor
Karácsony és Geráza

Karácsonyi írásra készülődvén régebben a Születéssel kapcsolatos szentírási helyeket lapozgattam, és csodáltam, hogy századszorra is tudnak újat mondani. A mindennapi folyamatos Evangélium olvasásom során tegnap este a gerázai megszállottról szóló történet következett Márk könyvének 5. fejezetében. Szívembe hasított, hogy íme, ez is lehet egy karácsonyi elmélkedés kiindulópontja! De még mennyire! Manapság talán éppen ez a legkarácsonyibb! Hiszen a gerázai megszállott nem egy ember csupán, hanem az emberiség (Egyéb)

Czakó Gábor
Hasított félember

Furcsa, torz világban élünk, amennyire vissza tudunk emlékezni. Állítólag előtte se volt értelmesebb és tisztább szívű a bolygó népe – már az a rész, amire nagyapáink és ükeink emlékeztek. Csak éppen minden korból a jó történeteket, a mulatságos eseteket idézgették, és a sok kacagás elfojtotta a még több sírás emlékét. Százötven éve a kor legnagyobb nyelvészének és néprajztudósának, Czuczor Gergelynek még nem polkorrekt zagyvaságok, hanem ilyesmik jutottak eszébe a cigányról: „…a magyar ember komájának (Egyéb)

Szerkesztő A
Mikszáth Kálmán - Magyarország lovagvárai - 29. Beckó vagy Bolondóc

Mikszáth Kálmán, a „nagy mesemondó” a magyar történelem dicső múltjába kalauzol el minket. A leírásokban egyszerre ötvöződik a mese, a rege és a történelem. Megismerhetjük a várak keletkezésének körülményeit, találkozhatunk neves családokkal, mint például a Hunyadiak vagy a Rákócziak nemzetségével. Kőhalom, Selmecbánya, Világos, Kraszna... horka, Kékkő, Somlyó, Árva, Nyitra, Sárospatak, Szeged, Visegrád, Vajdahunyad, Trencsén és sok másik vár le... gendája elevenedik meg utánozhatatlan mikszáthi stílusban. (Egyéb)

Czakó Gábor
Karácsony különös csillaga

A Karácsonyba, a születés, a kisdedség ünnepének körébe beletartozik az egész világ. A régi is, meg a mai is és a holnapi is. Nyilvánvalóan a Mindenható döntésével kezdődött. Nem tudjuk, mikor, de nyilvánvalóan az előtt, hogy kiválasztotta a korabeli tiszta szüzek közül Máriát, s elküldte hozzá az Angyalt. Kéretik az imádságos életű Olvasó, hogy ne botránkozzék meg a határozókon: e sorok írója is tudja, hogy az Úr számára nincsen előbb, utóbb, akkor, majd és hasonlók, de számunkra, földön élők számára vannak (Egyéb)

Szakács István Péter
Homokszemcsék, köd és betűk

„De ami a legnagyobb baj – sugdosta Ráki cigányné a kerítések megett, kemencék árnyékában, pajták sötétjében megborzongó vénasszonyoknak – az az, hogy azok a semmirevaló kommunisták megháborgatták egy ördöngös nagyúrnak a nyugodalmát, s ez azt jelenti, hogy mostantól kezdve míg világ a világ, kísértet járja ám holdtöltekor a falut! S akik oda építenek majd házat maguknak a kastély helyére, azoknak nem hagy békét az ördöngös kísértet, míg a (Egyéb)

Szerkesztő A
A gyulai Gönczi Gergő nyerte el az idei Arany Tapló díjat!

A MIL Alkotóközösségét felháborítja, hogy az Arany Sas Díj pályázat egyes díjazottjai még többszöri kérésre sem hajlandók visszaigazolni díjaik megérkezését. Megesett, hogy 5 díjazottból csupán egy fő válaszolt. Cifra vélemények hangzottak el „bunkó”, meg hasonló jelzőkkel. Többen javasolták a díjak visszavételét, amivel a többség nem értett egyet. A pályaművek dí... jazása az irodalmi színvonalnak szól, és irodalmi díj ide, vagy oda, az író ettől még lehet született vérbeli tapló. Végül annak a javaslatnak (Egyéb)

Szerkesztő A
Mikszáth Kálmán - Magyarország lovagvárai - 34. Sóvár

Mikszáth Kálmán, a „nagy mesemondó” a magyar történelem dicső múltjába kalauzol el minket. A leírásokban egyszerre ötvöződik a mese, a rege és a történelem. Megismerhetjük a várak keletkezésének körülményeit, találkozhatunk neves családokkal, mint például a Hunyadiak vagy a Rákócziak nemzetségével. Kőhalom, Selmecbánya, Világos, Krasznahorka, Kékkő, Somlyó, Árva, Nyitra, Sárospatak, Szeged, Visegrád, Vajdahunyad, Trencsén és sok másik vár le... gendája elevenedik meg utánozhatatlan mikszáthi stílusban. (Egyéb)

Szerkesztő A
Mikszáth Kálmán - Magyarország lovagvárai - 26. Királyok vára

Mikszáth Kálmán, a „nagy mesemondó” a magyar történelem dicső múltjába kalauzol el minket. A leírásokban egyszerre ötvöződik a mese, a rege és a történelem. Megismerhetjük a várak keletkezésének körülményeit, találkozhatunk neves családokkal, mint például a Hunyadiak vagy a Rákócziak nemzetségével. Kőhalom, Selmecbánya, Világos, Krasznahorka, Kékkő, Somlyó, Árva, Nyitra, Sárospatak, Szeged, Visegrád, Vajdahunyad, Trencsén és sok másik vár le... gendája elevenedik meg utánozhatatlan mikszáthi stílusban. (Egyéb)

Czakó Gábor
Sószóló

Szeretettel köszöntöm a Beavatás nézőit. Hölgyeim és uraim. Jézus tanításának lényege Ő maga. Természetesen használt mozdulatokat, szavakat, sőt, idézeteket is, miként a tudósok, de három esztendős tanítói pályájának lényege személyessége volt: mintegy elénk élte az üdvös magatartást, gondolkodást, viselkedést. Éppen ezért sosem mondta, hogy előre! Annál többször azt, hogy utánam! – az Ő szavával: kövessetek! A jó tanítónak és tanítványnak tehát Mesterünkre kell hasonlítania, mégpedig szíve gyökeréig (Egyéb)

Mészár Alexandra
Shakesperare, a lenyűgöző és feledhetetlen művész

Elősször 1592-ben jelenik meg a londoni színház köreiben. Később magasabb babérokra tör, résztulajdonos lesz a „ A lordkancellár társulata-nak” melyet később I.Erzsébet királynő halála után, az őt követő uralkodó I. Jakab trónra lépésekor,és a neki köszönhető, a társulat számára megítélt adománynak, „Királyi Társulatnak” nevezték át. Közben a Globe színház rész... tulaljdonosa lett. Színészi tehetségét, egy egy saját darabjában is megvillogtatta. (Egyéb)

Szerkesztő A
Mikszáth Kálmán - Magyarország lovagvárai - 25. A szegedi vár

Mikszáth Kálmán, a „nagy mesemondó” a magyar történelem dicső múltjába kalauzol el minket. A leírásokban egyszerre ötvöződik a mese, a rege és a történelem. Megismerhetjük a várak keletkezésének körülményeit, találkozhatunk neves családokkal, mint például a Hunyadiak vagy a Rákócziak nemzetségével. Kőhalom, Selmecbánya, Világos, Krasznahorka, Kékkő, Somlyó, Árva, Nyitra, Sárospatak, Szeged, Visegrád, Vajdahunyad, Trencsén és sok másik vár le... gendája elevenedik meg utánozhatatlan mikszáthi stílusban (Egyéb)

Czakó Gábor
Csak magad

Magadat vidd és add! A misztika útja ösvény, az a bizonyos „keskeny út’, melyen csak magam járhatok – akárcsak a születés, a szerelem, vagy a halál útján. Mind a három szinoptikus evangéliumban olvasható az a történet, amelyben Jézus szétküldte tanítványait. Előbb a tizenkettőt, majd hetvenkettőt a később csatlakozók közül. Az előbbieket – mint tudjuk – maga választotta, s hívta meg, utóbbiak e nélkül, bizonyára benső hívásra követték őt. Az apostolokra többet bízott: „erőt és hatalmat adott nekik az (Egyéb)

Szerkesztő A
Gyurkovics Tibor: Wass Albert ideje

Nagy idő, nagy idő, kegyetlen idő, huszadik századi, pokol-mélységű purgatóriumi idő, apa-idő és megalázó idő, fölemésztő és fölmagasztaló idő, hosszútűrő és rohanó idő, köszönjük Néked, hogy befogadtad, fölnevelted és meggyötörted, két világháború között űzted és menekítetted, országrészek szétszaggatása, sebesültek csonkolása és gyógyítása közepette, százezrek futása és körömkapaszkodása kö... zött volt gondod arra a férfiúra (Egyéb)

Szerkesztő A
Mikszáth Kálmán - Magyarország lovagvárai - 24. Sáros-Patak

Mikszáth Kálmán, a „nagy mesemondó” a magyar történelem dicső múltjába kalauzol el minket. A leírásokban egyszerre ötvöződik a mese, a rege és a történelem. Megismerhetjük a várak keletkezésének körülményeit, találkozhatunk neves családokkal, mint például a Hunyadiak vagy a Rákócziak nemzetségével. Kőhalom, Selmecbánya, Világos, Krasznahorka, Kékkő, Somlyó, Árva, Nyitra, Sárospatak, Szeged, Visegrád, Vajdahunyad, Trencsén és sok másik vár le... gendája elevenedik meg utánozhatatlan mikszáthi stílusban. (Egyéb)

Czakó Gábor
Pásztor halászok és mi

Miután a Föltámadt Krisztus megvendégelte tanítványait a Genezáreti- tó partján, akkor történt mindez. Olvasható János evangéliumának utolsó fejezetében. Jó okkal gondolhatjuk, hogy az eset nem csak a vízparton zajlott, hanem beljebb, sokkal beljebb, ott, ahol a tűz „gyújtatlan gyulladott”, s magától vált egyenletes hevű halsütő parázzsá. A halak is megtisztultak szépen, ropogósra pirultak rajta a szálkáikkal együtt, s ahol kenyér is termett melléjük, finom, ropogós és elegendő. Ámde még ennél is beljebb (Egyéb)

Czakó Gábor
Valami, ami nem az igazi?

Nem lehet elégszer mondani, hogy milyen véresen mulatságos a demokráciának nevezett társasjáték. Egyik alaphazugsága az, hogy bizonyos életkort elért emberek időnként összegyűlnek, és döntenek mások sorsáról. Szavaznak. Valamiről, amiről fogalmuk sincs, és ami nem rájuk tartozik, mivel meggyőződésük, hogy ők a nép, és a népnek joga van. Hogy mihez, miért, mettől-meddig, mi mennyi és erre-amarra hány centi? A többségnek gőze sincs a mennyiről és a centiről. Ma az egyetemi tanárok jelentős része sem képes (Egyéb)

Szerkesztő A
Mikszáth Kálmán - Magyarország lovagvárai - 23. Érsek-Újvár

Mikszáth Kálmán, a „nagy mesemondó” a magyar történelem dicső múltjába kalauzol el minket. A leírásokban egyszerre ötvöződik a mese, a rege és a történelem. Megismerhetjük a várak keletkezésének körülményeit, találkozhatunk neves családokkal, mint például a Hunyadiak vagy a Rákócziak nemzetségével. Kőhalom, Selmecbánya, Világos, Krasznahorka, Kékkő, Somlyó, Árva, Nyitra, Sárospatak, Szeged, Visegrád, Vajdahunyad, Trencsén és sok másik vár le... gendája elevenedik meg utánozhatatlan mikszáthi stílusban. (Egyéb)

Belépés

Reklám

 

 

 


 

A Magyar Nyelv Múzeuma

 

Inter Japán Magazin

 

Turcsány Péter honlapja

 

Jankovics Marcell honlapja

 

 

Papp Lajos

 

 

 

 

 

Magyar Irodalmi Lap